Đơn xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kết hôn

Chia sẻ: Letung Giang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
178
lượt xem
23
download

Đơn xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kết hôn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Biểu mẫu về đơn xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kết hôn (dùng cho công dân VN kết hôn với người NN)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đơn xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kết hôn

  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ***** ĐƠN XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KẾT HÔN (dùng cho công dân Việt Nam kết hôn với người nước ngòai) --------------- Kính gửi:................nước CHXHCN Việt Nam tại................... Tôi là (viết chữ in): .........................Nam hay nữ ............. Ngày sinh: ............................................................... Nơi sinh: .................................................................................... Dân tộc..................................................Quốc tịch Việt nam ........ Nghề nghiệp:................................................................................ Địa chỉ hiện nay: ....................................................................... Hộ chiếu số:.......................; ngày cấp...............; ngày hết hạn. ........... nơi cấp hộ chiếu.................... cơ quan cấp hộ chiếu:...................... Cơ quan cử đi nước ngòai: ........................... Tình trạng hôn nhân hiện tại: (chưa kết hôn, đã ly hôn, vợ (chồng) chết) Tình trạng sức khỏe............................................................................. Sau khi nghiên cứu pháp luật về hôn nhân và gia đình, tôi nhận thấy mình có đủ điều kiện để kết hôn với .............................sinh ngày ............/............../..............tại....... ..............................Quốc tịch............................... Số hộ chiếu...............................Nơi thường trú: Vậy, đề nghị .................nước CHXHCN Việt tại Nam ..................cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kết hôn cho tôi. Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về những điều khai trên./. Làm tại..........ngày......tháng ...năm Người khai                           (ký và ghi rõ họ tên)            1

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản