Gíao án 6 - ÔN TẬP: CON NGƯỜI VÀ SỨC KHỎE

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
77
lượt xem
7
download

Gíao án 6 - ÔN TẬP: CON NGƯỜI VÀ SỨC KHỎE

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Xác định giai đoạn tuổi dậy thì trên sơ đồ sự phát triển của con người kể từ lúc mới sinh. - Vẽ hoặc viết sơ đồ cách phòng tránh: bệnh sốt rét, sốt xuất huyết, viêm não, viêm gan A; nhiễm HIV/AIDS.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Gíao án 6 - ÔN TẬP: CON NGƯỜI VÀ SỨC KHỎE

  1. Bài 20- 21: ÔN T P: CON NGƯ I VÀ S C KH E I. M c tiêu, nhi m v : Sau bài h c, HS có kh năng: - Xác nh giai o n tu i d y thì trên sơ s phát tri n c a con ngư i k t lúc m i sinh. - V ho c vi t sơ cách phòng tránh: b nh s t rét, s t xu t huy t, viêm não, viêm gan A; nhi m HIV/AIDS. II. dùng d y h c: - Các sơ trang 42, 43 SGK. - Gi y kh to và bút d dùng cho các nhóm. III. Các ho t ng d y h c: Ho t ng giáo viên Ho t ng h c sinh 1. Ki m tra: 2. Bài m i: Ho t ng 1: Gi i thi u bài. (1')
  2. Ho t ng 2: Làm vi c v i SGK. M c tiêu: Ôn l i cho HS m t s ki n th c trong các bài: Nam hay n ; T lúc m i sinh n tu i d y thì. Cách ti n hành: - Cho HS làm vi c cá nhân. - HS làm theo yêu c u như BT 1, 2, 3 trang 42 SGK. - Cho HS lên ch a bài. - L p nh n xét. Ho t ng 3: Trò chơi “Ai nhanh, ai úng?” M c tiêu: HS vi t ho c v ư c sơ cách phòng tránh m t trong các b nh ã h c. Cách ti n hành: - GV t ch c và hư ng d n. - HS l ng nghe. - Cho HS làm vi c. - HS làm vi c theo nhóm.
  3. - Cho các nhóm treo s n ph m c a - C l p nh n xét. mình và c ngư i trình bày. Ho t ng 4: Th c hành v tranh v n ng. M c tiêu: HS v ư c tranh v n ng phòng tránh s d ng các ch t gây nghi n (ho c xâm h i tr em, ho c HIV/AIDS, ho c tai n n giao thông). Cách ti n hành: - Cho HS làm vi c theo nhóm. - HS quan sát các hình 2, 3 trang 44 SGK, th o lu n v n i dung c a t ng hình t xu t n i dung tranh c a nhóm mình. - Cho HS trình bày k t qu . - i di n t ng nhóm trình bày s n ph m c a nhóm mình v i c l p. - GV nh n xét. 3. C ng c , d n dò: (2')
  4. - GV nh n xét ti t h c. - Chu n b bài ti p. Rút kinh nghi m : ......................................................................................................................................... .........................................................................................................................................
Đồng bộ tài khoản