intTypePromotion=3

Giáo án bài Luyện tập giới thiệu địa phương - Tiếng việt 4 - GV.Bùi Văn Nam

Chia sẻ: Bùi Văn Nam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
145
lượt xem
6
download

Giáo án bài Luyện tập giới thiệu địa phương - Tiếng việt 4 - GV.Bùi Văn Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Yêu cầu bài học: GV hướng dẫn HS nắm được cách giới thiệu về địa phương qua bài văn mẫu Nét mới ở vĩnh Sơn.(BT1). Biết quan sát và trình bày được những đổi mới nơi HS đang sống. GDMT:Có ý thức đối với công việc xây dựng quê hương.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án bài Luyện tập giới thiệu địa phương - Tiếng việt 4 - GV.Bùi Văn Nam

  1. Bài soạn giáo án Tiếng việt lớp 4 TẬP LÀM VĂN Tiết 40 LUYỆN TẬP GIỚI THIỆU ĐỊA PHƢƠNG. I.MUC TIÊU BÀI HỌC 1.Nắm đƣợc cách giới thiệu về địa phƣơng qua bài văn mẫu Nét mới ở vĩnh Sơn.(BT1) 2.Bƣớc đầu biết quan sát và trình bày đƣợc những đổi mới nơi HS đang sống. *GDMT:Có ý thức đối với công việc xây dựng quê hương. II.CÁC KĨ NĂNG SỐNG CƠ BẢN ĐƢỢC GIÁO DỤC TRONG BÀI -Thu thập xử lí thông tin( về địa phƣơng cần giới thiệu ) -Thể hiện sự tự tin -Lắng nghe tích cực , cảm nhận ,chia sẻ,bình luận ( về giới thiệu của bạn ) III. CÁC PHƢƠNG PHÁP / KĨ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC - Làm việc nhóm ,chia sẻ thông tin - -Trình bày 1 phút - Đóng vai IV. PHƢƠNG TIỆN DẠY HỌC -Tranh minh họa một số nét đổi mới của địa phƣơng em. -Bảng phụ ( hoặc giấy khổ to) viết dàn ý qua bài giới thiệu. V. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 1.Ổn định lớp : HS hát tập thể 2.Kiểm tra bài cũ:Kiểm tra sự chuẩn bị của HS 3.Bài mới:
  2. Hoạt động dạy Hoạt động học Ghi chú a. Khám phá Đất nƣớc ta đang từng ngày, từng giờ đổi -Lắng nghe. mới. Quê hƣơng hoặc nơi mõi em sinh sống chắc hẳn sẽ có rất nhiều đổi thay. Trong tiết học hôm nay, mỗi em hãy giới thiệu cho cả lớp cùng nghe về nét đổi mới của quê mình hoặc của nơi mình đang sinh sống. Ghi tựa bài. b. Kết nối *Luyện tập. -Nhiều HS nhắc lại. *Bài tập 1. -Gọi HS đọc Yêu cầu của bài tập. -GV giao việc. -1 HS đọc, cả lớp theo dõi sgk. -Yêu cầu HS làm bài. -Gọi HS trình bày. -HS làm bài. -Nhận xét và chốt lại ý đúng. -HS trình bày. a)Bài viết giới thiệu những đổi mới của xã -Sửa sai ( nếu có). Vĩnh Sơn thuộc huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định. Đây là xã khó khăn nhất huyện, đời nghèo đeo đẳng quanh năm. b)Những nét đổi mới ở Vĩnh Sơn. -Ngƣời dân Vĩnh Sơn đã biết trồng lúa nƣớc
  3. 2 vụ một năm. Năng suất cao, không thiếu lƣơng ăn, còn có lƣơng thực để chăn nuôi. -Nghề nuôi cá phát triển. -Đời sống của ngƣời dân đƣợc cải thiện... Bài nét mới ở Vĩnh Sơn là mẫu của một bài giới thiệu. Cô đã tóm tắt thành một dàn ý chung về bài giới thiệu. Các em dựa vào dàn ý này để làm BT2. GV treo bảng tóm tắt gồm: -Mở bài: Giới thiệu chung về địa phƣơng em sinh sống ( tên, đặc điểm chung). -Thân bài: Giới thiệu những đổi mới ở địa phƣơng. -Kết bài: nêu kết quả đổi mới của địa phƣơng, cảm nghĩ của em về sự đổi mới đó. *Bài tập 2. -Yêu cầu HS xác định Yêu cầu của bài tập. -Gọi HS đọc Yêu cầu của bài tập 2. -GV giao việc. Các em giới thiệu về những nét đổi mới nhƣ: phong trào trồng cây gây rừng, phát triển -Nêu miệng. chăn nuôi, nghề phụ, phố phƣờng sạch -1 HS đọc to, lớp theo dõi sgk. đẹp...nếu không nhận ra đƣợc nét đổi mới Các em có thể giới thiệu về hiện trạng của -Lắng nghe. địa phƣơng và mơ ƣớc về sự đổi mới của
  4. quê hƣơng. -Yêu cầu HS nói về nội dung các em chọn để giới thiệu. -HS nêu miệng.1 số HS lần lƣợt trình bày. 4. Thực hành Tổ chức cho HS thực hành giới thiệu. -Yêu cầu HS thực hành trong nhóm. (HS giới thiệu theo nhóm 3, nhận xét, sửa sai cho bạn..) -Tổ chức cho HS giới thiệu. -Nhận xét và bình chọn HS giới thiệu hay, hấp dẫn..-Nhận xét tiết học. - Đọc bài văn giới thiệu địa phƣơng 5. Vận dụng – Yêu cầu HS về nhà viết vào vở bài giới thiệu. -Treo các tranh ảnh về sự đổi mới của các địa phƣơng. *Bổ sung, điều chỉnh …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản