intTypePromotion=1

Giáo án Đại số 11 – Chủ đề: Phương trình lượng giác cơ bản

Chia sẻ: Nguyen Thanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:8

0
3
lượt xem
0
download

Giáo án Đại số 11 – Chủ đề: Phương trình lượng giác cơ bản

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

"Giáo án Đại số 11 – Chủ đề: Phương trình lượng giác cơ bản" được biên soạn bao gồm 7 tiết học, phục vụ cho giáo viên trong quá trình dạy học. Mời các bạn và quý thầy cô cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Đại số 11 – Chủ đề: Phương trình lượng giác cơ bản

  1. KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN ĐẠI SỐ 11  – CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN – TRƯỜNG THPT TÔN ĐỨC THẮNG Bài (chủ đề): PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC CƠ BẢN                                                       Soạn: Ngày 25 tháng 8  năm 2017                                                      Dạy:    Lớp.    ......... , ngày.....................................            Số tiết: 06, từ 7 đến 12 I. Yêu cầu cần đạt sau khi học xong bài (chủ đề): 1. Về  kiến thức: ­ Biết được  các phương trình lượng giác cơ  bản  sinx = m ; cosx = m ; tanx = m ; cotx = m ; và các  công thức nghiệm của   phương                               trình lượng giác cơ bản 2. Về kỹ năng:  ­ Giải thành thạo các phương trình lượng giác cơ bản ; Biết sử dụng máy tính bỏ túi hổ trợ giải phương trình lượng giác cơ bản 3. Thái độ: Học sinh tích cưc học tập, biết lập kế hoạch và phải biết liên hệ các kiến thức đã học 4. Phát triển năng lực: Học sinh vận dụng giải ptlg cơ bản để tìm nghiệm thuộc đoạn cho trước; sử dụng thành thạo máy tính casio trong việc  giải bài tập 5. Hình thành phẩm chất: II. Chuẩn bị: ( Chỉ nêu phương pháp cốt lõi của bài /chủ đề; nhiệm vụ trọng tâm của thầy, trò) 1. Phương pháp dạy học: Thuyết trình, vấn đáp, gợi mở 2. Thầy: Lập kế hoạch và chuẩn bị bài giao cho học sinh. 3. Trò: SGK, vở,  giấy nháp III. Nội dung dạy học Bài/chủ đề Vận dụng Đơn vị  Nhận biết Thông hiểu Nội dung Cấp độ thấp Cấp độ cao kiến thức 1. Nắm  ­ (tóm tắt KT, KN, tên VD minh họa mức tối thiểu) Ghi bảng được công  ­ (tóm tắt KT, KN, tên VD minh họa mức tối đa) thức  Học sinh nắm điều  Học sinh thuộc tất cả  Học sinh biết dùng công  Vận dụng giải ptlg cơ  nghiệm của  kiện của tham số  các công  thức lượng  thức nghiệm của từng  bản để  giải phương  4 ptlg cơ  m để pt có nghiệm,  giác của    4 ptlg cơ bản phương trình để giải bài  trình tích; bản vô nghiệm;nắm  tập; tìm được công thức  dựa vào đtlg để loại ,  1
  2. KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN ĐẠI SỐ 11  – CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN – TRƯỜNG THPT TÔN ĐỨC THẮNG nghiệm của một số ptlg  công thức nghiệm  ở các trường hợp đặc  của  4 ptlg cơ bản  biệt ( sinx = 1; sinx = ­1;  sinx = m ; cosx = m  nhận nghiệm... sinx = 0; cosx = 1; cosx  ; tanx = m ; cotx =  = ­1; cosx =0; tanx = 1;  m tanx =0; tanx =­1;...)  VD1(TL): VD2(TL) ́ ̣ Vi du VD3(TL) (TL­TNKQ) VD4(TL) VD5(TL) VD6(TL) ­ Nhận xét mức trình độ từng lớp, chọn các cấp độ phù hợp để dạy học và rèn kỹ năng: Ghi chú          11A6  mục 1 VD1, VD2, VD3, VD4 , VD5, VD6 , ­ Bổ sung, điều chỉnh kế hoạch dạy học (giáo án): Phụ lục trang 7 2. Luyện  Ghi bảng  ­ (tóm tắt KT, KN, tên VD minh họa mức tối thiểu) giải thành  ­ (tóm tắt KT, KN, tên VD minh họa mức tối đa) thạo các pt  Học sinh nắm kỹ  biến đổi  các công thức  vận dụng các công thức  Học sinh biết sử dụng  về dạng  nghiệm giải ptlg  biến đổi lượng giác đã  máy tính bỏ túi để tìm  giải pt sử dụng nhiều điều  ptlg cơ bản  cơ bản, biết sử  học để đưa về ptlg cơ  nghiệm của phương  kiện + kết hợp  dụng máy tính bỏ  trình bản;tìm nghiệm thuộc  túi tìm nghiệm của  đoạn cho trước  bấm máy  pt tính bỏ túi VD7(TN) VD8(TN), VD9(TN) VD10(TN) Vi du ́ ̣ VD11(TN) VD12(TN) VD13(TN) (TL­TNKQ) VD14(TL) VD15(TL) VD16(TL) Ghi chú     ­ Nhận xét mức trình độ từng lớp, chọn các cấp độ phù hợp để dạy học và rèn kỹ năng:  11A6  mục 1  VD7(TN), VD8(TN), VD9(TN), VD10(TN), VD11(TN), VD12(TN), VD13(TN), VD14(TL) 2
  3. KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN ĐẠI SỐ 11  – CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN – TRƯỜNG THPT TÔN ĐỨC THẮNG VD15(TL), VD16(TL) ­ Bổ sung, điều chỉnh kế hoạch dạy học (giáo án): Phụ lục trang 7 IV. Chuỗi hoạt động học từng tiết: Tiết: 7 1. Chuẩn bị: 1. Phương pháp dạy học: Vấn đáp, gợi mở, cho một số bài tập đơn giản có liên quan đến kiến thức chuẩn bị học 2. Thầy: Chuẩn bị các bài tập liên quan sinu = m; cosu = m 3. Trò: Kiến thức đã học, SGK, bút vở 2. Tiến trình: HĐ1: Gv hướng dẫn hs tìm ra các công thức nghiệm của ptlg cơ bản  sinu = m; cosu = m HĐ2: Xác định các công thức nghiệm của pt  sinx = 1; sinx = ­1; sinx = 0; cosx = 1; cosx = ­1; cosx =0 HĐ3: Hs lên bảng giải VD1;VD2 HĐ cuối: Dặn dò, giao việc cho tiết học (chủ đề) tiếp theo: Tìm hiểu 2pt lượng giác cơ bản tiếp theo Tiết: 8 1. Chuẩn bị: 1. Phương pháp dạy học: Vấn đáp, gợi mở, cho một số bài tập đơn giản có liên quan đến kiến thức chuẩn bị học 2. Thầy: Chuẩn bị các bài tập liên quan tanu = m; cotu = m  3. Trò: Chuẩn bị bút vở, hoạt động nhóm 2. Tiến trình: HĐ1: Gv hướng dẫn hs tìm ra các công thức nghiệm của ptlg cơ bản  tanu = m; cotu = m HĐ2: Xác định các công thức nghiệm của pt  tanx = 1; tanx = ­1; tanx = 0; cotx = 1; cotx = ­1; cotx =0 HĐ3: Hs lên bảng giải VD3;VD4 3
  4. KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN ĐẠI SỐ 11  – CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN – TRƯỜNG THPT TÔN ĐỨC THẮNG HĐ cuối: Dặn dò, giao việc cho tiết học (chủ đề) tiếp theo: giải bài tập 4,7 sách giáo khoa trang 29 Tiết: 9 1. Chuẩn bị: 1. Phương pháp dạy học: Vấn đáp, gợi mở, cho một số bài tập đơn giản có liên quan đến kiến thức chuẩn bị học 2. Thầy: Chuẩn bị bài tập và gọi học sinh giải phương trình 3. Trò: Chuẩn bị bút vở, hoạt động nhóm 2. Tiến trình: HĐ1: Gọi học sinh lên bảng giải phương trình   , làm VD 5, VD6 HĐ cuối: Dặn dò, giao việc cho tiết học (chủ đề) tiếp theo: Học sinh về nhà học bài và làm các bài tập  ;bữa sau đem máy tính bỏ túi Tiết: 10 1. Chuẩn bị: 1. Phương pháp dạy học: Vấn đáp, gợi mở, cho một số bài tập đơn giản có liên quan đến kiến thức chuẩn bị học 2. Thầy: Chuẩn bị bài tập có sử dụng máy tính bỏ túi, tìm nghiệm thuộc đoạn  3. Trò: Chuẩn bị bút vở, hoạt động nhóm 2. Tiến trình: HĐ1: Hs ôn tập phương trình có nghiệm khi nào, giải VD7,VD8  HĐ2: Hướng dẫn học sinh bấm máy tìm nghiệm , giải VD9 HĐ3: vận dụng giải ptlg cơ bản tìm nghiệm thuộc đoạn, giải VD10   HĐ cuối: Dặn dò, giao việc cho tiết học (chủ đề) tiếp theo: Học sinh về nhà học bài và hoàn thành bài giải Tiết: 11 1. Chuẩn bị: 1. Phương pháp dạy học: Vấn đáp, gợi mở, cho một số bài tập đơn giản có liên quan đến kiến thức chuẩn bị học 2. Thầy: Chuẩn bị bài tập trắc nghiệm ôn tập giải phương trình 3. Trò: Chuẩn bị bút vở, hoạt động nhóm 4
  5. KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN ĐẠI SỐ 11  – CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN – TRƯỜNG THPT TÔN ĐỨC THẮNG 2. Tiến trình: HĐ1: Cho các nhóm hoạt động bấm máy tính giải phương trình, giải VD 11; VD 12 HĐ cuối: Dặn dò, giao việc cho tiết học (chủ đề) tiếp theo: Học sinh về nhà ôn bài cũ, hoàn thành bài giải Tiết: 12 1. Chuẩn bị: 1. Phương pháp dạy học: Vấn đáp, gợi mở, cho một số bài tập đơn giản có liên quan đến kiến thức chuẩn bị học 2. Thầy: Chuẩn bị bài tập giải pt đưa về pt lượng giác cơ bản  3. Trò: Chuẩn bị bút vở, hoạt động nhóm 2. Tiến trình: HĐ1: Cho các nhóm hoạt động giải  bài tập, VD 14,VD15,VD16 HĐ cuối: Dặn dò, giao việc cho tiết học (chủ đề) tiếp theo: Học sinh về nhà ôn bài cũ, hoàn thành bài giải; chuẩn bị bài  một số phương trình lượng  giác thường gặp V. PHỤ LỤC: 1. Hệ thống VD cho các đơn vị KT,KN tương ứng: 2x 2x � π� VD1:  Giải pt  sin = sin ; cos �x + �= cos2x 3 3 � 6� VD2:  Giải  các pt  �2x π � � π� 1 1 3 2 �3x π � −1 1 sin � − �= 0;cos �x + �= − ;sin ( x + 2 ) = ;sin 3x = 1;sin(2x + 20 0 ) = − ;cos ( x − 1) = ;c os � − �= ;cos 2 2x = ; �3 3 � � 6� 2 3 2 3 �2 4 � 2 4        VD3: Giải  các pt                 tan ( x − 150 ) = 3 ; cot ( 3x − 1) = − 3 3 3 ( ) VD4: Giải  các pt                 tan x − 150 = 3 ; cot ( 3x − 1) = − 3 5
  6. KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN ĐẠI SỐ 11  – CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN – TRƯỜNG THPT TÔN ĐỨC THẮNG VD5: Giải  các pt                 sin 3x − cos5x = 0; cos3x+sinx = 0; cosx+ cos3x = 0 2cos2x VD6: Giải  các pt                 = 0; tan3x.tanx = 1 1 − sin 2x VD7: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số  m  để phương trình  sin x = m  có nghiệm. A. −1 m 1 .B.  m 1 . C.  m −1 . D.  m −1 . VD8: Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số  m  để phương trình  cosx = m + 1  có nghiệm. A. 3 . B. 1 . C.  2 . D. Vô  số. 1 VD9: a/ Nghiệm của phương trình cos(x + 150) =  là  2 x = 450 + k1800 x = 600 + k 3600 x = 450 + k 3600 x = 300 + k 3600 A.  k ᄁ    B.  k ᄁ    C.  k ᄁ    D.  k ᄁ x = −750 + k180 0 x = −900 + k 360 0 x = −750 + k 360 0 x = −800 + k 3600 2 b/ phương trình  sin 3x có nghiệm là : 2 2 2 x k x k x k x k 12 3 12 3 12 3 12 3 A.  (k Z ) B.  (k Z )         C.  (k Z)       D.  (k Z) 5 2 5 5 2 5 x k x k x k x k 12 3 12 3 12 3 12 3 3 VD10: Số nghiệm của phương trình  sin 2x − 400 = ( ) 2  với  −1800 x 1800  là?      A. 4   B.  2 .   C. 6 . D.  7 . VD11: 1/ Với giá trị nào của  x  thì giá trị của các hàm số   y = sin 3x  và  y = sin x  bằng nhau? x = kπ x = k2π x = π + kπ x = kπ A.  π π , k ᄁ .     B.  π , k ᄁ .   A.  π π , k ᄁ .     B.  5π , k ᄁ .    x= +k x = + k2π x= +k x= + k2π 4 2 4 4 2 4 � π� 2/ Tìm nghiệm của phương trình  cos2x + sin �x + �= 0  . � 4� 6
  7. KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN ĐẠI SỐ 11  – CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN – TRƯỜNG THPT TÔN ĐỨC THẮNG 3π π 3π 3π x=+ k2π x= + k2π x= + kπ x= + kπ 4 4 4 4 A.  ,k ᄁ . B.  ,k ᄁ . C.  ,k ᄁ . D. ,k ᄁ . π 2π π 2π π 2π π x=− +k x=− +k x= +k x = − + k2 π 4 3 12 3 12 3 4 VD12: Tìm nghiệm của phương trình  tan 3x.cot 2x = 0  .  π π π A. Vô nghiệm.     B.  x = − + k , k ᄁ . C. x = kπ, k ᄁ . D.  x = k , k ᄁ . 4 2 2 2cos2x VD13: Gọi  x 0  là nghiệm dương nhỏ nhất của phương trình  = 0 . Mệnh đề nào sau đây đúng? 1 − sin 2x 3π � � � π� π π� � �π 3π � A.  x 0 �� ; π �.          B.  x 0 � 0; �. C.  x 0 � ; �.             D. x 0 � ; �. �4 � 4 � � � 2� 4 �2 4 � VD14:   Giải các pt                 (2 + cosx)(cos 2x − 1) = 0 VD15:   Giải  các pt                 sin 3x + sin 5x = 0; cos3x − sin 2x = 0 VD16:   Giải  pt                 8cos2x.sin 2x.cos4x = 2 2. Bổ sung, điều chỉnh kế hoạch dạy học: (phần này chép tay, sau khi dạy xong mỗi tiết hoặc toàn bộ chủ đề) Đơn vị KT, KN:.......................... ................................................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................... 7
  8. KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN ĐẠI SỐ 11  – CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN – TRƯỜNG THPT TÔN ĐỨC THẮNG Các ví dụ:................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................... 8
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2