Giáo án đại số lớp 7 - Bài 1: TẬP HỢP Q CÁC SỐ HỮU TỈ

Chia sẻ: Linh Ha | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
276
lượt xem
17
download

Giáo án đại số lớp 7 - Bài 1: TẬP HỢP Q CÁC SỐ HỮU TỈ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích yêu cầu: - Học sinh hiểu được khái niệm số hữu tỉ, biết cách biểu diễn một số hữu tỉ trên trục số, biết cách so sánh hai số hữu tỉ. - Nhận biết được mối quan hệ giữa 3 tập hợp N, Z, Q.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án đại số lớp 7 - Bài 1: TẬP HỢP Q CÁC SỐ HỮU TỈ

  1. Giáo án đại số lớp 7 - Tiết 1: CHƯƠNG I SỐ HỮU TỈ. SỐ THỰC Bài 1: TẬP HỢP Q CÁC SỐ HỮU TỈ. I.. Mục đích yêu cầu: - Học sinh hiểu được khái niệm số hữu tỉ, biết cách biểu diễn một số hữu tỉ trên trục số, biết cách so sánh hai số hữu tỉ. - Nhận biết được mối quan hệ giữa 3 tập hợp N, Z, Q. II. Phương pháp: - Đàm thoại, gợi mở. - Hoạt động nhóm. III. Chuẩn bị: - GV: SGK, thước thẳng.
  2. - HS: SGK, thước, bảng phụ. IV. Tiến trình: 1. Bài mới: Hoạt động của Hoạt động của Ghi bảng GV HS Hoạt động 1: Số hữu tỉ (10’) 1. Số hữu tỉ: - Cho HS làm - HS làm VD bài tập sau: vào bảng phụ - Số hữu tỉ là số viết a Hãy viết thêm 3 được dưới dạng b , phân số bằng với với a, b є Z, b≠0. các số sau: - Tập hợp số hữu tỉ, 2 3; -0, 5; 5 ; 1,25. kí hiệu : Q - Hs: trả lời - Có thể viết ?1 . - Hs: các phân được bao nhiêu số bằng nhau là phân số? các cách viết
  3. - Thế nào là số khác nhau của ?2 . hữu tỉ? cùng một số, đó là số hữu tỉ. - GV giới thiệu tập hợp Q. - Hs : đọc SGK. - Làm ?1. Hoạt động 2: Biểu diễn số hữu tỉ trên trục số (10’) - GV treo bảng 2. Biểu diễn số hữu phụ hình trục số. tỉ trên trục số: 3 - Cho Hs tự đọc - Hs tự đọc VD. VD: Biểu diễn và 5 VD1, 2/SGK, 2 - 5 trên trục số. - Hoạt động hoạt động nhóm nhóm. bài 2/SGK-7. 0 -1 1 - Gọi các nhóm - Đại diện nhóm lên kiểm tra. lên bảng trình bày. Hoạt động 3: So sánh hai số hữu tỉ (5’)
  4. - GV: Muốn so -Hs: Trả lời. 3. So sánh hai số sánh hai số hữu hữu tỉ: tỉ ta làm như thế - Ta co thể so sánh - Hs hoạt động nào? hai số hữu tỉ bằng nhóm. - Cho Hs hoạt cách viết chung - ?5 động nhóm dưới dạng phân số Các số hữu tỉ rồi so sánh hai phân •Thế nào là số dương:2/3;-3/-5. số đó. hữu tỉ dương, số Các số hữu tỉ hữu tỉ âm? - Số hữu tỉ lớn hơn 0 âm: -3/7;1/-5;-4. là số hữu tỉ dương, •Nhóm chẵn 0/-2 không là số nhỏ hơn 0 là số hữu làm 3a, nhóm lẻ hữu tỉ dương tỉ âm, 0 không là số làm 3c/SGK-7. cũng không là số hữu tỉ dương cũng - Làm miệng ?5. hữu tỉ âm. không là số hữu tỉ âm. 2. Củng cố: (15’)
  5. - Gọi HS làm miệng bài 1. - Cả lớp làm bài 4/SGK, bài 2/SBT. 3. Dặn dò: - Học bài. - Làm bài 5/SGK, 8/SBT. V. Rút kinh nghiệm: --------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------
Đồng bộ tài khoản