intTypePromotion=1

Giáo án Hình học 7 chương 1 bài 5: Tiên đề Ơ_clit về đường thẳng song song

Chia sẻ: Chu Thái Bảo | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:10

0
200
lượt xem
6
download

Giáo án Hình học 7 chương 1 bài 5: Tiên đề Ơ_clit về đường thẳng song song

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tổng hợp những giáo án của chương trình Hình học 7 bài Tiên đề Ơ_clit về đường thẳng song song giúp giáo viên tham khảo trong quá trình chuẩn bị cho tiết học. Các giáo án được soạn sát nội dung chương trình học giúp thầy cô củng cố kiến thức Toán học cho học sinh về tiên đề Ơ_clit và tính chất về đường thẳng song song. Hy vọng bạn sẽ hài lòng với bộ giáo án của bài Tiên đề Ơ_clit về đường thẳng song song. Chúc thầy và trò có những tiết học thật hiệu quả và chất lượng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Hình học 7 chương 1 bài 5: Tiên đề Ơ_clit về đường thẳng song song

  1. Hình học 7 – Giáo án TIÊN ĐỀ ƠCLÍT VỀ ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG A. MỤC TIÊU: - Kiến thức:+ Hiểu được nội dung tên đề ơclit là công nhận tính duy nhất của đường thẳng b đi qua M (M∈ a) sao cho b//a. + Hiểu rằng nh ờ có tiên đ ề ơclit mới suy đ ược tính ch ất c ủa hai đường thẳng song song. - Kỹ năng:.Cho biết hai đường thẳng song song và một cát tuyến. Cho biết số đo của một góc, biết cách tính số đo các góc còn lại. - Thái độ : Rèn tính cẩn thận khi vẽ hình. B. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS: - GV: Thước thẳng, thước đo độ, bảng phụ. - Học sinh: Thước thẳng, thước đo độ. C. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 1 . Sĩ số : 7A: 7B: 7C: Hoạt động của GV và HS Nội dung 2. Kiểm tra bài cũ: 3. Bài mới :
  2. Hoạt động I: KIỂM TRA : TÌM HIỂU TIÊN ĐỀ ƠCLÍT (15 phút) - Gv đưa đầu bài toán lên bảng phụ, Bài toán: Cho điểm M không thuộc yêu cầu cả lớp làm bài. đường thẳng a. Vẽ đường thẳng b đi qua - Mời một HS lên bảng làm bài. M và b//a. - mời 1 HS khác lên thực hiện lại Và cho nhận xét. M b a - Yêu cầu 1 HS lên vẽ đường thẳng b qua M, b//a bằng cách khác và nêu nhận xét. M b a - Nhận xét : Đường thẳng này trùng với _ Có bao nhiêu đường thẳng qua M đường thẳng b ban đầu. và song song với a? - GV thông báo tiên đề Ơclit, yêu cầu - Tiên đề ơclít: SGK.( t 92) HS nhắc lại và vẽ lại hình vào vở. M b
  3. a - Cho HS đọc " Có thể em chưa biết" SGK giới thiệu về nhà toán học lỗi M∉a; b qua M và b//a là duy nhất. lạc Ơclít. Hoạt động II TÍNH CHẤT CỦA HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG (15 phút) -GV cho HS làm ? SGK, gọi 3 HS lên ? SGK tr93. bảng. a) A a b B c) Hai góc so le trong bằng nhau. d) Nhận xét : Hai góc đồng vị bằng _ Qua bài toán trên em có nhận xét gì? nhau. - Hãy kiểm tra 2 góc trong cùng phía? - GV đưa " Tính chất hai đường thẳng * Tính chất ( SGK-T94) song song" lên bảng phụ. - Tính chất này cho điều gì và suy ra được điều gì ?.
  4. Bài 31 tr 94 SGK. 4 Củng cố: Hoạt động III LUYỆN TẬP CỦNG CỐ ( 13 phút) *)Bài 32 SGK - Cho HS làm bài 32 tr94. a) Đúng b) Đúng c) Sai d)Sai. Bài 33: Điền vào chỗ trống: - Yêu cầu HS làm bài 33 a) Hai góc so le trong bằng nhau b) Hai gốc đồng vị bằng nhau. c) Hai góc trong cùng phía bù nhau. *)Bài 34 SGK a A3 2 4 1 37 ° 3 2 b 4 B 1 ᄉ ᄉ a)Vì a // b . góc A 4 so le B2 nên suy ra ᄉ B 2 = 37 0 b) Vì a // b . góc A1 đồng vị B4 nên suy ᄉ ᄉ ra ᄉ ᄉ A1 = B4
  5. 5 HDVN: Hoạt động IV HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ (2phút) - Làm bài số 31; 35 tr94 SGK bài 27; 28 tr78 SBT - Làm lại bài 34 vào vở. - Học thuộc tính chất và nhận xét.
  6. LUYỆN TẬP A. MỤC TIÊU: - Kiến thức:+ Cho hai đường thẳng song và một cát tuyến cho bi ết số đo c ủa một góc , biết tính các góc còn lại. + V ận dụng tiên đề Ơclít và tính ch ất c ủa hai đ ường th ẳng song song để giải bài tập. +Bước đầu tập suy luận bài toán và biết cách trình bày bài toán. - Kỹ năng:.Rèn luyện tất cả các kỹ năng trên. - Thái độ : Rèn tính cẩn thận khi vẽ hình., và khi trình bày bài toán. B. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS: - GV: Thước thẳng, thước đo độ, bảng phụ. - Học sinh: Thước thẳng, thước đo độ. C. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 1 . Sĩ số : 7A: 7B: 7C: Hoạt động của GV và HS Nội dung Hoạt động I: 2. Kiểm tra bài cũ: KIỂM TRA : (5 phút) GV yêu cầu một HS lên bảng. - Phát biểu tiên đề Ơclít.
  7. - Điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau (Bảng phụ). a) Qua điểm A ở ngoài đường thẳng a có không quá một đường thẳng song song với... b) Nếu qua điểm A ở ngoài đường thẳng, có hai đường thẳng song song với a thì... c) Cho điểm A ở ngoài đường thẳng a. đường thẳng đi qua A và song song với a là... 3. Bài mới : Hoạt động II LUYỆN TẬP (22 phút) - GV cho HS làm nhanh bài tập 35 Bài 35 SGK tr94. Theo tiên đề Ơclít về đường thẳng song song; Qua A ta chỉ vẽ được một đường thẳng a song song với đường thẳng BC, qua B ta chỉ vẽ được một đường thẳng b song song với đường thẳng AC. - Yêu cầu HS làm bài 36 tr 94 SGK, Bài 36 SGK. GV đưa đầu bài lên bảng phụ. - HS cả lớp làm bài vào vở, một HS lên bảng.
  8. - GV đưa bảng phụ bài tập sau: Bài tập : Hình vẽ cho biết a//b và c cắt a tại A, cắt b tại B. Hãy điền vào chỗ trống a A trong các phát biểu sau: a) Góc A1 = ...( Vì là cặp góc so le b trong) B b) Góc A2 = ...( vì là cặp góc đồng vị) c) B3 +A4 = ...(vì...) d) B4 = A2 ( vì...) - Gọi từng HS lên bảng trả lời. - Yêu cầu HS hoạt động nhóm bài 38 Bài 38 SGK tr95 SGK. Nhóm 1,2 làm khung bên trái. Nhóm 3,4 làm khung bên phải. * Biết d//d' thì suy ra: ᄉ ᄉ ᄉ ᄉ a) A1 = B3 và b) A1 = B1 ᄉ ᄉ c) A1 + B1 = 1800 - Gv lưu ý HS : Trong bài tập của mỗi nhóm: Phần đầu có hình vẽ và bài tập cụ thể,phần sau là tính chất ở dạng tổng quát. A d
  9. d B * Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì: a) Hai góc so le trong bằng nhau. b) Hai góc đồng vị bằng nhau. c) Hai góc trong cùng phía bù nhau. - Tương tự nhóm 3,4. - Gv cho HS nhận xét các nhóm làm bài. 4 Củng cố: Hoạt động III KIỂM TRA 15 PHÚT Đề kiểm tra Câu 1: Thế nào là hai đường thẳng song song? Câu 2: trong các câu sau hãy chọn câu đúng: a) Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng không có điểm chung. b) Nếu đường thẳng c cắt hai đường thẳng a,b mà trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau thì a//b.
  10. c) Nếu đường thẳng c cắt hai đường thẳng a, b mà trong các góc tạo thành có một cặp góc đồng vị bằng nhau thì a//b. d)Cho điểm M nằm ngoài đường thẳng a. Đường thẳng đi qua M và song song với đường thẳng a là duy nhất. e) Có duy nhất một đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước. Câu 3: Cho hình vẽ biết a//b. Hãy nêu tên các cặp góc bằng nhau của hai tam giác CAB và CDE.Hãy giải thích vì sao? D E b C A B a 5 HDVN: Hoạt động IV HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ (3 phút) - Làm bài tập 39 tr 95 SGK ( Trình bày có suy luận có căn cứ). - Bài tập bổ sung: Cho hai đường thẳng a và b biết đường thẳng c ⊥a và c⊥b. Hỏi đường thẳng a có song song với đường thẳng b không?
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2