Giáo án Hóa học lớp 9 : Tên bài dạy : ÔN TẬP CUỐI NĂM.

Chia sẻ: Abcdef_30 Abcdef_30 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
207
lượt xem
8
download

Giáo án Hóa học lớp 9 : Tên bài dạy : ÔN TẬP CUỐI NĂM.

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu: - HS lập được mối quan hệ giữa các chất vơ cơ: Kim loại, phi kim, oxít, axít, bazơ, muối được biểu diễn bằng sơ đồ trong bài học. - Biết thiết lập mối quan hệ giữa các chất vơ cơ dựa trên tính chất và các pp điều chế chúng. - Biết chọn chất cụ thể để chứng minh mối quan hệ được thiết lập. -

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Hóa học lớp 9 : Tên bài dạy : ÔN TẬP CUỐI NĂM.

  1. ÔN TẬP CUỐI NĂM. I. Mục tiêu: - HS lập được mối quan hệ giữa các chất vơ cơ: Kim loại, phi kim, oxít, axít, bazơ, muối được biểu diễn bằng sơ đồ trong bài học. - Biết thiết lập mối quan hệ giữa các chất vơ cơ dựa trên tính chất và các pp điều chế chúng. - Biết chọn chất cụ thể để chứng minh mối quan hệ được thiết lập. - Vận dụng tính chất hĩa học của các chất vơ cơ đã học để viết được các PTHH biểu diễn mối quan hệ giữa các chất. II. Chuẩn bị: - GV: Bảng phụ ghi sẵn sơ đồ mối quan hệ giữa các chất vơ cơ, các dạng bài tập - HS: Ơn tập các kiến thức đã chuẩn bị theo yêu cầu của GV. III. Nội dung ơn tập: ĐỀ CƯƠNG ƠN TẬP
  2. I) Lí Thuyết : 1) Nắm CTCT của metan , etilen, axetilen, rượu etilic , axitaxetic 2) Tính chất hố học của metan , etilen, axetilen, rượu etilic , axitaxetic , gluco, saccarozơ, tinh bột 3) Axitcacbonic và muối cacbonat 4) Cách điều chế axitaxetic, tinh bột, rượu etilic II) Bài tập 1) Dạng bài tập nhận biết các chất đựng trong lọ mất nhãn 2) Viết PTHH thực hiện chuổi biến hố 3) Tốn hổn hợp hai chất III) Một số bài tập tham khảo : 1) Nêu phương pháp phân biệt các bình đựng riêng biệt các khí sau : a) CH4 , C2H2 , SO2 b) C2H6 , C2H2 , H2 2) Chỉ dùng nước và một hố chất hãy phân biệt các chất sau : a) Rượu etilic , axitaxetic , etylaxetat b) Rượu etylic , axitaxetic , benzen
  3. 3) Nhận biết các chất rắn sau : a) Rượu etilic , axitaxetic , saccarozơ b) Tinh bột , glucozơ, saccarozơ 4) Viết PTHH thực hiện dãy biến hố sau ( ghi rõ điều kiện nếu cĩ ) ( C6H10O5)n C6H12O6 C2H5OH CH3COOH     CH3COOC2H5 5) Đốt cháy 4 lít hổn hợp CH4 và C2H4 phải dùng hết 11 lít oxi a) Viết PTHH xãy ra b) Tính % về thể tích các khí trong hổn hợp c) Tính thể tích khí CO2 tạo thành 6) Dẫn 4,48 lít hổn hợp khí gồm metan và axetilen qua dung dịch brom dư . Thấy cĩ 0,896 lít khí thốt ra ở (đktc) a) Tính % thể tích các khí trong hỗn hợp đầu b) Tính nồng độ mol của dung dịch brơm đã dùng . Biết cĩ 200ml dung dịch Brơm tham gia phản ứng . 7) Đốt cháy hồn tồn 6,72 lít hổn hợp khí gồm CH4 và C2H4 cần 15,68 lít oxi . Các khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn.
  4. Tính % khối lượng trong hổn hợp . 8) Có một hổn hợp khí gồm CH4 và C2H2. Đốt cháy 44,8 lít hổn hợp A thu được 71,68 lít CO2 đo ở điều kiện tiêu chuẩn. a) Tính khối lượng CH4 và C2H2 trong hổn hợp b) Tính khối lượng khí oxi cần để đốt cháy hết 22,4 lít hổn hợp khí A c) Cho CO2 sinh ra hấp thụ hoàn toàn vào 250ml dung dịch NaOH dư . Tính nồng độ mol muối tạo ra ? 9) Cho 2,8 lít hổn hợp etilen và metan qua bình đựng dung dịch brơm thấy cĩ 4 gam brơm tham gia phản ứng . Tính % thể tích các khí trong hổn hợp . Biết rằng phản ứng xãy ra hồn tồn, thể tích các khí đo ở đktc -------------------------------------------------------------

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản