Giáo án Hoá học lớp 9 -THỰC HÀNH TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA BAZƠ VÀ MUỐI

Chia sẻ: Nguyen Hoang Phuong Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
686
lượt xem
34
download

Giáo án Hoá học lớp 9 -THỰC HÀNH TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA BAZƠ VÀ MUỐI

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1. Kiến thức: 2. Kĩ năng: Nắm vững tính chất hóa học của bazơ và muối. Viết PTHH, các thao tác thí nghiệm 3.Thái độ tình cảm: HS yêu thích môn học có lòng tin vào khoa học. II CHUẨN BỊ: Dụng cụ: Ống nghiệm( 10 ), kẹp gỗ ( 5 ), giá ống nghiệm ( 2 ), Cốc thủy tinh 250 ml ( 2), ống hút ( 5 ). Hóa chất: các dung dịch: CuSO4, NaOH, FeCl3, BaCl2, Na2SO4, HCl, H2SO4.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Hoá học lớp 9 -THỰC HÀNH TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA BAZƠ VÀ MUỐI

  1. BÀI 14: THỰC HÀNH: TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA BAZƠ VÀ MUỐI I.MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: Nắm vững tính chất hóa học của bazơ và muối. 2. Kĩ năng: Viết PTHH, các thao tác thí nghiệm 3.Thái độ tình cảm: HS yêu thích môn học có lòng tin vào khoa học. II CHUẨN BỊ:  Dụng cụ: Ống nghiệm( 10 ), kẹp gỗ ( 5 ), giá ống nghiệm ( 2 ), Cốc thủy tinh 250 ml ( 2), ống hút ( 5 ).  Hóa chất: các dung dịch: CuSO4, NaOH, FeCl3, BaCl2, Na2SO4, HCl, H2SO4. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động 1: Ổn định lớp. Điểm danh sĩ số các nhóm. Kiểm tra phiếu học tập. Kiểm tra dụng cụ hóa chất. Hoạt động 2: Kiểm tra bài cũ:
  2. HS1: Viết sơ đồ thể hiện tính chất hóa học của bazơ tan và bazơ không tan? HS2: Viết sơ đồ thể hiện tính chất hóa học của muối ? HS2: Nêu điều kiện xảy ra của phản ứng trao đổi? Hoạt động 3: Thí nghiệm 1 và 2 - Tính chất hóa học của bazơ .  Hỏi:  Trả lời. 1) Nêu cách tiến hành thí nghiệm 1? 2) Mục đích của thí nghiệm 1?  Tiến hành TN: 3) Cho biết trạng ,thái màu sắc của NaOH, FeCl3? Bước 1: Nhỏ dung dịch NaOH vào ống nghiệm 1. 4) Dự đoán hiện tượng xảy ra trộn lẫn hai hóa chất trên? Bước 2: Thêm vài giọt dung dịch FeCl3 dung dịch NaOH.  Yêu cầu HS làm TN 1 .  Trả lời.  Hỏi:
  3. 3) Giải thích hiện tượng xảy ra trong TN trên? 4) Vịết PTHH minh họa?  Tiến hành TN 2: 5) Kết luận về tính chất hóa học của dung dịch bazơ?  Bước 1: Điều chế Cu(OH)2 : Nhỏ dung dịch NaOH 6) Bằng cách nào có vào dung dịch CuSO4 rồi gạn lấy thể điều chế Cu(OH)2? kết tủa. 7) Cách tiến hành TN 2?  Bước 2: Nhỏ dung dịch HCl vào Cu(OH)2. 8) Dự đoán hiện tượng xảy ra khi nhỏ dung dịch HCl vào  Trả lời. Cu(OH)2 ?  Yêu cầu HS làm TN 2.  Hỏi : 1) Giải thích hiện tượng xảy ra trong TN trên? 2) Vịết PTHH minh họa?
  4. 3) Kết luận về tính chất hóa học của dung dịch bazơ? Hoạt động 4: Thí nghiệm về tính chất hóa học của muối.  Hỏi:  Trả lời. 1) Nêu cách tiến hành thí nghiệm 3 ? 2) Mục đích của thí nghiệm 3?  Tiến hành TN 2: 3) Cho biết trạng ,thái màu sắc của dung dịch CuSO4 và đinh  Nhúng ½ đinh sắt sắt? vào dung dịch CuSO4. 4) Dự đoán hiện tượng xảy  Sau 4 – 5 phút lấy ra Nhúng đinh sắt vào dung dịch đinh sắt ra khỏi dung dịch và quan CuSO4? sát.  Yêu cầu HS làm TN 3 .  Trả lời và tiến hành TN 4 +5 :  Bước 1: Nhỏ dung
  5. dịch BaCl2 vào hai ống nghiệm 4 va 5.  Hỏi:  Bước 2: 1) Giải thích hiện tượng xảy ra trong TN trên?  Nhỏ dung dịch Na 2SO4 vào ống nghiệm 4. 2) Vịết PTHH minh họa?  Nhỏ dung dịch H2SO4 vào ống nghiệm 5. 3) Nêu cách tiến hành TN 4 +5. 4) Dụ đoán hiện tượng, giải thích , viết PTHH minh họa? Hoạt động 5: Tổng kết:  Nhận xét buổi thực hành.  Các nhóm thu gom dụng cụ hóa chất , rửa sạch và sắp xếp lại như ban đầu.  Hoàn thiện phiếu thực hành.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản