intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo án Lịch sử 5 bài 28: Xây dựng nhà máy thuỷ điện Hoà Bình

Chia sẻ: Nguyễn Lâm Như | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

360
lượt xem
35
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời quý thầy cô và các bạn tham khảo Giáo án Lịch sử 5 bài 28: Xây dựng nhà máy thuỷ điện Hoà Bình để nâng cao kĩ năng và kiến thức soạn giáo án theo chuẩn kiến thức, kỹ năng trong chương trình dạy học. Giáo án Lịch sử 5 bài 28: Xây dựng nhà máy thuỷ điện Hoà Bình được soạn với hình thức 3 cột phù hợp quy định bộ GD và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Lịch sử 5 bài 28: Xây dựng nhà máy thuỷ điện Hoà Bình

  1. BAI 28 : XÂY DỰNG NHÀ MÁY THUỶ ĐIỆN HÒA BÌNH I. Mục tiêu: - Biết Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình là kết quả lao động gian kh ổ, hi sinh của cán bộ, công nhân Việt Nam và Liên Xô. - Biết Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình có vai trò quan trọng đối với công cuộc xây dựng đất nước: cung cấp điện, ngăn lũ,…. - GDMT: Vai trò của Nhà máy Thuỷ điện đối với sự phát triển kinh t ế và đối với môi trường. - GD tiết kiệm năng lượng điện. II.Đồ dùng dạy học: GV: + Bản đồ hành chính Việt Nam, SGK. HS: SGK, đọc trước bài III. Các hoạt động dạy - học: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1. Kiểm tra bài cũ: ( 4’) - Gọi 2 HS + câu hỏi + NXPĐ 2 em trả lời - Học sinh nhận xét. + Quốc hội khĩa VI đã cĩ những quyết định trọng đại gì? + Nêu ý nghĩa lịch sử của Quốc hội khoá VI. - Giáo viên nhận xét bài cũ. 2. Bài mới: ( 30’) - Giới thiệu bài: Trong bài học hơm nay chúng ta cùng tìm - Lắng nghe. hiểu về quá trình xây dựng Nhà máy Thủy điện Hịa Bình, một thành tựu to lớn của nhân dân ta trong sự nghiệp xây dựng đất nước.  Hoạt động 1: Cá nhân • Mục tiêu: - Biết thời gian và địa điểm để xây dựng Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình • Cách tiến hành: - Cho HS đọc thơng tin SGk/ 60 trả lời câu hỏi sau: + Hỏi: Nhiệm vụ của Cách mạng Việt Nam sau khi đất nước thống nhất là gì? + Sau khi hồn thành nhiệm vụ thống nhất đất nước, cách mạng Việt Nam cĩ nhiệm vụ xây dựng đất nước tiến lên GV: Điện giữ vai trị quan trọng trong quá chủ nghĩa xã hội. - Lắng nghe.
  2. trình sản xuất và đời sống của nhân dân. Chính vì thế ngay sau khi hồn thành thống nhất đất nước, Đảng và Nhà nước ta đã quyết định xây dựng Nhà máy thủy điện Hịa Bình. Trước ngày chính thức khởi cơng xây dựng Nhà máy , tồn Đảng, tồn dân đã tập trung sức người sức của để xây dựng hệ thống kho tàng, bến bãi, đường sá, các nhà máy sản xuất vật liệu, các cơ sở sửa chữa máy mĩc và khu nhà ở, bệnh viện, trường - HS cả lớp trao đổi trả lời câu hỏi, theo học, … cho 35 000 cơng nhân và gia đình họ. dõi phần giảng bài của GV để rút ra yêu - GV tổ chức cho HS cả lớp cùng trao cầu cần thiết xây dựng và việc chuẩn bị đổi và tìm hiểu các vấn đề sau: xây dựng Nhà máy Thủy điện Hịa Bình + … Nhà máy Thủy điện Hịa Bình khởi cơng xây dựng ngày 6- 11- 1979 tại tỉnh + GV hỏi : Nhà máy Thủy điện Hịa Bình Hịa Bình và sau 15 năm lao động vất vả được chính thức khởi công xây dựng vào thời của nhà máy được hồn thành . Chính gian nào? Nhà máy được xây dựng ở địa phủ Liên Xơ là người cộng tác, giúp đỡ điểm nào? Hãy chỉ vị trí Nhà máy trên bản chúng ta xây dựng nhà máy này. đồ?Trong thời gian bao lâu?Ai là người cộng tác với chúng ta xây dựng nhà máy này? - Giáo viên chốt ý: - Lắng nghe. Nhà máy Thủy điện Hịa Bình khởi cơng xây dựng ngày 6- 11- 1979 tại tỉnh Hịa Bình và sau 15 năm lao động vất vả của nhà máy được hồn thành . Chính phủ Liên Xơ là người cộng tác, giúp đỡ chúng ta xây dựng nhà máy này.  Hoạt động 2: Nhĩm đơi • Mục tiêu: - Biết Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình là kết quả lao động gian khổ, hi sinh của cán bộ, công nhân Việt Nam và Liên Xô. - HS làm việc theo nhĩm , mỗi nhĩm • Cách tiến hành: 4 em, đọc SGK, sau đĩ từng em trả lời - Giáo viên nêu câu hỏi yêu cầu học sinh trước nhĩm, các bạn trong nhĩm nghe và thảo luận nhóm 4 trả lời các câu hỏi sau: bổ sung ý kiến cho nhau: + Dựa vào thơng tin SGK và tả lại khơng khí
  3. lao động trên cơng trường xây dựng Nhà máy - HS nêu: Thủy điện Hịa Bình. Họ làm việc cần mẫn, kể cả vào - GV gọi HS trình bày ý kiến trước lớp: ban đêm. Hơn 3 vạn người và hàng vạn + Hãy cho biết suốt ngày đêm có bao nhiêu xe cơ giới làm việc hối hả. Dù khĩ khăn người và xe cơ giới làm việc trên công thiếu thốn và cĩ cả hi sinh nhưng họ trường? quyết tâm hồn thành cơng việc. Cả nước + Thái độ làm việc của các công nhân như hướng về Hịa Bình và sẵn sàng chi viện thế nào? người và của cho cơng trình. Từ các + Điều kiện làm việc của họ ra sao? nước Cộng hịa của Liên Xơ, gần 1 000 + Những chiến sĩ trên công trường đó đa kĩ sư, cơng nhân bậc cao tình nguyện õcống hiến và hi sinh như thế nào? sang giúp đỡ Việt Nam. Ngày 30- 12 – + Em có suy nghĩ gì về những số liệu nói 1988 tổ máy đầu tiên của Nhà máy Thủy trên? điện Hịa Bình bắt đầu phát điện. Ngày 4 - GVNX- chốt lại. – 4- 1994, tổ máy số 8, tổ máy cuối cùng đã hịa vào lưới điện quốc gia. - Một số HS nêu ý kiến trước lớp, Ví dụ : Ảnh ghi lại niềm vui của những người cơng nhân xây dựng Nhà máy - GV yêu cầu HS quan sát hình 1 và hỏi: Thủy điện Hịa Bình khi vượt mức kế Em cĩ nhận xét gì về hình 1? hoạch; đã nĩi lên sự tận tâm, cố gắng hết mức, dốc tồn tâm tồn lực của cơng nhân xây dựng nhà máy cho ngày hồn thành cơng trình. Giáo viên nhận xét chốt ý:  Hoạt động 3: Cá nhân • Mục tiêu: - Biết Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình có vai trò quan trọng đối với công cuộc xây dựng đất nước: cung cấp điện, ngăn lũ,…. - Những đóng góp của Nhà máy thuỷ điện Hoà Bình đối với đất nước. • Cách tiến hành: - Mỗi câu hỏi 1 HS phát biểu- NX - Giáo viên yêu cầu học sinh làm việc cá bổ sung. nhân, trình bày các ý sau: + … Việc làm hồ, dắp đập, ngăn nước + Việc làm hồ, dắp đập, ngăn nước sơng Đà sơng Đà để xây dựng Nhà máy Thủy để xây dựng Nhà máy Thủy điện Hịa Bình điện Hịa Bình đã gĩp phần tích cực vào tác động thế nào đến việc chống lũ hằng việc chống lũ, lụt cho đồng bằng Bắc năm của nhân dân ta?( Gợi ý: Khi nước sơng Bộ. + Nhà máy Thủy điện Hịa Bình đã cung
  4. Đà được lũ lụt lớn cho nhân dân ta khơng?) cấp điện từ Bắc vào Nam, từ rừng núi + Điện của Nhà máy thủy điện Hịa Bình đã đến đồng bằng, nơng thơn đến thành đĩng gĩp vào sản xuất và đời sống của nhân phố phục vụ cho đời sống và sản xuất dân ta như thế nào? của nhân dân ta. - Gv giảng thêm: Nhờ cơng trình dập - Lắng nghe. ngăn nước sơng Đà, mực nước sơng Hồng tại Hà Nội sẽ giảm xuống 1,5 m vào mùa mưa lũ, làm giảm nguy cơ đe dọa vỡ đê. Bên cạnh đĩ vào mùa hạn hán, hồ Hịa Bình lại cĩ thể cung cấp nước chống hạn cho một số tỉnh ở phía Bắc. Với chiều dài 210 km, sâu 100m, hồ Hịa Bình cịn là con đường thủy mà tàu bè hàng nghìn tấn cĩ Hịa Bình chiếm 1/5 sản lượng điện của tồn quốc. - Rút ra ghi nhớ. + … vai trị Nhà máy Thủy điện Hịa Bình: - GDMT: Vai trò của Nhà máy Thuỷ điện đối • Cung cấp nguồn điện cho cả với sự phát triển kinh tế và đối với môi nước, phục vụ cho sản xuất và đời trường. sống nhân dân. • Ngăn chặn, hạn chế lũ lụt cho đồng bằng Bắc Bộ. • Cung cấp nước chống hạn cho một số tỉnh phía Bắc • Tạo điều kiện cho việc phát triển giao thơng đường thủy. 3: Củng cố – dặn dò: ( 3’) - 1-2 HS đọc. - Gọi học sinh nêu lại bài học. + ... Sơn La, A Vương. + Nêu một số Nhà máy thuỷ điện lớn đang xây dựng trên đất nước. * Giáo dục HS tiết kiệm năng lượng điện. - Lắng nghe. - GV: Nhà máy Thủy điện Hịa Bình là cơng trình vĩ đại trong 20 năm đầu xây dựng đất nước của nhân dân ta. Cơng trường xây dựng Nhà máy đã ghi dấu sự hi sinh tuổi xuân, cống hiến sức trẻ và tài năng cho đất nước của hơn 3 vạn kĩ sư, cơng nhân hai nước Việt Nam, Liên Xơ, 168 người, trong đĩ cĩ 11 cơng nhân Liên Xơ đã dũng cảm hi sinh cho dịng điện của nhà máy điện hơm nay, đến thăm Nhà máy Thủy điện Hịa Bình ta thấy
  5. bia tưởng niệm các người đã hy sinh vẫn cịn. - Chuẩn bị bài 29/63 SGK - Nhận xét tiết học.  Rút kinh nghiệm:
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=360

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2