intTypePromotion=3

Giáo án môn Hóa học 9 bài 45: Axit axetic

Chia sẻ: Lê Công Trọng | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:4

0
142
lượt xem
16
download

Giáo án môn Hóa học 9 bài 45: Axit axetic

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giáo án môn Hóa học 9 bài 45: Axit axetic được biên soạn nhằm giúp các em học sinh biết được công thức phân tử, tính chất và ứng dụng của axit axetic; nhóm -COOH là nhóm nguyên tử gây ra tính axit; khái niệm este và phản ứng este hóa.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án môn Hóa học 9 bài 45: Axit axetic

  1. THCS Lương Thế Vinh   Giáo Sinh: Lê Công Trọng Tuần 29                                                                        Ngày soạn: 08/03/2015 Tiết 55                                                                          Ngày dạy : /03/2015 BÀI 45: AXIT AXETIC                                         Công thức phân tử : C2H4O2                          Phân tử khối: 60 I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức:                             ­Biết được  CTPT, CTCT, tính chất và ứng dụng của axitaxetic.                   ­Biết nhóm ­COOH là nhóm nguyên tử gây ra tính axit.                   ­Biết khái niệm este và phản ứng este hoá.  2. Kĩ năng:                                Viết phương trình hoá học.        Giải các bài toán liên quan. 3. Thái độ:                                  Giúp HS yêu thích môn học.         Biết ứng dụng axit axetic vào đời sống.  II. CHUẨN BỊ: 1. GV:        a) Dụng cụ:   ­Mô hình phân tử axitaxetic dạng rỗng, dạng đặc.       ­Ống nghiệm, giá sắt, đèn cồn, chậu thủy tinh.      ­   Bảng phụ.       b) Hóa chất : ­ axit axetic, quỳ tím, phenolphtalein, NaOH, CuO, Zn, Na2CO3,  rượu etylic, axit H2SO4 đặc. 2. HS:   Xem trước bài axit axetic.   III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 1. Ổn  định lớp(1’):      2. Ki   ểm tra bài cũ (5’):    Nêu đặc điểm cấu tạo và tính chất hoá học của rượu etilic.Viết các PTHH minh  họa.  3. Bài mới:      a. Giới thiệu bài:  Khi lên men rượu etylic loãng người ta thu được giấm ăn dó chính là dung dịch axit  axetic loãng. Vậy axit axetic có công thức cấu tạo như thế nào? Tính chất và ứng  dụng gì? b. Các hoạt động chính:  1
  2. THCS Lương Thế Vinh   Giáo Sinh: Lê Công Trọng Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung ghi bảng Hoạt động 1: Tính chất vật lí (3’) ­ GV: Cho HS quan sát ống nghiệm đựng  I. Tính chất vật l dung dịch CH3COOH . ­ HS: Quan sát  ­ Axit axetic là chất lỏng không  ­ GV: Yêu cầu Hs nhận xét trạng thái, màu  màu, có vị chua .  sắc, mùi vị của CH3COOH.   ­ HS: Axit axetic là chất lỏng không  ­ GV: Cho vài giọt CH3COOH  vào cốc  màu, có vị chua   nước. Yêu cầu Hs quan sát sự hòa tan của  CH3COOH nước . ­HS:  Tan  vô hạn trong nước ­ Tan  vô hạn trong nước Hoạt động 2: Cấu tạo phân tử (6’)              ­ GV: Cho các nhóm quan sát mô hình phân  ­ HS: Quan sát  CT cấu tạo : tử axit axetic dạng rỗng, dạng đặc.  H O ­ GV: Yêu cầu HS viết công thức cấu tạo  ­ HS: Viết CT cấu tạo  của axit axetic.  H O H C C ­ GV: Hãy nhận xét đặc điểm cấu tạo của  H C C O H H axit axetic.. ­ GV: Giới thiệu chính nhóm ­COOH này  H O H Hay : CH3­COOH đã làm cho axit axetic có tính chất axit. ­ HS: Trong phân tử axit axetic, nhóm – OH liên kết với nhóm  C=O tạo thành  nhóm          O   ­ C        (­COOH).          OH  . ­ HS: Lắng nghe. Hoạt động 3: Tính chất hoá học của axit axetic (11’) ­ GV: Gọi HS nhắc lại tính chất hóa học  ­ HS: Làm quỳ tím hóa đỏ, tác dụng  III . Tính chất hoá học  chung của axit? với kim loại, tác dụng với bazơ, tác  1.Axit axetic có tính chất của  ­ GV đặt vấn đề: Vậy axit axetic có tính  dụng với oxit bazơ.  axit kh ô   ng ?     chất của axit không? *Làm đổi màu giấy quỳ tím ­ GV: Làm  thí nghiệm để chứng minh tính  ­ HS: Nghe giảng Axit axetic làm giấy quỳ tím  axit của axit axetic(đổi màu quỳ tím, phản  chuyển sang màu đỏ ứng với NaOH có phenolphtalein,  2
  3. THCS Lương Thế Vinh   Giáo Sinh: Lê Công Trọng CuO,Zn,Na2CO3).  ­ HS: Quan sát. ­ GV: Gọi HS nêu hiện tượng và viết   HS : * Tác dụng với Na2CO3 phương trình phản ứng.  ­ GV: YC HS viết PTHH ­2CH3COO H + Na2CO3     2CH3COO H + Na2CO3     ­GV:  Gọi HS nhận xét về tính axit của axit  2CH3COONa+CO2 +H2O  2CH3COONa+CO2 +H2O  axetic. * Tác dụng với NaOH ­CH3COOH + NaOH                    CH3COONa + H2O CH3COOH + NaOH                    ­ HS: Có tính axit yếu. CH3COONa + H2O ­  HS: Axit axetic là 1 axit hữu cơ có  tính chất của một axit yếu. ­ GV : Làm thí nghiệm  CH3COOH tác  dụng với C2H5OH ­ HS:  Quan sát thí nghiệm, nhận xét :  ­ GV: Gọi HS nhận xét hiện tương và viết  ­Thu được sản phẩm là chất lỏng  phương trình phản ứng. không màu, mùi thơm, không tan trong  2.Axit axetic có tác dụng với  nước, nổi lên trên mặt nước. rượu etylic không ? CH3COOH  ­ HS: Viết PTHH +  C2H5OH                CH3COOH +  C2H5OH                CH3COOC2H5 +  H2O CH3COOC2H5 +  H2O ( etylaxetat) ­ GV: Phản ứng giữa  axit axetic và rượu    etilic thuộc loại phản ứng este hoá và  ­ HS: Lắng nghe. etylaxetat là este. Hoạt động 4: Ứng dụng  (7’) ­GV: Yêu cầu HS nêu ứng dụng của axit  IV . Ứng dụng (SGK) axetic dựa vào SGK và thực tiễn đời sống. ­ HS: * Tơ nhân tạo. GV : Giới thiệu cho HS một số công dụng            * Dược phẩm. của giấm ăn đối với cơ thể con người,            * Phẩm nhuộm. cũng  như tác hại đối với sức khỏe khi lạm            * Thuốc diệt côn trùng. dụng nó.            * Pha giấm ăn. ̉ ̀ ̣ Giâm tao không chi la môt gia vi cho cac  ́ ́ ̣ ́           * Chất dẻo . ́ ̀ ́ ̀ ́ ́ ̣ mon ăn ma no con co tac dung thân ki cho  ̀ ̀ sức khoe va lam đep. ̉ ̀ ̀ ̣ ́ ưa bênh tiêu đ ­Giup ng ̀ ̣ ̉ ường. ­Ngưa di  ̀ ̣ ưng ́ . ­ HS: Lắng nghe. ̉ ­Giam cholesterol, ng ưa cac bênh vê tim  ̀ ́ ̣ ̀ ̣ mach va huyêt ap ̀ ́ ́. ̉ ̉ ­Giam kha năng ung th ư. ̣ ̀ ­Tri gau, ch ưa rung toc ̃ ̣ ́. ­Chưa hôi miêng, lam trăng răng ̃ ̣ ̀ ́ . ­Lam đep da ̀ ̣ . ­Giảm cân. *Tác hại :Nhẹ là chán ăn, ợ chua, không  còn sức lực. Nặng hơn là loét dạ dày, ảnh  hưởng thần kinh.  3
  4. THCS Lương Thế Vinh   Giáo Sinh: Lê Công Trọng Hoạt động 4: Điều chế (5’) ­ GV:  Axit axetic có nhiều ứng dụng trong  ­ HS: Nghe giảng  V. Điều chế  thực tiễn. Vậy làm thế nào có thể điều chế  1. Từ butan  được nó? t0 ,xt ­GV: Giới thiệu cách điều chế axit axetic  trong công nghiệp từ butan.  2C4H10 + 5O2   ­ GV: Em hãy cho biết cách sản xuất giấm  men giam CH3COOH + 2 H2O ăn trong thực tế và viết PTHH 2. Từ rượu etilic ­ HS: C2H5OH + O2          men giam CH3COOH +H2O C2H5OH + O2   CH3COOH +  H2O  4. Cũng cố(6’) :    Bài tập : Hoàn thành các phương trình hóa học của các phản ứng sau : ……………  + …………. →  CH3COONa  +   H2↑ CH3COO H   + CaCO3     ……..+CO2 +H2O  …………      +  ………     CH3COOC2H5 +  H2O ……………  +  CuSO4    →    (CH3COO)2Cu   + BaSO4↓ t0 ,xt                        CH3COOH    + ……  C4H10     + 5O2        …...+ H2O men giam    (CH3COO)2Ca +  ……….    + O2    CH3COOH +  H2O H2O 5. Dặn dò về nhà (1’):                    Dặn các em làm bài tập về nhà:1,2,3,4, 5,6,7,8/ 143 ,bài tập trong SBT.                    Chuẩn bị “ Mối liên hệ giữa etilen, rượu etilic, axit axetic” . *Tìm hiểu sơ đồ mối liên hệ trong SGK. *Làm các bài tập SGK/144. 6. Rút kinh nghiệm:  .......................................................................................................................................... .................... ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………… 4

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản