intTypePromotion=3

Giáo án Pháp luật đại cương

Chia sẻ: Lavie Lavie | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:79

0
352
lượt xem
57
download

Giáo án Pháp luật đại cương

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giáo án Pháp luật đại cương do ThS. Phạm Anh Tuấn biên soạn cung cấp cho các bạn những kiến thức đại cương về nhà nước, đại cương về pháp luật, hình thức pháp luật, hệ thống pháp luật, luật hành chính, luật dân sự, luật hình sự.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Pháp luật đại cương

Trường cao đẳng công nghệ và kinh tế công nghiệp<br /> <br /> Khoa Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh<br /> <br /> Trường cao đẳng công nghệ và kinh tế công nghiệp<br /> <br /> Khoa Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh<br /> <br /> PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG<br /> Tổ chính trị – pháp luật<br /> <br /> Th.s Phạm Anh Tuấn<br /> <br /> Tổ chính trị – pháp luật<br /> Th.s Phạm Anh Tuấn<br /> cương<br /> <br /> Tập bài giảng Pháp luật Đại<br /> <br /> Trường cao đẳng công nghệ và kinh tế công nghiệp<br /> <br /> Khoa Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh<br /> Mục lục<br /> Trang<br /> CHƯƠNG I : ĐẠI CƯƠNG VỀ NHÀ NƯỚC<br /> <br /> 1<br /> <br /> I. BẢN CHẤT NHÀ NƯỚC KIỂU NHÀ NƯỚC VÀ HÌNH THỨC NHÀ NƯỚC 8<br /> 1. Nguồn gốc, bản chất của Nhà nước<br /> <br /> 8<br /> <br /> 2. Kiểu Nhà nước và hình thức Nhà nước<br /> <br /> 10<br /> <br /> 3. Đặc trưng của Nhà nước.<br /> <br /> 11<br /> <br /> II. Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam<br /> <br /> 12<br /> <br /> 1. Bản chất của Nhà nước cộng hòa XHCN Việt Nam<br /> <br /> 12<br /> <br /> 2. Chức năng của Nhà nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam<br /> <br /> 14<br /> <br /> III. Bộ máy nhà nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam<br /> <br /> 16<br /> <br /> 1. Khái niệm, đặc điểm của bộ máy Nhà nước ta<br /> <br /> 16<br /> <br /> 2. Những nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy Nhà nước<br /> <br /> 17<br /> <br /> 3. Hệ thống chính trị của Nhà nước cộng hoà XHCN Việt Nam<br /> <br /> 19<br /> <br /> CHƯƠNG II: ĐẠI CƯƠNG VỀ PHÁP LUẬT<br /> <br /> 21<br /> <br /> I. Bản chất và những đặc điểm chung của pháp luật<br /> <br /> 21<br /> <br /> 1. Nguồn gốc, khái niệm của pháp luật<br /> <br /> 21<br /> <br /> 2. Những đặc điểm chung của pháp luật<br /> <br /> 23<br /> <br /> 3. Bản chất và vai trò của pháp luật<br /> <br /> 23<br /> <br /> II. Quy phạm pháp luật<br /> <br /> 26<br /> <br /> 1. Khái niệm và những đặc điểm chung của quy phạm pháp luật<br /> <br /> 26<br /> <br /> 2. Cơ cấu của quy phạm pháp luật<br /> <br /> 26<br /> <br /> Tổ chính trị – pháp luật<br /> Th.s Phạm Anh Tuấn<br /> cương<br /> <br /> Tập bài giảng Pháp luật Đại<br /> <br /> Trường cao đẳng công nghệ và kinh tế công nghiệp<br /> <br /> Khoa Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh<br /> III. Quan hệ pháp luật<br /> <br /> 27<br /> <br /> 1. Khái niệm quan hệ pháp luật<br /> <br /> 27<br /> <br /> 2. Cấu trúc của quan hệ pháp luật<br /> <br /> 28<br /> <br /> IV. Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý<br /> <br /> 28<br /> <br /> 1. Khái niệm và những dấu hiệu cơ bản của vi phạm pháp luật<br /> <br /> 28<br /> <br /> 2. Trách nhiệm pháp lý<br /> <br /> 29<br /> <br /> V. Pháp chế xã hội chủ nghĩa<br /> <br /> 31<br /> <br /> 1. Khái niệm và đặc điểm pháp chế xã hội chủ nghĩa của nước cộng hoà xã hội<br /> chủ nghĩa<br /> 31<br /> 2. Tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay<br /> CHƯƠNG III: HÌNH THỨC PHÁP LUẬT<br /> <br /> 32<br /> 34<br /> <br /> I. Khái niệm hình thức pháp luật<br /> <br /> 34<br /> <br /> II. Khái niệm, đặc điểm, nguyên tắc ban hành các văn bản pháp luật của Nhà nước<br /> cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam<br /> 35<br /> 1. Khái niệm, đặc điểm của các văn bản quy phạm pháp luật<br /> <br /> 35<br /> <br /> 2. Các nguyên tắc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật<br /> <br /> 36<br /> <br /> 3. Giám sát, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật<br /> <br /> 37<br /> <br /> III. hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan Nhà nước ta<br /> <br /> 38<br /> <br /> 1. Văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội và Uỷ ban thường vụ quốc hội<br /> <br /> 38<br /> <br /> 2. Văn bản quy phạm pháp luật của Chủ tịch nước<br /> <br /> 38<br /> <br /> 3. Văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ<br /> <br /> 39<br /> <br /> 4. Văn bản quy phạm pháp luật liên tịch<br /> <br /> 39<br /> <br /> 5. Văn bản quy phạm pháp luật của toà án nhân dân tối cao<br /> <br /> 39<br /> <br /> Tổ chính trị – pháp luật<br /> Th.s Phạm Anh Tuấn<br /> cương<br /> <br /> Tập bài giảng Pháp luật Đại<br /> <br /> Trường cao đẳng công nghệ và kinh tế công nghiệp<br /> <br /> Khoa Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh<br /> IV. Hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật và nguyên tắc áp dụng văn bản quy<br /> phạm pháp luật<br /> 40<br /> 1. Hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật theo thời gian<br /> <br /> 40<br /> <br /> 2. Hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật theo không gian và đối tượng tác<br /> động<br /> 41<br /> 3. Nguyên tắc áp dụng văn bản quy phạm pháp luật<br /> CHƯƠNG IV: HỆ THỐNG PHÁP LUẬT<br /> <br /> 41<br /> 43<br /> <br /> I. Hệ thống pháp luật và ngành luật<br /> <br /> 43<br /> <br /> 1. Khái niệm và đặc điểm chung của hệ thống pháp luật<br /> <br /> 43<br /> <br /> 2. Những căn cứ để phân chia ngành luật<br /> <br /> 44<br /> <br /> II. các ngành luật trong hệ thống pháp luật của Nhà nước ta<br /> <br /> 45<br /> <br /> 1. Luật Nhà nước<br /> <br /> 45<br /> <br /> 2. Luật hành chính<br /> <br /> 46<br /> <br /> 3. Luật tài chính<br /> <br /> 46<br /> <br /> 4. Luật đất đai<br /> <br /> 46<br /> <br /> 5. Luật dân sự<br /> <br /> 46<br /> <br /> 6. Luật lao động<br /> <br /> 46<br /> <br /> 7. Luật hôn nhân và gia đình<br /> <br /> 46<br /> <br /> 8. Luật hình sự<br /> <br /> 47<br /> <br /> 9. Luật tố tụng hình sự<br /> <br /> 47<br /> <br /> 10. Luật tố tụng dân sự<br /> <br /> 47<br /> <br /> 11. Luật kinh tế<br /> <br /> 47<br /> <br /> 12. Luật quốc tế<br /> <br /> 47<br /> <br /> Tổ chính trị – pháp luật<br /> Th.s Phạm Anh Tuấn<br /> cương<br /> <br /> Tập bài giảng Pháp luật Đại<br /> <br /> Trường cao đẳng công nghệ và kinh tế công nghiệp<br /> <br /> Khoa Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh<br /> III. Hệ thống khoa học pháp lý<br /> <br /> 48<br /> <br /> 1. Nhóm các môn khoa học về lý luận và lịch sử<br /> <br /> 48<br /> <br /> 2. Nhóm các môn khoa học pháp lý chuyên ngành<br /> <br /> 48<br /> <br /> 3. Nhóm các môn khoa học pháp lý quốc tế<br /> <br /> 48<br /> <br /> 4. Nhóm các môn khoa học pháp lý thực nghiệm<br /> <br /> 48<br /> <br /> CHƯƠNG V: LUẬT HÀNH CHÍNH<br /> <br /> 49<br /> <br /> I. Khái niệm chung về luật hành chính<br /> <br /> 49<br /> <br /> 1. Khái niệm và đối tượng điều chỉnh của luật hành chính<br /> <br /> 49<br /> <br /> 2. Hệ thống luật hành chính<br /> <br /> 50<br /> <br /> 3. Quan hệ pháp luật hành chính<br /> <br /> 50<br /> <br /> II. Cơ quan hành chính Nhà nước<br /> <br /> 52<br /> <br /> 1. Khái niệm và đặc điểm cơ quan hành chính Nhà nước<br /> <br /> 52<br /> <br /> 2. Các cơ quan hành chính Nhà nước<br /> <br /> 52<br /> <br /> 3. Văn bản hành chính Nhà nước<br /> <br /> 53<br /> <br /> III. Trách nhiệm hành chính<br /> <br /> 54<br /> <br /> 1. Vi phạm hành chính và trách nhiệm hành chính<br /> <br /> 54<br /> <br /> 2. Thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính<br /> <br /> 55<br /> <br /> 3. Thủ tục xử phạt vi phạm hành chính<br /> <br /> 55<br /> <br /> IV. Thủ tục giải quyết các vụ án hành chính<br /> <br /> 56<br /> <br /> 1. Khái niệm<br /> <br /> 56<br /> <br /> 2. Thẩm quyền của toà án trong việc giải quyết các vụ án hành chính<br /> <br /> 56<br /> <br /> 3. Thủ tục giải quyết các vụ án hành chính<br /> <br /> 58<br /> <br /> Tổ chính trị – pháp luật<br /> Th.s Phạm Anh Tuấn<br /> cương<br /> <br /> Tập bài giảng Pháp luật Đại<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản