Giáo án Sinh Học lớp 8: BÀI 31 :TRAO ĐỔI CHẤT

Chia sẻ: Abcdef _29 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
438
lượt xem
27
download

Giáo án Sinh Học lớp 8: BÀI 31 :TRAO ĐỔI CHẤT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

I/ MỤC TIÊU: 1/Kiến thức: Phân biệt được sự trao đổi chất giữa cơ thể và môi trường với sự trao đổi chất ở tế bào . Trình bày được mối liên quan gửia trao đổi chất của cơ thể với trao đổi chất ở tế bào . 2/ Kỹ năng: Phát triển kỹ năng quan sát và phân tích kênh hình . Rèn kỹ năng quan sát , liên hệ thực tế Rèn kỹ năng hoạt động nhóm 3/ Thái độ: Giáo dục ý thức bảo vệ sức khoẻ II/ CHUẨN BỊ: 1/ Giáo viên: Hình phóng to 31.1...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Sinh Học lớp 8: BÀI 31 :TRAO ĐỔI CHẤT

  1. BÀI 31 : TRAO ĐỔI CHẤT I/ MỤC TIÊU: 1/Kiến thức: Phân biệt được sự trao đổi chất giữa cơ thể và môi trường với sự trao đổi chất ở tế bào . Trình bày được mối liên quan gửia trao đổi chất của cơ thể với trao đổi chất ở tế bào . 2/ Kỹ năng: Phát triển kỹ năng quan sát và phân tích kênh hình . Rèn kỹ năng quan sát , liên hệ thực tế Rèn kỹ năng hoạt động nhóm 3/ Thái độ: Giáo dục ý thức bảo vệ sức khoẻ II/ CHUẨN BỊ: 1/ Giáo viên: Hình phóng to 31.1 và 31 .2 . Bảng phụ : Hệ cơ quan Vai trò trong sự trao đổi chất – Biến đổi thức ăn  chất dinh dưỡng , thải các chất – Tiêu hoá – –
  2. thừa ra ngoài qua hậu môn . – Hô hấp – Lấy Oxi và thải cacbonic – – – Bài tiết – Lọc từ máu , thải bài tiết qua nước tiểu . – – – Tuần hoàn – Vận chuyển Oxi và chất dinh dưỡng tới tế bào ; – – Vận chuyển CO2 tời phổi và chất thải tới cơ quan bài tiết . 2/ Học sinh III/ TIẾN TRÌNH BÀI HỌC: 1/ Ổn định lớp 2/ Kiểm tra bài cũ: Các tác nhân gây hại cho hệ tiêu hoá là gì ? Cần phải làm gì để bảo vệ hệ tiêu hoá khỏi các tác nhân có hại và đảm bảo tiêu hoá có hiệu quả ? 3/ Các hoạt động dạy và học: a) Mở bài: Em hiểu thế nào là trao đổi chất ? Vật không sống có trao đổi chất không ? Trao đổi chất ở người diễn ra như thế nào ? b) Hoạt động dạy học : Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung ghi bài Hoạt động 1: Trao đổi chất
  3. giữa cơ thể và môi trường ngoài . Mục tiêu: Hs hiểu được trao đổi chất giữa cơ thể và môi I/ Trao đổi chất trường là đặc trưng cơ bản của giữa cơ thể và môi sự sống . trường ngoài : Quan sát tranh Cách tiến hành: Lấy chất cần thiết vào – Ở cấp độ cơ thể – cơ thể thải cacbonic và chất , môi trường ngoài – GV treo tranh H31.1 – Sự trao đổi chất giữa cơ thể cặn bã ra môi trường cung cấp thức ăn , và môi trường ngoài biểu hiện HS hoạt động nhóm trả nước , muối như thế nào ? lời phiếu bài tập khoáng và Oxi – Gv treo bảng phụ : Các nhóm khác nhận xét qua hệ tiêu hoá , – – GV bổ sung , đánh giá bổ sung hệ hô hấp , đồng – Kết luận : Môi trường ngoài HS xem lại bảng phụ thời tiếp nhận chất cung cấp cho cơ thể thức ăn , của GV và tự rút kết luận . bã , sản phẩm nước muối khoáng . Qua quá phân huỷ và khí trình tiêu hoá , cơ thể tổng hợp CO2 từ cơ thể thải nên những sản phẩm đặc trưng ra ngoài . của mình , đồng thời thải các sản phẩm thừa ra ngoài qua
  4. hậu môn . Hệ hô hấp Oxi từ môi trường ngoài để cung cấp cho các phản ứng sinh hoá trong cơ thể và thải ra ngoài khí cacbonic . Đó là sự trao đổi chất ở cơ thể đảm bảo cho cơ thể tồn tại và phát triển . Nếu II/ Trao đổi chất không có sự TĐC , cơ thể giữa tế bào và môi không tồn tại được . Ở vật vô trường trong : cơ , sự TĐC chỉ dẫn tới biến – Sự trao đổi chất – tính và huỷ hoại . Vì vậy TĐC giữa TB và môi ở sinh vật là đặc tính cơ bản trường trong biểu của sự sống . – HS dựa trên hình 31.2 hiện : – Hoạt động 2: Trao đổi chấtvận dụng kiến thức  thảo – Chất dinh – giữa tế bào và môi trườngluận trong nhóm thống nhất dưỡng và Oxi câu trả lời . được TB sử dụng trong . Mục tiêu : Hiểu được sự trao Máu mang Oxi và chất cho các hoạt động đổi chất của cơ thể thực chất dinh dưỡng qua nước mô sống , đồng thời  tế bào diễn ra ở tế bào . sản phẩm các Cách tiến hành: Hoạt động của tế bào tạo phân huỷ đưa tới
  5. – GV yêu cầu HS đọc thông ra năng lượng , khí các cơ quan thải – tin , quan sát hình 31.2  thảo Cacbonic , chất thải ra ngoài . luận các câu hỏi Các sản phẩm đó qua – Sự trao đổi chất – Máu và nước mô cung cấp nước mô , vào máu  đến ở tế bào thông qua hệ hô hấp , bài tiết  thải môi trường trong . những gì cho tế bào ? Hoạt động sống của tế bào ra ngoài . tạo ra những sản phẩm gì ? – Đại diện nhóm phát biểu – Các sản phẩm từ tế bào , các nhóm khác bổ sung . thải ra được đưa tới đâu ? Sự trao đổi chất giữa tế bào và môi trường trong biểu hiện như thế nào ? – GV giúp HS hoàn thiện III / Mối quan hệ – hiến thức . giữa TĐC ở cơ thể và Tế bào : Hoạt động 3 : Mối quan hệ – Trao đổi chất – giữa trao đổi chất ở cấp độ cơ – HS dựa vào kiến thức ở ở hai cấp độ có – thể với trao đổi chất ở cấp độ mục 1 và 2 để trả lời câu liên mật quan tế bào ho ỉ : thiết với nhau , Mục tiêu : Phân biệt được trao Trao đổi chất ơ cấp độ đảm bào cho cơ
  6. đổi chất ở cấp độ cơ thể và trao cơ thể : Là sự trao đổi giữa thể tồn tại và phát đổi chất ở cấp độ tế bào . Trình các hệ cơ quan với môi triển . bày được mối quan hệ về sự trường ngoài để lấy chất trao đổi chất ở 2 cấp độ này . dinh dưỡng và Oxi cho cơ Cách tiến hành : thể – GV yêu cầu HS quan sát Trao đổi chất ở cấp độ tế – hình 31.2  trả lời câu hỏi : bào : là sự trao đổi chất Trao đổi chất ở cấp độ cơ giữa tế bào và môi trường thể thực hiện như thế nào ? bên trong . Nếu trao đổi chất ngừng thì cơ thể sẽ chết . TĐC ở cấp độ tế bào được – HS tự rút ra kết luận . – thực hiện như thế nào ? – HS đọc kết luận chung – ( khung ghi nhớ SGK ) Nếu TĐC ỡ một cấp ngừng lại sẽ dẫn tới hậu quả gì ? – GV yêu cầu HS rút ra kết – luận về mối quan hệ giữa trao đổi chất ở 2 cấp độ .
  7. IV/ CỦNG CỐ: – Ở cấp độ cơ thể sự TĐC diễn ra như thế nào ? – – TĐC ở tế bào có ý nghĩa gì đối với trao đổi chất của cơ thể ? – – Nêu mối quan hệ giữa trao đổi chất ở cấp độ cơ thể với TĐC ở cấp tế – bào ? V/ DẶN DÒ: – Học ghi nhớ – – Soạn bài 32 : “ Chuyển hoá ” –

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản