intTypePromotion=1

Giáo án Tiếng Anh 9 Unit 1: A visit from a pen pal

Chia sẻ: Dương Minh Bảo | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:24

0
827
lượt xem
64
download

Giáo án Tiếng Anh 9 Unit 1: A visit from a pen pal

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu bao gồm những giáo án bài học Unit 1 lớp 9 A visit from a pen pal của môn Tiếng Anh 9 giúp cho quý thầy cô có nhiều sự lựa chọn khi chuẩn bị giáo án cho tiết học. Với những giáo án được tuyển chọn, nội dung theo chương trình học đã được phân phối, hình thức trình bày rõ ràng, sẽ giúp thầy cô giúp học sinh biết cách giới thiệu với về Việt Nam cho những người khác, đặc là Hà Nội và một số địa điểm nổi tiếng tại Hà Nội. Hy vọng rằng những giáo án này sẽ giúp thầy cô tiết kiệm thời gian trong việc chuẩn bị giáo án.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Tiếng Anh 9 Unit 1: A visit from a pen pal

Giáo án Tiếng Anh 9

UNIT 1 : A VISIT FROM A PEN PAL

LESSON 1 : GETTING STARTED AND LISTEN AND READ (P. 6 – 7)

 I. OBJECTIVES :

By the end of  the lesson, Ss will make new topic: introducing with a pen pal about Viet Nam . Especially in Ha Noi and some famous places in Ha Noi.

II. LANGUAGE CONTENTS :

Grammar:     - The past simple ( review)

Vocabulary : - correspond (v) - be impressed by  (v)  - mosque (n) - depend  on (v)  - pray ( - keep in touch (v)  - friendliness (n)        - Mausoleum (n)

III. TEACHNIQUES:       Networks, True/ false statements , matching  . . .

IV. TEACHING AIDS:     Books, pictures, poster. . .

V. PROCEDURE:

   T’s and Ss’ activities

                            Contents

Time

- T asks Ss “ If you have a pen pal comes to HN, where will you take her/him to go? “

 - Ss can use English or VN to answer.

 - T will give some famous places after Ss answer.

 -  Ss take note.

 

 

 - T says “Imagine that a foreign pen pal is coming to stay with you for a week. What activities would you like to do during the visit? The pictures in the book may help you.”

 - Ss look the pictures  and give the name of pictures.

 - T asks Ss  some questions:

 - Ss answer freely.

 

 

 - T introduces the content of new lesson “Lan has the pen pal and this is the first time this friend has come to HN. You listen to the text and find new words”.

 

 

  - T gives new words on the board and Ss guess meaning of new words

 - T reads new words twice, Ss listen and repeat.

 - T checks new words by playing “Rut out and remember “

 - Ss take note.

 

 

- T explains the grammar.

- Ss take note

 

 

 - T gives some sentences on the board and Ss guess the content of lesson.

 

 - Then Ss listen to the tape twice and Ss read the text before the class (individually.)

 

 - T gives Ss listen to the text again, and choose  the correct option.

 - Some Ss give the answer on the board.

 - T corrects.

 

- Ss read the text and correct the guessing.

- T corrects and Ss take note

 

 - Ss work in group to do exercise, and some groups give the key on the board.

 - T corrects

 - Ss take note

 * Answer

1.f                        4. e                7.g

2.h                       5.b                 8. i

3.a                       6. c

 - T gives the homework.

 - Ss take note.

I .WARM UP  :

                    NETWORKS   

 

- HN Opera House : nhà hát lớn

- HCM Mausoleum: lăng chủ tịch HCM

- Temple of Literature: văn miếu

- Museum of History: bảo tàng lịch sử

- One Pillar Pagoda: chùa một cột

  1.GETTING STARTED 

  1. Temple
  2. Literature temple
  3. Dong xuan Market
  4. Museum
  5. Historical palace

* Chatting:

- Do you have any pen pal?

- Where does she/ he from ?

- Have you met him/her?

- If she/ he visits TN, what will you introduce him/her?

II. PRESENTATION :

   2. LISTEN AND READ

*  New words :

 - Correspond (v):(change by letter):liên lạc qua thư tín

- Be impressed by. . . : (v) ( translate) ấn tượng bởi...

- Friendliness ( n): ( translate) sự thân thiện

- Mausoleum ( n): ( picture) lăng mộ

- Mosque (n): ( picture) nhà thờ hồi giáo

- Pray (v) (action) : cầu nguyện

- Peaceful atmosphere (n): fresh air

- Keep  in touch: ( translate ) giữ liên lạc

   *The grammar:                                                                   + Used to + V- inf : đã từng làm việc gì rồi trong QK nhưng không còn ở hiện tại nữa.

* EX : Lan used to walk past the mosque on the way to her primary school.

* GUESSING GAME :

  TRUE/ FALSE STATEMENTS

1. Lan’s pen pal comes from Malay.

2. Kuala Lumpur is a small city.

3.The girls visited Hang Luoc street on Monday.

4.They will write letter to each other again.

3. PRACTICE  :

* Choose the correct option to complete the sentences

   Answer

1.C                 2.B              3.D            4.B

 *Answer ( guessing )

1. T             2. F              3. F              4. T

 4. PRODUCTION :

  *  Matching

1.Hoan kiem lake          a.Q.truong Ba Dinh

2.HCM’s stilt house       b. Nha hat lon

3.Ba Dinh square            c. Ho Tay

4.One Pillar Pagoda        d. Chua mot cot

5.HN Opera House         e. Ho hoan kiem

6.West lake                      f. Van mieu

7.Temple of Literature   g. Nha san BH

8.HCM Mausoleum       h. Lang HCM

5. HOMEWORK :

- Learn new words and model sentence by heart

- Read the text many times.

- Supply the correct verbs :

1/ I used ( visit ) Da lat with my family.

2/ She is used to ( get) up early.

3/ They used to ( watch) this film.

- Prepare Unit1:Lesson 2 SPEAK+LISTEN

- Remarks.

5’

 

 

 

 

 

 

 

 

5’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5’

 

 

 

 

 

10’

 

 

 

 

 

 

10’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5’

Trên đây là trích dẫn một phần nội dung giáo án Tiếng Anh Unit 1 Lớp 9: A visit from pen pal, để xem trọn bộ giáo án này quý thầy cô vui lòng đăng nhập website tailieu.vn và tải về máy tính.

Ngoài ra để làm phong phú tài liệu cho bài dạy, mời quý thầy cô tham khảo:

Giáo án bài học tiếp theo: Tiếng Anh lớp 9 Unit 2 Clothing

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản