intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo án Tin học 6 bài 21: Trình bày cô đọng bằng bảng

Chia sẻ: Trần Hoàng Long | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:24

326
lượt xem
62
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Với mục đích giúp cho GV dễ dàng tìm kiếm tài liệu cho tiết học chúng tôi đã chọn lọc được những giáo án hay của bài Trình bày cô đọng bằng bảng môn Tin học 6. Qua đó, quý thầy cô có thêm nhiều lựa chọn, nhiều ý tưởng để soạn cho mình một giáo án hoàn chỉnh dành cho tiết học Trình bày cô đọng bằng bảng, dễ dàng tổng hợp các kiến thức giúp học sinh biết sử dụng nút lệnh Insert Table để tạo bảng và nắm được cách thay đổi kích thước bảng. Mong rằng đây sẽ là tài liệu tham khảo giúp cho quý thầy cô chuẩn bị giáo án tốt hơn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Tin học 6 bài 21: Trình bày cô đọng bằng bảng

 1. Giáo án Tin học 6 Tuần T60 - BÀI 21. TRÌNH BÀY CÔ ĐỌNG BẰNG Soạn: BẢNG Giảng: I. Mục tiâu bài giảng : + HS nắm được thao tác tạo bảng vào trang văn bản. + HS biết cách thay đổi kích thước của cột, hàng trong bảng. + HS có thể chèn thêm cột, hàng hay xoá cột, hàng trong bảng. + Rèn tư duy sáng tạo, tính cẩn thận cho HS, từ đó giúp cho HS yêu thích môn học. II. Phương tiện và thực hiện: + GV: Giáo án, tài liệu tham khảo, phòng máy vi tính, máy chiếu Projector. + HS: Đồ dùng học tập, SGK. III. Cách thức tiến hành : + Lấy HS làm trung tâm. + Nêu vấn đề, gợi mở, diễn giảng và các phương pháp khác. IV. Tiến trình giờ dạy : 1) Ổn định tổ chức lớp : Lớp 6A : …………………. Lớp 6B : …………………. 2) Kiểm tra bài cũ : + HS1: Nêu các thao tác để chèn hình ảnh vào trang văn bản?
 2. Giáo án Tin học 6 + HS2: Làm thế nào để thay đổi, bố trí hình ảnh trong trang văn bản? 3) Nội dung bài mới : Hoạt động của giáo viên và học sinh Hoạt động của học sinh * Hoạt động 1 - GV: Cú thể thực hiện tạo bảng theo cách 2 Đặt con trỏ soạn thảo tại vị trí cần chèn bảng. 1. Tạo bảng. Nháy chuột vào bảng chọn Table - Đặt con trỏ soạn thảo tại vị trí cần chọn Insert Table xuất hiện hộp chèn bảng. thoại Insert Table, trong đó: - Chọn nút lệnh Insert Table trên |+ Number of Column: nhập số cột thanh công cụ. của bảng. - Nhấn và kéo giữ nút trái chuột để + Number of Row: nhập số dòng của chọn số hàng, số cột của bảng rồi thả bảng. tay. Chọn OK để thực hiện. - Sau bước này, trong trang văn bản sẽ - Làm việc với nội dung văn bản trong xuất hiện một bảng với số cột và số các ô sẽ tương tự với nội dung trên một dòng đã chọn. trang văn bản. - Để nhập nội dung cho ô nào ta đưa con trỏ soạn thảo vào ô đó và nhập nội dung như đối với văn bản. * Hoạt động 2
 3. Giáo án Tin học 6 Hoạt động của giáo viên và học sinh Hoạt động của học sinh - Trong một bảng, khi trình bày bảng ta nên điều chỉnh cho các hàng có độ cao 2. Thay đổi kích thước của cột, hàng. bằng nhau. - Để thay đổi dộ rộng cho cột hay chiều cao cho hàng ta đưa con trỏ chuột đến - Nếu dữ liệu trong 1 ô nào đó dài hơn đường kẻ biên của cột hay hàng đó. các ô còn lại, ta cần phải điều chỉnh độ - Khi con trỏ có dạng || ta ấn và kéo giữ rộng của ô đó. chuột trái sang trái, phải, lên trên, xuống dưới tới vị trí tuỳ ý. 4) Củng cố : - Nhấn mạnh nội dung quan trọng trong bài. - HS nhắc lại những nội dung quan trọng đó. 5) Hướng dẫn về nhà : - Học kỹ các vấn đề vừa học trong bài này. - BTVN: 2 6 (SGK - 106).
 4. Giáo án Tin học 6 Tuần T61 - BÀI 21. TRÌNH BÀY CÔ ĐỌNG BẰNG Soạn: BẢNG Giảng: (TT) I. Mục tiâu bài giảng : + HS nắm được thao tác tạo bảng vào trang văn bản. + HS biết cách thay đổi kích thước của cột, hàng trong bảng. + HS có thể chèn thêm cột, hàng hay xoá cột, hàng trong bảng. + Rèn tư duy sáng tạo, tính cẩn thận cho HS, từ đó giúp cho HS yêu thích môn học. II. Phương tiện và thực hiện: + GV: Giáo án, tài liệu tham khảo, phòng máy vi tính, máy chiếu Projector. + HS: Đồ dùng học tập, SGK. III. Cách thức tiến hành : + Lấy HS làm trung tâm. + Nêu vấn đề, gợi mở, diễn giảng và các phương pháp khác. IV. Tiến trình giờ dạy : 1) Ổn định tổ chức lớp : Lớp 6A : …………………. Lớp 6B : …………………. 2) Kiểm tra bài cũ : + HS1: Nêu các thao tác tạo một bảng biểu mới ?
 5. Giáo án Tin học 6 + HS2: Làm thế nào để kích thước của cột và hàng ? 3) Nội dung bài mới : Hoạt động của giáo viên và học sinh Hoạt động của học sinh * Hoạt động 3 - GV: Khi thưc hiện tạo bảng, nếu phát sinh thêm các cột hay mới, ta không nên xoá đi làm lại mà chỉ cần thực hiện chèn 3. Chèn thêm hàng, cột. thêm cột hay hàng vào trong bảng. a, Chèn thêm hàng. - Đưa con trỏ chuột vào ô bất kì. - Nháy chuột vào bảng chọn Table - GV: Giới thiệu cách khác nhanh hơn Insert, trong đó: - Đưa con trỏ đến vị trí ngoài bên phải Row Above: thêm một hàng ở bên của cột và dòng cuối cùng trong bảng. trên của ô mà con trỏ đang chỉ tới. - Ấn phím Enter để thực hiện chèn Row Below: thêm một hàng ở bên thêm hàng. dưới của ô mà con trỏ đang chỉ tới. - Cần chú ý: Phải đặt con trỏ soạn thảo b, Chốn thân cột. ra phía ngoài bên phải của cột cuối cùng trong bảng. - Đưa con trỏ chuột vào ô bất kì. - Nháy chuột vào bảng chọn Table Insert, trong đó: - Cột mới sẽ được thêm vào bên trái hay bên phải của cột có con trỏ chuột đang Column to the Left: thêm một cột
 6. Giáo án Tin học 6 Hoạt động của giáo viên và học sinh Hoạt động của học sinh nằm tại đó. ở bên trái của ô mà con trỏ đang chỉ tới. Column to the Right: thêm một cột ở bên phải của ô mà con trỏ đang chỉ tới. * Hoạt động 4 - GV: Khi thực hiện xoá cột, nếu ta chọn 4. Xoá hàng, cột hoặc bảng. cột đó rồi ấn phím Delete để xoá cột thì - Chọn cột, hàng hoặc bảng cần xoá. chỉ có nội dung nằm trong cột đó bị xoá, - Nháy chuột vào bảng chọn Table còn các cọt thì sẽ không bị xoá. Delete, trong đó: + Column: xoá cột. + Row: xoá hàng. + Table: xoá bảng. 4) Củng cố : - Nhấn mạnh nội dung quan trọng trong bài. - HS nhắc lại những nội dung quan trọng đó. 5) Hướng dẫn về nhà : - Học kỹ các vấn đề vừa học trong bài này; BTVN: 2 6 (SGK - 106).
 7. Giáo án Tin học 6 Tuần Soạn: T62 - BÀI TẬP Giảng: I. Mục tiâu bài giảng : + Hướng dẫn HS các thao tác trình bày trang văn bản, in trang văn bản. + HS ôn lại các thao tác tìm kiếm, thay thế nhanh trong văn bản. + HS tổng hợp các kiến thức để chèn hình ảnh, tạo bảng vào trang văn bản.. + Rèn tư duy sáng tạo, tính cẩn thận cho HS, từ đó giúp cho HS yêu thích môn học. II. Phương tiện thực hiện : + GV: Giáo án, tài liệu tham khảo, phòng máy vi tính, máy chiếu Projector. + HS: Đồ dùng học tập, SGK. III. Cách thức tiến hành : + Lấy HS làm trung tâm. + Nêu vấn đề, gợi mở, diễn giảng và các phương pháp khác. IV. Tiến trình giờ dạy : 1) Ổn định tổ chức lớp : Lớp 6A : …………………. Lớp 6B : …………………. 2) Kiểm tra bài cũ : + HS1: Nêu các thao tác để chèn thêm hàng, cột?
 8. Giáo án Tin học 6 + HS2: Làm thế nào để xóa hàng, cột hoặc bảng? 3) Nội dung bài mới : Hoạt động của giáo viên và học sinh Hoạt động của học sinh * Hoạt động 1 1.Trình bày trang văn bản. - GV: Nêu cách chọn hướng trang in cho - Nháy chuột vào bảng chọn File văn bản? Page Setup xuất hiện hộp thoại Page Setup chọn Margins, trong đó: + Top / Bottom: định dạng lề trên - Có thể xem hình minh hoạ ở góc dưới /dưới bên phải để thấy kết quả của các thao tác + Left / Right: định dạng lề trái / vừa thực hiện. phải. - Chọn OK để thực hiện hay Cancel để + Portrait: chọn hướng trang đứng. huỷ bỏ. + Landscape: chọn hướng trang nằm ngang. * Hoạt động 2 2. In trang văn bản - Sau khi đó chọn OK. - Nháy chuột vào bảng chọn File Nếu mỏy in đó được nối và bật cụng tắc Print cơng với giấy đặt vào thì việc in sẽ được + All: In tất cả cỏc trang đó soạn thực hiện. + Current: In trang hiện tại + Pages: In trang tùy ý vớ dụ: 1,5,8-12
 9. Giáo án Tin học 6 Hoạt động của giáo viên và học sinh Hoạt động của học sinh * Hoạt động 3 - Công cụ thay thế giúp tìm nhanh 1 dãy 3. Tìm và thay thế trong văn bản. kí tự trong văn bản và thay thế kí tự tìm a, Tìm kiếm. được bằng 1 dãy kí tự khác. b, Thay thế. * Hoạt động 4 - GV: Nhắc lại thao tác chèn thêm hình 4. Thêm hình ảnh vào văn bản. ảnh - Nháy chuột vào bảng chọn Insert chọn Picture nháy chọn From File trên màn hình xuất hiện hộp thoại Insert Picture chọn ảnh Insert * Hoạt động 5 - GV: Nhắc lại thao tác tạo bảng 5. Tạo bảng vào trang văn bản. - Tạo bảng, thêm, xóa hàng cột, bảng 4) Củng cố : - Nhấn mạnh nội dung quan trọng trong bài. - HS nhắc lại những nội dung quan trọng đó. 5) Hướng dẫn về nhà : - Học kỹ các vấn đề vừa học trong bài này.
 10. Giáo án Tin học 6 Tuần T63 - BÀI THỰC HÀNH 9: Soạn: DANH BẠ RIÊNG CỦA EM Giảng: I. Mục tiâu bài giảng : + Hướng dẫn HS các thao tác tạo bảng, soạn thảo và biên tập nội dung trong các ô của bảng + Vận dụng các kỹ năng định dạng để trình bày nội dung các ô trong bảng + Thay đổi độ rộng các cột và độ cao các hàng của bảng + Rèn tư duy sáng tạo, tính cẩn thận cho HS, từ đó giúp cho HS yêu thích môn học. II. Phương tiện thực hiện : + GV: Giáo án, tài liệu tham khảo, phòng máy vi tính, máy chiếu Projector. + HS: Đồ dùng học tập, SGK. III. Cách thức tiến hành : + Lấy HS làm trung tâm. + Nêu vấn đề, gợi mở, diễn giảng và các phương pháp khác. IV. Tiến trình giờ dạy : 1) Ổn định tổ chức lớp : Lớp 6A : …………………. Lớp 6B : …………………. 2) Kiểm tra bài cũ : - Kết hợp trong giờ thực hành
 11. Giáo án Tin học 6 3) Nội dung bài mới : Hoạt động của giáo viên và học Hoạt động của học sinh sinh * Hoạt động 1 - GV: Phân nhóm cho HS ngồi vào máy tính, 2HS / 1 máy tính. - Hướng dẫn HS khởi động máy 1. Tạo bảng tính. - Khởi động Word. - HS: Làm theo sự hướng dẫn của - Tạo bảng biểu (SGK - 108). GV. - Thay đổi độ rộng tùy ý của hàng hoặc cột(có thể - GV: Nêu cách chèn hình ảnh vào chèn các hàng hoặc các cột). văn bản? Chú thích - Áp dụng các kiến thức về định Lớp 6A Lớp 6A Lớp 6A Lớp 6B Lớp 6B Lớp 6B dạng đoạn văn bản, bố trí hình ảnh trên trang văn bản để làm bài tập thực hành. 5995712 thoại Điện 511711 854703 786259 786901 869934 123 Xuân Phương 97 Hùng Vương 18 Trưng Trắc 127 Trần Phú 55 Sóc Sơn 64 Sóc Sơn Địa chỉ - GV: Trong quá trình thực hành có thể học sinh mắc về lỗi chữ, lỗi độ
 12. Giáo án Tin học 6 Hoạt động của giáo viên và học Hoạt động của học sinh sinh rộng các cột, thiếu các hàng cần bổ Nguyên Văn Khương Nguyễn Thị Trang sung nên giáo viên hướng dẫn theo Nguyễn Thị Tâm Nguyễn Thị Son Trần Thùy Anh dõi quan sát hỗ trợ cho từng nhóm Trần Lan Nhi Họ và tên - Lưu văn bản với tên Thuc_hanh9.doc 4) Củng cố : - Nhận xét đánh giá quá trình thực hành của các nhóm - Rút kinh nghiệm cho bài thực hành sau. 5) Hướng dẫn về nhà : - Tự thực hành ở nhà.
 13. Giáo án Tin học 6 Tuần T64 - BÀI THỰC HÀNH 9: Soạn: DANH BẠ RIÊNG CỦA EM (TT) Giảng: I. Mục tiâu bài giảng : + Hướng dẫn HS các thao tác tạo bảng, soạn thảo và biên tập nội dung trong các ô của bảng + Vận dụng các kỹ năng định dạng để trình bày nội dung các ô trong bảng + Thay đổi độ rộng các cột và độ cao các hàng của bảng + Rèn tư duy sáng tạo, tính cẩn thận cho HS, từ đó giúp cho HS yêu thích môn học. II. Phương tiện thực hiện : + GV: Giáo án, tài liệu tham khảo, phòng máy vi tính, máy chiếu Projector. + HS: Đồ dùng học tập, SGK. III. Cách thức tiến hành : + Lấy HS làm trung tâm. + Nêu vấn đề, gợi mở, diễn giảng và các phương pháp khác. IV. Tiến trình giờ dạy : 1) Ổn định tổ chức lớp : Lớp 6A : …………………. Lớp 6B : …………………. 2) Kiểm tra bài cũ : - Kết hợp trong giờ thực hành
 14. Giáo án Tin học 6 3) Nội dung bài mới : Hoạt động của giáo viên và Hoạt động của học sinh học sinh * Hoạt động 1 - GV: Phân nhóm cho HS ngồi vào máy tính, 2HS / 1 máy tính. 2. Thực hành - Hướng dẫn HS khởi động - Khởi động Word. máy tính. - Tạo bảng biểu (SGK - 108). - HS: Làm theo sự hướng dẫn của GV. - Thay đổi độ rộng tùy ý của hàng hoặc cột(có thể chèn các hàng hoặc các cột). - GV: Nêu cách chèn hình Trung bình ảnh vào văn bản? - Áp dụng các kiến thức về 8.0 8.5 5.5 8.0 8.5 8.5 định dạng đoạn văn bản, bố trí hình ảnh trên trang văn Điểm thi bản để làm bài tập thực hành. 8 8 6 9 7 9 Điểm kiểm tra 10 8 9 5 7 8
 15. Giáo án Tin học 6 Hoạt động của giáo viên và Hoạt động của học sinh học sinh - GV: Để học sinh tự thực hành và yêu cầu các nhóm hỗ trợ nhau Môn học Ngữ văn Tin học Lịch sử Địa lý Vật lý Tóan - Lưu văn bản với tên Ket_qua.doc - Sau đó học sinh chèn thêm cột Giáo viên sau cột môn học và điền tên giáo viên vào - Chỉnh độ rộng của cột Môn học nhỏ hơn chỉ vừa đủ - Chèn thêm các hàng ở phía dưới bổ sung thêm môn học: Hóa học, Công nghệ, Sinh học, Thể dục, GDCD
 16. Giáo án Tin học 6 Hoạt động của giáo viên và Hoạt động của học sinh học sinh - GV: Làm mẫu và quan sát từng nhóm thực hành 4) Củng cố : - Nhận xét đánh giá quá trình thực hành của các nhóm - Rút kinh nghiệm cho bài thực hành sau. 5) Hướng dẫn về nhà : - Tự thực hành ở nhà.
 17. Giáo án Tin học 6 Tuần T65 - BÀI THỰC HÀNH TỔNG HỢP: Soạn: DU LỊCH BA MIỀN Giảng: I. Mục tiâu bài giảng : + HS thực hành gõ nội dung quảng cáo và sửa lỗi nếu cần thiết + HS định dạng kí tự và định dạng đoạn văn càng giống mẫu càng tốt + HS chèn hình ảnh có sẵn trên máy tính và chỉnh vị trí của hình ảnh + HS tạo bảng biểu theo mẫu có sẵn + Rèn tư duy sáng tạo, tính cẩn thận cho HS, từ đó giúp cho HS yêu thích môn học. II. Phương tiện thực hiện : + GV: Giáo án, tài liệu tham khảo, phòng máy vi tính, máy chiếu Projector. + HS: Đồ dùng học tập, SGK. III. Cách thức tiến hành : + Lấy HS làm trung tâm. + Nêu vấn đề, gợi mở, diễn giảng và các phương pháp khác. IV. Tiến trình giờ dạy : 1) Ổn định tổ chức lớp : Lớp 6A : …………………. Lớp 6B : ………………….
 18. Giáo án Tin học 6 2) Kiểm tra bài cũ : - Kết hợp trong qúa trình thực hành 3) Nội dung bài mới : Hoạt động của giáo viên và học sinh Hoạt động của học sinh * Hoạt động 1 - GV: Phân nhóm cho HS ngồi vào máy tính, 2HS / 1 máy tính. - Hướng dẫn HS khởi động máy tính. - HS: Làm theo sự hướng dẫn của GV. 1. Bài tập - GV: Nêu cách chèn hình ảnh vào văn - Khởi động Word. bản? - Soạn và chỉnh sửa, đoạn du lịch quảng - Áp dụng các kiến thức về định dạng cáo theo mẫu dưới đây (SGK - 109) đoạn văn bản, bố trí hình ảnh trên trang văn bản để làm bài tập thực hành. Du lịch ba miền Hạ Long - Đảo Tuần Châu Đến Hạ Long bạn có thể tham quan Công viên Hoàng Gia, tham gia các trò chơi như lướt ván, canoeing. Đi tham quan - GV: Để học sinh tự thực hành và yêu vịnh Hạ Long, ta sẽ chiêm ngưỡng vẻ đẹp cầu các nhóm hỗ trợ nhau thiên nhiên tuyệt vời của hàng ngàn hòn đảo nhấp nhô trên mặt nước trong xanh ... Phong Nha - Huế
 19. Giáo án Tin học 6 Hoạt động của giáo viên và học sinh Hoạt động của học sinh Tới Quảng Bình, động Phong Nha sẽ đón du khách đi thuyền vào theo dòng suối với những kỳ quan thiên nhiên tạo trong động, nhũ đá tuyệt tác được tạo ra từ ngàn năm: hang Tiên, hang Cung Đình ... Tham quan Huế, ta sẽ đi thuyền rồng trên sông Hương thăm chùa Thiên Mụ, điện hòn chén, lăng Minh Mạng, đàn Nam Giao ... - GV: Làm mẫu và quan sát từng nhóm Cần Thơ - Bạc Liêu thực hành Bạn sẽ đi du thuyền trên sông Hậu, thăm chợ nổi Cái Răng, Phong Điền và vườn cây ăn trái Mỹ Khánh... Lịch khởi hành hàng ngày Đi từ HN Thời gian đến Hạ Long - 6 h 00 9 h 00 Tuần Châu Phong Nha - - GV: Tạo bảng biểu (SGK - 109). Huế - Chú ý hướng dẫn cách gộp các ô Cần Thơ - Bạc Liêu - Lưu văn bản với tên Tong_hop.doc 4) Củng cố : - Nhận xét đánh giá quá trình thực hành của các nhóm
 20. Giáo án Tin học 6 - Rút kinh nghiệm cho bài thực hành sau. 5) Hướng dẫn về nhà : - Tự thực hành ở nhà.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2