intTypePromotion=3

Giáo án Tin học lớp 7 - Tiết 1: Chương trình bảng tính là gì (T1)

Chia sẻ: Phạm Đình Chính | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:44

0
1
lượt xem
0
download

Giáo án Tin học lớp 7 - Tiết 1: Chương trình bảng tính là gì (T1)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giáo án với mục tiêu giúp học sinh hiểu được khái niệm chương trình bảng tính; Nắm được các tính chất cơ bản của bảng tính, các thành phần cơ bản của màn hình làm việc Excel; bảng và nhu cầu xử lý thông tin dạng bảng...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Tin học lớp 7 - Tiết 1: Chương trình bảng tính là gì (T1)

 1. Kiều Thị Nhung Giáo án Tin học 7 Năm học: 2019­2020 Ngày dạy: 19/8/2019 Tiết 1: CHƯƠNG TRÌNH BẢNG TÍNH LÀ GÌ? (T1) I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức ­ Hiểu được khái niệm chương trình bảng tính. ­ Nắm được các tính chất cơ  bản của bảng tính, các thành phần cơ  bản của màn  hình làm việc Excel. 2. Kỹ năng: ­ Quan sát, phân biệt những loại dữ liệu được trình bày dưới dạng bảng tính. 3. Thái độ ­ Nghiêm túc trong giờ học, tập trung cao độ II. CHUẨN BỊ 1. Giáo viên: Giáo án lý thuyết, tài liệu tham khảo, máy chiếu đa năng, máy tính 2. Học sinh.  HS: Sách giáo khoa, vở ghi. III. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY  Hoạt động của GV Hoạt động của HS Ghi bảng Hoạt động 1: Kiểm tra bài  cũ: Không kiểm tra Hoạt động 2: Bài mới (38’) 1. Bảng và nhu cầu xử  lý  1>  Bảng   và   nhu   cầu   xử   lý  thông   tin   dạng   bảng. thông tin dạng bảng. (18phút) Các thông tin được biểu diễn  ­ HS: Lắng nghe, ghi chép ­  Gv  giảng giải  qua   các   ví  dưới dạng bảng để  tiện theo  dụ  thực tế: sổ   đầu bài, số  dõi,   so   sánh,   sắp   xếp,   tính  điểm cá nhân… toán ­ HS: Quan sát, lắng nghe,  ­ Gv dùng máy chiếu, chiếu  Tác dụng của bảng tính: tư   duy   và   trả   lời   theo   ý  ví   dụ   về   bài   mẫu   “Bảng  ­ Nhập dữ liệu. hiều. điểm lớp 7A” (cấu trúc của  ­ Sử  dụng dữ  liệu có sẵn để  bảng   tính),   đàm   thoại   nêu  tạo   biểu   đồ   minh   họa   trực  vấn đề: “bảng tính này giúp  quan, cô đọng. ta những gì?” ­  Một  số   chương  trình   bảng  ­ HS: Lắng nghe, ghi chép. ­ Gv tổng hợp các ý kiến. tính: ­ HS: Quan sát, lắng nghe,  VD1: Bảng điểm lớp 7A.  + Quatro Pro tư   duy   và   trả   lời   theo   ý  ­ Gv dùng máy chiếu, chiếu   + Lotus hiều. ví   dụ   về   bài   mẫu   “Bảng  theo   dõi   kết   quả   học   tập”  (cấu   trúc   của   bảng   tính),  đàm   thoại   nêu   vấn   đề:  “bảng   tính   này   giúp   ta  ­ HS: Lắng nghe, ghi chép. những gì?” 1
 2. Kiều Thị Nhung Giáo án Tin học 7 Năm học: 2019­2020 ­ Giáo viên tổng hợp các ý  kiến. VD   2:   Bảng   theo   dõi   kết  quả học tập. Tác dụng của bảng tính: ­ Nhập điểm từng môn ­ Theo dõi điềm TB cá nhân. ­ HS: Quan sát, lắng nghe,  ­ Thúc đẩy học tập tư   duy   và   trả   lời   theo   ý  ­ Giáo viên dùng máy chiếu,  hiều. chiếu   ví   dụ   về   bài   mẫu  “Tình   hình   sử   dụng   đất”  (cấu trúc của bảng tính kèm  theo   biểu   đồ   minh   hoạ),  đàm   thoại   nêu   vấn   đề:  “bảng   tính   này   giúp   ta  ­ HS: Lắng nghe, ghi chép. những gì?” ­ Giáo viên tổng hợp các ý  kiến. VD3: Bảng số  liệu về  tình  hình   sử   dụng   đất   (có   biểu  đồ 2: Tìm hiểu chương trình  2. Chương trình bảng tính.  bảng tính. (20 phút) Các   đặc   trưng   cơ   bản   của  ­ Gv đàm thoại “Trong thực  ­ HS: Lắng nghe câu hỏi,  chương trình bảng tính: tế  các bạn đã làm quen với  tư  duy, nhớ  lại trong kinh  ­  MS Excel chương   tình   nào   trên   máy  nghiệm của   mình và trả  ­ Màn hình làm việc: gồm tính giúp có thể tính toán?” lời câu hỏi. + Thanh tiêu đề: chứa tên file ­   GV   nhận   xét   và   liệt   kê  + Các thanh công cụ  và định  một   số   chương   trình   bảng  ­ HS: Lắng nghe, ghi chép. dạng: Chứa một số  nút lệnh  tính đã có từ trước tới nay. để thực hiện các lệnh. ­ GV gợi nhớ: “Trong phần  ­   HS:   Nhớ   lại   kiến   thức  + Vùng làm việc chính: Toàn  mềm   Word,   màn   hình   làm  cũ,   tư   duy   và   trả   lời  câu  bộ  dữ  liêu sẽ  được nhập và  việc gồm các thành phần cơ  hỏi. chỉnh sửa tại đây.  bản nào?” + Đặc trưng chung là dữ  liệu  ­ Tổng hợp các ý kiến, bổ  ­ HS: Ghi chép  và   kết   quả   được   lưu   dưới  sung,   liên   hệ   sang  các  dạng bảng biểu. chương   trình   bảng   tính   và  + Dữ liệu trong bảng tính: khái   quát   các   đặc   điểm      Kiểu số: 0 – 9 (VD: 92, 1.1,   chung   nhất   và   chỉ   rõ   trên  …) màn hình máy tính.     Kiểu chuỗi: A­ Z (VD: lớp  ­  Gv  giảng giải,  lấy  ví dụ  ­ HS: Lắng nghe, ghi chép. 7A…) minh   họa   trên   máy   tính,         Kiểu công thức: Bắt đầu  phân   tích   các   thành   phấn  bằng   dấu   “=”   (VD:   =   5+   7,  cấu   tạo   của   từng   kiểu   dữ  ….) liệu. Hoạt động 3: Củng cố: (5  2
 3. Kiều Thị Nhung Giáo án Tin học 7 Năm học: 2019­2020 phút) ­   Các   thành   phần   cơ   bản  của chương trình bảng tính. ­ Một số  thao tác làm việc  cơ   bản   với   chương   trình  bảng tính Hoạt động 4: Hướng dẫn   về nhà. (2 phút) ­ BTập SGK trang 9 Ngày dạy: 19/8/2019 Tiết 2:CHƯƠNG TRÌNH BẢNG TÍNH LÀ GÌ? (T2) I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức ­ Hiểu được các thành phần cơ bản của màn hình trang tính  ­ Nắm được các tính chất cơ  bản của bảng tính, các thành phần cơ  bản của màn  hình làm việc Excel.  ­ Biết cách nhập và chỉnh sửa dữ liệu trong bảng tính một cách thành thạo. 2. Kỹ năng ­ Thành thạo các thao tác trên bảng tính: sửa, xoá, thay thế dữ liệu 3. Thái độ: ­ Học tập nghiêm túc, hăng hái xây dựng bài II. CHUẨN BỊ  1.Giáo viên: Giáo án lý thuyết, SGK 2. Học sinh: Sách giáo khoa, vở ghi. III. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY Hoạt động của GV Hoạt động của HS Ghi bảng Hoạt   động   1:   Kiểm   tra bài cũ (5 phút)   ?Chương   trình   bảng  ­ Hs lên bảng trả lời. tính là gì? Lấy một số  ví   dụ   về   bảng   mà  chúng ta thường hay sử  dụng. Hoạt động 2: Bài mới   (31’)  2> Chương trình bảng tính 2.Chương   trình   bảng  + Khả  năng tính toán và sử  dụng  tính các hàm có sẵn.. ­   HS:   Lắng   nghe,   ghi  +   Sắp   xếp   và   trích   lọc   dữ   liệu  ­   GV:   Nói   về   các   khả  chép. (VD:   Sắp   xếp   theo   họ   tên,   theo  năng   tính   toán   và   sử  3
 4. Kiều Thị Nhung Giáo án Tin học 7 Năm học: 2019­2020 dụng hàm có sẵn trong  tổng điểm,…) Excel   + Tạo biểu đồ: Các CTBT cung  ­ Gv giảng giải, lấy ví  ­ HS: Ghi chép bài. cấp công cụ vẽ biểu đồ  minh hoạ  dụ   minh  hoạ   trực   tiếp  trực quan. trên máy tính, phân tích  ví dụ. 2:  Màn hình làm việc   3. Màn hình làm việc của CTBT của CTBT (10 phút) Màn   hình   làm   việc   của   CTBT  ­   GV:   Gợi   nhớ   kiến  ­ HS: Nhớ lại và trả lời. Excel gồm: thức vừa học nêu trên,  ­ Thanh tiêu đề gọi   học   sinh   nhắc   lại  ­ Thanh công cụ một   số   thành   phần   cơ  ­ Thanh bảng chọn:  bản của CTBT.  + DATA: Bảng chọn về xử lý dữ  ­   Nhận   xét,   bổ   sung  ­ HS: Quan sát trên máy  liệu. thêm qua màn hình làm  chiếu,   nhận   biết   các  ­ Thanh định dạng: việc   trên   máy  tính,   chỉ  thành   phần   cơ   bản   của  ­ Thanh công thức: rõ vị  trí các thành phần  CTBT Excel, ghi chép. ­ Trang tính: cơ   bản   của   CTBT   + Hàng: tập hợp các ô theo chiều  Excel ngang (tên: 1­ 65536 dòng) ­ GV gợi ý cho học sinh  ­   HS:   Quan   sát,   tư   duy,    + Cột: tập hợp các ô theo chiều  tự   nêu   khái   niệm   về  đưa   ra   khái   niệm   về  đứng (tên: A­ Z, AA­ AZ, …, ZA­   dòng cột qua việc quan  dòng, cột, ô. ZZ, gồm 255 cột). sát   trực   tiếp   màn   hình    +   ô:   Là   giao   điểm   của   dòng  và  làm việc của Excel. cột, địa chỉ  ô xác định bởi tên cột  ­ Khái quát lại. và tên dòng.  ­ Giảng giải, lấy ví dụ  VD: ô A1: giao của cột A, dòng 1 trực tiếp trên máy tính. 3.   Nhập   dữ   liệu   vào  4. Nhập dữ liệu vào bảng tính bảng tính (10 phút)    a. Nhập dữ liệu. a. Nhập dữ liệu. ­ Chọn ô cần nhập dữ liệu ­ Gv giảng giải, lấy ví  ­   HS:   Quan   sát,   lắng  ­ Đưa dữ liệu vào từ bàn phím dụ   trực   tiếp   trên   máy  nghe, ghi chép. ­   Để   kết   thúc   nhập   dữ   liệu   ấn  tính. phím Enter hoặc nháy chuột sang  ­ Gv chỉnh sửa dữ liệu. các vị trí khác. ­ Gv giảng giải, lấy ví  * Chú ý: Ngoài ra còn có thể nhập  dụ   trực   tiếp   trên   máy  trên   thanh   công   thức   hoặc   dùng  tính. phím F2. ­ Di chuyển trong bảng  b. Chỉnh sửa dữ liệu. tính. ­  C1:  Nháy  đúp  chuột  vào  ô  cần  ­ GV giảng giải, lấy ví  ­   HS:   Quan   sát,   lắng  chỉnh  sửa,  tiến hành  các  thao tác  dụ   trực   tiếp   trên   máy  nghe, ghi chép. chỉnh sửa. tính. ­ C2: Sử dụng thanh công thức. ­ Gõ chữ tiếng việt trên  ­   HS:   Quan   sát,   lắng  ­ C3: Sử dụng phím F2 bảng tính. nghe, ghi chép. ­   C1:   Dùng   chuột   và   các   thanh  ­   Gv   gợi   nhớ:   “Trong  ­ HS: Nhớ  lại kiến thức   cuốn ngang dọc. cũ và trả lời câu hỏi. ­ C2: Sử  dụng các phím trên bàn  4
 5. Kiều Thị Nhung Giáo án Tin học 7 Năm học: 2019­2020 Word để  gõ chữ  Tiếng  phím: việt ta dùng cách nào?” c. Di chuyển trong bảng tính ­ Gv khái quát lại  + Tab: qua ô kế tiếp.  + Shift + tab: Về ô trước đó.  + Các phím mũi tên. d.   Gõ   chữ   tiếng   việt   trên   bảng   tính. ­ Sử  dụng chương trình hỗ  trợ  gõ  tiếng Việt: Vietkey, ABC ­ Các cách gõ phổ biến hiện nay:  + TELEX  + VNI Hoạt   động   3:   Củng   cố (5 phút) ­ Một số  tác dụng của  bảng. ­   Các   thành   phần   cơ  bản   của   chương   trình  bảng tính. ­   Một   số   thao   tác   làm  việc   cơ   bản   với  chương trình bảng tính Hoạt động 4: Hướng   dẫn   bài   về   nhà   (2   phút) ­ BTập SGK trang 9 5
 6. Kiều Thị Nhung Giáo án Tin học 7 Năm học: 2019­2020 Ngày dạy: 26/8/2019 Tiết 3: Bài Thực Hành 1:  LÀM QUEN VỚI EXCEL (T1) I. MỤC TIÊU  1. Kiến thức: ­ Bước đầu làm quen với chương trình bảng tính Excel.  2. Kỹ năng: ­ Luyện tập một số thao tác cơ bản trong bảng tính. ­ Áp dụng để thực hiện một số phép tính đơn giản 3. Thái độ:  ­ Rèn luyện tính cẩn thận trong quá trình nhập dữ liệu. II. CHUẨN BỊ 1.Giáo viên: Giáo án thực hành, máy chiếu đa năng, máy tính, phòng máy tính.  2. Học sinh:  Sách giáo khoa, vở ghi. III. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY 6
 7. Kiều Thị Nhung Giáo án Tin học 7 Năm học: 2019­2020 Hoạt động của GV Hoạt động của HS Ghi bảng Hoạt động 1: Kiểm tra   bài cũ:  kiểm tra kết hợp  trong khi giờ thực hành. Hoạt   động   2:   Bài   mới   (38’) ­ GV: Giới thiệu ­ HS: Chú ý lắng nghe 1.   Các   kiến   thức   liên  ­ GV: Đàm thoại gợi nhớ:  ­ HS: Nhớ lại, trả lời câu  quan “Cách khởi động một têp,  hỏi.  + Khởi động Excel lưu tệp,, thoát khỏi trong    + Lưu file và thoát khỏi  Word?” Excel ­ GV: Nhắc lại  ­ HS: Lắng nghe.   +   Dòng,   cột,   ô   trong  ­   GV:   Trình   diễn   mẫu  ­   HS:   Quan   sát,   ghi   nhớ  trang tính. trực   tiếp   trên   máy   tính,  các bước cụ thể.   +   Nhập,   chỉnh   sửa,   dữ  hướng dẫn các bước làm  liệu. cụ thể.   + Di chuyển trong bảng  biểu. ­   Làm   mẫu:   Tạo   bảng  theo dõi điểm cá nhân 2:Hướng   dẫn   thường  xuyên (28 phút) ­   GV:   Phân   công   theo  ­ HS: Ngồi vị trí các máy  Hướng   dẫn   thường   nhóm theo các nhóm. xuyên  ­ GV: Tài liệu phát tay ­   GV:   Phân   công   vị   trí  ­   GV:   Quan   sát,   hướng  thực hành dẫn, nhắc nhở, kiểm tra  học sinh làm bài. ­ Giao bài tập:  + Tạo “bảng điểm lớp”   +   Tạo   “Bảng   điểm   cá  nhân” ­ Làm bài tập thực hành  trên máy  + Tạo bảng biểm lớp Hoạt động 3: Củng cố   (5 phút) ­   Giáo   viên   quan   nhắc  nhở   kiểm   tra   học   sinh  làm bài, nhận xét bài thực  hành của cả lớp. Hoạt   động   4:   Hướng   dẫn bài về nhà.(2 phút) ­  Về  ôn lại lý thuyết và  7
 8. Kiều Thị Nhung Giáo án Tin học 7 Năm học: 2019­2020 thực hành. 8
 9. Kiều Thị Nhung Giáo án Tin học 7 Năm học: 2019­2020 Ngày dạy: 26/8/2019 Tiết 4: Bài Thực Hành 1   LÀM QUEN VỚI EXCEL (T2) I. MỤC TIÊU   1. Kiến thức:   ­ Bước đầu làm quen với chương trình bảng tính Excel.  ­ Luyện tập một số thao tác cơ bản trong bảng tính.  ­ Rèn luyện tính cẩn thận trong quá trình nhập dữ liệu 2. Kỹ năng: Áp dụng để thực hiện một số phép tính đơn giản 3. Thái độ: Có thái độ học tập nghiêm túc, tư duy. II. CHUẨN BỊ ­ GV: Giáo án thực hành, tài liệu tham khảo, máy chiếu đa năng, máy tính, phòng   máy tính.  ­ HS: Sách giáo khoa, vở ghi. III. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY  Hoạt động của GV Hoạt động của HS Ghi bảng Hoạt động 1: Kiểm tra      bài cũ. Không. Hoạt động 2: Bài mới. 1.  Hướng dẫn mở đầu  1> Hướng dẫn mở đầu ­   GV:   Nhắc   lại   kiến  ­   HS:Chú   ý   lắng   nghe,  ­   Mở   tệp   chứa   “Bảng  thức,   yêu   cầu   học   sinh  nhớ   lại   kiến   thức,   và  điểm lớp em” thực   hiện   ngay   thao   tác  thực   hiện   trực   tiếp   trên  ­ Lưu tệp với tên khác là  trên máy tính. máy tính “bảng theo dõi thể lực” ­ Nhập tiếp dữ  liệu mới   cho bảng dữ liệu trên. 2.   Hướng   dẫn   thường  2>  Hướng dẫn thường   xuyên xuyên (tiếp) ­   GV:   Quan   sát,   hướng  ­ HS: Thực hành ­ Làm bài tập thực hành  dẫn, nhắc nhở, kiểm tra  trên máy học sinh làm bài. +   Bài   “Bảng   điểm   cá  nhân” 3. Hướng dẫn kết thúc  3> Hướng dẫn kết thúc   ­ GV: Tổng hợp, đánh giá  ­ HS: lắng nghe ­ Đánh giá kết quả  buổi  kết quả buổi thực hành. thực hành. ­ GV: Nhắc nhở học sinh  ­ Vệ sinh phòng máy thực hiện 9
 10. Kiều Thị Nhung Giáo án Tin học 7 Năm học: 2019­2020 Hoạt động 3: Củng cố Giáo viên quan nhắc nhở  kiểm tra học sinh làm bài,  nhận   xét   bài   thực   hành  của cả lớp. Hoạt   động   4:   Hướng   dẫn bài tập ở nhà. Về   ôn   lại   lý   thuyết   và  thực hành. 10
 11. Kiều Thị Nhung Giáo án Tin học 7 Năm học: 2019­2020 Ngày dạy: 3/9/2019 Tiết 5: CÁC THÀNH PHẦN CHÍNH VÀ  DỮ LIỆU TRÊN TRANG TÍNH. (t1) I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: ­ Cung cấp cho học sinh các kiến thức về bảng tính, các thành phần chính trên trang   tính 2. Kỹ năng: ­ Học sinh hiểu và nắm được các kiến thức cơ  bản, để  từ  đó giúp thao tác nhanh  trên máy vi tính 3. Thái độ: ­ Nghiêm túc, tích cực học tập. II.  CHUẨN BỊ 1. Giáo viên: Giáo án và các tài liệu có liên quan. 2. Học  sinh: Vở ghi và sách giáo khoa (Tin học dành cho THCS quyển 2). III. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY Hoạt động của thầy Hoạt động của HS Nội dung ghi bảng Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ: ?1 Màn hình làm việc của Excel  ­   2   HS   lên   nảng   trả  có những công cụ  gì đặc trưng  lời. cho chương trình bảng tính? ?2 Em hãy nêu cách nhập và sửa  dữ liệu trên trang tính? Hoạt động 2: Bài mới: 1. Bảng tính 1. Bảng tính ­ Một bảng tính có thể  ­ Hs chú ý quan sát có nhiều trang tính ­   GV:   Chiếu  hình   bảng  tính   và  giới   thiệu   về   bảng   tính,   trang  ­   Các   trang   tính   được  ­ Hs nghe và ghi bài phân biệt bằng tên trên  tính  ­ GV: Một bảng tính có thể có  các nhãn phía dưới màn  nhiều trang tính. Theo mặc định  hình ­ Trang tính đang được  11
 12. Kiều Thị Nhung Giáo án Tin học 7 Năm học: 2019­2020 của Excel, bảng tính mới thường  kích   hoạt   là   trang   tính  chỉ gồm 3 trang tính. Các trang  đang được hiển thị  trên  tính được phân biệt bởi các nhãn  màn   hình,   có   tên   với  ở phía dưới màn hình. chữ đậm ­ HS: Quan sát ­ GV: Thực hiện kích hoạt và bỏ  ­ HS: Trang tính được  kích hoạt một trang tính. kích hoạt là trang tính  ? Thế nào là một trang tính được  được hiển thị trên màn  kích hoạt? hình,   có   nhãn   trang  HS: Trang tính được kích hoạt là  màu   trắng,   tên   trang  trang tính được hiển thị trên màn  viết bằng chữ đậm hình,   có   nhãn   trang   màu   trắng,  ­ HS: Nháy chuột vào  tên trang viết bằng chữ đậm nhãn tương ứng ? Làm thế nào để kích hoạt trang  ­ Hs chú ý nghe. tính? ­   GV:   Giới   thiệu   cách   đổi   tên  mặc   định   của   trang   tính:   Nháy  chuột   phải   vào   tên   nhãn   của  trang   tính,   chọn   Rename,   nhập  tên mới * GV chuyển ý: Em đã biết một  số  thành phần của trang tính, đó  là các hàng, các cột và các ô tính.  Ngoài các thành phần đó thì trang  tính   còn   có   những   thành   phần  chính   nào   ta   sẽ   tìm   hiểu   trong  mục 2. 2:  Các   thành  phần  chính  trên  2.   Các   thành   phần  trang tính chính trên trang tính ­   GV:   Chiếu   bảng   tính   và   giới  ­ Hs quan sát trên màn  ­   Hộp   tên:   Ô   bên   trái  thiệu cho HS về hộp tên, khối  chiếu. thanh   công   thức,   hiển  thị   địa  chỉ  của   ô  được  chọn ­   Khối:   Là   một   nhóm  các ô liền kề  nhau tạo  thành hình chữ nhật.  *   Địa   chỉ   của   khối:   là  cặp   địa   chỉ   của   ô   trên  cùng bên trái và ô dưới  ­  HS:   Khối   cũng   có  cùng   bên   phải,   được  12
 13. Kiều Thị Nhung Giáo án Tin học 7 Năm học: 2019­2020 ? Một ô, một hàng, một cột hay  thể   là   Một   ô,   một  phân cách nhau bởi dấu  một phần của hàng hoặc của cột  hàng, một cột hay một  hai chấm (:)  có phải là một khối không? phần   của   hàng   hoặc  VD: Khối  C2:D3 của cột  ­ Thanh công thức: Cho  ­ GV: Giới thiệu về  địa chỉ  của  ­  HS: Quan sát và đọc  biết   nội   dung   của   ô  một khối. tên   khối   theo   sự  đang được chọn. hướng dẫn của GV ­ GV: Giới thiệu về  thanh công  ­ Hs chú ý lắng nghe. thức. Hoạt động 3: Củng cố: ­ Nhắc lại một số kiến thức vùa  học. trả lời câu hỏi 2,3 trang 8  sgk. Hoạt động 4: Hướng dẫn về  nhà: Học bài đọc tiếp phần 3,4  trang 16­18 sgk Ngày dạy: 3/9/2019 Tiết 6: CÁC THÀNH PHẦN CHÍNH VÀ  DỮ LIỆU TRÊN TRANG TÍNH. (t2) I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức: Hướng dẫn HS cách chọn các đối tượng trên trang tính, dữ liệu trên   trang tính. 2. Kỹ năng: Biết cách chọn 1 ô, 1 hàng, 1 cột, 1 khối. Phân biệt được kiểu dữ liệu   số, kí tự. 3. Thái độ: nghiêm túc, tích cực học tập. II. CHUẨN BỊ 1. Giáo viên: Giáo án và các tài liệu có liên quan. 2. Học  sinh: Vở ghi và sách giáo khoa (Tin học dành cho THCS quyển 2). III. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung ghi bảng Hoạt động 1: Kiểm tra bài  cũ: ?1  Em hãy trình bày những  hiểu   biết   của   em   về   bảng  tính? 13
 14. Kiều Thị Nhung Giáo án Tin học 7 Năm học: 2019­2020 ?2 Nêu các thành phần chính  trên trang tính.? Hoạt động 2: Bài mới: 1. Dữ liệu trên trang tính 3. Dữ liệu trên trang tính ­ GV: Giới thiệu dữ liệu số ­ HS: Quan sát và lấy ví  a, Dữ liệu số + Dữ liệu số gồm các số 0,1,  dụ ­ Ví dụ: 5; 9.8; ­10; 50%;… …9;   dấu   cộng   (+)   chỉ   số  ­  Ở  chế  độ  ngầm định dữ  dương, dấu trừ (­) chỉ số âm  liệu số  được căn thẳng lề  và   dấu   %   chỉ   tỉ   lệ   phần  phải trong ô tính. trăm. ­   HS:   Căn   thẳng   lề  b, Dữ liệu kí tự: ?   Dữ   liệu   số   được   ngầm  phải ­ Dữ  liệu kí tự  là các dãy  định   căn   lề   như   thế   nào  các chữ  cái, chữ  số  và các  trong ô tính? kí hiệu ­   GV:   Giới   thiệu   cho   HS   ­ Hs chú ý nghe và ghi  Ví dụ: Lop 7A, Bang diem,  biết trong chương trình bảng  bài. Hanoi  tính dấu dùng để  phân cách  ­  Ở  chế độ  ngầm định, dữ  hàng ngàn, triệu là dấu phẩy  liệu kí tự  được căn thẳng  (,); dấu  để  phân cách phần  lề trái trong ô tính. nguyên và phần thập phân là  dấu chấm (.) ­   GV:   Nhập   dữ   liệu   kí   tự  ­ Hs quan sát. vào trong ô tính. ? Dữ  liệu kí tự  gồm những  ­ HS: Trả lời gì? ? Dữ liệu kí tực được căn lề  ­ HS: Lề trái như thế nào ở chế độ  ngầm  định? ­ GV: Ngoài dữ liệu kiểu số  ­ Hs nghe và   kí   tự,   ta   còn   có  dữ   liệu  thời   gian   (ngày   tháng   năm  sinh, giờ) dữ  liệu này cũng  được   ngầm   định   căn   thẳng  lề phải trong ô tính. ­   GV:   Thao   tác   ví   dụ   trên  ­ Hs quan sát và làm. máy tính để HS hiểu 2. Chọn các đối tượng trên  4.   Chọn   các   đối   tượng  trang tính trên trang tính ­ GV: Yêu cầu HS quan sát  ­   HS:   Lên   thực   hiện  ­ Chọn một ô: Đưa con trỏ  cách   thực   hiện   trong   SGK,  trên   máy   chiếu   và   nêu  chuột   tới   ô   đó   và   nháy  tự thực hành trên máy tính cá  cách   chọn   các   đối  chuột. nhân. tượng trên trang tính. ­   Chọn   một   cột:   Nháy  ? Nếu muốn chọn đồng thời  ­ HS: Nếu chọn nhiều   chuột tại tên cột. nhiều khối khác nhau em sẽ  ô,   nhiều   khối   cùng   1  ­   Chọn   một   hàng:   Nháy  làm như thế nào? lần   thì   ta   nhấn   giữ  chuột tại  tên hàng. phím   Ctrl   trong   khi  ­   Chọn   khối:     Kéo   thả  14
 15. Kiều Thị Nhung Giáo án Tin học 7 Năm học: 2019­2020 chọn. chuột từ  một ô góc (ô góc  trái trên) đến ô  ở  góc đối  diện (ô góc phải dưới) Hoạt động 3 : Củng cố Nhắc lại một số kiến thức  vừa học. Trả lời câu 3,4,5  sgk. Hoạt động 4: Hướng dẫn  về nhà:  Học bài. Và trả lời các câu  hỏi trong SGK Ngày dạy: 9/9/2019 Tiết 7: Bài Thực Hành 2  LÀM QUEN VỚI CÁC KIỂU DỮ LIỆU TRÊN TRANG TÍNH  (T1) I. MỤC TIÊU 1) Kiến thức:   ­ Phân biệt được bảng tính và trang tính, các thành phần cơ bản của trang tính.  ­ Chọn các đối tượng khác nhau trên trang tính.  ­ Phân biệt và nhập các kiểu dữ liệu khác nhau vào các ô tính. 2) Kỹ năng ­ Mở và lưu trữ trang tính ­ Xác định đâu là bảng tính ­ trang tính. 3) Thái độ: Thực hành nghiêm túc. II. CHUẨN BỊ 1) GV: Giáo án thực hành,  phòng máy máy tính có cài Excel. 15
 16. Kiều Thị Nhung Giáo án Tin học 7 Năm học: 2019­2020 2) HS: Sách giáo khoa, vở ghi. III. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY  Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ:  (5 phút) ­ CH 1: Hãy nêu cách chọn các  đối   tượng   trong   chương   trình  bảng tính ? ­ CH2 : Chương trình bảng tính  bao gồm  những thành phần nào?  Có những kiểu dữ liệu nào được  sử dụng trong CTBT ? Hoạt động 2: Bài mới (33’) 1>   Hướng   dẫn   mở  1.   Hướng   dẫn   mở   đầu     (10  đầu  phút) ­ Mục đích yêu cầu của  ­ Gv: hướng dẫn bài thực hành: ­ HS: Lắng nghe bài thực hành. ­ Gv giới thiệu các kiến thức liên   + Mở một bảng tính quan ­ HS: Nhớ  lại, trả  lời   + Lưu bảng tính ­ Gv gợi nhớ: “Cách khởi động  câu hỏi.   + Nhập, chỉnh sửa, dữ  một tệp đã tồn tại, lưu tệp với  liệu. một tên khác trong Word?”   +   Các   kiểu   dữ   liệu  ­ Giáo viên nhắc lại  ­ HS: Lắng nghe. trong bảng tính ­  Làm mẫu: ­   HS:   Quan   sát,   ghi  Giáo   viên   trình   diễn   mẫu   trực  nhớ các bước cụ thể. tiếp   trên   máy   tính,   hướng   dẫn  các bước làm cụ thể.     Mở “bảng điểm lớp” và nhập  dữ liệu cho bảng. 2.   Hướng   dẫn   thường    2>   Hướng   dẫn   xuyên(23 phút) thường xuyên  Giáo viên phân công theo nhóm ­   HS:   Ngồi   vị   trí   các  ­   Phân  công  vị   trí   thực  máy theo các nhóm. hành ­ Giao bài tập   +   BT1­   4   sách   giáo  khoa trang 20, 21  + Hoàn thiện bảng theo  dõi điểm cá nhân ­ Làm bài tập thực hành  trên máy Hoạt động 3: Củng cố (5 phút) Giáo viên quan sát, hướng dẫn,  nhắc nhở, kiểm tra học sinh làm  bài, nhận xét bài thực hành của  cả lớp. 16
 17. Kiều Thị Nhung Giáo án Tin học 7 Năm học: 2019­2020 Hoạt động 4:  Hướng dẫn bài   tập  (2 phút)  ­ Bài tập 4­ SGK trang 20, 21   Ngày dạy: 9/9/2019 Tiết 8: Bài Thực Hành2  LÀM QUEN VỚI CÁC KIỂU DỮ LIỆU TRÊN TRANG TÍNH.  (T2) I. MỤC TIÊU 1) Kiến thức:  17
 18. Kiều Thị Nhung Giáo án Tin học 7 Năm học: 2019­2020 ­ Vận dụng những kiến thức từ lý thuyết của bài để làm bài thực hành 2) Kỹ năng:  ­ Phân biệt được bảng tính và trang tính, các thành phần cơ bản của trang tính.  ­ Mở và lưu trữ trang tính.  ­ Chọn các đối tượng khác nhau trên trang tính.  ­ Phân biệt và nhập các kiểu dữ liệu khác nhau vào các ô tính. 3) Thái độ: Nghiêm túc thực hành, không mở chương trình khác. II. CHUẨN BỊ 1) Giáo viên: Giáo án thực hành, phòng máy máy tính có cài Excel. 2) Học sinh: Sách giáo khoa, vở ghi. III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC Hoạt động của GV Hoạt động của HS Ghi bảng Hoạt động 1: Kiểm tra  bài cũ:  Kiểm tra trong quá trình  thực hành Hoạt  động   2:   Bài  mới  (38’) 1.Hướng   dẫn   mở   đầu  1> Hướng dẫn mở đầu  ­ HS: Quan sát, ghi nhớ  (10’) ­ Các kiến thức liên quan các bước cụ thể. ­   GV:   hướng   dẫn   yêu   + Mở một bảng tính ­ HS : Làm bài tập theo  cầu của bài thực hành  + Lưu bảng tính hướng   dẫn   của   giáo  ­ Giáo viên giới thiệu và   + Nhập, chỉnh sửa, dữ liệu. viên làm   trực   tiếp   trên   máy    +   Các   kiểu   dữ   liệu   trong  tính bảng tính 2.   Hướng   dẫn  thường  2>   Hướng   dẫn   thường  xuyên (28’) xuyên  ­ HS: lắng nghe ­   Giáo   viên   quan   sát,  ­ Làm bài tập thực hành trên  hướng   dẫn,   nhắc   nhở,  máy kiểm   tra   học   sinh   làm   + Làm bài: Hoàn thiện bảng  bài. điểm cá nhân.   Hoạt động 3: Củng cố  (5 phút) Đánh giá, nhận xét cho  điểm bài thực hành. Hoạt động 4: Hướng  dẫn bài về nhà (2 phút) Ngày dạy:16/9/2019 18
 19. Kiều Thị Nhung Giáo án Tin học 7 Năm học: 2019­2020 Tiết 9: THỰC HIỆN TÍNH TOÁN TRÊN TRANG TÍNH(t1) I. MỤC TIÊU:  1. Kiến thức:  ­ Biết cách nhập công thức cho các ô tính.  ­ Thực hiện tính toán một cách nhanh chóng, thuận lợi.  2. Kỹ năng: ­ Áp dụng để thực hiện một số phép tính toán đơn giản. 3. Thái độ:  ­ Có thái độ học tập nghiêm túc, tư duy . II. CHUẨN BỊ: 1. Giáo viên:  ­ Giáo án lý thuyết, tài liệu tham khảo, máy chiếu đa năng, máy tính, phòng máy  tính. 2. Học sinh: ­ Sách giáo khoa, vở ghi. III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: Hoạt động của GV Hoạt động của HS Ghi bảng Hoạt động 1: Kiểm  tra bài cũ:  Không kiểm tra. Hoạt động 2: Bài mới  (37’)   * Đặt vấn đề  vào bài  ­ Hs chú ý lắng nghe. mới:   Bảng   tính   ĐT  nhằm   mục   đích   tính  toán  dữ   liệu   một   cách  đơn giản, nhanh chóng  và chính xác. 1. Sử  dụng công thức  1.Sử dụng công thức để tính toán để tính toán (17 phút) ­ HS: Chú ý lắng nghe,  ­ Từ  các dữ  liệu nhập vào thực hiện  ­ GV: Giảng giải, phân  trả lời một số câu hỏi. các phép tính toán và lưu kết quả  tính  tích,   gợi   nhớ   qua   một  toán. số   kiến   thức   đã   biết  ­ Các phép toán cơ bản: như: lưu file, lưu tệp. ­ HS: lắng nghe, lấy ví   + Phép cộng: + ­ GV: Lấy các ví dụ về  dụ và làm  + Phép trừ: ­ các phép toán, phân tích   + Phép nhân: * ví dụ, gọi học sinh lấy   + Phép chia: / ví dụ  tương tự  và thực   + Phép lấy luỹ thừa: ^ hiện tính toán  + Phép lấy phần trăm: % ­ Trình tự  tính toán: thông thường như  với các phép toán số học đơn giản. 19
 20. Kiều Thị Nhung Giáo án Tin học 7 Năm học: 2019­2020 2. Nhập công thức (20  2> Nhập công thức phút) Các bước nhập công thức: ­   GV:   Đàm   thoại   gợi  ­ HS: Nhớ lại kiến thức   ­ B1: Chọn ô cần nhập công thức: nhớ. về  nhập dữ  liệu cho ô  ­ B2: Gõ dấu “=” tính và trả lời. ­ B3: Gõ nội dung của công thức ­   GV:   Phát   triển   từ  ­   HS:   Lắng   nghe,   ghi  ­ B4: Nhấn Enter hoặc nháy chuột sang  nhập dữ liệu cho ô tính  chép ô khác để thực hiện tính toán. sang nhập công thức. * Chú ý:  ­   GV:   Đưa   ra   tình  ­ HS: Quan sát trực tiếp  ?   Khi   chọn   một   ô   không   chứa   công  huống   để   học   sinh   tự  trên sách và trả lời. thức và chọn một ô có công thức, quan  giải đáp. ­   HS:   Lắng   nghe,   ghi  sát ô được chọn và thanh công thức có  ­ GV: Tổng hợp ý kiến  chép bài gì khác? và đưa ra kết luận. ­   HS:   Quan   sát,   lắng  ­   Chọn   ô   không   chứa   công   thức,   nội  ­ GV: Lấy ví dụ  minh  nghe. dung trên thanh công thức và ô dữ  liệu  hoạ, phân tích. là giống nhau. ­   Chọn   ô   chứa   công   thức,   công   thức  hiển thị  trên thanh công thức còn ô sẽ  chứa kết quả tính toán của công thức. Hoạt động 3: Củng  cố (5 phút): ­  Địa chỉ ô  ­  Cách nhập và thực  hiện tính toán trên ô  tính. Hoạt động 4: Hướng  dẫn bài về nhà (2  phút): ­ Học và làm bài tập  SGK trang . 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản