intTypePromotion=3

Giáo án Tin học lớp 7 - Tiết 69: Bài tập

Chia sẻ: Phạm Đình Chính | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:3

0
1
lượt xem
0
download

Giáo án Tin học lớp 7 - Tiết 69: Bài tập

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giáo án được biên soạn với mục tiêu rèn luyện kĩ năng, kiến thức đã học của học sinh; biết vận dụng các kĩ năng đã học vào thực hành. Mời các bạn cùng tham khảo giáo án để nắm chi tiết nội dung.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Tin học lớp 7 - Tiết 69: Bài tập

  1. Ngày soạn: 21 /04/ 2018 Lớp 7A, ngày giảng:      /04/ 2018. Kiểm diện: Lớp 7B, ngày giảng:      /04/ 2018. Kiểm diện: Tiết 69 BÀI TẬP I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: Ôn luyện kĩ năng, kiến thức đã học. 2. Kĩ năng: Biết vận dụng các kĩ năng đã học vào thực hành. 3. Thái độ: Hợp tác, hưởng ứng nghiêm túc. 4. Hình thành và phát triển phẩm chất năng lực cho học sinh:  ­ Trau dồi các phẩm chất linh hoạt, tự lập, tự tin, tự chủ và có tinh thần vượt   khó.  ­ Năng lực: Tự học, sáng tạo. II. HỆ THỐNG CÂU HỎI: III. PHƯƠNG ÁN ĐÁNH GIÁ: ­ Đánh giá bằng nhận xét thông qua quan sát trong giờ học. IV. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: ­ GV: Giáo án, SGK, SBT, phòng máy. ­ HS: SGK, vở ghi. V. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1. Kiểm tra bài cũ: 2. Bài mới: Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung  Hoạt động 1: HƯỚNG DẪN LÝ THUYẾT (20’) ­ GV: Đặt các câu hỏi để  HS  ­   HS:   Đọc   lại   lý  nắm được lý thuyết đã học. thuyết   đã   được   ghi    +   Em   hãy   nêu   cách   để   sử  để trả lời. dụng các hàm trong bảng tính  + HS: Trả lời. mà em đã được học?   +   Em   hãy  nêu   cách   để   tăng  + HS: Trả lời. giảm chữ số thập phân của dữ  liệu số?   +   Em   hãy   nêu   cách   để   sắp  + HS: Trả lời. xếp và lọc dữ liệu trong bảng  tính? + HS: Trả lời.
  2.   + Em hãy nêu cách để  minh  họa số liệu bằng biểu đồ?  ­   HS:   Lắng   nghe   và  ­ GV: Nhận xét câu trả lời của  ghi chép bài. HS. Hoạt động 2: TẠO BIỂU ĐỒ VÀ TRÌNH BÀY TRANG IN (20’) ­  GV:  Yêu   cầu  HS   mở  trang  ­   HS   mở   trang   tính  tính Thong ke đã được tạo và  Thong   ke   đã   được  lưu   trong   bài   tập   2   và   hoàn  tạo  và   lưu   trong   bài  thiện bài tập 3. tập 2 ­ GV: Quan sát và kiểm tra bài  của HS ­ GV: Kiểm tra bài thực hành  của từng nhóm HS.  Toång thu nhaäp bình quaân theo ñaàu ngöôøi ­ HS: Thực hành theo  ­   GV:   Yêu   cầu   HS   sao   chép  yêu cầu.  350 hàng 4 và hàng 13 sang vùng  300 250 khác   của   trang   tính   và   tạo  200 biểu   đồ   hình   tròn   minh   hoạ  ­ HS: Thực hành theo  150 tổng thu nhập trung bình của  yêu cầu.  100 50 cả vùng theo từng ngành  0 An Thaønh Trung Myõ Nhaân Hoaøng Bình Thanh ­ GV: Yêu cầu HS thảo luận  Bình  Lôïi Chính Ñình Haäu Long Tín Haø  ­   HS:   Thảo   luận  ­   GV:   Kiểm   tra   hoạt   động  nhóm tạo biểu đồ. thảo luận của một số nhóm. ­ GV: Yêu cầu HS xem trước  ­ HS: Thực hành theo  trang   tính,   thiết   đặt   lề,   điều  yêu cầu.  chỉnh   nếu   cần,   để   có   thể   in  hết vùng dữ  liệu và các biểu  đồ   trên   một   trang   giấy   như  hình 126.  ­ GV:  Yêu cầu HS lưu bảng  ­   HS:   Lưu   lại   bảng  tính . tính ­ GV: Kiểm tra hoạt động của  một   số   nhóm   và   rút   ra   nhận  xét  ­   GV:   Nhắc   nhở   HS   một   số  ­   HS:   Quan   sát   và  sai sót trong quá trình làm thực  lắng nghe hành. 3. Củng cố ­ Dặn dò: (5’) ­ Nhắc nhở học sinh học bài.
  3. ­ Xem lại lý thuyết các bài thực hành của bài thực hành 10.  ­ Giờ sau kiểm tra 1 tiết thực hành. VI. RÚT KINH NGHIỆM: ............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản