intTypePromotion=3

Giáo án Tin học lớp 7 - Tiết 70: Kiểm tra 1 tiết (Thực hành)

Chia sẻ: Phạm Đình Chính | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:4

0
1
lượt xem
0
download

Giáo án Tin học lớp 7 - Tiết 70: Kiểm tra 1 tiết (Thực hành)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giáo án nhằm kiểm tra lại những kiến thức cơ bản đã học; đánh giá các kỹ năng sử dụng Excel của học sinh; kỹ năng thực hành trên máy, thao tác với phần mềm, biết cách nhập nội dung, lưu và định dạng trang tính theo mẫu...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Tin học lớp 7 - Tiết 70: Kiểm tra 1 tiết (Thực hành)

  1. Ngày soạn: 22 /04/ 2018 Lớp 7A, ngày kiểm tra:     /04/ 2018. Kiểm diện: Lớp 7B, ngày kiểm tra:     /04/ 2018. Kiểm diện: Tiết 70 KIỂM TRA 1 TIẾT (THỰC HÀNH) I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: Kiểm tra lại những kiến thức cơ bản đã học. 2. Kĩ năng: Đánh giá các kỹ năng sử dụng Excel của học sinh. 3. Thái độ: Nghiêm túc, trung thực trong giờ kiểm tra. 4. Hình thành và phát triển năng lực phẩm chất: ­ Phẩm chất: tự tin, tự lập, tự chủ, trung thực. ­ Năng lực: kỹ năng thực hành trên máy, thao tác với phần mềm. II. HỆ THỐNG CÂU HỎI: ­ Đề kiểm tra. III. PHƯƠNG ÁN ĐÁNH GIÁ: ­ Quan sát và đánh giá học sinh vào cuối giờ kiểm tra. ­ Đánh giá bằng điểm. IV. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: ­ Đề kiểm tra in sẵn. V. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC: A. MA TRẬN ĐỀ:            M Vận  Tổng cộng ức độ dụng Thông  Cấp độ  Cấp độ  Nhận biết hiểu thấp cao Tên   chủ  đề 1/ Sử dụng  các hàm để  ­   Biết   dùng  Số câu: 2 tính toán. hàm để  tính  Số điểm: 3.0 Số câu:  cột   tổng  Tỉ lệ: 33.33% 2 điểm và cột  điểm   trung  Số  bình điểm: 3.0 Số   câu:   Tỉ lệ:  2(câu 3, 4) 30% Số  
  2. điểm:3.0 Tỉ   lệ:   30% ­   Biết   cách  nhập   nội  Số câu: 2 2/ Định  dung, lưu và  Số điểm: 3.0 dạng trang  định   dạng  Tỉ lệ: 33.33% tính. trang   tính  Số câu:  theo mẫu. 2 Số   câu:   Số  2(câu 1, 6) điểm: 3.0 Số   Tỉ lệ:  điểm:3.0 30% Tỉ   lệ:   30% ­   Biết   cách  3/ Sắp xếp  lọc   dữ   liệu  Số câu: 1 và lọc dữ  trong   bảng  Số điểm: 2.0 liệu. tính. Tỉ lệ: 16.67% Số câu:  Số   câu:   1 1(câu 4) Số  Số   điểm: 2.0 điểm:2.0 Tỉ lệ:    Tỉ   lệ:   20% 20% 4/ Trình  ­   Biết   cách  bày dữ liệu  tạo biểu đồ  Số câu: 1 bằng biểu  minh   họa  Số điểm: 2.0 đồ. điểm   trung  Tỉ lệ: 16.67% Số câu:  bình   của  từng   học  1 sinh. Số  Số   câu:   điểm: 2.0 1(câu 5) Tỉ lệ:  Số   20% điểm:2.0 Tỉ   lệ:  
  3. 20% Tổng số câu: 6 Số câu:6 Số câu: 6 Tổng số điểm: 10 Số   Số điểm: 10 Tỉ lệ: 100% điểm:10 Tỉ lệ: 100% Tỉ lệ:10 % B. MÔ TẢ MA TRẬN ĐỀ: TỰ LUẬN (10 điểm) 1. Vận dụng : Biết cách sử dụng Excel để tính toán, lọc dữ liệu và minh họa dữ  liệu bằng biểu đồ. C. ĐỀ KIỂM TRA (THỰC HÀNH)  1.Cho bảng tính: A B C D E F G 1 BẢNG ĐIỂM LỚP 7A 2 STT Họ và tên Toán Tin Anh Tổng điểm Trung bình 3 1 Nguyễn Thành An 10 8.5 8 ? ? 4 2 Trần Lê Bình 7 9 8.5 ? ? 5 3 Lê Thu Duyên 9 8 6.5 ? ? 6 4 Mai Trúc Lâm 9 8 5 ? ? 7 5 Nguyễn Thu Thúy 7 9 10 ? ? 8 6 Trần Mai Lan 7 6 5 ? ? 9 7 Lý Thanh Thanh 6.5 9.5 7 ? ? Yêu cầu: 1/ Nhập nội dung bảng tính theo mẫu trên. (2 điểm) 2/ Dùng hàm để tính tổng ba môn của mỗi học sinh. (1,5 điểm) 3/ Tính điểm trung bình của các môn (1,5 điểm). 4/ Lọc ra 3 học sinh có tổng điểm cao nhất lớp (2 điểm) 5/ Chọn cột B và cột G của trang tính và tạo biểu đồ cột minh họa điểm trung  bình của từng học sinh trên cơ sở dữ liệu đã được chọn. (2 điểm) 6/ Lưu trang tính với tên : Họ và tên học sinh ­ lớp trên màn hình Desktop (1  điểm) D. BIỂU ĐIỂM Câu Đáp án Số điểm
  4. Nhập nội dung bảng tính  Câu 1 2 điểm theo mẫu. Dùng hàm để tính tổng ba  Câu 2 1.5 điểm môn của mỗi học sinh. Tính điểm trung bình của  Câu 3 1.5 điểm các môn. Lọc ra 3 học sinh có tổng  Câu 4 2 điểm điểm cao nhất lớp. Chọn cột B và cột G của  trang tính và tạo biểu đồ  cột minh họa điểm trung  Câu 5 2 điểm bình   của   từng   học   sinh  trên   cơ   sở   dữ   liệu   đã  được chọn. Lưu   trang   tính   với   tên   :  Câu 6 Họ  và tên học sinh ­ lớp  1 điểm trên màn hình Desktop Tổng cộng 10 điểm Ngày       /      / 2018 Duyệt đề VI. HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA: 1. Phát đề kiểm tra: Học sinh làm bài. 2. Thu bài. 3. Nhận xét giờ kiểm tra. 4. Dặn dò. VII. RÚT KINH NGHIỆM. ...................................................................................................................................... ......................................................................................................................................

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản