intTypePromotion=3

Giáo án Tin học lớp 7 - Tiết 74: Kiểm tra 1 tiết (Thực hành)

Chia sẻ: Phạm Đình Chính | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:5

0
2
lượt xem
0
download

Giáo án Tin học lớp 7 - Tiết 74: Kiểm tra 1 tiết (Thực hành)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giáo án giúp học sinh biết dùng công thức tính điểm trung bình; dùng hàm để tính trung bình môn; cách nhập nội dung, lưu và định dạng trang tính theo mẫu; lọc dữ liệu trong bảng tính; tạo biểu đồ minh họa điểm trung bình của từng học sinh...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Tin học lớp 7 - Tiết 74: Kiểm tra 1 tiết (Thực hành)

  1. Ngày soạn: 5 /05/ 2018 Lớp 7A, ngày kiểm tra:     /05/ 2018. Kiểm diện: Lớp 7B, ngày kiểm tra:     /05/ 2018. Kiểm diện: Tiết 74 KIỂM TRA 1 TIẾT (THỰC HÀNH) I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: Kiểm tra lại những kiến thức cơ bản đã học. 2. Kĩ năng: Đánh giá các kỹ năng sử dụng Excel của học sinh. 3. Thái độ: Nghiêm túc, trung thực trong giờ kiểm tra. 4. Hình thành và phát triển năng lực phẩm chất: ­ Phẩm chất: tự tin, tự lập, tự chủ, trung thực. ­ Năng lực: kỹ năng thực hành trên máy, thao tác với phần mềm. II. HỆ THỐNG CÂU HỎI: ­ Đề kiểm tra. III. PHƯƠNG ÁN ĐÁNH GIÁ: ­ Quan sát và đánh giá học sinh vào cuối giờ kiểm tra. ­ Đánh giá bằng điểm. IV. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: ­ Đề kiểm tra in sẵn. V. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC: A. MA TRẬN ĐỀ:            M Vận  Tổng cộng ức độ dụng Thông  Cấp độ  Cấp  Nhận biết hiểu thấp độ cao Tên   chủ  đề 1/ Thực  hiện tính  ­   Biết   dùng  toán trên  công   thức  trang tính. tính   điểm  Số câu: 1 Số câu:  trung bình. Số điểm: 2.0 1 Số   câu:   Tỉ lệ: 16.67% Số  1(câu 2) điểm: 2.0 Số   Tỉ lệ:  điểm:1.0 20% Tỉ   lệ:  
  2. 10% 2/ Sử dụng  ­   Biết   dùng  Số câu: 1 các hàm để  hàm để  tính  Số điểm: 1.0 tính toán. trung   bình  Tỉ lệ: 16.66% môn. Số câu:  Số   câu:   1 1(câu 3) Số  Số   điểm: 1.0 điểm:1.0 Tỉ lệ:  Tỉ   lệ:   10% 10% ­   Biết   cách  Số câu: 2 3/ Định  nhập   nội  Số điểm: 3.0 dạng trang  dung, lưu và  Tỉ lệ: 33.33% tính. định   dạng  trang   tính  Số câu:  theo mẫu. 2 Số   câu:   Số  2(câu 1, 6) điểm: 3.0 Số   Tỉ lệ:  điểm:3.0 30% Tỉ   lệ:   30% 4/ Sắp xếp  ­   Biết   cách  và lọc dữ  lọc   dữ   liệu  Số câu: 1 liệu. trong   bảng  Số điểm: 2.0 tính. Tỉ lệ: 16.67% Số câu:  Số   câu:   1 1(câu 4) Số  Số   điểm: 2.0 điểm:2.0 Tỉ lệ:  Tỉ   lệ:   20% 20% 5/ Trình  ­   Biết   cách  bày dữ liệu  tạo biểu đồ  Số câu: 1 bằng biểu  minh   họa  Số điểm: 2.0
  3. điểm   trung  Tỉ lệ: 16.67% đồ. bình   của  Số câu:  từng   học  sinh. 1 Số   câu:   Số  1(câu 5) điểm: 2.0 Số   Tỉ lệ:  điểm:2.0 20% Tỉ   lệ:   20% Tổng số câu: 6 Số câu:6 Số câu: 6 Tổng số điểm: 10 Số điểm:10 Số điểm: 10 Tỉ lệ: 100% Tỉ lệ:100 % Tỉ lệ: 100% B. MÔ TẢ MA TRẬN ĐỀ: TỰ LUẬN (10 điểm) 1. Vận dụng : Biết cách sử dụng Excel để tính toán, lọc dữ liệu và minh họa dữ  liệu bằng biểu đồ. C. ĐỀ KIỂM TRA (THỰC HÀNH)  1.Cho bảng tính: Yêu cầu: 1/ Nhập nội dung bảng tính theo mẫu trên. (2 điểm) 2/ Tính điểm trung bình của các bạn trong lớp tại cột  Điểm trung bình biết  môn Văn và môn Toán nhân hệ số 2, các môn còn lại hệ số 1.( 2 điểm) 3/ Dùng hàm để tính điểm trung bình của các môn (1 điểm).
  4. 4/ Lọc ra 5 học sinh có điểm toán cao nhất lớp (2 điểm) 5/ Chọn cột B và cột G của trang tính và tạo biểu đồ cột minh họa điểm trung  bình của từng học sinh trên cơ sở dữ liệu đã được chọn. (2 điểm) 6/ Lưu trang tính với tên : Họ và tên học sinh ­ lớp trên màn hình Desktop (1  điểm) D. BIỂU ĐIỂM Câu Đáp án Số điểm Nhập nội dung bảng tính  Câu 1 2 điểm theo mẫu. Tính điểm trung bình của  Câu 2 các bạn trong lớp 2 điểm = ((C3+E3)*2+D3+F3) /6. Dùng   hàm   để   tính   điểm  Câu 3 trung bình của các môn 1 điểm =AVERAGE (C3:C14) Lọc   ra   5   học   sinh   có  Câu 4 2 điểm điểm toán cao nhất lớp. Chọn cột B và cột G của  trang tính và tạo biểu đồ  cột minh họa điểm trung  Câu 5 2 điểm bình   của   từng   học   sinh  trên   cơ   sở   dữ   liệu   đã  được chọn. Lưu   trang   tính   với   tên   :  Câu 6 Họ  và tên học sinh ­ lớp  1 điểm trên màn hình Desktop. Tổng cộng 10 điểm Ngày       /      / 2018 Duyệt đề VI. HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA: 1. Phát đề kiểm tra: Học sinh làm bài. 2. Thu bài. 3. Nhận xét giờ kiểm tra. 4. Dặn dò. VII. RÚT KINH NGHIỆM. ...................................................................................................................................... ......................................................................................................................................

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản