Giáo án toán tuần 23

Chia sẻ: Nguyen Hoang Phuong Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

0
131
lượt xem
15
download

Giáo án toán tuần 23

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giúp HS bước đầu dùng thước có vạch chia thành từng xăng ti met để vẽ đoạn thẳng có độ đài cho trước - Giáo dục HS tính tích cực tự giác học tập II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Thước kẻ có chia vạch cm III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: NÔỊ DUNG A. Kiểm tra bài cũ: (5 phút ) - Đo dộ dài đoạn thẳngn nêu kết quả B. Bài mới: 1. Giới thiệu bài: (1 phút ) 2. Nội dung: (10 phút) CÁCH THỨC TIẾN HÀNH - GV vẽ đoạn thẳng lên bảng - HS lên...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án toán tuần 23

 1. TUẦN 23 Tiết 1: TOÁN VẼ ĐOẠN THẲNG CÓ ĐỘ DÀI CHO TRƯỚC (Tiết PPCT: 89) I. MỤC TIÊU: - Giúp HS bước đầu dùng thước có vạch chia thành từng xăng ti met để vẽ đoạn thẳng có độ đài cho trước - Giáo dục HS tính tích cực tự giác học tập II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Thước kẻ có chia vạch cm III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: NÔỊ DUNG CÁCH THỨC TIẾN HÀNH A. Kiểm tra bài cũ: (5 phút ) - GV vẽ đoạn thẳng lên bảng - Đo dộ dài đoạn thẳngn nêu kết quả - HS lên bảng thực hiện B. Bài mới: - HS, GV nhận xét 1. Giới thiệu bài: (1 phút ) - GV giới thiệu trực tiếp 2. Nội dung: (10 phút) - GV hướng dẫn HS vẽ các đoạn thẳng có a) Các thao tác vẽ đoạn thẳng có độ dài độ dài 8cm cho trước + Đặt thước có chia vạch cm lên bảng con tay trái giữ thước, tay phải cầm thước chấm
 2. 1 điểm trùng với vạch 0, một điểm trùng với 8 + Nối điểm 0 với vạch chỉ 8 Nghỉ giữa giờ (5 phút) + Nhấc thước viết tên điểm, điểm đầu A, điểm cuối B c) Thực hành (SGK- 123) - HS nêu yêu cầu * Bài 1: Vẽ đoạn thẳng có độ dài - GV hướng dẫn HS vẽ vào vở (6 phút) - GV quan sát giúp đỡ HS - HS đọc tên độ dài đoạn thẳng vừa vẽ được * Bài 2: Giải bài toán theo tóm tắt sau (7phút) - HS đọc tóm tắt, phân tích bài toán * Bài 3: Vẽ đoạn thẳng AB, BC có độ dài - GV hướng dẫn HS làm bài nêu trong bài 2 (6phút) - HS nêu yêu cầu - GV hướng dẫn làm bài 3. Củng cố dặn dò: (2 phút) - HS làm bài, nêu kết quả (3HS) - HS, GV nhận xét - GV nhắc lại nội dung bài - Nhận xét giờ học Tiết 2: LUYỆN TOÁN VẼ ĐOẠN THẲNG CÓ ĐỘ DÀI CHO TRƯỚC
 3. I. MỤC TIÊU: - HS biết dùng thước có vạch chia từng xăng ti mét để vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước - Vận dụng kiến thức đã học vào làm bài tập II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: NỘI DUNG CÁCH THỨC TIẾN HÀNH 1. Giới thiệu bài: (1 phút ) - GV giới thiệu trực tiếp 2. Luyện tập: (VBT-20) - HS nêu yêu cầu a) Bài 1: vẽ đoạn thẳng có độ dài cho - GV hướng dẫn HS làm bài trước (10 phút) - HS thực hành (VBT) - GV quan sát giúp đỡ HS b) Bài 2: Giải bài toán theo tóm tắt sau - HS đọc tóm tắt, tìm hiểu bài toán (12 phút) - Nêu câu lời giải Nghỉ giữa giờ (5 phút) - HS trình bày vở, bảng lớp - HS nêu yêu cầu c) Bài 3: Vẽ đoạn thẳng (10 phút) - GV hướng dẫn HS vẽ - HS thực hành, GV giúp đỡ 3. Củng cố dặn dò: (2 phút)
 4. - GV củng cố nội dung bài - Nhận xét giờ học Tiết 3: THỦ CÔNG KẺ CÁC ĐOẠN THẲNG CÁCH ĐỀU (Tiết PPCT: 23) I. MỤC TIÊU: - HS kẻ được đoạn thẳng - Kẻ được đoạn thẳng cách - Giáo dục HS tính kiên trì, óc sáng tạo II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Bút chì, thước kẻ, giấy vở HS III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU NỘI DUNG CÁCH THỨC TIẾN HÀNH A. Kiểm tra bài cũ: (3phút) - GV kiểm tra sự chuẩn bị đồ dùng của HS. Kiểm tra đồ dùng của HS - GV nhận xét đánh giá B. Bài mới: - GV giới thiệu trực tiếp 1. Giới thiệu bài: (1 phút) - HS quan sát hình vẽ mẫu 2. Nội dung (14phút) - GV hỏi: a) Quan sát và nhận xét + Hai đầu đoạn thẳng có gì? (điểm)
 5. + Hai đoạn thẳng AB và CD cách đều nhau mấy ô? b) Hướng dẫn cách kẻ - HS quan sát, trả lời - Hướng dẫn cách kẻ đoạn thẳng - GV hướng dẫn HS kẻ từng bước - Hướng dẫn kẻ 2 đoạn thẳng cách + Lấy 2 điểm A, B bất kì cùng 1 dòng kẻ đều + Đặt thước nối từ A sang B Nghỉ giữa giờ (5 phút) + Từ điểm A và B cùng đếm xuống 2, 3 ô tuỳ ý c) HS thực hành (10 phút) đánh dấu điểm C, D nối 2 điểm C với D 3. Củng cố dặn dò: (2phút) - HS thực hành trên giấy vở ô li - GV quan sát, giúp đỡ HS còn lúng túng - GV nhắc lại cách kẻ, nhận xét giờ học Tiết 4: ĐẠO ĐỨC ĐI BỘ ĐÚNG QUI ĐỊNH (Tiết PPCT: 23) I. MỤC TIÊU: HS nói được: - Đi bộ phải đi trên vỉa hè hoặc đi sát lề đường bên phải - Qua đường phải ttheo đèn tín hiệu và đi vào vạch qui định - Vì sao cần phải đi bộ đúng qui định II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
 6. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: NÔỊ DUNG CÁCH THỨC TIẾN HÀNH A. Kiểm tra bài cũ: (3 phút) - GV nêu câu hỏi - Hãy kể những việc mà em đã - HS trả lời giúp đỡ bạn? - HS, GV nhận xét B. Bài mới - 1. Giới thiệu bài: (1 phút) - GV giới thiệu trực tiếp bài học. 2. Các hoạt động: - HS nêu yêu cầu, GV hướng dẫn HS quan a) Bài tập1: Tô màu vào phần sát người đi bộ ở vị trí nào trên đường tô đường đi bộ (7 phút) màu theo yêu cầu của bài - Đóng vai - GV hỏi: +ở thành phố đi bộ ở phần đường nào? + ở nông thôn đi bộ ở phần đường nào? - HS trả lời - HS khác nhận xét b) Hoạt động 2. (7 phút) - GV kết luận - Bài tập 2: Quan sát nhận xét tranh - HS đọc yêu cầu và làm bài nào đi bộ đúng qui định - HS nêu kết quả Nghỉ giữa giờ (5phút) - HS nhận xét, GV kết luận
 7. c) Hoạt động 3: (10phút) - GV tổ chức cho HS chơi ngoài sân Trò chơi: “Qua đường” - GV chia lớp thành các nhóm, phổ biến luật chơi 3. Hoạt động nối tiếp: ( 2 phút) - HS tham gia chơi - HS, GV nhận xét khen những bạn đi bộ đúng - GV củng cố nội dung bài - Nhắc HS đi trên đường phải đúng qui định Ngày giảng: Thứ ba, ngày 17 tháng 02 năm 2009 Tiết 1: TOÁN LUYỆN TẬP CHUNG (Tiết PPCT: 90) I. MỤC TIÊU: Củng cố cho HS về: - Đọc, viết đếm các số đến 20 - Phép cộng trong các số đến 20 - Giải bài toán - Giáo dục HS tính tích cực tự giác học tập II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
 8. NÔỊ DUNG CÁCH THỨC TIẾN HÀNH A. Kiểm tra bài cũ: (5 phút ) - HS thực hiện bảng con, bảng lớp Vẽ đoạn thẳng có độ dài: 9cm - HS, GV nhận xét B. Bài mới: - GV giới thiệu trực tiếp 1. Giới thiệu bài: (1 phút ) - HS nêu yêu cầu 2. Luyện tập (SGK-124) - GV hướng dẫn HS điền số a) Bài 1: Điền số từ 1- 20 vào ô trống - HS thực hành, nêu kết quả (4HS) (5 phút) - HS, GV nhận xét - HS nêu yêu cầu b) Bài 2: Điền số thích hợp vào ô - GV hướng dẫn cách làm trống (6phút) - HS điền số thích hợp vào ô trống - HS làm bài, nêu số kết quả (3HS) - HS, GV nhận xét sửa sai - HS đọc bài toán, tìm hiểu bài toán Nghỉ giữa giờ (5 phút) - GV hướng dẫn HS viết tóm tắt c) Bài 3: Giải toán (8phút) - HS thực hiện vở, bảng lớp (1HS) - HS nêu yêu cầu d) Bài 4: Điền số thích hợp vào ô - GV hướng dẫn cách làm trống (theo mẫu) (8phút) - HS làm bài, nêu kết quả (2HS)
 9. - HS, GV nhận xét 3. Củng cố dặn dò: (2 phút) - GV nhắc lại nội dung bài - Nhận xét giờ học Tiết 2: LUYỆN TOÁN LUYỆN TẬP CHUNG I. MỤC TIÊU: Củng cố cho HS: - Đọc, viết các số trong phạm vi 20 - Cộng, trừ các số trong phạm vi 20 - Giải toán có lời văn II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: NỘI DUNG CÁCH THỨC TIẾN HÀNH 1. Giới thiệu bài: (1 phút ) - GV giới thiệu trực tiếp 2. Luyện tập: (VBT-21) - HS nêu yêu cầu a) Bài 1: Viết số thích hợp vào ô trống - GV hướng dẫn HS làm bài (6phút) - HS làm bài, nêu kết quả (cá nhân, lớp) b) Bài 2: Số? (7 phút) - HS nêu yêu cầu - GV hướng dẫn làm bài
 10. Nghỉ giữa giờ (5 phút) - HS làm bài, nêu kết quả (5HS) - HS, GV nhận xét c) Bài 3: Giải toán (7 phút) - HS đọc bài toán d) Bài 4: Điền số thích hợp vào ô trống - GV hướng dẫn HS viết tóm tắt (theo mẫu) (7 phút) - HS thực hành vở, bảng lớp - HS, GV nhận xét đ) Bài 5: Vẽ đoạn thẳng dài 6cm - HS nêu yêu cầu (5phút) - GV hướng dẫn HS làm bài - HS thực hành nêu kết quả (4HS) 3. Củng cố dặn dò: (2 phút) - HS, GV nhận xét - HS nêu yêu cầu - GV hướng dẫn HS làm bài - HS làm bài - HS, GV nhận xét - GV củng cố nội dung bài - Nhận xét giờ học Tiết 3: THỂ DỤC
 11. BÀI THỂ DỤC- TRÒ CHƠI VẬN ĐỘNG (Tiết PPCT: 23) I. MỤC TIÊU: - Học động tác phối hợp. Yêu cầu thực hiện ở mức cơ bản đúng - Tiếp tục ôn trò chơi “nhảy đúng, nhảy nhanh”. Yêu cầu biết tham gia vào trò chơi II. ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: - Sân trường, còi III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: NỘI DUNG CÁCH THỨC TIẾN HÀNH A) Phần mở đầu: (5 phút) - GV tập hợp lớp, phổ biến nội dung bài học Khởi động - HS đứng vỗ tay hát B) Phần cơ bản: - GV nêu tên động tác, làm mẫu, giải thích 1. Nội dung1: (10 phút) động tác - Học động phối hợp tác bụng - HS tập bắt chước theo GV - GV hô nhịp cho HS thực hiện - GV nhắc HS ở nhịp 2, 6 hai chân thẳng - Ôn 6 động tác thể dục - Lần 1, 2: GV hô cho cả lớp tập - Lần 3, 4...: Cán sự điều khiển lớp tập - GV nhắc lại cách điểm số Nghỉ giữa giờ (5 phút) - HS điểm số 2. Nội dung 2: ( 5phút) - GV giúp đỡ HS
 12. - Điểm số hàng dọc theo tổ - GV nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi 3. Nội dung 3: Trò chơi - HS tham gia chơi “nhảy đúng, nhảy nhanh” (5 phút) - GV quán xuyến HS trong khi chơi C) Phần kết thúc: (5phút) - HS đứng vỗ tay hát 1.Thả lỏng - GV củng cố nội dung bài 2. Hệ thống bài - GV nhận xét giờ học 3. Nhận xét giờ học Tiết 4: LUYỆN TOÁN LUYỆN TẬP VẼ ĐOẠN THẲNG CÓ ĐỘ DÀI CHO TRƯỚC I. MỤC TIÊU: - HS vẽ được đoạn thẳng có độ dài cho trước tương đối nhanh - Giải bài toán có lời văn - Vận dụng kiến thức đã học vào làm bài tập II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: NỘI DUNG CÁCH THỨC TIẾN HÀNH 1. Giới thiệu bài: (1 phút ) - GV giới thiệu trực tiếp 2. Luyện tập: (Bài chọn ngoài) - GV nêu yêu cầu
 13. a) Bài 1: Vẽ đoạn thẳng có độ dài - HS thực hành vẽ vào vở ô li 3cm; 6cm; 1cm; 8cm; 4cm (8phút) - GV quan sát, giúp đỡ HS - HS đọc tóm tắt, phân tích bài toán b) Bài 2: Giải bài toán theo tóm tắt - Nêu câu lời giải, trình bày vào vở, bảng lớp Đoạn thẳng AB : 4cm - HS, GV nhận xét Đoạn thẳng CD : 5cm - HS dựa vào tóm tắt, nêu bài toán Cả hai đoạn thẳng :...cm? - GV hướng dẫn cách làm Nghỉ giữa giờ (5 phút) - HS trình bày bài giải vào vở, bảng lớp - HS, GV nhận xét c) Bài 3: Giải toán (8 phút) Có : 12 con gà - GV củng cố nội dung bài Thêm : 5 con gà? - Nhận xét giờ học Có tất cả:... con gà? 3. Củng cố dặn dò: (2 phút) Ngày giảng: Thứ năm, ngày 19 tháng 02 năm 2009 Tiết 1: TOÁN LUYỆN TẬP CHUNG (Tiết PPCT: 91) I. MỤC TIÊU: Củng cố cho HS về:
 14. - Kĩ năng cộng, trừ nhẩm; so sánh các số trong phạm vi 20; vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước - Giải bài toán có lời văn có nội dung hình học - Giáo dục HS tính tích cực tự giác học tập II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: NÔỊ DUNG CÁCH THỨC TIẾN HÀNH A. Kiểm tra bài cũ: (5 phút ) - HS thực hiện bảng con, bảng lớp 15cm- 4cm= 10+8cm= - HS, GV nhận xét B. Bài mới: - GV giới thiệu trực tiếp 1. Giới thiệu bài: (1 phút ) - HS nêu yêu cầu 2. Luyện tập (SGK-125) - GV hướng dẫn HS làm bài a) Bài 1: tính (6 phút) - HS thực hành, nêu kết quả (4HS) - HS, GV nhận xét - HS nêu yêu cầu b) Bài 2: Khoanh vào số lớn nhất - GV hướng dẫn HS làm bài (6phút) - HS làm bài nêu kết quả (3HS) - HS, GV nhận xét sửa sai - HS nêu yêu cầu, nhắc lại cách vẽ
 15. Nghỉ giữa giờ (5 phút) - GV hướng dẫn HS vẽ c) Bài 3: Vẽ đoạn thẳng (6phút) - HS thực hành vở, bảng lớp (1HS) - HS, GV nhận xét - HS đọc bài toán, phân tích bài toán d) Bài 4: Giải toán (9phút) - GV hướng dẫn cách làm - HS làm bài, nêu kết quả (3HS) 3. Củng cố dặn dò: (2 phút) - HS, GV nhận xét - GV nhắc lại nội dung bài - Nhận xét giờ học Tiết 2: LUYỆN TOÁN LUYỆN TẬP CHUNG I. MỤC TIÊU: Củng cố cho HS: - Đọc, viết các số trong phạm vi 20 - Cộng, trừ các số trong phạm vi 20 - Giải toán có lời văn II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
 16. NỘI DUNG CÁCH THỨC TIẾN HÀNH 1. Giới thiệu bài: (1 phút ) - GV giới thiệu trực tiếp 2. Luyện tập: (VBT-22) - HS nêu yêu cầu, nêu cách a) Bài 1: Tính (6phút) - GV hướng dẫn HS làm bài - HS làm bài, nêu kết quả (cá nhân, lớp) b) Bài 2: Khoanh vào số bé nhất, lớn nhất - HS nêu yêu cầu (7 phút) - GV hướng dẫn làm bài - HS làm bài, nêu kết quả (4HS) Nghỉ giữa giờ (5 phút) - HS, GV nhận xét - HS đọc bài toán c) Bài 3: Đo độ dài đoạn thẳng (7’) - GV hướng dẫn HS cách đo - HS thực hành đo, nêu kết quả (4HS) - HS, GV nhận xét d) Bài 4: : Giải toán (7 phút) - HS đọc bài toán, phân tích bài toán - GV hướng dẫn HS làm bài 3. Củng cố dặn dò: (2 phút) - HS trình bày bày giải vào VBT, bảng lớp - HS, GV nhận xét }- GV củng cố nội dung bài - Nhận xét giờ học
 17. Tiết 1: TỰ NHIÊN XÃ HỘI CÂY HOA (Tiết PPCT: 23) I. MỤC TIÊU: - HS kể tên một số cây hoa có ở địa phương và nơi sống của chúng - Quan sát, phân biệt và nói tên các bộ phận chính của cây hoa - Nói được lợi ích của việc trông hoa II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - GV: Một số cây hoa III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: NÔỊ DUNG CÁCH THỨC TIẾN HÀNH A.Kiểm trabài cũ: (5 phút) - GV nêu câu hỏi Kể tên các bộ phận chính của cây - HS trả lời rau? - HS, GV nhận xét B. Bài mới: - GV giới thiệu trực tiếp 1. Giới thiệu bài: (1phút) - GV cho HS quan sát câyhoa theo nhóm 2. Nội dung bài: - HS chỉ ra đâu là lá, rễ, thân, lá, hoa của cây a) Nội dung 1. (11phút) - Các nhóm lên trình bày trước lớp
 18. Mục tiêu: HS biết chỉ và nói tên các - GV nêucâu hỏi cho cả lớp thảo luận bộ phận cây hoa, phân biệt hoa này + Các bông hoa thường có đặc điểm gì mà ai với hoa khác cũng thích nhìn, thích ngắm? - HS trả lời - GV kết luận Nghỉ giữa giờ (5 phút) - HS quan sát tranh tronh SGK theo cặp, tự đặ b) Nội dung 2. (10phút) câu hỏi và trả lời câu hỏi - Làm việc với SGK - HS hỏi và trả lời trước lớp Mục tiêu: HS biết đặt câu hỏi và trả - GV nêu câu hỏi cho HS thảo luận: lời câu hỏi dựa trên các hình ảnh trong + Kể tên các loại hoa có trong bài 23? SGK, biết ích lợi của việc trồng hoa + Kể tên các loại hoa mà em biết? + Hoa dùng làm gì? - HS trả lời, GV kết luận 3. Củng cố dặn dò: (3 phút) - GV liên hệ việc chăm sóc hoa và việc bảo v hoa - GV nhắc lại nội dung bài - Nhận xét giờ học Tiết 4: LUYỆN TOÁN
 19. LUYỆN TẬP CHUNG I. MỤC TIÊU: - Củng cố kĩ năng về giải bài toán có lời văn - Rèn kĩ năng thực hành phép cộng, trừ trong phạm vi 20 (không nhớ) - Vận dụng kiến thức đã học vào làm bài tập II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: NỘI DUNG CÁCH THỨC TIẾN HÀNH 1. Giới thiệu bài: (1 phút ) - GV giới thiệu trực tiếp 2. Luyện tập: (Bài chọn ngoài) - HS nêu cách đặt tính, cách tính a) Bài 1: Đặt tính (8phút) - GV hướng dẫn HS làm bài 12 + 3 15 + 4 14 + 5 - HS làm viết phép tính bảng con, bảng lớp 17 - 4 16 - 6 18 - 3 - HS, GV nhận xét b) Bài 2: Giải toán (8phút) - HS đọc tóm tắt, phân tích bài toán Tóm tắt - Nêu câu lời giải Đoạn thẳng AB : 7cm - Trình bày bài giải vào vở, bảng lớp (1HS) Đoạn thẳng CD : 3cm - HS, GV nhận xét Cả hai đoạn thẳng :...cm? - HS nêu yêu cầu, nêu cách tính Nghỉ giữa giờ (5 phút) - GV hướng dẫn HS cách làm
 20. - HS làm bài, nêu kết quả (4HS) c) Bài 3: Tính (8 phút) - HS, GV nhận xét 15+2- 4= 13+4-3= 16-2+0= - HS đọc tóm tắt, nêu bài toán 16+2- 3= 18-5+6= 19-9+6= - GV hướng dẫn HS trình bày bài giải - HS làm bài vào vở, bảng lớp (1HS) d) Bài 4: Giải toán (8 phút) - HS, GV nhận xét Có : 9 quả bóng Cho bạn: 3quả bóng Còn lại :...quả bóng? - GV củng cố nội dung bài 3. Củng cố dặn dò: (2 phút) - Nhận xét giờ học Ngày giảng: Thứ sáu, ngày 20 tháng 02 năm 2009 Tiết 1: TOÁN CÁC SỐ TRÒN CHỤC (Tiết PPCT: 92) I. MỤC TIÊU: - Giúp nhận biết về số lượng, đọc, viết các số tròn chục (từ 10-90) - Biết so sánh các số tròn chục - Giáo dục HS tính tích cực tự giác học tập II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Thẻ chục que tính
Đồng bộ tài khoản