intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo án tuần 2 bài Chính tả: Phần thưởng. Phân biệt s/x, ăn/ăng - Tiếng việt 2 - GV. Hoàng Quân

Chia sẻ: Trần Phương Linh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

219
lượt xem
21
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giáo án Tiếng việt 2 MÔN: CHÍNH TẢ Tiết : PHẦN THƯỞNG I. Mục tiêu 1. Kiến thức: Chép lại chính xác đoạn tóm tắt nội dung bài (35 tiếng) Từ đoạn chép mẫu cũng cố cách trình bày 1 đoạn văn...2. Kỹ năng: Viết đúng và nhớ cách viết những tiếng có âm vần dễ lẫn: cuối năm, tặng, đặc biệt. Điền đúng 10 chữ cái p, q, r, s, t, u, ư, v, x, y vào chỗ trống theo tên chữ học. 3. Thái độ: Tính kiên trì, cẩn thận. II. Chuẩn bị GV: SGK – bảng phụ HS: SGK – vở + bảng..III. Các hoạt động Hoạt động của Thầy 1. Khởi động (1’) 2. Bài cu (3’) Ngày hôm qua đâu rồi? - 2 HS lên bảng - Hát Hoạt động của Trò...- Thầy đọc cho HS viết: nàng tiên, làng xóm, làm lại – nhẫn nại, lo lắng – ăn no. - Thầy nhận xét cho điểm - Vài HS đọc và viết 19 chữ cái đã học. 3. Bài mới Giới thiệu: (1’) - Hôm nay chúng ta sẽ chép 1 đoạn tóm tắt nội dung bài phần thưởng và làm bài tập - Học thêm 10 chữ cái tiếp theo Phát triển các hoạt động (28’)  Hoạt động 1: Tìm hiểu bài.  Mục tiêu: Hiểu nội dung đoạn viết và biết cách trình bày bài văn xuôi  Phương pháp: Hỏi đáp - Thầy viết đoạn tóm tắt lên bảng. - Thầy hướng dẫn HS nhận xét - Đoạn này tóm tắt nội dung bài nào? - Đoạn này có mấy câu? - Cuối mỗi câu có dấu gì? - Chữ đầu câu viết ntn? - Chữ đầu đoạn viết ntn? - Thầy hướng dẫn HS viết bảng con - Bài: Phần thưởng - 2 câu - Dấu chấm (.) - Viết hoa chữ cái đầu - Viết hoa chữ cái đầu lùi vào ĐDDH: Bảng phụ...- Thầy theo dõi, uốn nắn - Thầy chấm sơ bộ – nhận xét  Hoạt động 2: Hướng dẫn HS làm bài tập  Mục tiêu: Thuộc toàn bộ bảng chữ cái (29 chữ)  Phương pháp: Luyện tập Bài 1: Điền vào chỗ trống: s / x, ăn / ăng. Thầy sửa lời phát âm cho HS..1ô - Cuối năm, tặng, đặc biệt - HS viết vở – chữa lỗi.. ĐDDH: Bảng phụ..Bài 2: Viết tiếp các chữ cái theo thứ tự đã - 2 HS lên bảng điền học - lớp nhận xét và viết vào vở - HS nêu miệng làm vở - Trò chơi gắn chữ cái vào..-..Bài 3: Điền chữ cái vào bảng..-..Nêu yêu cầu bài..bảng phụ - HS nêu - Vài HS điền trên bảng lớp,..-..Thầy sửa lại cho đúng + Học thuộc lòng bảng chữ cái..HS nhận xét - Lớp viết vào vở..-..Thầy xóa những chữ ở cột 2 Thầy xóa chữ viết ở cột 3 - HS viết lại - HS nhìn cột 3 đọc tên 10 chữ cái..-..Thầy xóa bảng..- HS nhìn cột 2 nói hoặc viết lại tên 10 chữ cái....4. Củng cố – Dặn dò (2’) - Thầy cho HS nhắc lại qui tắc viết chính tả với g/gh..- HS đọc thuộc lòng..- g đi với: a, o, ô, u, ư, - gh đi với: i, e, ê..- Đọc lại tên 10 chữ cái - Xem lại bài - Chuẩn bị: Chính tả: Làm việc thật là vui..- HS đọc.. Rút kinh nghiệm: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... ......................................................................

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án tuần 2 bài Chính tả: Phần thưởng. Phân biệt s/x, ăn/ăng - Tiếng việt 2 - GV. Hoàng Quân

  1. Giáo án Tiếng việt 2 MÔN: CHÍNH TẢ Tiết : PHẦN THƯỞNG I. Mục tiêu 1. Kiến thức: - Chép lại chính xác đoạn tóm tắt nội dung bài (35 tiếng) - Từ đoạn chép mẫu cũng cố cách trình bày 1 đoạn văn. 2. Kỹ năng: - Viết đúng và nhớ cách viết những tiếng có âm vần dễ lẫn: cuối năm, tặng, đặc biệt. - Điền đúng 10 chữ cái p, q, r, s, t, u, ư, v, x, y vào chỗ trống theo tên chữ học. 3. Thái độ: Tính kiên trì, cẩn thận. II. Chuẩn bị - GV: SGK – bảng phụ - HS: SGK – vở + bảng III. Các hoạt động Hoạt động của Thầy Hoạt động của Trò 1. Khởi động (1’) - Hát 2. Bài cu (3’) Ngày hôm qua đâu rồi? - 2 HS lên bảng
  2. - Thầy đọc cho HS viết: nàng tiên, làng xóm, làm lại – nhẫn nại, lo lắng – ăn no. - Thầy nhận xét cho điểm - Vài HS đọc và viết 19 chữ cái đã học. 3. Bài mới Giới thiệu: (1’) - Hôm nay chúng ta sẽ chép 1 đoạn tóm tắt nội dung bài phần thưởng và làm bài tập - Học thêm 10 chữ cái tiếp theo Phát triển các hoạt động (28’)  Hoạt động 1: Tìm hiểu bài.  Mục tiêu: Hiểu nội dung đoạn viết và biết cách trình bày bài văn xuôi  Phương pháp: Hỏi đáp - Thầy viết đoạn tóm tắt lên bảng. ĐDDH: Bảng phụ - Thầy hướng dẫn HS nhận xét - Đoạn này tóm tắt nội dung bài nào? - Bài: Phần thưởng - Đoạn này có mấy câu? - 2 câu - Cuối mỗi câu có dấu gì? - Dấu chấm (.) - Chữ đầu câu viết ntn? - Viết hoa chữ cái đầu - Chữ đầu đoạn viết ntn? - Viết hoa chữ cái đầu lùi vào - Thầy hướng dẫn HS viết bảng con
  3. - Thầy theo dõi, uốn nắn 1ô - Thầy chấm sơ bộ – nhận xét - Cuối năm, tặng, đặc biệt  Hoạt động 2: Hướng dẫn HS làm bài tập - HS viết vở – chữa lỗi  Mục tiêu: Thuộc toàn bộ bảng chữ cái (29 chữ)  Phương pháp: Luyện tập - Bài 1: Điền vào chỗ trống: s / x, ăn / ăng. - Thầy sửa lời phát âm cho HS  ĐDDH: Bảng phụ - Bài 2: Viết tiếp các chữ cái theo thứ tự đã - 2 HS lên bảng điền học - lớp nhận xét và viết vào vở - Bài 3: Điền chữ cái vào bảng - HS nêu miệng làm vở - Trò chơi gắn chữ cái vào - Nêu yêu cầu bài bảng phụ - HS nêu - Vài HS điền trên bảng lớp, - Thầy sửa lại cho đúng HS nhận xét + Học thuộc lòng bảng chữ cái - Lớp viết vào vở - Thầy xóa những chữ ở cột 2 - Thầy xóa chữ viết ở cột 3 - HS viết lại - HS nhìn cột 3 đọc tên 10 chữ cái - HS nhìn cột 2 nói hoặc viết - Thầy xóa bảng lại tên 10 chữ cái.
  4. 4. Củng cố – Dặn dò (2’) - HS đọc thuộc lòng - Thầy cho HS nhắc lại qui tắc viết chính tả với g/gh - g đi với: a, o, ô, u, ư, - gh đi với: i, e, ê - Đọc lại tên 10 chữ cái - HS đọc - Xem lại bài - Chuẩn bị: Chính tả: Làm việc thật là vui  Rút kinh nghiệm: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... ...................................................................
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2