GIÁO ÁN VĂN HỌC - Truyện : Sơn tinh Thủy tinh

Chia sẻ: Nguyễn Hoàng Phương Uyên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
901
lượt xem
55
download

GIÁO ÁN VĂN HỌC - Truyện : Sơn tinh Thủy tinh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Trẻ hiểu nội dung câu chuyện: Sơn tinh và thủy tinh đều có tài, đều mốn làm con rể vua Hùng. Do Sơn tinh mang lễ vật đến sớm nên được rước công chúa về núi, còn thuỷ tinh đến sau tức giận dâng nước vây núi đánh Sơn tinh. Đánh mãi không thắng được Thủy tinh dành rút quân về.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: GIÁO ÁN VĂN HỌC - Truyện : Sơn tinh Thủy tinh

  1. GIÁO ÁN VĂN HỌC Truyện : Sơn tinh Thủy tinh Tiết 1 I. Mục đích yêu cầu: - Trẻ hiểu nội dung câu chuyện: Sơn tinh và thủy tinh đều có tài, đều mốn làm con rể vua Hùng. Do Sơn tinh mang lễ vật đến sớm nên được rước công chúa về núi, còn thuỷ tinh đến sau tức giận dâng nước vây núi đánh Sơn tinh. Đánh mãi không thắng được Thủy tinh dành rút quân về. II. Chuẩn bị: Tranh minh hoạ cho câu chuyện III. Hướng dẫn: Hoạt động của cô Hoạt động của trẻ 1.Ổn định giới thiệu
  2. - Chơi trò chơi ”Mưa to, mưa nhỏ” - Trẻ chơi - Lắng nghe, lắng nghe - Sơn tinh là vị thần núi, Thủy tinh là vị thần nước. Hai thần đều tài giỏi và đều muốn làm rể vua Hùng. Ai trong hai vị thần ấy được làm rể vua Hùng? Bé hãy lắng nghe cô kể câu chuyện sau: 2. Tiến hành: a. Cô kể diễn cảm: - Trẻ lắng nghe - Lần 1:Cô kể diễn cảm không tranh - Lần 2: Cô kể diễn cảm có tranh. - Lần 3: Cô kể vắng tắt và trích dẫn. - Vua Hùng muốn chọn một chàng rể vừa hiền, vừa tài giỏi, vua liền truyền lệnh mở hội kén rể. Nhiều chàng trai tuấn tú tài ba trổ tài nhưng vua đều không ưng ý. - Sơn tinh và thủy tinh đến cùng một lúc đều là người tài giỏi (Thủy tinh ra oai… cây cỏ xanh tươi) - Sơn tinh đem lễ vật đến trước, lễ vật của Sơn tinh đều là Voi 9 ngà, gà 9 cựa, ngựa chín hồng mau… được rước Mỵ nương về làm vợ - Sơn tinh và Thủy tinh giao chiến. Thủy tinh dâng
  3. nước, mưa gió mịt mùng. Sơn tinh làm cho núi dâng cao, bắn đá làm cho quân Thuỷ tinh chết. Thủy tinh bị thua - Thưa cô đó là câu b. Đàm thoại: chuyện Sơn tinh - Cô vừa kể cho các con nghe câu chuyện gì Thuỷ tinh - Vua hùng muốn chọn rể như thế nào - Vua Hùng muốn chọn - Sơn tinh có tài gì? người tài giỏi - Thuỷ tinh có tài gì? - Sơn tinh có tài… - Vì sao Thuỷ tinh dâng nước lên cao đánh Sơn tinh? - Thủy tinh có tài… 3. Kết thúc: - Vì Sơn tinh đã đến - Nhận xét tuyên dương. Sớm hơn Thủy tinh và đã cưới Mỵ Nương là vợ. GIÁO ÁN VĂN HỌC Truyện : Sơn tinh Thủy tinh Tiết 2
  4. I.Mục đích yêu cầu: - Trẻ hiểu nội dung câu chuyện: Sơn tinh và Thuỷ tinh đều có tài, đều muốn làm con rể của vua Hùng. Do Sơn tinh đem lễ vật đến trước nên được rước Mỵ Nương - Trẻ biết chú ý và trả lời các câu hỏi của cô. - Trẻ biết lắng nghe cô kể. II. Chuẩn bị: - Như tiết 1. III. Hướng dẫn: Hoạt động của cô Hoạt động của trẻ 1.Ổn định giới thiệu: - Chơi trò chơi “Con thỏ”. - Trẻ chơi - Hôm trước cô đã kể cho lớp mình nghe câu - Đó là câu chuyện “Sơn tinh, chuyện gỉ? Thủy tinh” 2.Tiến hành:
  5. a. Cô kể chuyện: - Lần 1: Cô kể diễn cảm không tranh b. Đàm thoại: - Vua Hùng muốn kén rể như thế nào? - Vua Hùng muốn kén rể phải là 1 - Hai chàng trai tên là gì? người tài giỏi. - Sơn tinh có tài làm được gì ? - Tên là Sơn tinh và Thuỷ tinh. - Thuỷ tinh có tài làm được gì ? - Sơn tinh có tài .. - Sau khi Sơn tinh và Thuỷ tinh thi tài xong vua Hùng - Thuỷ tinh có tài… nói như thế nào? - Sau khi Sơn tinh và Thuỷ tinh thi - Ai đã mang lễ vật đến trước? tài xong vua Hùng đã nói : “Cả hai - Khi biết Sơn tinh đã rước công chúa thì Thuỷ tinh nhà ngươi rất tài giỏi, rất xứng đáng làm gì? làm con rể của ta, ngày mai ai đem - Sơn tinh đã làm gì để chống lại Thuỷ tinh? lễ vật đến trước ta sẽ gả công chúa - Cuộc giao tranh đã kết thúc như thế nào cho ”. - Lần 2: Cô kể diển cảm + tranh. - Sơn tinh đã mang lễ vật đến trước. 3. Kết thúc: - Khi biết Sơn tinh đã rước công - Cô đọc lời thoại cho trẻ đoán tên nhân vật. chúa thì Thuỷ tinh rất tức giận đã - Hoạt động tiếp nối: Cho trẻ vẻ nhân vật Sơn tinh, đem quân đi đánh Thuỷ tinh. Sơn tinh làm cho nước dâng cao, lũ - Nhận xét tuyên dương. lụt…
  6. - Nước dâng cao bao nhiêu Sơn tinh làm cho núi dâng cao bấy nhiêukhiến cho quân Thuỷ tinh chết hàng loạt… - Sơn tinh đã thắng Thuỷ tinh nhưng hàng năm cứ vào tháng 07 là Thuỷ tinh lại đem quân đi đánh Sơn tinh. - Trẻ đoán được tên nhân vật khi cô đọc lời thoại. - Trẻ thích thú khi vẻ nhân vật. GIÁO ÁN VĂN HỌC Truyện : Sơn tinh Thủy tinh Tiết 3
  7. I. Mục đích yêu cầu: Củng cố cảm nhận của trẻ về nội dung của câu chuyện qua việc rèn luyện cho trẻ các kỷ năng như ghi nhơ và kể lại nội dung thuyện. - Yêu cầu trẻ kể được nội dung truyện theo các đoạn. - Đoạn 1 : Từ đầu … nhà vua ưng chọn - Đoạn 2 : Vua truyền cho 2 người trổ tài…xanh tươi. - Đoạn 3 : Vua Hùng thất 2 người… về núi mất rồi. - Đoạn 4 : Thuỷ tinh không lấy … đến hết. II. Chuẩn bị: - Như tiết 1 III. Hướng dẫn: Hoạt động của cô Hoạt động của cháu 1. Ổn định giới thiệu - Chơi trò chơi “Mưa to mưa nhỏ” - Trẻ chơi - Các con lắng nghe lời cô: Lời nói của nhân vật - Đó là lời nói của vua Hùng trong câu
  8. nào và nằm trong câu chuyện nào : tinh, Thuỷ tinh” . - “Vậy rạng sáng mai, ai mang lễ vật đến trước ta sẽ gả con gái cho người ấy.” 2. Tiến hành: a. Cô kể chuyện: - Lần 1: Cô diễn cảm không tranh - Lần 2 : Trích dẫn và làm rõ các ý. + Vua Hùng muốn kén rễ (từ đầu … vua - Trẻ chú ý lắng nghe cô ưng chọn). + Vua cho hai người thi tài để chọn ra chàng rễ (vua truyền lệnh… cây cỏ xanh tươi`). + Vua Hùng không biết chọn chàng nào làm rể vì cả hai cũng đều tài giỏi nên vua phân bảo (vua thấy 2 người … về núi mất rồi). + Thuỷ tinh đến sau nên không lấy được công chúa nổi giận đánh lại Sơn tinh (Thuỷ tinh không lấy được … đến hết) b. Đàm thoại: - Trong câu chuyện gồm có: Sơn tinh, Th - Trong câu chuyện này gồm có những ai. Hùng, Mỵ Nương. - Vua Hùng kén rễ như thế nào? - Vua Hùng chọn người tài giỏi làm rể củ - Sơn tinh và Thuỷ tinh có tài gì? - Sơn tinh và Thuỷ tinh có tài.
  9. - Vua Hùng nói “Cả hai nhà ngươi đều ưng thuận sáng sớm ngày mai ai mang - Sau khi thi tài xong vua Hùng đã giải quyết trước thì ta sẽ gả con gái cho”. như thế nào - Sơn tinh đã mang lễ vật đến trước. - Ai đã mang lễ vât đến trước? - Khi biết Sơn tinh đã rước công chúa - Thuỷ tinh biết mình không lấy được công chúa rất tức giận đã đem quân đi đánh Sơn Thuỷ tinh đã làm gì? nước dâng cao, lũ lụt … - Sơn tinh đã làm gì để chống lại Thuỷ tinh? - Nước dâng cao bao nhiêu Sơn tinh làm - Cuộc giao tranh đã kết thúc như thế nào? cao bấy nhiêu khiến cho quân của Thuỷ ti - Hàng năm cứ vào tháng 07 tháng 08 thì Thuỷ loạt … tinh đã làm gì ? - Sơn tinh đã thắng Thuỷ tinh. - Hàng năm cứ vào tháng 07 là Thuỷ quân đi đánh Sơn tinh. c. Trẻ kể lại truyện: - Trẻ kể theo sự dẫn dắt của cô qua việc cô đặt - Trẻ kể dược qua sự dẫn dắt của cô. câu hỏi cho trẻ trả lời. 3. Kết thúc: - Cho trẻ đóng kịch theo từng vai - Trẻ thích thú khi được đóng vai Sơn tinh - Nhận xét tuyên dương.
Đồng bộ tài khoản