Giáo án về hóa học và vấn đề môi trường – Hóa học lớp 12

Chia sẻ: Nguyễn Lê | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
159
lượt xem
15
download

Giáo án về hóa học và vấn đề môi trường – Hóa học lớp 12

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Học sinh nắm vững về kiến thức: _Hiểu ảnh hưởng của hóa học đối với môi trường sống (khí quyển, nước, đất) _ Biết và vận dụng một số biện pháp để bảo vệ môi trường trong cuộc sống hàng ngày.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án về hóa học và vấn đề môi trường – Hóa học lớp 12

  1. HÓA HỌC 12 HOÁ HỌC VÀ VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG I./ Mục đích yêu cầu: 1. Về kiến thức: _Hiểu ảnh hưởng của hóa học đối với môi trường sống (khí quyển, nước, đất) _ Biết và vận dụng một số biện pháp để bảo vệ môi trường trong cuộc sống hàng ngày. 2. Về Kỹ năng: - Biết phát hiện một số vấn đề thực tế về môi trường. - Biết giải quyết vấn đề bằng những thông tin thu thập được từ nội dung bài học, từ các kiến thức đã biết, qua các phương tiện thông tin đại chúng,... 3. Về thái độ: _Thái độ tích cực trong học tập, làm việc theo nhóm. 1. Giáo viên: - Tư liệu, tranh ảnh, băng đĩa về ô nhiễm môi trường, một số biện pháp bảo vệ môi trường sống ở Việt Nam và trên thế giới.. 2. Học sinh: - Xem trước bài học 3. Phương pháp: - Dạy học nêu vấn đề, đàm thoại. III./ Tiến trình dạy học: 1. Ổn định lớp, kiểm tra sỉ số (1’) 2. Kiểm tra bài cũ 3. Vào bài TG Hoạt động của Giáo viên Hoạt động của Học sinh Nội dung Hoạt động 1: Thảo luận I/ Hóa học với vấn đề ô nhóm nhiễm môi trường (sgk) Trả lời các câu hỏi sau: _Khối mù quang hóa, _Ô nhiễm môi trường là sự 1. Nêu một số hiện tượng ô thủng tầng ozon, enzino,... thay đổi tính chất của môi nhiễm không khí mà em biết _Kk sạch là kk không chứa trường, vi phạm tiêu chuẩn môi ? bụi và các chất gây ô trường. 2. Đưa ra nhận xét về không nhiễm ảnh hưởng đến sức 1/ Ô nhiễm môi trường kk: khí sạch và không khí bị ô khỏe, gây cảm giác khó _là sự có mặt các chất lạ hoặc nhiễm và tác hại của nó? chịu. có sự biến đổi quan trọng trong
  2. HÓA HỌC 12 3. Những chất hóa học nào _những chất gây ô nhiễm thành phần kk. thường có trong không khí kk: CO, CO2, SO2, H2S, _nguyên nhân: tự nhiên và bị ô nhiễm và gây ảnh NOx, CFC,... gây ảnh nhân tạo. hưởng tới đời sống của sinh hưởng trực tiếp đến sức _tác hại: ảnh hưởng đến sinh vật như thế nào? khỏe con người. vật Hoạt động 2: Đọc sgk Trả lời các câu hỏi sau: _Nước thay đổi có màu, 2/ Ô nhiễm môi trường nước: 1. Nêu một số hiện tượng ô mùi khó chịu, các sinh vật _là sự thay đổi thành phần và nhiễm nguồn nước ? bị chết do tiếp xúc nước tính chất của nước gây ảnh 2. Đưa ra nhận xét về nước bẩn. hưởng đến hoạt động sống sạch, nước bị ô nhiễm và tác _Nước sạch là nước không bình thường của con người. hại của nó . lẫn các thành phần hóa _nguyên nhân: tự nhiên và 3. Nguồn gây ô nhiễm nước chất độc hại làm thay đổi nhân tạo. do đâu mà có ? tính chất của nước. Tác hại _tác hại: ảnh hưởng đến sự 4. Những chất hóa học nào của nước bị ô nhiễm ảnh sinh trưởng của sinh vật. thường có trong nguồn nước hưởng đến sức khỏe của bị ô nhiễm và gây ảnh sinh vật sống trong nước. hưởng như thế nào đến con _Có nhiều nguyên nhân người và sinh vật khác ? gây ô nhiễm nguồn nước: tự nhiên (mưa, bảo,...) và nhân tạo (do con người gây ra) _Những chất hóa học gây Hoạt động 3: Xem phim tư ô nhiễm là: các ion kim liệu, trả lời câu hỏi sau: loại nặng, các anion NO3–, 3/ Ô nhiễm môi trường đất: 1. Nêu một số hiện tượng ô PO43–, ... _khi có mặt một số chất và nhiễm môi trường đất? _Đất bị thay đổi tính chất hàm lượng vượt quá mứt giới 2. Nguồn gây ô nhiễm đất do như cây trồng không phát hạn qui định. đâu mà có ? triển, cằn cỗi, hoang hóa,... _nguyên nhân: tự nhiên và 3. Những chất hóa học nào _Nguyên nhân gây ô nhân tạo. thường có trong đất bị ô nhiễm: tự nhiên và nhân _Tác hại: gây tổ hại lớn đến nhiễm và gây ảnh hưởng tạo đời sông và sản xuất. như thế nào đến con người _Những chất thải nông và sinh vật khác? nghiệp như: phân bón, thuốc trừ sau, thuốc bảo vệ Hoạt động 4: Gv hỏi: thực vật,... II/ Hóa học với vấn đề phòng _ Bằng cách nào có thể xác _Có ảnh hưởng lớn trong chống ô nhiễm môi trường định được môi trường bị ô đời sống và sản xuất. 1/ nhận biết môi trường bị ô nhiễm? * Một số cách nhận biết nhiễm: (sgk) môi trường bị ô nhiễm: 1. Quan sát màu sắc, mùi. 2/ Vai trò của hóa học trong 2. Dùng một số hóa chất việc xử lí chất gây ô nhiễm
  3. HÓA HỌC 12 để xác định các ion gây ô môi trường. (sgk) nhiễm bằng phương pháp phân tích hóa học. 3. Dùng các dụng cụ đo _Xử lí chất gây ô nhiễm như như: nhiệt kế, sắc kí, máy thế nào? đo pH, ...để xác định nhiệt độ, các ion và độ pH của đất, nước... _Tiến hành thảo luận _Để xử lí chất thải theo nhóm, phân tích tác dụng phương pháp hóa học, cần của mỗi công đọan và rút căn cứ vào tính chất vật lí, ra nhận xét chung về một tính chất hóa học của mỗi loại chất thải để chọn số biện pháp cụ thể trong phương pháp cho phù hợp. sản xuất, đời sống về: + Xử lí khí thải. + Xử lí chất thải rắn. + Xử lí nước thải. Hoạt động 5: Củng cố IV. DẶN DÒ: - Ôn tập kiểm tra HKII. V. RÚT KINH NGHIỆM: ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản