Giáo trình Kế toán ngân hàng ( Bài tập)

Chia sẻ: Nguyễn Tuấn Nguyễn Tuấn Anh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

1
2.856
lượt xem
1.895
download

Giáo trình Kế toán ngân hàng ( Bài tập)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cung cấp kiến thức khái quát về hệ thống ngân hàng của một quốc gia, mối liên hệ giữa các ngân hàng nằm trong hệ thống ngân hàng của một quốc gia nói chung, cụ thể về cơ cấu tổ chức quản lý, chức năng và nhiệm vụ của ngân hàng Nhà nước Việt Nam và hệ thống ngân hàng thương mại. Từ đó sinh viên có cái nhìn về công tác kế toán ngân hàng trong tổng thể của hệ thống tổ chức quản lý. Sau đó cung cấp một số kiến thức cơ bản về công tác kế...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình Kế toán ngân hàng ( Bài tập)

  1. BÀI TẬP TỔNG HỢP Bài tập 1: Khách hàng A, B, C, D, E có tài khoản tiền gửi tại ngân hàng Ngoại Thương Huế Khách hàng F, G, H, L, M có tài khoản tiền gửi tại ngân hàng Công thương Huế Khách hàng N, O, P, Q có tài khoản tiền gửi tại ngân hàng Ngoại Thường Hà Nội Ngày 20 tháng 1 năm 2007 tại ngân hàng Ngoại thương Huế có một số nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh như sau: 1. Khách hàng A nộp 50 triệu đồng vào tài khoản tiền gửi không kỳ hạn 2. Khách hàng B thanh toán lãi và gốc của một Sổ tiết kiệm có giá trị 20 triệu đồng, thời hạn gửi là 6 tháng , lãi suất 8%/năm, thời gian tính lãi là 15 tháng. 3. Ngân hàng đã giải ngân cho khách hàng C vay 50 triệu đồng bằng tiền mặt thời hạn 9 tháng, lãi suất 9%/năm, thanh toán lãi và gốc 1 lần. 4. Khách hàng D nộp UNC để chi trả cho khách hàng F số tiền là 20 triệu đồng 5. Khách hàng E nộp Séc chuyển khoản yêu cấu thu hộ ở khách hàng N số tiền là 30 triệu đồng 6. NH nhận được Giấy báo Có của ngân hàng VCB Hà nội do khách hàng P chi trả cho khách hàng B số tiền là 40 triệu đồng. 7. Ngân hàng được Giấy báo Nợ của ngân hàng VCB Hà Nội do khách hàng Q yêu cầu thu ở khách hàng E số tiền là 50 triệu đồng 8. Nhận được Sổ đối chiếu từ Trung tâm thanh toán của Hội Sở chính chi trả cho KH B số tiền là 40 triệu đồng và thu ở KH E số tiền là 40 triệu đồng Yêu cầu: Xác định các tài khoản liên quan đến các nghiệp vụ KTTC ở trên Tóm tắt: Kế toán chi phí trong kỳ được tập hợp vào bên nợ của các tài khoản loại 8, cuối kỳ kết chuyển vào bên nợ của tài khoản 69. Kế toán thu nhập trong kỳ được tập hợp vào các tài khoản loại 7, cuối kỳ kết chuyển vào bên có của tài khoản 69. Các khoản thu nhập và chi phí được tập hợp rất chi tiết cho từng khoản chi mỗi khoản chi cần có các sổ chi tiết để theo dõi. Tài khoản 69 được theo dõi để kết chuyển toàn bộ các khoản thu nhập và chi phí đồng thời phân bổ lợi nhuận trong năm

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản