Giấy chứng sinh

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
637
lượt xem
70
download

Giấy chứng sinh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Biểu mẫu Giấy chứng sinh. Việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai nhằm tạo sự thống nhất trong thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính và tiện lợi cho người khai, người điền. Đạt được mục tiêu này thì việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai là cần thiết, tạo tiện lợi cho cá nhân, tổ chức khi hoàn thiện hồ sơ. Hầu hết các mẫu đơn, mẫu tờ khai được ban hành là cần thiết trong thực hiện thủ tục hành chính....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giấy chứng sinh

  1. Cơ sở y Tế Mẫu STP/HT-2006-KS.1 Người đỡ đẻ THỦ TRƯỞNG CƠ SỞ Y TẾ Số:................................ ......................... Quyển số:................... GIẤY CHỨNG SINH ................................... ................................... Họ và tên người                                céng hoµ x∙ héi chñ nghÜa ViÖt Nam Cơ sở y Tế Mẫu STP/HT-2006-KS.1 mẹ:.......................................................................... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số:................................ Quyển số:................... Năm sinh:............................................................................................ ......................... Nơi thường trú/tạm trú:..................................................................... GIẤY CHỨNG SINH .............................................................................................................. Số Giấy CMND/Hộ Họ và tên người mẹ:.................................................................................năm (QĐ số: 01/2006/QĐ-BTP) STP chiếu:............................................................... sinh:............................. Đã sinh con vào lúc:............................giờ...............................phút, Nơi thường trú/tạm trú:.......................................................................................................................... ngày..............tháng..............năm....................... ................................................................................................................................................................... Tại:....................................................................................................... Số Giấy CMND/Hộ .............................................................................................................. chiếu:.................................................................................................................... Giới tính của con:..................................Cân Đã sinh con vào lúc:.....................giờ..............phút, ngày..............tháng..............năm..................... nặng:........................... Tại (1):..................................................................................................................................................... Con thứ mấy:...................................................................................... Giới tính của con:...................................Cân nặng:...................................Con thứ Số con trong một lần mấy..................... sinh:................................................................ Số con trong một lần sinh:..................................................................................................................... Dự định đặt tên con là:...................................................................... Dự định đặt tên con là (2):.................................................................................................................... Ngày..............tháng..............năm.............. Người đỡ đẻ THỦ TRƯỞNG CƠ SỞ Y TẾ Ngày.............tháng.............năm.............
  2. ................................... . .................................. Chú thích: (1) Ghi rõ tên bệnh viện hoặc cơ sở y tế; (2) Tên dự định đặt có thể được thay đổi khi đăng ký khai sinh. Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày sinh con, cha, mẹ có trách nhiệm phải đi đăng ký khai sinh cho trẻ em; nếu cha, mẹ không thể đi khai sinh, thì ông, bà hoặc những người thân thích khác đi khai sinh cho trẻ em.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản