intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Giới thiệu về Tư vấn và Xét nghiệm HIV

Chia sẻ: Nguyen Lan | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:60

0
59
lượt xem
7
download

Giới thiệu về Tư vấn và Xét nghiệm HIV

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Xét nghiệm HIV thường dùng nhằm kiểm tra sự hiện diện của kháng thể (một dạng protein do cơ thể tạo ra phóng thích vào máu) chứ không phải phát hiện virus HIV trong cơ thể. Sau khi bị virus HIV xâm nhập, cơ thể phải mất một thời gian mới tạo được kháng thể chống lại HIV. Nói cách khác, nếu làm xét nghiệm trong khoảng thời gian từ lúc virus xâm nhập cho đến khi cơ thể sản sinh được đủ lượng kháng thể thì kết quả có thể âm tính trong khi người làm xét nghiệm đã...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giới thiệu về Tư vấn và Xét nghiệm HIV

 1. Overview Giới thiệu về Tư vấn và Xét nghiệm HIV Trích từ tài liệu đào tạo giảng viên TVXNTN c ủa TCYTTG/Văn phòng khu vực Đông nam châu Á.
 2. Hướng dẫn của Bộ Y tế Việt Nam về chẩn đoán và điều trị HIV/AIDS • Một mẫu máu được khẳng định là HIV dương tính nếu nó phản ứng (dương tính) với cả ba lần xét nghiệm sử dụng ba bộ xét nghiệm khác nhau (Chiến lược III của WHO) : Trích từ tài liệu đào tạo giảng viên TVXNTN c ủa TCYTTG/Văn phòng khu vực Đông nam châu Á.
 3. Chẩn đoán Nhiễm HIV chủ yếu được chẩn đoán HIV bằng cách phát hiện kháng thể kháng HIV trong máu của người bị nhiễm Có ba loại xét nghiệm kháng thể kháng HIV: Giới thiệu về • ELISA xét nghiệm HIV • Western Blot • Xét nghiệm nhanh HIV Trích từ tài liệu đào tạo giảng viên TVXNTN c ủa TCYTTG/Văn phòng khu vực Đông nam châu Á.
 4. Các đặc tính Mỗi một xét nghiệm sinh học đều có của xét khả năng cho kết qủa dương và âm tính giả nghiệm Độ chính xác của một thử nghiệm sinh học được mô tả bằng ba thông số sau: • Độ nhạy • Độ đặc hiệu Giới thiệu về • Giá trị dự đoán xét nghiệm HIV Trích từ tài liệu đào tạo giảng viên TVXNTN c ủa TCYTTG/Văn phòng khu vực Đông nam châu Á.
 5. Độ nhạy Khả năng phát hiện chính xác trường hợp bị nhiễm Một thử nghiệm có độ nhạy cao ít có khả năng cho kết qủa âm tính giả Thử nghiệm có độ nhạy cao được sử dụng khi mong muốn có rất ít trường Giới thiệu về hợp âm tính giả, ví dụ trong truyền máu xét nghiệm HIV Trích từ tài liệu đào tạo giảng viên TVXNTN c ủa TCYTTG/Văn phòng khu vực Đông nam châu Á.
 6. Độ đặc hiệu Khả năng phát hiện chính xác trường hợp không bị nhiễm Một xét nghiệm có độ đặc hiệu cao sẽ cho ít kết qủa dương tính giả Xét nghiệm có độ đặc hiệu cao được sử dụng khi mong muốn có ít khả năng cho Giới thiệu về kết qủa dương tính giả, ví dụ trong chẩn xét nghiệm HIV đoán khả năng nhiễm HIV của một người nào đó Trích từ tài liệu đào tạo giảng viên TVXNTN c ủa TCYTTG/Văn phòng khu vực Đông nam châu Á.
 7. Xét nghiệm kháng thể HIV không được sử dụng để chẩn đoán: Nhiễm HIV cấp (mới nhiễm) Hoặc Nhiễm HIV ở trẻ sơ sinh. Trích từ tài liệu đào tạo giảng viên TVXNTN c ủa TCYTTG/Văn phòng khu vực Đông nam châu Á.
 8. VIRAL LOAD Trích từ tài liệu đào tạo giảng viên TVXNTN c ủa TCYTTG/Văn phòng khu vực Đông nam châu Á.
 9. L©y truyÒn Tho ¸t (EXIT) – Vi ró t ph¶i tho ¸t ra khái HIV c ¬ thÓ c ña ng ­ê i bÞ nhiÔm Bèn ®iÒu kiÖn (TTST) Tån t¹i (S URVIVE) – Vi ró t ph¶i c ã ®iÒu kiÖn ®Ó tån t¹i ®ñ s è l­îng (S UFFICIENT) – CÇn ph¶i c ã TruyÒn th«ng thay ®æ i hµnh ®ñ s è l­îng vi ró t míi c ã kh¶ n¨ng vi g ©y nhiÔm L©y truyÒn HIV Th©m nhËp (ENTER) – Vi ró t ph¶i th©m nhËp v µo m ¹c h m ¸u c ña ng ­ê i kh¸c Trích từ tài liệu đào tạo giảng viên TVXNTN c ủa TCYTTG/Văn phòng khu vực Đông nam châu Á.
 10. Xét nghiệm bí Tự nguyện – phải có sự ưng thuận có mật & giấu cơ sở của khách hàng cho phép làm xét tên nghiệm sau khi họ đã được tư vấn và khách hàng không được ép buộc Bí mật – thể hiện qua phương pháp: • Xét nghiệm hoàn toàn vô danh • Xét nghiệm bí mật có tên Giới thiệu về xét nghiệm HIV Trích từ tài liệu đào tạo giảng viên TVXNTN c ủa TCYTTG/Văn phòng khu vực Đông nam châu Á.
 11. Vai trò của TVXNTN trong phòng chống và chăm sóc HIV Chấp nhận và đương đầu với tình trạng huyết thanh Lập kế hoạch cho tương lai Khuyến khích và hỗ trợ (chăm sóc trẻ mồ côi, người thay đổi hành vi thân trong gia đình, viết di (Tình dục, an toàn tiêm chúc v.v.) chích) Bình thường hóa và xóa bỏ miệt thị đối với người Cung cấp các dịch vụ sản nhiễm HIV/AIDS khoa cho người sống TVXNTN và chung với HIV Hỗ trợ từ cộng đồng, xã hội và mối quan hệ với nhóm đồng đẳng, kể cả nhóm hỗ trợ những người sống các dịch vụ Phòng chống, điều trị và chung với HIV khác sàng lọc các nhiễm khuẩn Tiếp cận các dịch vụ kế qua đường tình dục hoạch hóa gia đình Xử lý sớm các nhiễm Tiếp cận bao cao su trùng cơ hội (cho nam và nữ) Sớm tiếp cận được các dịch vụ chăm sóc y tế, kể cả liệu KVR: Kháng vi rút Lao từ tài liệu đào tạo giảng viên TVXNTN c ủa pháp dự phòng KVR choTrích và các nhiễm trùng cơ hTCYTTG/Văn ội phòng khu vực Đông nam châu Á. Module 1 Sub Module 3 – PPT02
 12. Tư vấn trong TVXNTN là gì? • Cung cấp thông tin về HIV; • Tìm hiểu và giải quyết vấn đề – những khó khăn mà mỗi cá nhân gặp phải khi thực hiện các hành vi làm giảm nguy cơ; • Hỗ trợ tiết lộ thông tin về tình trạng HIV cho bạn tình, người thân • Hỗ trợ tình cảm và làm giảm tác động của HIV Trích từ tài liệu đào tạo giảng viên TVXNTN c ủa TCYTTG/Văn phòng khu vực Đông nam châu Á.
 13. Lấy khách hàng làm trung tâm: phù hợp với Tư vấn là… nhu cầu, vấn đề & hoàn cảnh cụ thể của từng khách hàng Qúa trình tương tác, hợp tác & tôn trọng lẫn nhau Lấy mục tiêu làm trung tâm Định hướng tư vấn Xây dựng tính tự chủ và tự chịu trách nhiệm trong bản thân khách hàng Tính đến tình huống giao tiếp giữa người với người, bối cảnh văn hóa/xã hội, sự sẵn sàng thay đổi Đặt câu hỏi, lấy thông tin, rà soát các phương án và xây dựng kế hoạch hành động Trích từ tài liệu đào tạo giảng viên TVXNTN c ủa TCYTTG/Văn phòng khu vực Đông nam châu Á.
 14. Tư vấn không Chỉ bảo hoặc định hướng phải là… Đưa ra lời khuyên Một cuộc chuyện trò Một cuộc thẩm vấn Định hướng tư vấn Một buổi thú tội Một buổi cầu nguyện Trích từ tài liệu đào tạo giảng viên TVXNTN c ủa TCYTTG/Văn phòng khu vực Đông nam châu Á.
 15. Tư vấn Tư vấn HIV/AIDS là sự giao tiếp kín đáo HIV/AIDS là giữa một khách hàng và một cán bộ gì? cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe nhằm giúp khách hàng đương đầu với những căng thẳng và đưa ra quyết định của mình liên quan đến HIV/AIDS Qúa trình tư vấn bao gồm đánh giá nguy Định hướng cơ lây truyền HIV của cá nhân, tạo điều tư vấn kiện cho các hành vi phòng ngừa, và đánh giá cách thức xử lý khi khách hàng phải đương đầu với kết qủa xét nghiệm dương tính Trích từ tài liệu đào tạo giảng viên TVXNTN c ủa TCYTTG/Văn phòng khu vực Đông nam châu Á.
 16. Qúa trình tư Giai đoạn 1 vấn Thiết lập quan hệ & chiếm lòng tin của khách hàng Giai đoạn 2 Xác định, hiểu vai trò, giới hạn & nhu cầu Định hướng Giai đoạn 3 tư vấn Qúa trình tư vấn diễn ra Giai đoạn 4 Kết thúc quan hệ tư vấn Trích từ tài liệu đào tạo giảng viên TVXNTN c ủa TCYTTG/Văn phòng khu vực Đông nam châu Á.
 17. Mục đích của Tư vấn HIV/AIDS là một qúa trình gồm ba tư vấn mục tiêu chung sau đây: HIV/AIDS 1. Hỗ trợ tâm lý - là những hỗ trợ liên quan đến các vấn đề tình cảm, tâm lý, xã hội và tinh thần cho bản thân người bị nhiễm vi rút và những người bị ảnh hưởng bởi vi rút Định hướng tư vấn Trích từ tài liệu đào tạo giảng viên TVXNTN c ủa TCYTTG/Văn phòng khu vực Đông nam châu Á.
 18. Mục đích của 2. Phòng chống lan truyền HIV bằng cách tư vấn cung cấp thông tin về các hành vi nguy HIV/AIDS cơ (như tình dục không an toàn hay chung bơm kim tiêm) và giúp khách hàng phát triển các kỹ năng cần thiết để thay đổi hành vi và thương thảo về các thực hành an toàn Định hướng 3. Đảm bảo việc sử dụng hiệu qủa các tư vấn phác đồ điều trị bằng cách tuân thủ quy trình giải quyết vấn đề Trích từ tài liệu đào tạo giảng viên TVXNTN c ủa TCYTTG/Văn phòng khu vực Đông nam châu Á.
 19. Cán bộ tư vấn Để cho khách hàng xác định và biểu lộ cảm đạt được các xúc của mình mục đích bằng cách: Tìm ra các phương án và giúp khách hàng xây dựng kế hoạch hành động đối với các vấn đề quan tâm Khuyến khích thay đổi hành vi khi phù hợp Định hướng tư vấn Trích từ tài liệu đào tạo giảng viên TVXNTN c ủa TCYTTG/Văn phòng khu vực Đông nam châu Á.
 20. Cán bộ tư vấn Cung cấp thông tin cập nhật về phòng đạt được các tránh, điều trị và chăm sóc người bị mục đích bằng nhiễm HIV/AIDS cách: Thông báo cho khách hàng biết các nguồn lực và tổ chức (chính phủ hay đoàn thể) có thể hỗ trợ về các mặt xã hội, kinh tế và văn hóa Định hướng tư vấn Giúp khách hàng liên hệ với các tổ chức đó Trích từ tài liệu đào tạo giảng viên TVXNTN c ủa TCYTTG/Văn phòng khu vực Đông nam châu Á.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản