Hệ thống bài tập trắc nghiệm khách quan định luật bảo toàn động lực học

Chia sẻ: Trần Bá Trung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

1
303
lượt xem
82
download

Hệ thống bài tập trắc nghiệm khách quan định luật bảo toàn động lực học

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hệ thống bài tập trắc nghiệm khách quan định luật bảo toàn động lực học là tài liệu tham khảo, vận dụng kiến thức học được vào giải bài tập trắc nghiệm.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hệ thống bài tập trắc nghiệm khách quan định luật bảo toàn động lực học

  1. Hệ thống bài tập trắc nghiệm khách quan. ` HỆ THỐNG BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN Đề tài: Chương V: “Các định luật bảo toàn” Vật lí 10 ban cơ bản. Bài 1: Động lượng. Định luật bảo toàn động lượng. Câu 1: Động lượng là đại lượng véc tơ: A. Cùng phương, cùng chiều với véc tơ vận tốc. B. Cùng phương, ngược chiều với véc tơ vận tốc. C. Có phương vuông góc với véc tơ vận tốc. D. Có phương hợp với véc tơ vận tốc một góc  bất kỳ.  Câu 2: Một vật khối lượng m, đang chuyển động với vận tốc v . Động lượng của vật có thể xác định bằng biểu thức:   A. p  mv   B. p  mv C. p  mv D. p  mv 2 Câu 3: Đơn vị của động lượng là: A. kg.m/s B. kg.m.s C. kg.m2/s D. kg.m/s2 Câu 4: Chuyển động nào dưới đây là chuyển động bằng phản lực: A. Vận động viên bơi lội đang bơi B. Chuyển động của máy bay trực thăng khi cất cánh C. Chuyển động của vận động viên nhảy cầu khi giậm nhảy D. Chuyển động của con Sứa  Câu 5: Một ôtô A có khối lượng m1 đang chuyển động với vận tốc v1 đuổi theo một ôtô B có khối  lượng m2 chuyển động với vận tốc v 2 . Động lượng của xe A đối với hệ quy chiếu gắn với xe B là:    A. p AB  m1 v1  v2           B. p AB  m1 v1  v2  C. p AB  m1 v2  v1  D. p AB  m1 v2  v1  Câu 6: Một vật khối lượng m đang chuyển động ngang với vận tốc v thì va chạm vào vật khối lượng 2m đang đứng yên. Sau va chạm, hai vật dính vào nhau và chuyển động với cùng vận tốc là: v 2v v A. 3v B. C. D. 3 3 2 Câu 7: Một tàu vũ trụ có khối lượng M đi trong không gian sâu thẳm với vận tốc v1  2100km / h so với Mặt Trời. Nó ném đi tầng cuối cùng có khối lượng 0,2 M với tốc độ đối với tàu là u  500km / h . Sau đó tốc độ của tàu là:  A. v1  2200km / h  B. v1  2600km / h  C. v1  1600km / h  D. v1  2000km / h Câu 8: Một vật khối lượng 0,7 kg đang chuyển động nằm ngang với tốc độ 5 m/s thì va vào bức tường thẳng đứng. Nó nảy trở lại với tốc độ 2 m/s. Độ thay đổi động lượng của nó là: A. 4,9 kg.m/s B. 1,1 kg.m/s C. 3,5 kg.m/s D. 2,45 kg.m/s Câu 9: Một thám tử khối lượng m đang chạy trên bờ sông thì nhảy lên một chiếc ca nô khối lượng M đang chạy với vận tốc V song song với bờ. Biết thám tử nhảy lên canô theo phương vuông góc với bờ sông. Vận tốc của ca nô sau khi thám tử nhảy lên là: A. V   M  mV B V  MV C. V    M  mV D. V    MV M mM M M  m Câu 10: Một vật có khối lượng 2 kg thả rơi tự do từ độ cao 20m xuống mặt đất. Độ biến thiên động lượng của vật trước khi chạm đất là bao nhiêu? Lấy g = 10 m/s2.
  2. Hệ thống bài tập trắc nghiệm khách quan. ` A. p  40kgm / s B. p  40kgm / s C. p  20kgm / s D. p  20kgm / s Bài 2: CÔNG VÀ CÔNG SUẤT Câu 1: Đơn vị nào sau đây không phải đơn vị của công? A. kW.h B. N.m C. kg.m2/s2 D. kg.m2/s Câu 2: Một vật sinh công dương khi A. Vật chuyển động nhanh dần đều B. Vật chuyển động chậm dần đều C. Vật chuyển động tròn đều D. Vật chuyển động thẳng đều Câu 3: Một vật sinh công âm khi: A. Vật chuyển động nhanh dần đều B. Vật chuyển động chậm dần đều C. Vật chuyển động tròn đều D. Vật chuyển động thẳng đều Câu 4: Công suất là đại lượng là đại lượng được tính bằng: A. Tích của công và thời gian thực hiện công B. Tích của lực tác dụng và vận tốc C. Thương số của công và vận tốc D. Thương số của lực và thời gian tác dụng lực Câu 5: Kéo một xe goòng bằng một sợi dây cáp với một lực bằng 150N. Góc giữa dây cáp và mặt phẳng ngang bằng 300. Công của lực tác dụng lên xe để xe chạy được 200m có giá trị ( Lấy 3  1,73 ) A. 51900 J B. 30000 J C. 15000 J D. 25950 J Câu 6: Một vận động viên đẩy tạ đẩy một quả tạ nặng 2 kg dưới một góc nào đó so với phương nằm ngang. Quả tạ rời khỏi tay vận động viên ở độ cao 2m so với mặt đất. Công của trọng lực thực hiện được kể từ khi quả tạ rời khỏi tay vận động viên cho đến lúc rơi xuống đất (Lấy g = 10 m/s2) là: A. 400 J B. 200 J C. 100 J D. 800 J Câu 7: Dưới tác dụng của lực bằng 5N lò xo bị giãn ra 2 cm. Công của ngoại lực tác dụng để lò xo giãn ra 5 cm là: A. 0.3125 J B. 0,25 J C. 0,15 J D. 0,75 J Câu 8: Một chiếc ô tô sau khi tắt máy còn đi được 100m. Biết ô tô nặng 1,5 tấn, hệ số cản bằng 0,25 ( Lấy g = 9,8 m/s2). Công của lực cản có giá trị: A. - 36750 J B. 36750 J C. 18375 J D. - 18375 J Câu 9: Một chiếc tàu hỏa chạy trên đường thẳng nằm ngang với vận tốc không đổi bằng 50 m/s. Công suất của đầu máy là 1,5. 104kW. Lực cản tổng cộng tác dụng lên tàu hỏa có độ lớn: A. 3. 104 N B. 1,5. 104 N C. 4,5. 104 N D. 6. 104 N Câu 10: Công là đại lượng: A. Vô hướng có thể âm, dương hoặc bằng không B. Vô hướng có thể âm hoặc dương C. Véc tơ có thể âm, dương hoặc bằng không D. Véc tơ có thể âm hoặc dương Câu 11: Biểu thức của công suất là: F.s A. P  B. P  F.s.t t F.s C. P  D. P  F.s.v v
  3. Hệ thống bài tập trắc nghiệm khách quan. ` Bài 3: ĐỘNG NĂNG Câu 1: Động năng được tính bằng biểu thức: 1 1 1 1 A. Wd  mv 2 B. Wd  m 2 v 2 C. Wd  m 2 v D. Wd  mv 2 2 2 2 Câu 2: Động năng là đại lượng: A. Vô hướng, luôn dương B. Vô hướng, có thể dương hoặc bằng không C. Véc tơ, luôn dương D. Véc tơ, có thể dương hoặc bằng không Câu 3: Đơn vị nào sau đây không phải là đơn vị của động năng? A. J B. kg.m2/s2 C. N.m D. N.s Câu 4: Nếu khối lượng của một vật giảm 4 lần và vận tốc tăng lên 2 lần, thì động năng của vật sẽ: A. Tăng 2 lần B. Không đổi C. Giảm 2 lần D. Giảm 4 lần Câu 5: Nếu khối lượng của một vật tăng lên 4 lần và vận tốc giảm đi 2 lần thì động năng của vật sẽ A. Không đổi B. Tăng 2 lần C. Tăng 4 lần D. Giảm 2 lần Câu 5: Công thức nào sau đây thể hiện mối liên hệ giữa động lượng và động năng? P2 P 2m A. Wd  B. Wd  C. Wd  D. Wd  2mP 2 2m 2m P  Câu 6: Một ô tô khối lượng m đang chuyển động với vận tốc v thì tài xế tắt máy. Công của lực ma sát tác dụng lên xe làm xe dừng lại là: mv 2 mv 2 A. A  B. A   C. A  mv 2 D. A  mv 2 2 2 Câu 7: Một vật có khối lượng 1 kg rơi tự do từ độ cao h = 5m xuống đất, lấy g = 10 m/s2. Động năng của vật ngay trước khi chạm đẩt là: A. 50 J B. 500 J C. 250 J D. 100 J Câu 8: Vật nào sau đây không có khả năng sinh công? A. Dòng nước lũ đang chảy mạnh B. Viên đạn đang bay C. Búa máy đang rơi xuống D. Hòn đá đang nằm trên mặt đất Câu 9: Một vật có khối lượng m = 4kg và động năng 18 J. Khi đó vận tốc của vật là: A. 9 m/s B. 3 m/s C. 6 m/s D. 12 m/s Câu 10: Một người đi xe máy có khối lượng tổng cộng là 300 kg, với vận tốc 36 km/h thì nhìn thấy một cái hố cách 12m. Để không rơi xuống hố thì người đó phải dùng một lực hãm có độ lớn tối thiểu là: A. 450 N B. 900 N C. – 450 N D. – 900 N Câu 11: Một người có khối lượng 50 kg, ngồi trên ôtô đang chuyển động với vận tốc 72 km/h. Động năng của người đó với ô tô là: A. 0 J B. 50 J C. 100 J D. 200 J Bài 4: Thế năng. Câu 1: Biểu thức nào sau đây không phải biểu thức của thế năng? B. Wt  mgz 2  z1  1 A. Wt  mgh C. Wt  P.h D. Wt  mgh 2
  4. Hệ thống bài tập trắc nghiệm khách quan. ` Câu 2: Một vật được ném thẳng đứng từ dưới lên cao. Trong quá trình chuyển động của vật thì A. Thế năng của vật giảm, trọng lực sinh công dương B. Thế năng của vật giảm, trọng lực sinh công âm C. Thế năng của vật tăng, trọng lực sinh công dương D. Thế năng của vật tăng, trọng lực sinh công âm Câu 3: Một lò xo có độ cứng k, bị kéo giãn ra một đoạn x . Thế năng đàn hồi lò xo được tính bằng biểu thức 1 1 1 A. Wt  kx2 B. Wt  kx2 C. Wt  kx D. Wt  k 2 x 2 2 2 2 Câu 4: Thế năng của các vật có cùng khối lượng ở các vị trí 1, 2, 3, 4 so với mặt đất có giá trị A. Wt1  Wt2  Wt3  Wt4 B. Wt1  Wt2  Wt3  Wt4 C. Wt1  Wt2  Wt3  Wt4 D. Wt1  Wt4  Wt2  Wt3 2 3 1 4 Câu 5: Thế năng hấp dẫn là đại lượng: A. Vô hướng, có thể âm, dương hoặc bằng không B. Vô hướng, có thể dương hoặc bằng không C. Véc tơ có cùng hướng với véc tơ trọng lực D. Véc tơ có độ lớn luôn dương hoặc bằng không Câu 6: So sánh không đúng giữa thế năng hấp dẫn với thế năng đàn hồi A. Cùng là một dạng năng lượng B. Có dạng biểu thức khác nhau C. Đều phụ thuộc vào điểm đầu và điểm cuối D. Đều là đại lượng vô hướng, có thể dương, âm hoặc bằng không Câu 7: Một lò xo bị nén 5 cm. Biết độ cứng lò xo k = 100 N/m, thế năng của lò xo là A. 0,125 J B. 0,25 J C. 125 J D. 250 J Câu 8: Một lò xo bị giãn 4 cm, có thế năng đàn hồi 0,2 J. Độ cứng của lò xo là: A. 250 N/m B. 125 N/m C. 500 N/m D. 200 N/m Câu 9: Hai vật khối lượng m và 2m đặt ở hai độ cao lần lượt là 2h và h. Thế năng hấp dẫn giữa vật thứ nhất so với vật thứ hai là: A. Bằng vật thứ hai B. Bằng 2 lần vật thứ hai 1 C. Bằng lần vật thứ hai D. Bằng 3 lần vật thứ hai 2 Câu 10: Một thang máy có khối lượng 1 tấn chuyển động từ tầng cao nhất cách mặt đất 100m xuống tầng thứ 10 cách mặt đất 40m. Nếu chọn mốc thế năng tại tầng 10, lấy g = 9,8 m/s2. Thế năng của thang máy khi ở tầng thượng là A. 588.103 J B. 980.103 J C. 392.103 J D. 445.103 J Câu 11: Một vật đang chuyển động có thể không có: A. Động lượng B. Động năng C. Thế năng D. Cơ năng Bài 5: Cơ năng. Câu 1: Đại lượng nào không đổi khi một vật được ném ngang? A. Thế năng B. Động năng C. Cơ năng D. Động lượng
  5. Hệ thống bài tập trắc nghiệm khách quan. ` Câu 2: Trong quá trình rơi tự do của một vật thì: A. Động năng tăng, thế năng giảm B. Động năng tăng, thế năng tăng C. Động năng giảm, thế năng giảm D. Động năng giảm, thế năng tăng Câu 3: Một vật được ném thẳng đứng từ dưới lên, trong quá trình chuyển động của vật thì A. Động năng giảm, thế năng giảm B. Động năng giảm, thế năng tăng C. Động năng tăng, thế năng giảm D. Động năng tăng, thế năng tăng Câu 4: Cơ năng là đại lượng: A. Vô hướng, có thể dương, âm hoặc bằng không C B. Vô hướng, có thể dương hoặc bằng không C. Véc tơ, độ lớn có thể âm, dương hoặc bằng không D. Véc tơ, độ lớn có thể dương hoặc bằng không Câu 6: Xét chuyển động của con lắc đơn như hình vẽ A. Động năng của vật cực đại tại A và B, cực tiểu tại O B. Động năng của vật cực đại tại O và cực tiểu tại A và B C. Thế năng của vật cực đại tại O D. Thế năng của vật cực tiểu tại M B A Câu 7: Một lò xo có độ cứng k = 250 N/m được đặt nằm ngang . Một đầu gắn cố định, một đầu gắn một vật khối lượng M = 0,1 kg M có thể chuyển động không ma sát trên mặt phẳng nằm ngang. Kéo vật O lệch khỏi vị trí cân bằng một đoạn l  5cm rồi thả nhẹ. a. Vận tốc lớn nhất mà vật có thể có được là: A. 2,5 m/s B. 5 m/s C. 7,5 m/s D. 1,25 m/s b. Tại vị trí nào thì động năng bằng thế năng? A. 2,5 cm B. 3 cm C. 2 cm D. 1,5 cm Câu 8: Một vật có khối lượng m được ném lên từ mặt đất với vận tốc ban đầu v 0 . a. Điểm cao nhất mà vật có thể đạt tới là: v0 v0 2g 2g A. hmax  B. hmax  C. hmax  D. hmax  2g 2g v0 v0 1 b. Tại độ cao nào thì động năng bằng thế năng? 2 v0 v0 3g 3g A. hmax  B. hmax  C. hmax  D. hmax  3g 3g v0 v0
  6. Hệ thống bài tập trắc nghiệm khách quan. ` Câu 9: Một khối gỗ có khối lượng M = 8 kg nằm trên mặt phẳng trơn, nối nối với lò xo có độ cứng k = 100 N/m. Viên đạn có khối lượng m = 20 g bay theo phương ngang với vận tốc v 0 = 600 m/s cùng phương với trục lò xo đến xuyên vào khối gỗ và dính trong gỗ. a. Vận tốc của khối gỗ và đạn sau khi đạn xuyên vào gỗ là: A. v  1,5m / s B. v  3m / s C. v  4,5m / s D. v  6m / s b. Lò xo bị nén một đoạn tối đa là: A. l  42cm B. l  21cm C. l  40cm D. l  45cm Câu 10: Một búa máy khối lượng M = 1 tấn, rơi từ độ cao h = 3 m vào cọc có khối lượng m = 200 kg. Va chạm mềm, lấy g = 10 m/s2. a. Vận tốc của búa ngay trước va chạm xảy ra là:

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản