intTypePromotion=1

Hệ thống quy trình quản lý: Quy trình Sản xuất tại nhà máy

Chia sẻ: Nhân Chi Sơ | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
86
lượt xem
8
download

Hệ thống quy trình quản lý: Quy trình Sản xuất tại nhà máy

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quy trình Sản xuất tại nhà máy dược xây dựng để phục vụ những mục đích sau: Đáp ứng nhu cầu quản lý, nâng cao hiệu quả quản lý trong sản xuất; đảm bảo tính chuyên nghiệp thông suốt, phân công công việc rõ ràng, tiết kiệm chi phí. Mời tham khảo tài liệu để biết thêm các nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hệ thống quy trình quản lý: Quy trình Sản xuất tại nhà máy

  1. CÔNG TY CP PHẦN MỀM MELIASOFT Meliasoft Joint Stock Company QUY TRÌNH SẢN XUẤT TẠI NHÀ MÁY 1. MỤC ĐÍCH Quy trình sản xuất được xây dựng để phục vụ những mục đích sau: Đáp ứng nhu cầu quản lý, nâng cao hiệu quả trong quản lý sản xuất. Đảm bảo tính chuyên nghiệp thông suốt, phân công công việc rõ ràng, tiết kiệm chi phí. 2. PHẠM VI ÁP DỤNG Quy trình được áp dụng cho Công ty/Tập đoàn là khách hàng của Meliasoft và sử dụng  giải pháp Meliasoft2010 3. ĐỊNH NGHĨA Viết tắt Ý nghĩa PKH Phòng kế hoạch  YCSX Yêu cầu sản xuất PKD Phòng Kinh doanh DDHSX Đơn đặt hàng sản xuất PKHSX Phòng kế hoạch sản xuất 4. Ý NGHĨA TRÊN CÁC HÌNH VẼ Quy trình xử lý Quy trình xử lý trong hệ thống ngoài hệ thống Dữ liệu trong Tài liệu hệ thống chứng từ Điều kiện Bắt đầu rẽ nhánh Kết thúc Sự kiện phát sinh Sự kiện phát sinh giao dịch chứng từ Meliasoft j.s.c  –  Confidential  –  Quy trình Sản xuất tại nhà máy 1
  2. 5. SƠ ĐỒ XỬ LÝ 01 Tổng hợp Yêu cầu sản Begin xuất yêu cầu sản xuất 02 BP. Kế hoạch sản xuất Nhập định mức tiêu hao 03 Cân đối nguồn lực Yêu cầu bổ sung vật Thiếu tư, hoặc thông báo với phòng kinh doanh Đủ 04 Hướng dẫn sản Lập đơn hàng Yêu cầu sản xuất sản xuất cho xuất từng tổ SX 05 Yều cầu xuất Các tổ sản xuất NVL, công cụ cho SX 06 Sản xuất 07 Kiểm tra hòan thành , chất lượng Đội kiểm tra chất lượng Không đạt Đạt Bảng kê các mặt 08 hàng đang SX Tích hoàn theo đơn hàng thành Hệ thống, KTK Phiếu nhập kho 09 thành phẩm Nhập kho End thành phẩm 6. MÔ TẢ CHI TIẾT Meliasoft j.s.c  –  Confidential  –  Quy trình Sản xuất tại nhà máy 2
  3. Mã  Chức năng và báo  Người  sự  Tên sự kiện cáo sử dụng trên  Nội dung thực hiện kiện P.Mềm Meliasoft ­ BC bảng kê đơn  Phòng kế  hoạch sản xuất tổng hợp  Tổng   yêu   cầu  hàng bán lại các đơn hàng bán đã được duyệt  (1) PKHSX sản xuất. từ văn phòng gửi đến. ­   Danh   mục   sản  Phòng kế  hoạch nhập định mức cho  Nhập   định   mức  (2) PKHSX phẩm từng sản phẩm.  tiêu hao ­ BC nhu cầu vật  Dựa vào định mức phần mềm sẽ đưa  tư. ra bảng báo cáo so sánh số lượng vật  ­   BC   tổng   hợp  tư   cần   đưa   vào   sản   xuất   với   số  nhập xuất tồn. lượng tồn kho thực tế  nhằm hỗ  trợ  cho công tác cân đối vật tư. Cân   đối   nguồn  (3) PKHSX +   Nếu   đủ   nguồn   lực   sản   xuất   thì  lức thực hiện bước (4). +   Nếu   không   đủ  thì  thực   hiện   bổ  sung vật tư  hoặc thông báo lại với  phòng kinh doanh. ­   BC   Bảng   kê  Từ  yêu cầu sản xuất  và bảng  định  Lập   đơn   hàng  đơn hàng bán. mức   tiêu   hao   phòng   kế   hoạch   sản  (4) sản   xuất   cho  PKHSX ­   Đơn   đặt   hàng  xuất lập đơn hàng sản xuất cho từng  từng tổ SX sản xuất. tổ sản xuất. Các tổ căn cứ vào đơn hàng sản xuất  Yều   cầu   xuất  nhận được, lập yêu cầu xuất vật tư,  (5) NVL,   công   cụ  Tổ SX công cụ để sản xuất. cho SX Các tổ  thực hiện sản xuất theo đơn  (6) Sản xuất Tổ SX đặt hàng sản xuất. Đội   kiểm   tra   chất   lượng   kiểm   tra  những sản phẩm hoàn thành. Đội kiểm  Kiểm   tra   hoàn  + Nếu đạt thì thực hiện bước (8). (7) tra chất  thành, chất lượng +   Nếu   không   đạt   thì   quay   lại   thực  lượng hiện bước (6). ­ Bảng liệt kê các  Đội kiểm  Đội   kiểm   tra   chất   lượng   tích   hòan  mặt   hàng   đang  (8) Tích hoàn thành tra chất  thành những thành phẩm hoàn thành  sản   xuất   theo  lượng đã đạt chất lượng. từng đơn hàng. ­ Phiếu nhập kho  Kế   toán   kho   thực   hiện   nhập   kho  Nhập   kho   thành  (9) KTK thành phẩm những thành phẩm đạt chất lượng.  phẩm Meliasoft j.s.c  –  Confidential  –  Quy trình Sản xuất tại nhà máy 3
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2