intTypePromotion=3

Hệ thống tín hiệu

Chia sẻ: Lan Nguyen | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:49

0
62
lượt xem
4
download

Hệ thống tín hiệu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đó chính là các kích thích tự nhiên (lí, hóa, sinh…) Tất cả SV-HT khách quan và thuộc tính của nó đgl tín hiệu thứ 1. VD: Tín hiệu về đèn giao thông, tiếng trống trường, nhiệt độ cơ thể tăng (tín hiệu có thể bị sốt), mây đen báo mưa, hình ảnh SV-HT…

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hệ thống tín hiệu

 1. HỘI THI THIẾT KẾ BÀI GiẢNG ĐiỆN TỬ Bài 6 
 2. 1. Nêu được cấu trúc não bộ liên quan đến các vùng  ngôn ngữ 2. Nêu được 2 loại hệ thống tín hiệu trong HĐTKCC 3. Phân loai 2 loại hệ thống tín hiệu ̣ 4. Phân tích được đặc điểm, tính chất của 2 loại hệ  thống tín hiệu
 3. 1. Cấu trúc não bộ liên quân đến  HTTH 2. Đặc điểm hoạt động thần kinh cấp  cao ở người 3. Hệ thống tín hiệu 1 4. Hệ thống tín hiệu 2
 4. 1. BỘ MÁY HỌC
 5. Cấu trúc nao người ̃ Vung nao mới ̀ ̃ (tư duy, ngôn ngữ, Hệ limbic thich ứng…) ́ ̃ ́ ̃ ̉ ̀ Nao thu/nao cô( nhu câu, ̀ ̉ tinh cam…) Nao bò sat ̃ ́ TS. Đinh Thị Kim Thoa 5
 6. Vỏ não mới (Não người) Não cổ (Não loài thú) Não nguyên thuỷ (Não loài bò sát) Khoa học thần kinh nhận thức mô tả não người như thế TS. Đinh Thị Kim Thoa 6
 7. Phim CTNB
 8.  Phat triên ơ mưc đô phân tich + tông hơp ́ ̉ ̉ ́ ̣ ́ ̉ ̣  Do qua trinh lao đông, tiêng noi – phương  ́ ̀ ̣ ́ ́ tiên giao tiêp giưa ngươi va ngươi. ̣ ́ ̃ ̀ ̀ ̀  Sư tham gia cua 2 HTTH: ̣ ̉ HHTH 1: gôm cac KT tư nhiên (co ơ ngươi  ̀ ́ ̣ ́ ̉ ̀ va ĐV) ̀ HTTH 2: Ngôn ngữ
 9. ­ Đo chinh la cac kich thich tư nhiên (li, hoa,  ́ ́ ̀ ́ ́ ́ ̣ ́ ́ sinh…) ­ Tât ca SV­HT khach quan va thuôc tinh cua no  ́ ̉ ́ ̀ ̣ ́ ̉ ́ đgl tin hiêu thư 1. ́ ̣ ́ ­ VD: Tin hiêu vê đen giao thông, tiêng trông  ́ ̣ ̀ ̀ ́ ́ trương, nhiêt đô cơ thê tăng (tin hiêu co thê bi  ̀ ̣ ̣ ̉ ́ ̣ ́ ̉ ̣ sôt), mây đen bao mưa, hinh anh SV­HT… ́ ́ ̀ ̉
 10. ́ ̣ Tin hiêu thứ nhât́ ́ Giac quan HỆ THÔNG TIN HIÊU THỨ NHÂT ́́ ́́ ̣̣ ́́ HỆ THÔNG TIN HIÊU THỨ NHÂT
 11. ĐẶC ĐIỂM CỦA HTTH 1 
 12.  Tháp nghiêng Pizza cao 567m. Tháp nghiêng Pizza nổi tiếng  là một bộ phận của quần thể  campodei Miracoli ở phía  Đông Bắc quảng trường  thành phố Pizza, Ý 
 13. Hệ thống tín hiệu thứ nhất là hệ thống  tín hiệu phản ánh hiện thực khách  quan về một sự vật hay một hiện  tượng cụ thể mà ta có thể trực tiếp  nhìn, nghe, sờ, nếm, ngửi được. Hệ  thống tín hiệu này giống nhau ở cả  người và động vật.
 14. HTTH thư 2: Ngôn ngư (Tiêng noi va chư viêt) ́ ̃ ́ ́ ̀ ̃ ́ ­ Do hoat đông đăc biêt cua vo nao, hinh thanh  ̣ ̣ ̣ ̣ ̉ ̉ ̃ ̀ ̀ trong QT lao đông ̣ ­ HTTH 2 gôm co nhưng kich thich la lơi noi va  ̀ ́ ̃ ́ ́ ̀ ̀ ́ ̀ chư viêt cung hê thông đương liên hê TK tam  ̃ ́ ̀ ̣ ́ ̀ ̣ ̣ thơi trên vo nao do kich thích nay gây nên ̀ ̉ ̃ ́ ̀
 15. Tin hiêu thứ hai ́ ̣ ́ Giac quan Những đường liên hệ thân kinh tam thời ̀ ̣ HỆ ̣ THÔNG TIN HIÊU THỨ HAI HÊ THÔNG TIN HIÊU THỨ HAI ́́ ́́ ̣̣
 16. Anh  yêu  em!

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản