intTypePromotion=3

Hình học lớp 9 - Tiết 48: TỨ GIÁC NỘI TIẾP

Chia sẻ: Nguyễn Phương Hà Linh Linh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
304
lượt xem
31
download

Hình học lớp 9 - Tiết 48: TỨ GIÁC NỘI TIẾP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kiến thức: HS nắm vững định nghĩa tứ giác nội tiếp, tính chất về góc của tứ giác nôi tiếp. Biết rằng có những tứ giác nội tiếp được và có những tứ giác không nội tiếp được bất kì đường tròn nào.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hình học lớp 9 - Tiết 48: TỨ GIÁC NỘI TIẾP

 1. Hình học lớp 9 - Tiết 48: TỨ GIÁC NỘI TIẾP A. MỤC TIÊU: - Kiến thức: HS nắm vững định nghĩa tứ giác nội tiếp, tính chất về góc của tứ giác nôi tiếp. Biết rằng có những tứ giác nội tiếp được và có những tứ giác không nội tiếp được bất kì đường tròn nào. Nắm được điều kiện để 1 tứ giác nội tiếp được (điều kiện ắt có và đủ). Sử dụng được tính chất của tứ giác nội tiếp trong làm toán và trong thực hành. - Kĩ năng : Rèn khả năng nhận xét, tư duy lô gíc cho HS. - Thái độ : Rèn luyện tính cẩn thận cho HS. B. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS:
 2. - Giáo viên : Bảng phụ vẽ sẵn hình 44 SGK. Thước thẳng, com pa, ê ke,thước đo độ, phấn màu. - Học sinh : Thứơc kẻ, com pa, ê ke, thước đo độ. C. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: - Ổn định tổ chức lớp, kiểm tra sĩ số HS. - Kiểm tra việc làm bài tập ở nhà và việc chuẩn bị bài mới của HS Hoạt động của GV Hoạt động của HS
 3. Hoạt động I KHÁI NIỆM TỨ GIÁC NỘI TIẾP (10 phút) - GV ĐVĐ vào bài. - GV vẽ hình và yêu cầu A HS vẽ: - HS vẽ hình. Đường tròn tâm O. Vẽ tứ giác ABCD có tất cả các đỉnh nằm trên đường C B tròn đó. - GV: Tứ giác ABCD là D tứ giác nội tiếp đường - Tứ giác có 4 đỉnh nằm tròn. Vậy thế nào là tứ trên đường tròn được gọi giác nội tiếp đường tròn ? là tứ giác nội tiếp đường tròn. - Yêu cầu HS đọc định
 4. nghĩa. - Tứ giác nội tiếp đường tròn gọi tắt là tứ giác. - GV: Hãy chỉ ra các tứ - Tứ giác nội tiếp là: giác nội tiếp trong các ABCD; ACDE; ABCD vì hình sau: có 4 đỉnh đều thuộc A đường tròn (O). O B M C - Tứ giác AMDE không E nội tiếp đường tròn (O). D
 5. - Không vì qua 3 điểm A, - Có tứ giác nào trên hình D, E chỉ vẽ được 1 đường không nội tiếp đường tròn duy nhất. H43: tứ giác ABCD nội tròn (O) ? - Tứ giác AMDE có nội tiếp được. tiếp được đường tròn H44: Không có tứ giác nào nội tiếp vì không có khác không ? Vì sao ? - GV: Trên H43, 44 đường tròn nào đi qua 4 có tứ giác nào nội tiếp điểm M, N, D, Q. được ? Hoạt động 2 2. ĐỊNH LÍ (10 ph)
 6. - Yêu cầu HS đọc định lí và nêu Gt, KL. GT: Tứ giác ABCD nội tiếp (O). A KL: Â + C = 1800 B + D = 1800 . B Chứng minh: Có tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn (O). 1 Sđ BCD (đ/l goc Â= 2 D nt) C 1 Sđ DAB (đ/l góc C= 2 - Hãy chứng minh định lí. nt).  Â + C = 1 Sđ (BCD + 2 DAB) mà Sđ BCD + Sđ DAB = 3600
 7. nên  + C = 1800. Chứng minh tương tự: B 0 - Yêu cầu HS làm bài tập + D = 180 . 53 , trả lời miệng. Hoạt động 3 3. ĐỊNH LÍ ĐẢO (8 ph) - GV yêu cầu HS đọc định lí ssảo SGK. A - Nhấn mạnh: Tứ giác có tổng số đo hai góc đối m B 0 diện bằng 180 thì tứ giác đó nt đường tròn. - Yêu cầu HS nêu GT, D KL. C - GV gợi ý HS chứng GT: Tứ giác ABCD minh.
 8. B + D = 1800. KL: Tứ giác ABCD nôi tiếp. Chứng minh: Qua 3 đỉnh A, B, C của tứ giác, vẽ (O). Cần chứng minh D cũng nằm trên (O). A và C chia đường tròn thành hai cung ABC, và AmC, cung AmC là cung chứa góc 1800 - B dựng trên đoạn thẳng AC. Theo GT B + D = 1800  D = 1800 - B, vậy D thuộc cung AmC. Do đó tứ giác ABCD nội - Yêu cầu HS nhắc lại tiếp vì có 4 đỉnh nằm trên định lí thuận và đảo. 1 đường tròn.
 9. Định lí đảo là dấu hiệu nhận biết tứ giác nội tiếp. - Cho biết trong các tứ giác đặc biệt ở lớp 8, tứ HS: Hình thang cân, hcn, giác nào nội tiếp được ? hình vuông là các tứ giác Vì sao? nội tiếp vì có tổng 2 góc đối bằng 1800. Hoạt động 4 LUYỆN TẬP - CỦNG CỐ (15 ph) Bài 55 . A
 10. B D C HS trả lời miệng: - Tính số đo MAB ? MAB = DAB - DAM = 800 - 300 = 500. MBC cân tại M vì MB = MC - Tính BCM ? 1800  700 = 5 5 0.  BCM = - Tính AMB ? 2 MAB cân tại M vì MA - Tương tự AMD bằng = MB. bao nhiêu ?  AMB = 1800 - 500. 2 = - Tính góc DMC ? 8 0 0. AMD = 1800 - 300. 2 =
 11. 1200. Tổng số đo các góc ở tâm của đường tròn bằng 3600.  DMC = 3600- (AMD + AMB + BMC) = 3600 - (1200 + 800 + 7 0 0 ) = 9 0 0. Có tứ giác ABCD nội tiếp  BAD + BCD = 1800  BCD = 1800 - BAD = 1800 - 800 = 1000. HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ (2 ph)
 12. - Học kí nắm vững định nghĩa, t/c về góc và cách chứng minh tứ giác nội tiếp. - Làm các bài tập: 54, 56, 57, 58 . D. RÚT KINH NGHIỆM:

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản