HÌNH NÓN – HÌNH NÓN CỤT DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ THỂ TÍCH

Chia sẻ: Nguyen Thi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
3.197
lượt xem
52
download

HÌNH NÓN – HÌNH NÓN CỤT DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ THỂ TÍCH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

HS nắm các khái niệm về hình nón : Đáy,mặt xung quanh ,đường sinh, đường cao, mặt cắt song song với đáy và các khái niệm về hình nón cụt - Nắm các công thức tính Sxq , STP và V của hình nón , nón cụt II. Chuẩn bị : GV nghiên cứu bài dạy HS làm bài tập , xem trước bài mới.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: HÌNH NÓN – HÌNH NÓN CỤT DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ THỂ TÍCH

  1. HÌNH NÓN – HÌNH NÓN CỤT DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ THỂ TÍCH I. Mục tiêu : - HS nắm các khái niệm về hình nón : Đáy,mặt xung quanh ,đường sinh, đường cao, mặt cắt song song với đáy và các khái niệm về hình nón cụt - Nắm các công thức tính Sxq , STP và V của hình nón , nón cụt II. Chuẩn bị : GV nghiên cứu bài dạy HS làm bài tập , xem trước bài mới III. Hoạt động dạy học : HĐ 1: Kiểm tra bài cũ : Viết công thức tính diện tích Sxq , STP , V của hình trụ Làm bài tập 11 SGK HĐ 2: Hình nón : Khi quay  AOB quanh trục OA cố A Cho quay  AOB quanh trục định ta được hình nón trong đó OA cố định ta được hình ảnh - OA là đường cao của nón B O của hình nón , nêu các - OB là bán kính của đáy nón
  2. khái niệm có trong hình - AB là đường sinh HĐ 3: Diện tích xung quanh hình nón : Hình triển khai mặt xung quanh của 1 Hình khai triển mặt xung quanh của một hình nón là hình quạt tròn hình nón là một hình gì ? Diện tích quạt tròn : Sq =(độ dài cung Nêu công thức tính diện tích hình quạt .Bkính):2 Độ dài cung bằng độ dài đường tròn tròn ? Độ dài cung AA’ được tính theo công ,bằng 2  r 2r thức nào?  r  => Sxq =  r l Sq = 2 Suy ra công thức tính diện tích xung STP =  r l +  r2 =  r(l + r) quanh của nón ? Ví dụ :Tính Sxqhình nón biết h Công thức tính diện tích toàn phần nón ? =16cm;r= 12cm Áp dụng vào ví dụ bên ? - Tính độ dài đường sinh   h 2  r 2  16 2  12 2  20 (cm) Sxq =  r l =  .12 . 20 = 240  (cm2) HĐ 4: Thể tích hình nón : Qua thực nghiệm ta thấy : V h nón = 1/3
  3. V trụ Vậy:V nón = 1/3  r2h trong đó : r là b Tóm tắt bài toán ? kính đáy , h là chiều cao nón Áp dụng : Tính thể tích của 1 hình nón (r = 5 ; h = 10 ; V = ?) Áp dụng công thức tính thể tích ? biết bán kính đáy là 5 cm , chiều cao là 10 cm Giải : Theo công thức V = 1/3  r2h = 1/3  .52 .10 = 250/3  (cm3) HĐ 5: Hình nón cụt – Diện tích xung quanh và thể tích : Hình nón cụt có 2 đáy không bằng nhau Nêu khái niệm hình nón cụt a. Diện tích xung quanh xung quanh của hình nón Suy ra công thức tính cụt là hiệu của hình nón lớn và hình nón nhỏ khi diện tích xung quanh và thể cắt hình nón bởi mặt phẳng song song với đáy : tích của hình nón cụt Sxq nón cụt =  (r1- r2)l trong đó : r1 là bán kính đáy lớn r2 r2 là bán kính đáy bé l h l là đường sinh r1 b. Thể tích nón cụt : Là hiệu của thể tích hình nón lớn và hình nón nhỏ llll h Ta có V nón cụt = 1/3  h (r12 + r22 +r1r2) r
  4. h : Độ dài đường cao nón cụt r1 là bán kính đáy lớn; r2 là bán kính đáy bé HĐ 6 : Củng cố : a. Đường kính đáy của hình nón là 1 cm => r = 0,5 cm b. Đường cao của nón là 1 cm => l = 2 1 5 h 2  r 2  12     2 2 5 cm2 c. Sxq =  rl = 4 5 d. STP =  rl +  r2 = +  (1/2)2 =  /4 ( 5 + 1 4 HĐ 7: Hướng dẫn : Xem lại bài nắm vững các công thức , làm bài tập giờ sau luyện tập

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản