intTypePromotion=1

Bài giảng Hình học 9 chương 4 bài 2: Hình nón - Hình nón cụt - Diện tích xung quanh và thể tích của hình nón, hình nón cụt

Chia sẻ: Jh Hjhjgj | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:19

0
169
lượt xem
37
download

Bài giảng Hình học 9 chương 4 bài 2: Hình nón - Hình nón cụt - Diện tích xung quanh và thể tích của hình nón, hình nón cụt

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giới thiệu và ghi nhớ các khái niệm về hình nón: đáy, mặt xung quanh, đường sinh, đường cao, mặt cắt song song với đáy của bình nón và khái niệm về hình nón cụt. Top 7 bài giảng hình học lớp 9: Hình nón-Hình nón cụt-Diện tích xung quanh và thể tích của hình nón, hình nón cụt mời các bạn tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Hình học 9 chương 4 bài 2: Hình nón - Hình nón cụt - Diện tích xung quanh và thể tích của hình nón, hình nón cụt

 1. Hình nón-Hình nón cụt-Diện tích xung quanh và thể tích của hình nón, hình nón cụt BÀI GIẢNG MÔN TOÁN 9
 2. HiỆU ỨNG C = 2R TÍNH DIỆN TÍCH XUNG QUANH HÌNH NÓN
 3. 1/ Hình nón : A a/ Sự tạo thành hình nón: Hình nón được tạo thành khi quay tam giác AOC O C vuông tại O một vòng quanh cạnh góc vuông OA cố định .
 4. b) Các yếu tố của hình nón :  Cạnh OC quét nên đáy A của hình nón , là một đường tròn tâm O . đường đường sinh cao  Cạnh AC quét nên mặt xung quanh của hình nón O D . Mỗi vị trí của AC được đáy gọi là một đường sinh . C  A gọi là đỉnh và AO gọi Hình 87 là đường cao của hình nón .
 5. Gọi bán kính đáy là r , đường sinh là l = R mµ l cung trßn  C  2 r ; do ®ã S xq  S qu¹t l cung trßn . R l cung trßn .l ®­êng sinh S qu¹t   = 2 2 2 r l    r l ®s 2
 6. 2/ Diện tích xung quanh hình nón : • Cho một hình nón có bán kính đáy r và chiều dài đường sinh là l . • Diện tích xung quanh Điền vào ô số yếu tố thích hợp của hình nón là A đường cao h 2 S xq   r l 1 đường sinh l h • Diện tích toàn phần của hình nón là r O S toµn phÇn =S xq + S ®¸y D đáy 3   rl +  r 2 C S tp =  rl +  r 2 1 2 3
 7. Bài tập áp dụng : Hãy điền vào các ô trống cho ở bảng sau (đơn vị độ dài : cm ) a) Giải : Với l =25cm ; r = 7cm ; Sxq=? S xq   rl = 3,14.7.25 = 549,5 Đường A đường sinh l cao h Hình r l Sxq h a) Nón 7 25 549,5 O r D C đáy b) Nón 5 12 188.4 b) Giải : Với l =?cm ; r = 7cm ; Sxq=188,4cm S xq   rl = 3,14. l .5 = 188.4  l = 188,4:(3,14.5) = 12cm
 8. 3/ Thể tích hình nón : A • Cho hình nón có bán kính đáy r , chiều cao h . • Thể tích hình nón là : O C 1 2 V  r h 3
 9. • Bài tập áp dụng : Hãy điền vào các ô trống cho ở bảng sau (đơn vị độ dài : cm ) A Hình r h V(cm3) h l a) Nón 8 15 1004,8 h O r D b) Nón 20 25 10467 C đáy 1 2 1 a) V   r h  3,14.82.15  1004,8 b) Tóm tắt : 3 3 r = 20 cm 3V 3.10467 b)  h =  25 V = 10467 cm3 2 = h=? πr 3,14.20 2
 10. VÀI HÌNH NÓN CỤT THƯỜNG GẶP… Đồng hồ nước
 11. 4/ Hình nón cụt : • Hình nón cụt có 2 đáy là hai hình tròn không bằng nhau nằm trên hai mặt phẳng song song có đường nối tâm là trục đối xứng .
 12. 5/ Diện tích xung quanh và thể tích của hình nón cụt • Cho hình nón cụt có r1 , r2 lần lượt là bán kính hai đáy , • h là chiều cao , l là đường sinh . • Diện tích xung quanh hình nón cụt là : Sxq    r1  r2  l r1 l Thể tích hình nón cụt là : h rr2 2 1  V   h r1  r2  r1r2 3 2 2 
 13. Bài tập 18 SGK trang 117 • Hình ABCD khi quay A B quanh BC thì tạo ra : • ( A ) Một hình trụ • ( B ) Một hình nón O • ( C ) Một hình nón cụt • ( D ) Hai hình nón • ( E ) Hai hình trụ • Hãy chọn câu trả lời C D đúng .
 14. Chiếc đồng hồ cát A B O C D
 15. Bài tập 15 trang 117 SGK a) Tính r ? H  Đường kính đáy của hình nón : G M E 1 d = 1 r F 1 D 2 C A O b)Tính l ? 1 B Hình nón có đường cao h = 1 Nên độ dài đường sinh hình nón là : 2 1 5 l  h r  1    2 2 2 2 2
 16. Một số hình ảnh… xung quanh ta
 17. HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ : • Nắm vững các khái niệm về hình nón và hình nón cụt . • Nắm chắc các công thức tính diện tích xung quanh , diện tích toàn phần , thể tích hình nón và hình nón cụt . • Làm các bài tập 17 , 19 , 20 ,21 , 22 SGK trang 118
 18. THANK YOU!
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2