intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Bài giảng Hình học 9 chương 3 bài 9: Độ dài đường tròn, cung tròn chọn lọc

Chia sẻ: Jh Hjhjgj | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:18

0
117
lượt xem
13
download

Bài giảng Hình học 9 chương 3 bài 9: Độ dài đường tròn, cung tròn chọn lọc

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhằm giúp học sinh cần nhớ công thức tính độ dài đường tròn. Biết cách tính độ dài cung tròn. Biết vận dụng công thức để tính các đại lượng chưa biết trong các công thức và giải một vài bài toán thực tế. Bài giảng môn Toán lớp 9 về độ dài đường tròn, cung tròn chọn lọc là bst được chọn lọc dành cho quý thầy cô tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Hình học 9 chương 3 bài 9: Độ dài đường tròn, cung tròn chọn lọc

 1. Bài giảng môn Toán 9 - Hình học Tuần 27 – Tiết 51 §9. Độ dài đường tròn, cung tròn
 2. KIỂM TRA BÀI CŨ Bài tập trắc nghiệm. Cho hình vẽ với AOB  1000 C a) Số đo cung nhỏ AmB là: A A. 500 B 1000 B. C. 2000 D. 250 n b) Số đo cung lớn AnB là: 100 O A. 1000 B. 2000 m C. 2600 C D. 1600 c) Số đo cung nhỏ AC là: B A. 300 B 600 B. C. 700 D. 800 Số đo độ của cung và của cả đường tròn ta đã biết cách tính. Còn độ dài đường tròn, độ dài cung tròn được tính như thế nào?
 3. §9. Độ dài đường tròn, cung tròn 1. Công thức tính độ dài đường tròn 2. Công thức tính độ dài cung tròn 3. Tìm hiểu số 
 4. Tuần 27 – Tiết 51 §9. Độ dài đường tròn, cung tròn 1. Công thức tính độ dài đường tròn C  2 R hay C   d Nói: “Độ dài đường tròn bằng ba lần đường kính của nó” thì đúng hay sai ? BT 65 tr 94 SGK. Lấy giá trị gần đúng của  là 3,14, hãy điền vào các ô trống trong bảng sau (đơn vị độ dài : cm, làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ hai): Bán kính đường tròn (R) 10 5 3 1,50 3,18 Đường kính đường tròn (d) 20 10 6 3 6,37 Độ dài đường tròn (C) 62,80 31,4 18,84 9,42 20
 5. §9. Độ dài đường tròn, cung tròn 1. Công thức tính độ dài đường tròn C C  2 R hay C   d d O 2. Công thức tính độ dài cung tròn R ?2 Hãy điền biểu thức thích hợp vào các chổ trống (…) trong dãy lập luận sau: Đường tròn bán kính R (ứng với cung 3600 ) 2 có độ dài là … R O R B 2 R  R Vậy cung 1 , bán kính R có độ dài là 0  .... n0 l 360 180 A Suy ra cung n0 , bán kính R có độ dài là  Rn … 180
 6. §9. Độ dài đường tròn, cung tròn 1. Công thức tính độ dài đường tròn d C C  2 R hay C   d O R 2. Công thức tính độ dài cung tròn  Rn l  180 O R B n0 l A BT 66 tr 95 SGK. a) Tính độ dài cung 600 của một đường tròn có bán kính 2dm. b) Tính chu vi vành xe đạp có đường kính 650 mm.
 7. 256   3,16 81 25   3,125 8 377 355   3,142   3,141 120 113
 8. 1 c-si-meùtính ñöôï   3 * AÙ t c 7 Trung Quoá, theá II, Tröông Haøh laá   10  3,162 * ÔÛ c kæ n y * Vaø theá V, Toâ o kæ Xung Chi laá   3,1415926 y * ÔÛ t Nam, Caù cuïta duøg quy taé "quaâ baù phaùtam, toà nguõquaâ nhò Vieä c n c n t, t n , n ", 16  5C 5C   theo ñoù   3,2  d    5  8.2 16  kæ toaù c c n c  * Vaø theá XVI, nhaø n hoï Ñöù Ru-ñoâ-phô tính ñöôï soá vôù35 o i chöõ thaä phaâ vaø ng ñeà soá p n oâ nghòkhaé gi aù naø leâ moä a oâg. c trò y n cuû n * Naê 1767, Laê -be (nhaø n hoï Ñöù) chöùg minh ñöôï  laø voâ . m m toaù c c n c soá tæ * Naê 1882, Lin-ñô-man (nhaø n hoï Ñöù) chöùg minh ñöôï  laø sieâ m toaù c c n c soá u vieä nghó laø khoâg phaûlaø t, a noù n i nghieä cuû moäña thöù khaù khoâg vôù m a t c c n i heä höõ tæ soá u . * Baèg maù tính ñieä töûnaê 1973, ôû p, ngöôøta tính gaà ñuùg soá n y n , m Phaù i n n  vôùmoätri eä chöõ thaä phaâ. Naê 1989, cuõg baèg maù tính ñieä töû i t u soá p n m n n y n , ngöôøta tính ñöôï giaù gaà ñuùg cuû  vôù4 tæ soá p phaâ. i c trò n n a i chöõ thaä n
 9.   3,14
 10. Ở Việt Nam, các cụ ta dùng quy tắc: “ Quân bát, phát tam, tồn ngũ, quân nhị ” Nghĩa là: Lấy độ dài đường tròn (C) C  Quân bát: chia làm 8 phần   8 Phát tam: bỏ đi 3 phần Tồn ngũ: còn lại 5 phần  5C     8   5C  Quân nhị: lại chia đôi    8.2   5C  Khi đó được đường kính của đường tròn d =   16  Theo quy tắc đó,  C C 16 =   d 5C 5   3, 2 16
 11. Tìm lại số  ?1 Em hãy tìm lại số  bằng cách sau: a) Vẽ ba đường tròn tâm O1 , O2, O3 có bán kính khác nhau. b) Cắt ra thành ba hình tròn. c) Đo chu vi và đường kính của ba hình tròn đó. d) Điền vào bảng sau (đơn vị độ dài: cm):
 12. Đường tròn O1   O2  O3  Độ dài đường tròn (C) 9,43 12,57 15,7 Đường kính (d) 3 4 5 C d 3,143 3,142 3,14 e) Nêu nhận xét về các tỉ số C d C Các tỉ số sấp xỉ bằng 3,14 d O1 O O23 * 8 10 11 1 1 1 1 1 1 9 *
 13. BT 67 tr 95 SGK. Lấy giá trị gần đúng của  là 3,14, hãy điền vào ô trống trong bảng sau ( làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ nhất và đến độ) : Bán kính R 10cm 40,8 cm 21 cm Số đo của cung tròn ( n0) 900 500 570 Độ dài cung tròn (l) 15,7 cm 35,6 cm 20,8 cm 180l R n  Rn l 180 180l n R
 14. §9. Độ dài đường tròn, cung tròn 1. Công thức tính độ dài đường tròn C  2 R hay C d d  C  C R 2 2. Công thức tính độ dài cung tròn 180l R n  Rn l 180 180l n R
 15.  Nắm vững công thức tính độ dài đường tròn.  Biết cách tính độ dài cung tròn.  Làm BT 68, 69, 70 trang 95 SGK.  Tiết sau Luyện tập , xem trước các bài tập từ 71 đến 76 trang 95, 96 SGK.
 16. Hướng dẫn BT 70 tr 95 SGK. 4cm 4cm 4cm 4cm 4cm 4cm Hình 53 Hình 54 Hình 52 Mỗi hình đều gồm bốn cung “phần tư” ghép lại thành một đường tròn có đường kính là 4cm. Vậy chu vi của mỗi hình đó là: C  4

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

YOMEDIA
Đồng bộ tài khoản