intTypePromotion=1

Bài giảng Hình học 9 chương 3 bài 10: Diện tích hình tròn, hình quạt tròn

Chia sẻ: Jh Hjhjgj | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:19

0
316
lượt xem
28
download

Bài giảng Hình học 9 chương 3 bài 10: Diện tích hình tròn, hình quạt tròn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giúp học sinh biết cách tính diện tích hình quạt tròn? Giải được một số bài toán thực tế. Rèn kỹ năng vẽ hình. Giáo dục tính cẩn thận, chính xác, chuẩn bị bài chu đáo. Bài giảng môn Toán lớp 9 hay nhất về diện tích hình tròn, hình quạt tròn tài liệu dành cho quý thầy cô tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Hình học 9 chương 3 bài 10: Diện tích hình tròn, hình quạt tròn

 1. BÀI 10 Tiết 53
 2. KIỂM TRA MIỆNG 1/ Viết công thức tính chu vi đường tròn (O;R) C  2..R  .d 2/ Viết công thức tính độ dài cung n0 của đường tròn (O;R) .R.n  180 3/ Áp dụng: Tính độ dài cung 600 của đường tròn bán kính 5cm .R.n 3,14.5.60    5, 23 cm 180 180
 3. R O 2R O Khi bán kính tăng gấp đôi thì diện tích hình tròn có tăng gấp đôi hay không?
 4. Hình nµy cã tªn gäi lµ gì? R O vµ cã diÖn tÝch bao nhiªu?
 5. Tiết 53. §10: DIỆN TÍCH HÌNH TRÒN, HÌNH QUẠT TRÒN 1. Công thức tính diện tích hình tròn. Ví dụ: Tính diện tích hình tròn bán kính 3cm. Giải R Áp dụng công thức S   R2 ta có: S   .32  9  9.3,14 O  28, 26(cm2 ) Vậy diện tích hình tròn bán kính 3cm là 28,26 cm2 Hình tròn bán kính R có diện tích: S   R2
 6. Tiết 53. §10: DIỆN TÍCH HÌNH TRÒN, HÌNH QUẠT TRÒN 1. Công thức tính diện tích hình tròn. Bài tập 77: Tính diện tích hình tròn nội tiếp một hình vuông cạnh 4cm. Giải R 4 cm A B O d O S   R2 D C Hình tròn tâm O nội tiếp trong hình Nếu d là đường kính hình tròn vuông ABCD => d = AB = 4cm (d = 2R) thì: Diện tích hình tròn là: d2 42  .d 2 S  .   .  4 (cm2 ) Ta có: S 4 4 4
 7. Tiết 53. §10: DIỆN TÍCH HÌNH TRÒN, HÌNH QUẠT TRÒN 1. Công thức tính diện tích hình tròn. R S   R2 O Nếu C là chu vi đường tròn bán kính R thì C2 ta có: S 4
 8. Tiết 53. §10: DIỆN TÍCH HÌNH TRÒN, HÌNH QUẠT TRÒN Bài tập 81asgk/99 1. Công thức tính diện tích Diện tích hình tròn sẽ thay đổi thế nào nếu: hình tròn. a/ Bán kính tăng gấp đôi? R 2R R S R 2 O O O -Diện tích của hình tròn tâm O bán kính R Nếu C là chu vi đường tròn bán kính R thì S1   R 2 -Diện tích của hình tròn tâm O bán kính 2R ta có: C2 S 4 S2   (2 R) 2  4. R 2  4.S1 -Vậy bán kính tăng gấp đôi thì diện tích hình tròn sẽ tăng lên gấp 4 lần.
 9. Tiết 53. §10: DIỆN TÍCH HÌNH TRÒN, HÌNH QUẠT TRÒN A - Hình quạt tròn: là một phần hình tròn giới hạn bởi một cung tròn và hai nº bán kính đi qua hai mút của cung đó. R O Cho hình vẽ : B 2 bán kính Cung tròn . . . Hình quạt tròn OAB tâmquạt Hình O, bán Phần hình tô màu nào là hình tròn kính R, cung n0 quạt tròn?
 10. Tiết 53. §10: DIỆN TÍCH HÌNH TRÒN, HÌNH QUẠT TRÒN ?. Hãy điền biểu thức thích hợp vào 2. Cách tính diện tích hình quạt tròn. các chỗ trống (…) trong dãy lập luận sau: A nº R Hình tròn bán kính R (ứng với cung 3600)có diện tích là … R2 O B Vậy hình quạt tròn bán kính R, 0 có diện tích là … R 2 cung 1 Hình quạt tròn tâm O, bán kính R, 360 cung nº có diện tích: Hình quạt tròn bán kính R, cung n0 R n 2  R2n lR có diện tích S = … S hay S  360 360 2  R2 n  Rn RR Có: S     l. (l là độ dài cung nº của hình quạt tròn) 360 180 2 2 (l là độ dài cung nº của hình quạt tròn)
 11. Tiết 53. §10: DIỆN TÍCH HÌNH TRÒN, HÌNH QUẠT TRÒN 2. Cách tính diện tích hình Bài tập79sgk/98 quạt tròn. Tính diện tích một hình quạt tròn có bán A 0 kính 6 cm, số đo cung là 36 . R nº Giải: Diện tích hình quạt có bán kính R = 6cm O và số đo cung 360 là: B  .62.36 18 Hình quạt tròn tâm O, bán kính R, S   (cm2 ) cung nº có diện tích: 360 5  R2n lR S hay S  360 2 (l là độ dài cung nº của hình quạt tròn)
 12. TỔNG KẾT
 13. III. HƯỚNG DẪN HỌC SINH HỌC TẬP - Nắm vững công thức tính diện tích hình tròn,hình quạt tròn - Vận dụng công thức làm các bài tập: + 78, 79, 81, 82 SGK/68 1500 +Bài tập làm thêm: Cho hình vẽ,tính diện tích của phần giấy làm quạt? 10cm 20cm - Nghiên cứu trước bài 83, 85, 86 SGK/99;100 để tiết sau luyện tập
 14. HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ 1500 Bài tập làm thêm: Cho hình vẽ,tính diện tích của phần giấy làm quạt? 10cm 20cm Hướng dẫn -Diện tích hình quạt có bán kính R = 30cm, cung 1500 là:  R2n S1  360 -Diện tích hình quạt có bán kính R = 10cm, cung 1500 là:  R2n S2  360 -Diện tích phần giấy của chiếc quạt là: S  S1  S 2
 15. Bài tập78sgk/98 Chân một đống cát đổ trên một nền phẳng nằm ngang là một hình tròn có chu vi 12 m.Hỏi chân đống cát đó chiếm một diện tích là bao nhiêu mét vuông? Giải -Ta biết chân đống cát đó là một hình tròn. -Biết được chu vi của chân đống cát : C = 12 m. -Do đó muốn biết chân của đống cát đó chiếm một diện tích bao nhiêu Thì ta sử dụng công thức: c2 s 4
 16. Bài 80 SGK :Một vườn cỏ hỡnh chữ nhật ABCD có AB=40 m; AD=30 m. Người ta muốn buộc hai con dê ở hai góc vườn A; B. Có hai cách buộc : *Mỗi dây thừng dài 20 m *Một dây thừng dài 30 m và dây thừng kia dài 10 m Hỏi với cách buộc nào thỡ diện tích cỏ mà cả hai con dê có thể ăn được sẽ lớn hơn? 20m 20m 30m 10m B A B A 30m 30m D C D C 40m 40m
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2