intTypePromotion=3

Hóa học hữu cơ

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
1.748
lượt xem
428
download

Hóa học hữu cơ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

HOÁ HỌC HỮU CƠ VÀ HỢP CHẤT HỮU CƠ. 1.Khái niệm hợp chất hữu cơ và hoá học hữu cơ. 2.Đặc điểm chung của các hợp chất hữu cơ. II.Phương pháp tách biệt và tinh chế hợp chất hữu cơ. 1.Phương pháp chưng cất. 2.Phương pháp chiết. 3.Phương pháp kết tinh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hóa học hữu cơ

  1. Bài 25. HOÁ HỌC HỮU CƠ VÀ HỢP CHẤT HỮU CƠ I.HOÁ HỌC HỮU CƠ VÀ HỢP CHẤT HỮU CƠ. 1. Khái niệm hợp chất hữu cơ và hoá học hữu cơ. 2. Đặc điểm chung của các hợp chất hữu cơ. II.Phương pháp tách biệt và tinh chế hợp chất hữu cơ. 1. Phương pháp chưng cất. 2. Phương pháp chiết. 3. Phương pháp kết tinh
  2. I. HỢP CHẤT HỮU CƠ VÀ HOÁ HỌC HỮU CƠ. • 1. Khái niệm hợp chất hữu cơ và hoá học hữu cơ. - Hợp chất hữu cơ là hợp chất của cacbon C ( trừ CO,CO2,muối cacbonat,cacbua, xianua…) - Hoá học hữu cơ là ngành hoá học nghiên cứu các hợp chất hữu cơ. - Trong tự nhiên tồn tại hàng chục triệu các chất hữu cơ
  3. 2. Đặc điểm chung của các hợp chất hữu cơ • a.Về thành phần cấu tạo. - Có chứa C liên kết với các nguyên tử của nguyên tố khác như H,O, S, N, P, halogen… - Liên kết hoá học trong phân tử thường là liên kết cộng hoá trị. b.Về tính chất vật lý. - Có nhiệt độ nóng chảy,và nhiệt độ sôi thấp. - Thường không tan hoặc ít tan trong nước.Tan trong dung môi hữu cơ. c.Tính chất hoá học. - Tham gia phản ứng đốt cháy,kém bền nhiệt. - Phản ứng xảy ra chậm,không hoàn toàn,không theo một hướng xác định. - Khi phản ứng cần cung cấp nhiệt hoặc xúc tác.
  4. II.PHƯƠNG PHÁP TÁCH BIỆT VÀ TINH CHẾ HỢP CHẤT HỮU CƠ. • 1.Phương pháp chưng cất. • Dùng để tách hỗn hợp các chất có nhiệt độ sôi khác nhau. • Nguyên tắc: khi đun sôi một hỗn hợp lỏng,chất nào có nhiệt độ sôi thấp hơn sẽ chuyển thành dạng hơi sơm và nhiều hơn. KHi gặp lạnh nó sẽ ngưng tụ thành chất lỏng, chủ yếu là chất có nhiệt độ sôi thấp hơn. Mô hình chưng cất. •
  5. Bộ dụng cụ chưng cất thường • a. đèn cồn b.Bình cầu có nhánh • c.Nhiệt kế d. Ống sinh hàn • e.Nước làm lạnh g.Bình hứng
  6. 2.Phương pháp chiết. • Dùng để chiết hai chất không hoà tan vào nhau,chất lỏng nào có khối lượng riêng nhỏ sẽ tách thành lớp trên,chất nào có khối lượng riêng lớn hơn sẽ nằm ở dưới. • Dùng phễu để chiết. • a. Lớp chất lỏng nhẹ hơn. • b.Lớp chất lỏng nặng hơn. • c.Khoá phễu chiết
  7. 3.Phương pháp kết tinh • Dùng để tách chất rắn. • Dựa vào độ tan khác nhauvà sự thay đổi độ tan theo nhiệt độ để tách biệt và tinh chế chúng.
  8. III.Luyện tập 1.Trình bày các phương pháp tinh chế các chất sau. - Hỗn hợp etanol có lẫn nước. - Hỗn hợp nước có lẫn dầu. - Muối có lẫn các chất bẩn. 2.So sánh sự giống và khác nhau giữa 3 phương pháp tinh chế và tách biệt các hợp chất hữu cơ.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản