intTypePromotion=1

Hướng dẫn thực hiện quản lý tài chính cho các dự án năng lượng tái tạo

Chia sẻ: Thuy Ha | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:52

2
435
lượt xem
136
download

Hướng dẫn thực hiện quản lý tài chính cho các dự án năng lượng tái tạo

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung • Điều kiện để các dự án được hưởng tài trợ •Thủ tục xin hỗ trợ •Tiêu chílựa chọn dự án • Qui trình phê duyệt nguồn vốn hỗ trợ cho dự án • Qui trình thanh toán nguồn vốn hỗ trợ • Qui trình báo cáo •Trách nhiệm của các bên liên quan • Qui trình giải ngân từ các nguồn trong nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn thực hiện quản lý tài chính cho các dự án năng lượng tái tạo

 1. Hướng dẫn thực hiện quản lý tài chính cho các dự án năng lượng tái tạo
 2. MOI VSRE - IMPLEMENTATION PHASE (2005 – 2008) MOIT Hướng dẫn thực hiện quản lý tài chính cho các dự án năng lượng tái tạo không nối lưới Tuần lễ năng lượng tái tạo 21 tháng 3 năm 2008 Khách sạn Sunway, Hà Nội Phạm Thị Hạnh Nhân Tư vấn VSRE Consulting & Engineering
 3. MOI VSRE - IMPLEMENTATION PHASE (2005 – 2008) MOIT Nội dung • Điều kiện để các dự án được hưởng tài trợ • Thủ tục xin hỗ trợ • Tiêu chí lựa chọn dự án • Qui trình phê duyệt nguồn vốn hỗ trợ cho dự án • Qui trình thanh toán nguồn vốn hỗ trợ • Qui trình báo cáo • Trách nhiệm của các bên liên quan • Qui trình giải ngân từ các nguồn trong nước Consulting & Engineering
 4. MOI VSRE - IMPLEMENTATION PHASE (2005 – 2008) MOIT Điều kiện để các dự án được hưởng tài trợ • Phải là đại diện pháp nhân chính thức của chính quyền địa phương (ủy ban ND tỉnh) đồng thời là chủ đầu tư của dự án • Có cam kết góp vốn ít nhất là 20% tổng vốn đầu tư cho dự án Consulting & Engineering
 5. MOI VSRE - IMPLEMENTATION PHASE (2005 – 2008) MOIT Thủ tục xin hỗ trợ • Đối tượng xin hỗ trợ phải là UBND tỉnh • Làm hồ sơ và gửi bộ công thương • Hồ sơ gồm – Đơn xin hỗ trợ do chủ đầu tư ký – Hồ sơ pháp lý – Hồ sơ dự án Consulting & Engineering
 6. MOI VSRE - IMPLEMENTATION PHASE (2005 – 2008) MOIT Thủ tục xin hỗ trợ Consulting & Engineering
 7. MOI VSRE - IMPLEMENTATION PHASE (2005 – 2008) MOIT Thủ tục xin hỗ trợ (tiếp) • Hồ sơ pháp lý – Quyết định của ủy ban ND tỉnh về việc giao cho một cơ quan làm đại diện cho ủy ban ND làm chủ đầu tư – Cơ quan làm đại diện phải có đủ tư cách pháp nhân (theo luật VN) – là chủ dự án được cấp vốn từ nhà nước – Các giấy phép và quyết định phê duyệt dự án đầu tư theo qui định hiện nay của Việt Nam Consulting & Engineering
 8. MOI VSRE - IMPLEMENTATION PHASE (2005 – 2008) MOIT Thủ tục xin hỗ trợ (tiếp) • Hồ sơ dự án – Tài liệu chứng minh dự án không nằm trong qui hoạch nối lưới điện trong vòng ít nhất 10 năm, nhưng nằm trong qui hoạch về nguồn năng lượng mới của địa phương. – Báo cáo khả thi hoặc báo cáo đầu tư (ỈP) của ưự án kèm theo phê duyệt sơ bộ của chính quyền địa phương Consulting & Engineering
 9. MOI VSRE - IMPLEMENTATION PHASE (2005 – 2008) MOIT Tiêu chí lựa chọn dự án Consulting & Engineering
 10. MOI VSRE - IMPLEMENTATION PHASE (2005 – 2008) MOIT Tiêu chí lựa chọn dự án • Tiêu chí kỹ thuật • Tiêu chí kinh tế - tài chính • Tiêu chí về môi trường và xã hội Consulting & Engineering
 11. MOI VSRE - IMPLEMENTATION PHASE (2005 – 2008) MOIT Tiêu chí lựa chọn dự án • Tiêu chí kỹ thuật – Là dự án sản xuất điện ngoài lưới sử dụng nguồn năng lượng mới làm nguồn năng lượng chính – Dự án đảm bảo cung cấp đủ điện thường xuyên cho các hộ dân cư trong vùng dự án – Dự án phải có ít nhất 2 cán bộ kỹ thuật đủ trình độ để vận hành NM sau đầu tư (theo qui định tiêu chuẩn an toàn vận hành điện hiện hành của bộ Công thương) Consulting & Engineering
 12. MOI VSRE - IMPLEMENTATION PHASE (2005 – 2008) MOIT Tiêu chí lựa chọn dự án (tiếp) • Tiêu chí kinh tế - tài chính – Có lựa chọn phù hợp và hiệu quả về mô hình kinh doanh (mô hình quản lý vận hành NM) sau đầu tư – Sau đầu tư phải đảm bảo cung cấp đủ điều kiện sinh hoạt thường xuyên cho các hộ dân trong khu vực thực hiện dự án với giá không vượt quá giá ghi trong báo cáo khả thi được duyệt – Chỉ hỗ trợ cho dự án mà với mức hỗ trợ đầu tư lên đến 80% từ vốn ODA và 20% từ cam kết địa phương thì dự án có thể có thu nhập bù đủ chi phí vận hành hoặc nếu thiếu thì có cam kết của PPC về bù lỗ cho vận hành NM sau đầu tư Consulting & Engineering
 13. MOI VSRE - IMPLEMENTATION PHASE (2005 – 2008) MOIT Tiêu chí lựa chọn dự án (tiếp) • Tiêu chí kinh tế - tài chính (tiếp) – Ưu tiên hỗ trợ cho những địa phương có phương án khả thi để khuyến khích các hộ dân sử dụng điện để phát triển kinh tế trong vùng – Ưu tiên cho những dự án mà khi đưa vào sử dụng thì tổng nguồn thu thường xuyên lớn hơn hoặc bằng tổng các khoản chi thường xuyên. Riêng đối với những dự án mà trong những năm đầu (tối đa là 5 năm) vận hành, doanh thu không đủ bù chi phí thì chủ đầu tư phải có cam kết về phương án bù chi từ các nguồn ngân sách địa phương cho quản lý vận hành dự án và cho đầu tư sửa chữa lớn sau vận hành Consulting & Engineering
 14. MOI VSRE - IMPLEMENTATION PHASE (2005 – 2008) MOIT Tiêu chí lựa chọn dự án (tiếp) • Tiêu chí về môi trường và xã hội – Dự án có phương án thi công và quản lý thi công đảm bảo an toàn, không có ảnh hưởng xấu đến sự phát triển bền vững trong vùng (ví dụ có phương án phòng chống bệnh dịch và tệ nạn xã hội) – Đầu tư xây dựng dự án không ảnh hưởng lớn đến môi trường sinh thái và phong tục tập quán của địa phương Consulting & Engineering
 15. MOI VSRE - IMPLEMENTATION PHASE (2005 – 2008) MOIT Quy trình phê duyệt nguồn vốn hỗ trợ cho dự án Consulting & Engineering
 16. MOI VSRE - IMPLEMENTATION PHASE (2005 – 2008) MOIT Qui trình phê duyệt nguồn vốn hỗ trợ cho dự án 1. Chủ dự án/ban quản lý dự án • Trình báo cáo dự án đầu tư (IPR hay còn gọi là FS) lên PPC xem xét phê duyệt • Trong báo cáo phải có tổng mức đầu tư, nguồn vốn cho dự án và nguồn vốn đối ứng từ địa phương 2. PPC • xem xét phê duyệt báo cáo đầu tư và ký cam kết đóng góp nguồn vốn đối ứng. • Tổng hợp các IPR • PPC phê duyệt hồ sơ và trình lên MOIT phê duyệt về nguồn vốn viện trợ từ các nhà tài trợ ủy thác cho MOIT quản lý Consulting & Engineering
 17. MOI VSRE - IMPLEMENTATION PHASE (2005 – 2008) MOIT Qui trình phê duyệt nguồn vốn hỗ trợ 3. MOIT cho dự án (tiếp) • Trên cơ sở xem xét hồ sơ xin tài trợ theo tiêu chí lựa chọn dự án Trình báo cáo dự án đầu tư (IPR hay còn gọi là FS) lên PPC xem xét phê duyệt • Thông báo cho PPC để tổ chức triển khai thực hiện tại địa phương 4. PMU • Làm thủ tục mở tài khoản đặc biệt cấp 2 tại chi nhánh ngân hàng phục vụ đóng trên địa bàn để nhận tài trợ do MOIT phê duyệt chuyển về 5. MOIT • Làm thủ tục chuyển tiền về tài khoản đặc biệt cho PMU theo tiến độ công việc được triển khai trên cơ sở các nguyên tắc MOIT phê duyệt Consulting & Engineering
 18. MOI VSRE - IMPLEMENTATION PHASE (2005 – 2008) MOIT Qui trình thanh toán vốn cho các dự án từ tài khoản đặc biệt cấp 1 và tài khoản đặc biệt cấp 2 Consulting & Engineering
 19. MOI VSRE - IMPLEMENTATION PHASE (2005 – 2008) MOIT Qui trình thanh toán • Nhà thầu gửi hồ sơ chứng từ liên quan đề nghị PMU thanh toán – Đối với những khoản chi từ nguồn tài trợ • căn cứ vào hóa đơn, chứng từ, PMU gửi hồ sơ chứng từ tới KBNN địa phương đề nghị kiểm soát chi • Sau khi có xác nhận của KBNN, PMU gửi hồ sơ chứng từ tới ngân hàng phục vụ đề nghị thanh toán cho nhà cung cấp hàng hóa, dịchvụ. • Định kỳ, PMU gửi sao kê chi tiêu cho MOIT để kiểm tra, theo dõi về việc sử dụng tài khoản đặc biệt cấp 2 Consulting & Engineering
 20. MOI VSRE - IMPLEMENTATION PHASE (2005 – 2008) MOIT Qui trình thanh toán (tiếp) • Nhà thầu gửi hồ sơ chứng từ liên quan đề nghị PMU thanh toán – Đối với những khoản chi từ nguồn vốn đối ứng bằng tiền • căn cứ vào hóa đơn, chứng từ, PMU gửi hồ sơ chứng từ tới KBNN địa phương đề nghị kiểm soát chi • PPC gửi sao kê chi tiêu cho MOIT để thông báo cho nhà tài trợ Consulting & Engineering
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2