intTypePromotion=1
ADSENSE

Công cụ và phương pháp quản lý nhà nước về kinh tế

Chia sẻ: Bùi Dương Sơn | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:78

3.280
lượt xem
839
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công cụ quản lý nhà nước về kinh tế là tổng thể những phương tiện hữu hình và vô hình mà nhà nước sử dụng để tác động lên mọi chủ thể kinh tế trong xã hội nhằm thực hiện mục tiêu quản lý kinh tế quốc dân.Do đó phương pháp quản lý nhà nước về kinh tế rất quan trọng trong xu hướng kinh tế phát triển. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công cụ và phương pháp quản lý nhà nước về kinh tế

 1. Chương 3. Công cụ và phương pháp quản lý nhà nước về kinh tế. Phương Công cụ pháp quản lý quản lý Nhà nước Nhà nước về kinh về kinh tế tế
 2. Chương 3. Công cụ và phương pháp quản lý nhà nước về kinh tế.
 3. Chương 3. Công cụ và phương pháp quản lý nhà nước về kinh tế.
 4. 1. Công cụ quản lý nhà nước về KT
 5. 1.1 Khái niệm, bản chất công cụ QLNN về KT Khái niệm. Bản chất Công cụ quản lý nhà nước về kinh tế là tổng thể những phương tiện hữu hình và vô hình mà nhà nước sử dụng để tác động lên mọi chủ thể kinh tế trong xã hội nhằm thực hiện mục tiêu quản lý kinh tế quốc dân.
 6. 1 1 Pháp luật • Khái niệm: • Pháp luật • Pháp luật về kinh tế • Mối quan hệ giữa pháp luật và kinh tế • Tác động của pháp luật tới kinh tế
 7. 2 Kế hoạch Khái niệm
 8. Các loại kế hoạch QLNN về KT
 9. Vai trò của quản lý kế hoạch. • Quản lý kế hoạch vĩ mô là căn cứ cơ bản của quản lý kinh tế quốc dân. • Quản lý kế hoạch vĩ mô là một khâu quan trọng và là một bộ phận cấu thành hữu cơ của quản lý kinh tế quốc dân. • Quản lý kế hoạch vĩ mô là một công cụ quan trọng của Nhà nước để điều hành kinh tế vĩ mô.
 10. Đổi mới công tác kế hoạch hoá vĩ mô a. Kết hợp kế hoạch với thị trường b. Chuyển kế hoạch cụ thể, trực tiếp sang kế hoạch định hướng gián tiếp. c. Nâng cao chất lượng công tác lập kế hoạch đồng thời tăng cường chỉ đạo việc thực hiện kế hoạch.
 11. 3 Chính sách
 12. Khái niệm Chính sách * Chính sách: là * Chính sách KT-XH: phương thức hành là tổng thể các quan động được một chủ điểm tư tưởng, mục thể khẳng định và thực tiêu tổng quát và những hiện nhằm giải quyết phương thức cơ bản những vấn đề lặp đi để thực hiện mục tiêu lặp lại phát triển của đất nước.
 13. Phân loại chính sách
 14. Phân loại chính sách • Theo lĩnh vực tác • Theo phạm vi tác động: động: • CS Kinh tế • CS vĩ mô • CS Xã hội • CS vi mô • CS Văn hóa • CS Đối ngoại • CS An ninh quốc phòng
 15. Phân loại chính sách • Theo cấp độ tác • Theo thời gian phát động: huy hiệu lực: • CS của trung ương • CS dài hạn • CS của địa phương • CS ngắn hạn
 16. Chức năng của chính sách
 17. Yêu cầu của chính sách
 18. Vòng đời của một chính sách Gđ 1: đưa cs vào thực hiện Gđ2: hiệu lực và hiệu quả Hiệu Điểm cs lực và ngưỡng Gđ3: hiệu lực và hiệu quả hiệu quả suy giảm của Gđ4: suy thoái. chính sách gđ1 gđ2 gđ3 gđ4 Thời gian
 19. Quá trình chính sách
 20. 4 Tài sản quốc gia
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2