KỂ CHUYỆN - BÀN CHÂN KÌ DIỆU

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
427
lượt xem
24
download

KỂ CHUYỆN - BÀN CHÂN KÌ DIỆU

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Rèn kĩ năng nói : +Dựa vào lời kể của GV và tranh minh hoạ. HS kể lại được câu chuyện , phối hợp lời kể với điệu bộ.,nét mặt. +Hiểu truyện. Rút ra được bài học cho mình từ tấm gương Nguyễn Ngọc Ký. Rèn kĩ năng nghe : +Chăm chú nghe thầy , cô kể.Nhớ câu chuyện. +Nghe bạn kể. Nhận xét lời kể của bạn, kể tiếp được lời kể của bạn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: KỂ CHUYỆN - BÀN CHÂN KÌ DIỆU

  1. K CHUY N BÀN CHÂN KÌ DI U I /M C TIÊU : Rèn kĩ năng nói : +D a vào l i k c a GV và tranh minh ho . HS k l i ư c câu chuy n , ph i h p l i k v i i u b .,nét m t. +Hi u truy n. Rút ra ư c bài h c cho mình t t m gương Nguy n Ng c Ký. Rèn kĩ năng nghe : +Chăm chú nghe th y , cô k .Nh câu chuy n. +Nghe b n k . Nh n xét l i k c a b n, k ti p ư c l i k c a b n. II/ CHU N B : + Các tranh minh ho .
  2. III / HO T NG D Y H C: Ho t ng c a th y Ho t ng c a trò 1 Ki m tra bài cũ: H i: Em nào nh tên tác gi c a bài +Tác gi là Nguy n Ng c Ký. thơ Em thương ã ư c h c l p ba. Câu chuy n c m ng v tác gi c a bài thơ Em thương ã tr thành t m gương sáng cho bao th h ngư i Vi t Nam. Câu chuy n ó k v chuy n gì? Các em cùng nghe cô k . GV ghi lên b ng. GV k chuy n l n 1. GV k chuy n l n 2, v a k v a ch HS nh c l i . vào tranh và c l i ghi phía dư i +K ch m rãi thong th . tranh Yêu c u HS k chuy n trong nhóm Yêu c u HS k t ng o n trư c l p HS k trong nhóm. Nh n xét t ng HS k . M i t c 1 em lên k và k 1 HS thi k toàn câu chuy n. tranh.
  3. HS l ng nghe và h i l i m t s ý. l p nh n xét. +Hai cánh tay Ký có gì khác m i +3 n 5 HS thi k . ngư i? +Khi cô giáo n nhà, Ký ang làm gì? +Ký ã c g ng như th nào ? +Ký ã t ư c nh ng thành công gì? +Nh âu Ký t nh ng thành công ó? GV nh n xétvà ghi i m. +Khuyên chúng ta hãy kiên trì, H i: Câu chuy n mu n khuyên chúng nh n n i , vư t lên m i khó khăn ta i u gì? thì s t ư c mong ư c c a mình. +Em h c t p tinh th n ham h c , quy t tâm vươn lên trong hoàn c nh khó khăn……không t ti, m c c m… GV :Th y giáo Nguy n Ng c Ký là m t t m gương sáng v h c t p T m t c u bé b tàn t t ông ã tr thành m t nhà thơ, nhà văn..Hi n nay ông là
  4. nhà giáo ưu tú d y môn ng văn thành ph H Chí Minh. 3 C ng c , d n dò: Nh n xét ti t h c D n v nhà k l i cho ngư i thân nghe, và chu n b nh ng câu chuy n mà em ã ư c nghe ư c cv m t ngư i có ngh l c.\
Đồng bộ tài khoản