Kế họach tổ chức họat động ngày tích hợp - Luật lệ giao thông - Khối mầm

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
159
lượt xem
40
download

Kế họach tổ chức họat động ngày tích hợp - Luật lệ giao thông - Khối mầm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo giáo án khối mầm non - Kế họach tổ chức họat động ngày tích hợp - Luật lệ giao thông

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kế họach tổ chức họat động ngày tích hợp - Luật lệ giao thông - Khối mầm

  1. K HO CH T CH C HO T NG M T NGÀY TÍCH H P ( Ph c v h i th o góp ý chương trình GDMN m i ) Ch i m : M t s lu t l giao thông Ch nhánh: Lu t giao thông ph bi n Tên giáo viên : Lê Th M Phương Ngô Th Hương L p: M u giáo Bé 3 – 4 tu i - Ho t ng h c có ch ích: K chuy n “ M t phen s hãi ” - Ho t ng : Làm quen văn h c Trư ng M m Non Hoa Phư ng , H i Châu, à N ng.
  2. I/ M c ích yêu c u: - Tr hi u ư c n i dung câu chuy n - Cung c p và phát tri n thêm v n t cho tr : B t ng , lao ra, ân h n, tai n n áng ti c. - Giáo d c tr bi t m t s lu t an toàn giao thông : không chơi ùa dư i lòng l ư ng, khi i b bi t i trên v a hè ho c l ư ng bên ph i. - Bư c u hình thành thói quen ch p hành lu t giao thông. - Cháu bi t yêu quý, kính tr ng chú c nh sát giao thông. II/ Các ho t ng trong ngày: 1. ón tr , trò chuy n u gi , i m danh. - Cô cho tr xem các tranh nh v phương ti n giao thông, ngư i tham gia úng lu t giao thông và trò chuy n cùng tr . - Cô h i: Có bao nhiêu ô tô ? Nh ng ô tô nào không i úng ư ng ? Nh ng b n nh i gi a lòng ư ng như th có ư c không ? T i sao ?… 2. Th d c bu i sáng: T p theo cô - T Hô h p: Th i bóng bay . - T Tay vai: Hai tay dang ngang sau ưa lên cao, ưa ngang. - T B ng lư n: Hai tay ưa lên cao g p ngư i, tay ch m gót chân. - T Chân: Hai tay ch ng hông , co chân trái, sau ó i bên. - T b t : Nh y liên t c t i ch . 3. Ho t ng có ch ích: 3.1. Chu n b môi trư ng ho t ng có ch ích: * Không gian t ch c: trong l p * dùng phương ti n: - Mô hình có hình nh r i v câu chuy n: “ M t phen s hãi ” - B tranh có n i dung t ng o n truy n.
  3. - Các lo i r i tay cho tr k chuy n. - àn organ – Bài hát : i trên v a hè. * Phương pháp: - àm tho i - tr c quan - luy n t p 3.2. Ti n trình t ch c ho t ng: *M u ho t ng: - Cô t ch c chơi trò chơi: “ Ô tô và Chim s ” ( 2 l n ) trong quá trình chơi, cô giáo t o tình hu ng ô tô ng chim s . Cô giáo h i tr : - “ Vì sao con chim s này b ô tô ng ?”. Tr tr l i - T ó cô giáo d n d t tr vào câu chuy n: “ Cũng có 1 b n Cún con không vâng l i m d n ch y chơi gi a lòng ư ng suýt n a b ô tô ng, các con có bi t b n Cún con ó có trong câu chuy n gì mà cô ã k ?” (Tr tr l i câu chuy n “ M t phen s hãi ”) * Ho t ng tr ng tâm: a/ K chuy n – trích d n – àm tho i: - Cô s d ng sân kh u r i quay k cho các cháu nghe: + o n chuy n 1 : t “ M u n … Cún Anh và Cún Em cùng nhìn m : vâng ” - àm tho i: - “ Ra n ư ng ph Cún Anh và Cún Em như th nào ? ” cho 1 – 2 em tr l i. + o n chuy n 2: t “ Ra n ư ng…. Th kia ” - àm tho i: - “ Cún Em ngang nhiên i gi a lòng ư ng như v y thì vi c gì x y ra ? ” + o n chuy n 3 : t “ Nghe ti ng Cún Anh g i…. c u em v i ! ” - àm tho i: - “ Nghe ti ng kêu c u c a Cún Em ai ã n giúp Cún Em ? ”
  4. - “ Giúp b ng cách nào ? ” + o n chuy n 4: t “ M t chú c nh sát… áng ti c ” - àm tho i: - “ Cún Em i chưa úng lu t – Cún Anh ngoan ngoãn i úng lu t giao thông – con b t chư c b n nào ? Khi ra ư ng i như th nào ? ”. Tr tr l i theo ý tr . - “ Cún Em bi t l i c a mình nên…” + o n chuy n cu i: t “ Cún Em…. m t phen s hãi ” * Giáo d c: - “ Khi ra ư ng con nh i trên v a hè bên ph i. N u i qua ngã tư th y èn con ph i d ng l i, không chơi ùa dư i lòng ư ng tránh x y ra tai n n, nh khi ra ư ng ph i có ngư i l n i cùng các con nhé ! ” - Các nhân v t trong câu chuy n ã ư c cô v nhi u tranh, các con có thích xem không ? . M nh c bài hát : i trên v a hè bên ph i. Cháu hát và i v phía có nh ng b c tranh. b/ Luy n t p: * Cho tr k chuy n theo tranh: - “ Các con nhìn xem hôm nay trên áo các con có gì ? ” ( bông hoa ) - “ M i con có 1 hoa, các con hãy tìm v nhóm hoa có màu gi ng nhau nhé ! ”. Tr phân thành 4 nhóm. - “ M i i ch n cho i mình m t b c tranh, các con ưa v nhóm và t p k úng tên b c tranh ó ” - Các i lên ch n tranh và t p k - Cô m i các i em tranh lên và cho các cháu ch n hình th c k l i n i dung trong tranh: cá nhân, 2 tr , nhóm tr ( các cháu còn l i ng t i ch và t p k theo ) * T p óng k ch: - “ Các con ã k ư c t ng o n truy n , bây gi cô cháu mình t p óng k ch, th các con thích vai nhân v t nào ? ”( Tr nói vai mình thích )
  5. - Cô g i ý cho tr i l y con r i úng theo nhân v t tr ch n và t p óng k ch. - Cô là ngư i d n chuy n , n o n chuy n có nhân v t nào tr th hi n l i nói, ng i u c ch c a nhân v t ó. * K t thúc ho t ng: - Các con óng k ch r t ngoan và cũng ã hi u ư c lu t giao thông , bây gi cô cháu mình xu ng sân quan sát trò chơi “ Em i qua ngã tư ư ng ph nha”! 4. Ho t ng ngoài tr i: - Tr quan sát các anh ch l p l n chơi trò chơi “ Em i qua ngã tư ư ng ph ”. -V n ng: Ô tô và chim s . - Chơi t do. 5. Ho t ng góc: * Góc h c t p: Phân lo i và dán các phương ti n giao thông + M c ích yêu c u: - Tr nh n bi t các nhóm phương ti n giao thông: ư ng b , ư ng th y, ư ng không, ư ng s t. - Dán các lo i phương ti n giao thông vào nơi ho t ng. + Chu n b : - Các PTGT ã ư c c t r i, h dán. - Tranh nơi ho t ng c a các lo i PTGT như: b u tr i, bi n, ư ng s t, ư ng b . + Ti n hành: - Tr l a ch n và dán các lo i PTGT vào úng nơi ho t ng c a chúng. * Góc ngh thu t: Tô màu èn giao thông – Dán èn hi u giao thông. + M c ích:
  6. - Tr tô màu úng tín hi u èn giao thông. - Tr biêt bôi h và l a ch n úng màu èn giao thông dán vào èn hi u. + Chu n b : - Gi y màu, màu sáp, các tín hi u èn ư c phô tô , h dán. + Ti n hành: - Tr dùng bút màu xanh, , vàng tô màu úng èn hi u giao thông. - C t th công xanh, , vàng dán vào h p èn hi u giao thông. * Góc văn h c: K chuy n “ M t phen s hãi b ng r i tay ” + M c ích: - Tr thu c và k di n c m câu chuy n “ M t phen s hãi ” + Chu n b : - Trang v câu chuy n, mô hình r i, các lo i r i tay c a câu chuy n “ M t phen s hãi ” + Ti n hành: - Tr n góc c tích, cùng b n phân vai và s d ng các nhân v t r i cùng k chuy n “ M t phen s hãi ” 6. V sinh, ăn trưa, ng trưa, ăn ph chi u: - Hư ng d n tr r a tay trư c khi ăn. - Rèn tr ăn không nói chuy n, không rơi vãi. - Bi t l y úng g i và thu d n chi u g i sau khi ng . 7. Ho t ng chi u: - Cô hư ng d n tr cùng chơi v “ Lu t ATGT ” trên sa bàn. - Chơi t do. III/ Lưu ý:
  7. 1. K t qu t ư c sau khi t ch c các ho t ng trong ngày: 1.1. N i dung chưa d y ư c và lý do: …......................................................................................................... …......................................................................................................... 1.2 Nh ng thay i c n thi t: …......................................................................................................... …......................................................................................................... 2. Nh ng tr có bi u hi n c bi t ( v s c kh e và giáo d c ) c n quan tâm chăm sóc, giáo d c riêng ( có th k t h p v i gia ình ) …......................................................................................................... ............................................................................................................. ............................................................................................................. ............................................................................................................. .............................................................................................................

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản