TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TÍCH HỢP THEO CHU ĐỀ “CÂYXANH”

Chia sẻ: Nguyen Phuong Ha Linh Linh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

1
283
lượt xem
33
download

TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TÍCH HỢP THEO CHU ĐỀ “CÂYXANH”

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tìm hiểu khả năng của trẻ về cây xanh, nhu cầu, xu hướng của trẻ để điều chỉnh mạng và kế hoạch tổ chức hoạt động khám phá chủ đề - Dạo chơi tìm hiểu và thu lượm các cây, lá, quả trưng bày trong lớp v.v…

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TÍCH HỢP THEO CHU ĐỀ “CÂYXANH”

  1. Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www.mamnon.com TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TÍCH HỢP THEO CHU ĐỀ“CÂYXANH” Thời gian thực hiện là 2 tuần Ngày thứ nhất mở chủ đề Mục tiêu: Tìm hiểu khả năng của trẻ về cây xanh, nhu cầu, xu hướng của trẻ để điều chỉnh mạng và kế hoạch tổ chức hoạt động khám phá chủ đề - Dạo chơi tìm hiểu và thu lượm các cây, lá, quả trưng bày trong lớp v.v… - Thảo luận về cây xanh - Xem tranh ảnh, đồ chơi lắp ráp cây xanh - Xem băng hình (có thể bổ sung) Ngày thứ hai: Tìm hiểu cây xanh Mục tiêu tổ chức hoạt động của trẻ trên giờ học Kể lại các cây ở xung quanh trường, • Trẻ em hơm nay – Thế giới ngy mai
  2. Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www.mamnon.com So sánh kích thước, hình dạng bề mặt của các lá … • Mô phỏng lại (vẽ lại trong không khí) các loại cây, • hình dạng, số lượng Mục tiêu tổ chức các hoạt động khác Đọc thơ về cây dừa… • Xem tranh, sách tìm kiếm thông tin về cây xanh • Tô, in ấn, vẽ các loại cây, hạt (đo, đếm, phân loại, xếp • thứ tự) Cắm hoa, đo • Bán hàng, nấu ăn… • Nghe và vận động theo các bài hát về cây xanh • Ngày thứ 3 :Nhận thức về cây xanh quanh trường Mục tiêu tổ chức hoạt động của trẻ trên giờ học Phân tích các bộ phận của cây xanh, số lượng của • cành… Giải thích cách phân loại và gọi tên các loại cây • Trẻ em hơm nay – Thế giới ngy mai
  3. Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www.mamnon.com Vẽ, dán các lại cây, theo các loại và sắp xếp theo số • trong album Mục tiêu tổ chức các hoạt động khác bổ trợ Vẽ, dán các lại cây, theo các loại và sắp xếp theo số • trong album Xem cây xanh, xem tranh ảnh về các loại cây • Loto các loại hoa, cây, số lượng, kích thước… • Dạo chơi (tham quan) quan sát bác trồng cây, trò • chuyện, đặt câu hỏi với bác làm vườn, thu thập các bộ phận của cây xanh Trò chơi tạo dáng • Trò chơi phỏng đoán • Am nhạc • Ngày thứ 4 Tìm hiểu kích thước của cây xanh Mục tiêu tổ chức của trẻ trên giờ học Đo và lập biểu đồ các loại cây theo kích thước cao • nhất, thấp hơn, thấp nhất Trẻ em hơm nay – Thế giới ngy mai
  4. Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www.mamnon.com Mô phỏng các loại cây theo kích thước • Tìm đọc các chữ cái, ghép từ trong các bức tranh hoa, • cây xanh, trong tên gọi các loại cây, các bộ phận… Mục tiêu tổ chức các hoạt động khác bổ trợ Tham quan -tìm hiểu lá cây, âm thanh… • Tô, đồ chữ cái, trưng bày các biểu đồ • Dán chữ cái lên lá cây khi đi dạo • Kể chuyện, đọc truyện, xem tranh ảnh về các loại cây • Loto các loại hoa, cây… • Dạo chơi (tham quan) quan sát cây, trò chuyện, đặt • câu hỏi với bác làm vườn về các loại cây Trò chơi phỏng đoán theo dáng vẻ • Các thí nghiệm cắm hoa vào nước có màu, hoặc trồng • hạt đậu… Trẻ em hơm nay – Thế giới ngy mai
  5. Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www.mamnon.com Ngày thứ 5: Cây xanh sống nhờ gì? Mục tiêu tổ chức hoạt động của trẻ trên giờ học Tìm hiểu và nêu lại các điều kiện sống của cây (cây • hút nước để sống…) Giải thích làm thế nào để biết cây cần nước để sống. • Tập đặt câu với các từ … Chọn lựa các bức tranh phân loại theo từ ngữ, nơi • sống… Mục tiêu tổ chức các hoạt động khác bổ trợ Tham quan -tìm hiểu điều kiện sống của cây, đặt câu • hỏi với người chăm sóc cây Tô, đồ chữ cái • Kể chuyện, đọc truyện, xem tranh ảnh về các loại cây, • các quá trình phát triển của cây Loto các loại hoa, cây… • Trò chơi khám phá khoa học: thí nghiệm cây hút • nước, cây cần ánh sáng… Trò chơi phỏng đoán • Trẻ em hơm nay – Thế giới ngy mai
  6. Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www.mamnon.com Trò chơi âm nhạc: các bài hát về cây xanh • Quan sát cây đậu nảy mầm • Ngày thứ 6 Cây xanh lớn lên như thế nào? Mục tiêu tổ chức hoạt động của trẻ trên giờ học Ước đoán nguồn gốc, sự phát triển của cây xanh • Thực hiện cách chăm sóc cây • Sắp xếp cây xanh theo thứ tự, logic… • Mục tiêu tổ chức các hoạt động khác bổ trợ Tô, đồ chữ cái • Kể chuyện, đọc truyện, xem tranh ảnh về các loại cây • Loto các loại hoa, cây… • Dạo chơi (tham quan) quan sát cách chăm sóc cây, trò • chuyện, đặt câu hỏi với bác làm vườn về cách chăm sóc cây Trò chơi vi tính • Trò chơi phỏng đoán • Trò chơi bắt chước tiếng cây… • Trẻ em hơm nay – Thế giới ngy mai
  7. Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www.mamnon.com Ngày thứ 7 : Cây xanh cần gì để sống? Mục tiêu tổ chức hoạt động của trẻ trên giờ học Kể lại cây xanh cần ánh sáng, không khí để sống • Ghi lại (vẽ lại) những biểu hiện quan hệ của cây với • ánh sáng (không khí) Chia sẻ thông tin, giải thích làm thế nào để biết cây • cần ánh sáng, không khí để sống Mục tiêu tổ chức các hoạt động khác bổ trợ Thí nghiệm với cây xanh, trồng cây • Tô, đồ chữ cái, chữ số • Kể chuyện, đọc truyện, xem tranh ảnh về các loại cây • Loto các loại hoa, cây… • Dạo chơi (tham quan) quan sát bác trồng cây, trò • chuyện, đặt câu hỏi với bác làm vườn Trò chơi vi tính • Trưng bày sản phẩm • Trẻ em hơm nay – Thế giới ngy mai
  8. Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www.mamnon.com Xây dựng câu chuyện kể về cây, về cách chăm sóc • vườn cây Ngày thứ 8 :Tìm hiểu trạng thái của cây xanh Mục tiêu tổ chức hoạt động của trẻ trên giờ học Kể lại điều kiện sống của cây xanh • Trẻ mô phỏng trạng thái của cây xanh (ủ rũ, héo, • khô) khi thiếu hoặc đủ ánh sáng, nước, không khí Xây dựng câu chuyện kể về cây xanh cho gia đình • Mục tiêu tổ chức các hoạt động khác bổ trợ Xây dựng câu chuyện kể theo tranh ảnh về các loại • cây, “chú đỗ con” Tô, đồ chữ cái • Loto các loại hoa, cây… • Dạo chơi (tham quan) nghe bác làm vườn kể về tập • tính của một số cây xanh, đặt câu hỏi với bác làm vườn … Trò chơi vi tính • Trẻ em hơm nay – Thế giới ngy mai
  9. Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www.mamnon.com Làm thiệp v.v… • Ngày thứ 9: Đóng chủ đề - Thi kể chuyện, đặt câu đố hoặc làm mô hình vườn cây Mục tiêu tổ chức hoạt động của trẻ trên giờ học Chia sẻ về những gì đã học về cây xanh, nhắc lại • Tự xây dựng hoạt động theo nhóm: câu đố, câu • chuyện kể, làm mô hình… Mục tiêu tổ chức các hoạt động khác bổ trợ Làm mô hình đồ dùng, trang phục đóng kịch, hội lễ… • Trưng bày sản phẩm … • Trẻ em hơm nay – Thế giới ngy mai

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản