Kế họach tổ chức họat động ngày tích hợp - Một số luật lệ giao thông - Khối chồi

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
152
lượt xem
39
download

Kế họach tổ chức họat động ngày tích hợp - Một số luật lệ giao thông - Khối chồi

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo giáo án khối mầm non - Kế họach tổ chức họat động ngày tích hợp - Một số luật lệ giao thông

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kế họach tổ chức họat động ngày tích hợp - Một số luật lệ giao thông - Khối chồi

  1. K HO CH T CH C HO T NG M T NGÀY TÍCH H P ( Ph c v h i th o góp ý chương trình GDMN m i ) Ch i m : M t s lu t l giao thông Ch nhánh: Lu t giao thông ph bi n Tên giáo viên : Lê Th Ki u Nhi Mai Th Thanh Loan L p: M u giáo Nh 4 – 5 tu i - Ho t ng h c có ch ích: Khám phá khoa h c “ Làm quen v i m t s lu t giao thông ư ng b ơn gi n ” Trư ng M m Non Hoa Phư ng , H i Châu, à N ng.
  2. I/ M c ích yêu c u: - Tr nh n bi t m t s quy nh v lu t giao thông ư ng b ơn gi n ( ra ư ng i bên ph i, trên v a hè, i theo tín hi u èn, không ùa ngh ch, không thò u và tay ra ngoài khi tham gia các lo i phương ti n giao thông ư ng b ). Nh n bi t và g i úng tên 4 bi n báo (c m i ngư c chi u, nơi có tr em , nơi giao nhau v i ư ng s t có rào ch n, c m bóp còi ). - Giáo d c tr ch p hành m t s lu t giao thông ơn gi n. II/ Các ho t ng trong ngày: 1. ón tr , trò chuy n u gi , i m danh: - Cho tr xem băng hình v h i thi An toàn giao thông c a các cháu trư ng m m non Hoa Phư ng . - Gi i thi u v i tr m t s bi n báo ơn gi n 2. Th d c bu i sáng: - T Hô h p: Vung tay hít th . - T tay vai: Hai tay dang ngang sau ó b t chéo hai tay trư c ng c , 2 tay dang ngang v l i tư th chu n b . - T B ng lư n: Hai bàn tay an nhau ưa v phía trư c, g p ngư i. - T Chân: Hai tay ch ng hông, ký gót chân trái trư c sau ó i bên. - T B t: nh y lên k t h p hai tay dang ngang, sau ó ưa hai tay lên cao v vào nhau. 3. Ho t ng h c có ch ích: 3.1. Chu n b môi trư ng ho t ng có ch ích: * Không gian t ch c: Trong l p h c * dùng phương ti n: - B n tin truy n hình v An toàn giao thông c a ài PTTH à N ng. - 4 b c tranh v v ư ng ph và các chi ti t tr dán.
  3. - 4 bi n báo: c m i ngư c chi u, nơi có tr em , nơi giao nhau v i ư ng s t có rào ch n,, c m bóp còi . - M i tr m t bi n báo do tr t làm t hôm trư c. * Phương pháp: - Phương pháp tr c quan, àm tho i, th c hành. 3.2. Ti n hành t ch c ho t ng: *M u ho t ng: - Cô hư ng các cháu vào xem b n tin v an toàn giao thông c a ài PTTH à N ng. - Cô h i: “ Các con v a xem b n tin gì ? ” - “ Con có suy nghĩ gì sau khi xem b n tin ? ” - tr t suy nghĩ và tr l i. - “ Các con ! M i ngư i chúng ta u ph i ch p hành lu t giao thông phòng tránh tai n n cho mình và cho t t c m i ngư i” * Ho t ng tr ng tâm: - “ Các con hãy giúp cô làm nh ng b c tranh trong ó có ngư i tham gia các phương ti n giao thông ư ng b , các con có làm ư c không ? ” - Cô gi i thi u cho tr t ng chi ti t tranh r i và tranh n n. Tr chia làm 4 nhóm th c hi n. - Cô cho tr g n tranh c a các nhóm lên, sau ó cho tr cùng quan sát và nh n xét n i dung tranh, yêu c u tr phát hi n ra nh ng hành vi úng lu t và sai lu t giao thông, gi i thích ư c các tình hu ng giao thông úng ho c sai trong tranh. - Tr tham gia àm tho i và nêu nh n xét c a mình. Vì sao úng ?, Vì sao sai ? - G i ý cho tr phát hi n b c tranh th 4 có bi n báo gì ? Cho tr c úng tên bi n báo ó. - Giáo viên chú ý gi i thích các tình hu ng úng sai qua các bi n báo giao thông
  4. - “ Bi n báo này cháu thư ng g p âu ? t bi n báo ó làm gì ? ” + Trò chơi: oán tên bi n báo: - “ Cô có r t nhi u bi n báo ư c n p ng sau nh ng ô c a bí m t, các con hãy tìm cách m nh ng ô c a bí m t ó, nhưng trư c h t, các con hãy ch n cho mình m t bi n báo mà con thích nhé ! ” - M nh c bài : “ i ư ng em nh ” k t h p tr n ch n bi n báo theo ý thích. - Cô dùng câu ho c câu miêu t n i dung bi n báo cho các cháu oán úng tên bi n báo “ Ba c nh vi n quanh, th m tươi màu , n n vàng hi n rõ, 2 bé d t nhau. bé oán xem bi n báo gì ó ?” - Cho tr oán tên, các bé có cùng bi n báo ó giơ lên, c tên bi n báo ó và g n lên b ng. - Cô h i, “Bi n báo này các con nhìn th y âu ? Quy nh c a bi n báo như th nào? ” - Cô cho tr thay phiên nhau lên chơi. - Tương t như th v i bi n báo : nơi giao nhau v i ư ng s t có rào ch n, c m i ngư c chi u. - Khi tr g n xong nh ng bi n báo cô h i: - “ Các con có nh n xét gì v các bi n báo cô g n trên b ng ? ” - “ Các con hãy phân cho cô các nhóm bi n báo có hình d ng màu s c gi ng nhau thành t ng nhóm ” - Tr phân nhóm. - Cô ch vào t ng tr và h i tr : “ Các nhóm bi n báo này quy nh gì ? ” - Tr tr l i theo suy nghĩ. Cô k t lu n : “ Bi n báo tam giác mà cháu x p trên b ng thư ng là bi n báo nguy hi m nh c m i ngư i ph i chú ý, c n th n, còn bi n báo hình tròn màu thư ng là bi n báo c m. Còn r t nhi u bi n báo khác, n u chưa rõ các con hãy h i ngư i l n ư c ch d n nhé ! ” * K t thúc ho t ng: - Hát và v n ng “ Em i qua ngã tư ư ng ph ”
  5. 4. Ho t ng ngoài tr i: - Tr tham gia trò chơi : “Em i qua ngã tư ư ng ph ” - Hát và v n ng : dung dăng dung d . - Chơi t do. 5. Ho t ng góc: * Góc phân vai: chơi trò chơi: Em i qua ngã tư ư ng ph + M c ích: - Tr ph n ánh ư c vui chơi làm chú c nh sát giao thông - Ph n ánh các ho t ng trên ư ng ph : i b qua ư ng, i trên các phương ti n giao thông … + Chu n b : - Sân bãi có c t èn, trang ph c c nh sát giao thông, xe p, v ngã tư t i sân trư ng. + Ti n hành: - Các cháu óng vai ngư i tham gia giao thông và ngư i i u khi n giao thông trên ư ng ph . * Góc ngh thu t: + M c ích yêu c u: - Tr bi t g p thuy n, máy bay b ng gi y. + Chu n b : - Gi y màu, h dán, tranh nơi ho t ng c a các phương ti n giao thông + Ti n hành: - Tr l y gi y màu và g p thuy n, g p máy bay. Sau ó bôi h dán vào úng nơi ho t ng c a lo i phương ti n ó trong tranh cô ã chu n b s n. * Góc h c t p:
  6. - Ghép tranh, ánh d u nh ng ho t ng úng và g ch b nh ng hành ng sai trong tranh. + M c ích yêu c u: - Tr nh n bi t nh ng hành ng úng sai v nh ng quy nh giao thông + Chu n b : - Tranh v các hành ng úng sai ã ư c cô phô tô. + Ti n hành: - Tr dùng bút g ch nh ng hành ng sai và ánh d u vào nh ng hành ng úng. 6. V sinh, ăn trưa, ng trưa, ăn ph chi u: - Giúp cô lau d n bàn ăn, bày dĩa, khăn lau. - R a tay trư c khi ăn và ánh răng, u ng nư c sau khi ăn. - Rèn tr ăn kông nói chuy n , không rơi vãi. - Bi t l y úng g i và giúp cô thu d n chi u g i sau khi ng . 7. Ho t ng chi u: - Chơi oán tên bi n báo. - Tô màu các bi n báo ngày mai c t dán. III/ Lưu ý: 1. K t qu t ư c sau khi t ch c các ho t ng trong ngày: ............................................................................................................. 1.1. N i dung chưa d y ư c và lý do: …......................................................................................................... …......................................................................................................... 1.2 Nh ng thay i c n thi t:
  7. …......................................................................................................... …......................................................................................................... 2. Nh ng tr có bi u hi n c bi t ( v s c kh e và giáo d c ) c n quan tâm chăm sóc, giáo d c riêng ( có th k t h p v i gia ình ) …......................................................................................................... ............................................................................................................. ............................................................................................................. .............................................................................................................

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản