intTypePromotion=1
ADSENSE

Khóa luận tốt nghiệp: Chất lượng thẩm định tài chính dự án đầu tư tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) – Chi nhánh Huế

Chia sẻ: Thangnamvoiva30 Thangnamvoiva30 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:83

83
lượt xem
11
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về thẩm định tài chính DAĐT của NHTM; phân tích và đánh giá thực trạng thẩm định tài chính DAĐT tại SeABank Huế trong thời gian qua; đề xuất một số giải pháp để góp phần hoàn thiện và nâng cao chất lượng thẩm định tài chính DAĐT.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Chất lượng thẩm định tài chính dự án đầu tư tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) – Chi nhánh Huế

i<br /> Đạ<br /> ng<br /> ườ<br /> Tr<br /> <br /> ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> <br /> KHOA TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG<br /> ------<br /> <br /> cK<br /> họ<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> <br /> inh<br /> <br /> CHẤT LƯỢNG THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ<br /> TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN<br /> ĐÔNG NAM Á - CHI NHÁNH HUẾ<br /> <br /> tế<br /> Lớp: K46 – Ngân Hàng<br /> <br /> Giáo viên hướng dẫn:<br /> <br /> ih<br /> <br /> Lê Thị Thanh Nhàn<br /> <br /> Đạ<br /> <br /> Sinh viên thực hiện:<br /> <br /> Phan Khoa Cương<br /> <br /> ế<br /> <br /> Hu<br /> <br /> Huế, tháng 05 năm 2016<br /> <br /> ọc<br /> <br /> Niên khóa: 2012 - 2016<br /> <br /> i<br /> Đạ<br /> ng<br /> ườ<br /> Tr<br /> <br /> Lời Cảm Ơn<br /> <br /> Được sự phân công của Khoa Tài chính – Ngân hàng trường Đại học Kinh tế<br /> <br /> Huế và sự đồng ý của Thầy giáo hướng dẫn Phan Khoa Cương, tôi đã thực hiện đề<br /> tài “Chất lượng thẩm định tài chính dự án đầu tư tại Ngân hàng Thương mại cổ<br /> phần Đông Nam Á – Chi nhánh Huế”.<br /> Để hoàn thành khóa luận này, tôi xin chân thành cảm ơn các Thầy Cô giáo đã<br /> <br /> cK<br /> họ<br /> <br /> tận tình hướng dẫn, giảng dạy trong suốt quá trình học tập, nghiên cứu và rèn luyện<br /> ở trường Đại học Kinh tế Huế.<br /> <br /> Xin chân thành cảm ơn thầy giáo hướng dẫn Phan Khoa Cương đã tận tình, chu<br /> đáo hướng dẫn tôi thực hiện khóa luận này.<br /> Tôi xin cám ơn cán bộ phòng Khách hàng doanh nghiệp nói riêng và toàn thể<br /> <br /> inh<br /> <br /> nhân viên SeABank Huế nói chung đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để tôi được học<br /> hỏi kinh nghiệm, trau dồi kiến thức thực tế cũng như giúp tôi thu thập các số liệu<br /> phục vụ cho quá trình nghiên cứu đề tài.<br /> <br /> Mặc dù đã có nhiều cố gắng để thực hiện đề tài một cách hoàn chỉnh nhất, song<br /> <br /> tế<br /> <br /> do buổi đầu mới làm quen với công tác nghiên cứu khoa học, tiếp cận với thực tế<br /> môi trường làm việc tại Ngân hàng cũng như hạn chế về kiến thức và kinh nghiệm<br /> <br /> Đạ<br /> <br /> nên không thể tránh khỏi những thiếu sót. Tôi rất mong nhận được sự góp ý của quý<br /> Thầy, Cô giáo và các bạn để khóa luận được hoàn chỉnh hơn.<br /> <br /> ih<br /> <br /> Tôi xin trân trọng cám ơn!<br /> <br /> Huế, ngày 15 tháng 05 năm 2016<br /> <br /> ọc<br /> <br /> Sinh viên<br /> <br /> Hu<br /> <br /> Lê Thị Thanh Nhàn<br /> <br /> ế<br /> i<br /> <br /> i<br /> Đạ<br /> ng<br /> ườ<br /> Tr<br /> <br /> TÓM TẮT KHÓA LUẬN<br /> <br /> Thẩm định dự án đầu tư có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với các ngân hàng<br /> <br /> thương mại trong hoạt động tín dụng đầu tư. Một trong những đặc trưng của hoạt<br /> động đầu tư là diễn ra trong một thời gian dài nên có thể gặp nhiều rủi ro. Các ngân<br /> hàng thương mại muốn cho vay một cách an toàn, đảm bảo khả năng thu hồi vốn và<br /> lãi đầu tư phải dựa trên cơ sở thẩm định dự án đầu tư, đặc biệt là thẩm định tài<br /> chính dự án. Thẩm định tài chính dự án đầu tư sẽ rút ra được những kết luận chính<br /> <br /> cK<br /> họ<br /> <br /> xác về tính khả thi, hiệu qủa kinh tế của dự án, khả năng trả nợ, những rủi ro có thể<br /> xảy ra để đưa ra quyết định cho vay hay từ chối.<br /> Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á – Chi nhánh Huế (SeABank Huế)<br /> luôn chú trọng vào hoạt động tín dụng. Tuy nhiên trong quá trình hoạt động, bên cạnh<br /> những kết quả đạt được, SeABank Huế vẫn còn tồn tại những hạn chế, đặc biệt là<br /> <br /> inh<br /> <br /> trong công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư. Những hạn chế này xuất phát từ<br /> những nguyên nhân khách quan cũng như từ chính bản thân ngân hàng khiến cho<br /> chất lượng thẩm định tài chính dự án nội bộ vẫn chưa phát huy được kết quả tốt nhất.<br /> <br /> tế<br /> <br /> Đề tài đã thực hiện một số nghiên cứu về thẩm định dự án đầu tư nói chung và<br /> thẩm định tài chính dự án nói riêng, sau đó đề tài nghiên cứu thực trạng thẩm định<br /> <br /> Đạ<br /> <br /> tài chính dự án đầu tư, đặc biệt là thẩm định tài chính dự án tại SeABank Huế, thu<br /> thập cơ sở dữ liệu về thẩm định tài chính đối với dự án đầu tư 30 xe ô tô Toyota<br /> nhãn hiệu Vios Limo của Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mai Linh<br /> <br /> ih<br /> <br /> Huế. Cuối cùng, đề tài xin đưa ra một số giải pháp và kiến nghị với mong muốn góp<br /> phần giúp ích cho việc nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án đầu tư tại<br /> <br /> ọc<br /> <br /> SeABank Huế.<br /> <br /> ế<br /> <br /> Hu<br /> ii<br /> <br /> i<br /> Đạ<br /> ng<br /> ườ<br /> Tr<br /> <br /> DANH MỤC CÁC KÍ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT<br /> <br /> Chữ viết tắt<br /> <br /> Diễn giải<br /> <br /> NHTM<br /> <br /> Ngân hàng thương mại<br /> <br /> TMCP<br /> <br /> Thương mại cổ phần<br /> <br /> SeABank Huế<br /> <br /> Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á – Chi nhánh Huế<br /> <br /> TCTD<br /> <br /> Tổ chức tín dụng<br /> <br /> DN<br /> KHDN<br /> TNHH<br /> <br /> cK<br /> họ<br /> <br /> DAĐT<br /> <br /> Dự án đầu tư<br /> <br /> Doanh nghiệp<br /> <br /> Khách hàng doanh nghiệp<br /> Trách nhiệm hữu hạn<br /> <br /> inh<br /> <br /> Hội đồng quản trị<br /> <br /> NH<br /> <br /> Ngân hàng<br /> <br /> TNDN<br /> <br /> Thu nhập doanh nghiệp<br /> <br /> NHNN<br /> <br /> Ngân hàng Nhà nước<br /> <br /> TSCĐ<br /> <br /> Tài sản cố định<br /> <br /> NPV<br /> <br /> Giá trị hiện tại ròng<br /> <br /> STT<br /> <br /> Số thứ tự<br /> <br /> QHKH<br /> <br /> Quan hệ khách hàng<br /> <br /> tế<br /> <br /> HĐQT<br /> <br /> ih<br /> <br /> Đạ<br /> ọc<br /> ế<br /> <br /> Hu<br /> iii<br /> <br /> i<br /> Đạ<br /> ng<br /> ườ<br /> Tr<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> <br /> Lời Cảm Ơn............................................................................................................................... i<br /> TÓM TẮT KHÓA LUẬN .....................................................................................................ii<br /> DANH MỤC CÁC KÍ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT ........................................................iii<br /> MỤC LỤC................................................................................................................................iv<br /> DANH MỤC CÁC BẢNG ..................................................................................................viii<br /> PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ ......................................................................................................... 1<br /> 1. Lí do chọn đề tài ..................................................................................................1<br /> <br /> cK<br /> họ<br /> <br /> 2. Mục tiêu nghiên cứu............................................................................................2<br /> 2.1. Mục tiêu chung .................................................................................................2<br /> 2.2. Mục tiêu cụ thể .................................................................................................2<br /> 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu .......................................................................2<br /> 3.1. Đối tượng nghiên cứu .......................................................................................2<br /> <br /> inh<br /> <br /> 3.2. Phạm vi nghiên cứu ..........................................................................................2<br /> 4. Phương pháp nghiên cứu.....................................................................................2<br /> 4.1. Phương pháp thu thập dữ liệu...........................................................................2<br /> <br /> tế<br /> <br /> 4.2. Phương pháp phân tích và xử lí số liệu ............................................................3<br /> 5. Kết cấu đề tài .......................................................................................................3<br /> <br /> Đạ<br /> <br /> PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ................................................... 4<br /> CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ<br /> CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI.................................................................................. 4<br /> <br /> ih<br /> <br /> 1.1. Hoạt động thẩm định dự án đầu tư ...................................................................4<br /> 1.1.1. Dự án đầu tư ................................................................................................................ 4<br /> <br /> ọc<br /> <br /> 1.1.1.1.Khái niệm ............................................................................................4<br /> 1.1.1.2.Phân loại dự án đầu tư.........................................................................4<br /> 1.1.1.3.Vai trò của dự án đầu tư ......................................................................5<br /> <br /> Hu<br /> <br /> 1.1.2. Thẩm định dự án đầu tư.............................................................................................. 5<br /> 1.1.2.1.Khái niệm ............................................................................................5<br /> <br /> ế<br /> <br /> 1.1.2.2.Quy trình và nội dung thẩm định dự án đầu tư ...................................6<br /> <br /> iv<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2