intTypePromotion=3

Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá hiệu quả kinh tế sản xuất lúa ở xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An

Chia sẻ: Thangnamvoiva29 Thangnamvoiva29 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:86

0
44
lượt xem
14
download

Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá hiệu quả kinh tế sản xuất lúa ở xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là hệ thống hóa những vấn đề lí luận và thực tiễn về sản xuất lúa; đánh giá thực trạng sản xuất, hiệu quả sản xuất lúa của các nông hộ trên địa bàn xã Hưng Trung; đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả kinh tế sản xuất lúa trên địa bàn nghiên cứu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá hiệu quả kinh tế sản xuất lúa ở xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An

ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> -----------<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ SẢN XUẤT LÚA Ở<br /> XÃ HƯNG TRUNG- HUYỆN HƯNG NGUYÊN -<br /> <br /> Đ<br /> <br /> TỈNH NGHỆ AN<br /> <br /> ĐẶNG HOÀI LINH<br /> <br /> Khóa học 2012-2016<br /> <br /> ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> -----------<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC<br /> ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ SẢN XUẤT LÚA<br /> Ở XÃ HƯNG TRUNG- HUYỆN HƯNG NGUYÊN-<br /> <br /> Đ<br /> <br /> TỈNH NGHỆ AN<br /> <br /> Sinh viên thực hiện:<br /> <br /> Giáo viên hướng dẫn:<br /> <br /> ĐẶNG HOÀI LINH<br /> <br /> PGS-TS TRẦN VĂN HÒA<br /> <br /> Lớp: K46B- KTNN<br /> Niên khóa: 2012 – 2016<br /> <br /> Huế, tháng 5 năm 2016<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: PGS.TS. Trần Văn Hòa<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Qua quá trình học tập và rèn luyện tại trường Đại học Kinh tế Huế- Đại học Huế,<br /> ngoài sự nổ lực phấn đấu của bản thân, sự dạy dỗ tận tình của quý thầy cô, cơ quan<br /> thực tập, sự động viên giúp đỡ của gia đình, bạn bè và người thân, tôi đã hoàn thành<br /> kì thực tập tốt nghiệp của mình.<br /> Qua đây tôi xin phép bày tỏ lòng cảm ơn chân thành đến:<br /> Trước hết tôi xin cảm ơn sâu sắc đến thầy giáo- PGS- TS. Trần Văn Hòa là người<br /> và hoàn thành khóa luận này.<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> đã trực tiếp hướng dẫn và giúp đỡ tận tình trong suốt quá trình thực hiện nghiên cứu<br /> <br /> Tôi cũng xin chân thành cảm ơn đến lãnh đạo trường Đại học Kinh tế Huế, các<br /> thầy cô giáo đã tận tình giảng dạy cho tôi, trang bị cho tôi những kiến thưc cần thiết<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> để hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này.<br /> <br /> Ủy ban nhân dân xã Hưng Trung, Đảng ủy, các đoàn thể và bà con nông dân xã<br /> Hưng Trung, đặc biệt là các chú, các bác trong Ban Nông nghiệp xã đã tạo điều kiện<br /> thuận lợi cho tôi học hỏi kinh nghiệm thực tế và các hộ gia đình đã nhiệt tình giúp đỡ<br /> tôi tiến hành thu thập số liệu điều tra nghiên cứu đề tài.<br /> Lời cuối cùng tôi xin bày tỏ lòng cảm ơn đến gia đình, bạn bè và người thân đã<br /> này.<br /> <br /> Đ<br /> <br /> chia sẽ, động viên tôi trong suốt quá trình học tập và thực hiện khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> Do thời gian thời tập, kiến thức và khả năng còn nhiều hạn chế nên nội dung đề<br /> tài này không tránh khỏi những sai sót. Kính mong sự góp ý của quý thầy cô và những<br /> người quan tâm đến đề tài này để đề tài được hoàn thiện hơn.<br /> Một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn!<br /> Huế, tháng 5 năm 2016<br /> Sinh viên thực hiện<br /> Đặng Hoài Linh<br /> SVTH: Đặng Hoài Linh<br /> <br /> i<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: PGS.TS. Trần Văn Hòa<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Trang<br /> PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ .................................................................................................1<br /> 1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI ............................................................................1<br /> 2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU .....................................................................................2<br /> 3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU .........................................................2<br /> 3.1.<br /> <br /> Đối tượng nghiên cứu ............................................................................................2<br /> <br /> 3.2.<br /> <br /> Phạm vi nghiên cứu ...............................................................................................2<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> 4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ............................................................................2<br /> 4.1.<br /> <br /> Phương pháp thu thập số liệu ................................................................................2<br /> <br /> 4.2.<br /> <br /> Phương pháp xử lí sổ liệu ......................................................................................3<br /> <br /> 5. BỐ CỤC KHÓA LUẬN ...........................................................................................4<br /> PHẦN 2: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ..................................................5<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ CƠ SỞ THỰC TIỄN CỦA HIỆU QUẢ KINH TẾ<br /> SẢN XUẤT LÚA ............................................................................................................5<br /> 1.1.<br /> <br /> CƠ SỞ LÍ LUẬN ..................................................................................................5<br /> Khái niệm về hiệu quả kinh tế ...........................................................................5<br /> <br /> 1.1.2.<br /> <br /> Phương pháp xác định hiệu quả kinh tế .............................................................7<br /> <br /> 1.1.3.<br /> <br /> Đặc điểm kinh tế, kĩ thuật của cây lúa ...............................................................9<br /> <br /> 1.1.4.<br /> <br /> Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh tế của hoạt động sản xuất lúa .................16<br /> <br /> 1.1.5.<br /> <br /> Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất lúa .............................................17<br /> <br /> 1.2.<br /> <br /> Đ<br /> <br /> 1.1.1.<br /> <br /> CƠ SỞ THỰC TIỄN ...........................................................................................19<br /> <br /> 1.2.1.<br /> <br /> Tình hình sản xuất lúa gạo trên thế giới ..........................................................19<br /> <br /> 1.2.2.<br /> <br /> Tình hình sản xuất lúa gạo của Việt Nam ........................................................20<br /> <br /> CHƯƠNG 2: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ SẢN XUẤT LÚA XÃ HƯNG<br /> TRUNG- HUYỆN HƯNG NGUYÊN- TỈNH NGHỆ AN ...........................................23<br /> 2.1. ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN KINH TẾ XÃ HỘI CỦA XÃ HƯNG TRUNG .............23<br /> 2.1.1. Điều kiện tự nhiên ...............................................................................................23<br /> 2.1.2. Điều kiện kinh tế- xã hội .....................................................................................25<br /> SVTH: Đặng Hoài Linh<br /> <br /> ii<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: PGS.TS. Trần Văn Hòa<br /> <br /> 2.1.3. Đánh giá chung tình hình cơ bản của xã Hưng Trung đối với hoạt động sản xuất<br /> trồng lúa .........................................................................................................................30<br /> 2.2. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT LÚA TRÊN ĐỊA BÀN XÃ HƯNG TRUNG ..............31<br /> 2.3. ĐẶC ĐIỂM SỬ DỤNG NGUỒN LỰC CỦA CÁC NÔNG HỘ ...........................33<br /> 2.3.1. Tình hình nhân khẩu và lao động của các hộ điều tra .........................................33<br /> 2.3.2. Tình hình sử dụng đất của các nông hộ ...............................................................35<br /> 2.3.3. Trang thiết bị tư hiệu sản xuất của các nông hộ ..................................................36<br /> 2.4. KẾT QUẢ VÀ HIỆU QUẢ SẢN XUẤT LÚA Ở XÃ HƯNG TRUNG ...............38<br /> 2.4.1. Quy mô diện tích, năng suất, sản lượng lúa của các hộ điều tra .........................38<br /> 2.4.3.<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> 2.4.2. Tình hình đầu tư sản xuất của các nông hộ .........................................................39<br /> Kết quả và hiệu quả sản xuất lúa của các hộ điều tra ......................................51<br /> <br /> 2.5. NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ SẢN XUẤT LÚA CỦA XÃ .........53<br /> 2.5.1. Quy mô đất đai của xã .........................................................................................53<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> 2.5.2. Chi phí trung gian ................................................................................................56<br /> 2.5.3. Phân tích sự phụ thuộc của năng suất lúa và một số nhân tố ảnh hưởng chủ yếu<br /> bằng hàm sản xuất dạng Cobb-Douglas ........................................................................58<br /> CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU ĐỂ NÂNG CAO HIỆU<br /> QUẢ SẢN XUẤT LÚA Ở XÃ HƯNG TRUNG ..........................................................63<br /> 3.1. Định hướng phát triển.............................................................................................63<br /> 3.2. Một sổ giải pháp cụ thể ..........................................................................................64<br /> <br /> Đ<br /> <br /> 3.2.1. Giải pháp về kĩ thuật............................................................................................64<br /> 3.2.2. Giải pháp về mặt cơ sở hạ tầng ...........................................................................66<br /> 3.2.3. Giải pháp về mặt đất đai ......................................................................................66<br /> 3.2.4. Giải pháp về công tác khuyến nông ....................................................................66<br /> 3.2.5. Giải pháp về vốn ..................................................................................................66<br /> PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .......................................................................67<br /> 1. KẾT LUẬN.............................................................................................................67<br /> 2. KIẾN NGHỊ ............................................................................................................68<br /> PHỤ LỤC 1<br /> PHỤ LỤC 2<br /> SVTH: Đặng Hoài Linh<br /> <br /> iii<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản