intTypePromotion=1
ADSENSE

Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá hiệu quả kinh tế nghề chế biến mắm tép của các hộ dân xã Hà Yên, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa

Chia sẻ: Trần Thị Hà | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:150

153
lượt xem
20
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khóa luận tốt nghiệp "Đánh giá hiệu quả kinh tế nghề chế biến mắm tép của các hộ dân xã Hà Yên, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa" được thực hiện nhằm đánh giá thực trạng tình hình sản xuất, tiêu thụ sản phẩm và hiệu quả kinh tế của nghề chế biến mắm tép, từ đó đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và hiệu quả kinh tế nghề chế biến mắm tép, góp phần phát triển bền vững trong thời gian tới.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá hiệu quả kinh tế nghề chế biến mắm tép của các hộ dân xã Hà Yên, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa

 1. HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM KHOA KINH TẾ & PTNT ­­­­­­ ­­­­­­ TRẦN THỊ TRANG ĐỀ TÀI: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ NGHỀ CHẾ BIẾN MẮM TÉP  CỦA CÁC HỘ DÂN XàHÀ YÊN, HUYỆN HÀ TRUNG,  TỈNH THANH HÓA KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
 2. Hà Nội,  2015 2
 3. HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM KHOA KINH TẾ & PTNT ­­­­­­ ­­­­­­ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ NGHỀ CHẾ BIẾN MẮM TÉP  CỦA CÁC HỘ DÂN XàHÀ YÊN, HUYỆN HÀ TRUNG,  TỈNH THANH HÓA Sinh viên thực hiện : TRẦN THỊ TRANG Msv : 563335 Lớp : QLKT Chuyên ngành : Quản lý kinh tế Người hướng dẫn : TS. HỒ NGỌC NINH
 4. Hà Nội,  2015 ii
 5. LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan rằng, số liệu, kết quả nghiên cứu trong khóa luận   này là trung thực và chưa hề được sử dụng trong bất cứ một nghiên cứu  nào khác và để bảo vệ một học vị nào. Em xin cam đoan tất cả các trích dẫn đều được chỉ rõ nguồn gốc. Hà Nội, ngày       tháng 12 năm 2015 TÁC GIẢ KHÓA LUẬN Trần Thị Trang i
 6. LỜI CẢM ƠN Trong quá trình học tập, nghiên cứu và hoàn thành khóa luận này, em  đã nhận được sự quan tâm giúp đỡ nhiệt tình của nhiều tập thể và cá nhân.   Nhân dịp này em xin chân thành cảm ơn đến những cá nhân và tập thể đó: Trước hết em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất đến người hướng   dẫn khoa học TS. Hồ Ngọc Ninh, người đã tận tình giúp đỡ em trong suốt  quá trình nghiên cứu và hoàn thành khóa luận. Em xin chân thành cảm  ơn Ban Giám đốc Học viện Nông Nghiệp  Việt Nam, tập thể  các thầy cô giáo Khoa Kinh tế  và Phát triển nông thôn  Học viện Nông Nghiệp Việt Nam đã tận tình giúp đỡ  em trong suốt quá  trình học tập, nghiên cứu để hoàn thành khóa luận  này. Xin cảm ơn tập thể các cơ quan, ban, ngành: UBND và người dân xã   Hà Yên,huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá đã tạo điều kiện giúp đỡ em trong  quá trình thu thập tài liệu để nghiên cứu khóa luận  này. Một lần nữa em xin chân thành cảm  ơn tất cả  sự  giúp đỡ  của tập   thể, người thân và bạn bè đã dành cho em! TÁC GIẢ KHÓA LUẬN Trần Thị Trang  ii
 7. MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN................................................................................................................................. I LỜI CẢM ƠN.................................................................................................................................... II MỤC LỤC......................................................................................................................................... III DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT................................................................................................... VI DANH MỤC CÁC BẢNG................................................................................................................ VII DANH MỤC CÁC HỘP, SƠ ĐỒ, ĐỒ THỊ VÀ HÌNH ........................................................................ IX TÓM TẮT ĐỀ TÀI............................................................................................................................. X PHẦN I.............................................................................................................................................. 1 MỞ ĐẦU............................................................................................................................................ 1 1.1.TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI................................................................................................... 1 1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU.......................................................................................................... 2 1.2.1 MỤC TIÊU CHUNG.................................................................................................................. 2 1.2.2 MỤC TIÊU CỤ THỂ.................................................................................................................. 2 1.3 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU............................................................................................................. 3 1.4 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU.................................................................................. 3 1.4.1 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU.................................................................................................... 3 1.4.2 PHẠM VI NGHIÊN CỨU........................................................................................................... 3 PHẦN II CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN.................................................................................................... 5 2.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN........................................................................................................................ 5 2.1.1 CÁC KHÁI NIỆM LIÊN QUAN.................................................................................................. 5 2.1.2 LÝ THUYẾT VỀ HIỆU QUẢ KINH TẾ ..................................................................................... 8 2.1.3 LÝ LUẬN VỀ NGHỀ CHẾ BIẾN MẮM TÉP........................................................................... 12 2.1.4 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ KINH TẾ NGHỀ CHẾ BIẾN MẮM TÉP.........15 2.2 CƠ SỞ THỰC TIỄN.................................................................................................................. 19 2.2.1 TÌNH HÌNH SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ NƯỚC MẮM CỦA NƯỚC TA HIỆN NAY................19 2.2.2 KINH NGHIỆM NÂNG CAO HIỆU QUẢ NGHỀ CHẾ BIẾN MẮN TÉP CỦA MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG Ở VIỆT NAM ................................................................................................................. 21 2.3. CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUAN............................................................... 24 PHẦN III ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU............................................................ 25 3.1 ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU......................................................................................... 25 3.1.1. ĐẶC ĐIỂM ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN CỦA XÃ......................................................................... 25 3.1.2. ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ-XÃ HỘI CỦA XÃ HÀ YÊN................................................................... 26 3.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU............................................................................................... 41 iii
 8. 3.2.1 PHƯƠNG PHÁP THU THẬP SỐ LIỆU.................................................................................. 41 3.2.2 PHƯƠNG PHÁP TỔNG HỢP VÀ XỬ LÝ SỐ LIỆU............................................................... 42 3.2.3PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH SỐ LIỆU.................................................................................. 42 3.2.4 HỆ THỐNG CHỈ TIÊU NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI........................................................................ 43 PHẦN IV KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN.................................................................................... 45 4.1 THỰC TRẠNG SẢN XUẤT VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ NGHỀ CHẾ BIẾN MẮM TÉP CỦA CÁC HỘ DÂN XÃ HÀ YÊN...................................................................................................................... 45 4.1.1 TÌNH HÌNH SẢN XUẤT MẮM TÉP CỦA XÃ HÀ YÊN TRONG 3 NĂM VỪA QUA................45 4.1.2 TÌNH HÌNH SẢN XUẤT CỦA CÁC HỘ KHẢO SÁT............................................................... 51 4.1.3 TÌNH HÌNH TIÊU THỤ SẢN PHẨM MẮM TÉP CỦA XÃ HÀ YÊN......................................... 66 4.1.4 KẾT QUẢ VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ NGHỀ CHẾ BIẾN CỦA NGHỀ CHẾ BIẾN MẮM TÉP TẠI XÃ HÀ YÊN..................................................................................................................................... 71 4.2 PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ KINH TẾ NGHỀ CHẾ BIẾN MẮM TÉP................................................................................................................................................. 91 4.2.1 ẢNH HƯỞNG CỦA MỨC ĐỘ ĐẦU TƯ ................................................................................ 91 4.2.2 ẢNH HƯỞNG CỦA QUY MÔ SẢN XUẤT............................................................................. 97 4.2.3 ẢNH HƯỞNG CỦA HÌNH THỨC TỔ CHỨC SẢN XUẤT...................................................... 97 4.2.4 ẢNH HƯỞNG CỦA TRÌNH ĐỘ KĨ THUẬT CỦA CHỦ HỘ.................................................... 98 4.2.5 ẢNH HƯỞNG CỦA THỊ TRƯỜNG ..................................................................................... 101 4.2.6 ẢNH HƯỞNG CỦA KINH NGHIỆM CHẾ BIẾN ĐẾN HIỆU QUẢ KINH TẾ NGHỀ CHẾ BIẾN MẮM TÉP...................................................................................................................................... 103 4.2.7 ẢNH HƯỞNG CỦA CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH....................................................................... 111 4.2.8 ẢNH HƯỞNG CỦA ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN ........................................................................ 111 4.3 ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH TẾ NGHỀ CHẾ BIẾN MẮM TÉP CỦA CÁC HỘ DÂN XÃ HÀ YÊN,HUYỆN HÀ TRUNG,TỈNH THANH HÓA................................. 113 4.3.1 ĐỊNH HƯỚNG...................................................................................................................... 113 4.3.2 CĂN CỨ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP........................................................................................... 113 4.3.3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH TẾ NGHỀ CHẾ BIẾN MẮM TÉP CỦA CÁC HỘ................................................................................................................................ 114 PHẦN V KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ........................................................................................................... 119 5.1 KẾT LUẬN.............................................................................................................................. 119 5.2 KIẾN NGHỊ.............................................................................................................................. 121 - ĐỐI VỚI ĐỊA PHƯƠNG: ............................................................................................................ 121 TÀI LIỆU THAM KHẢO................................................................................................................. 124 TÀI LIỆU INTERNET..................................................................................................................... 124 PHỤ LỤC....................................................................................................................................... 126 iv
 9. v
 10. DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Có nghĩa là BQ  Bình quân BQC Bình quân chung DN Doanh nghiệp GT Giá tiền HQ Hiệu quả HQKT  Hiệu quả kinh tế   LĐ  Lao động  LĐBQ Lao động bình quân NN Nông nghiệp NKBQ Nhân khẩu bình quân TB  Trung bình THCS Trung học cơ sở THPT Trung học phổ thông TNHH  Thu nhập hỗn hợp UBND Uỷ ban nhân dân vi
 11. DANH MỤC CÁC BẢNG Thứ tự  Tên bảng                      Trang Bảng 3.1: Tình hình sử dụng đất đai của xã Hà Yên qua 3 năm 2012 –   2014                                                                                         .....................................................................................       29 Bảng 3.2: Tình hình dân số và lao động của xã Hà Yên qua 3 năm 2012   – 2014                                                                                      ..................................................................................       33  Bảng 3.3: Hệ thống cơ sở hạ tầng của xã Hà Yên năm 2014                 .............       36 Bảng 3.4: Kết quả sản xuất kinh doanh của xã Hà Yên giai đoạn 2012    – 2014                                                                                      ..................................................................................       40  Bảng 4.1: Tình hình chế biến mắm tép của xã qua 3 năm 2012­2014  .   45   Bảng 4.2 : Tình hình chung về các hộ điều tra                                         .....................................       52 Bảng 4.3: Mức độ đầu tư công cụ dụng dụ phục vụ đánh  bắt  của các   nhóm hộ điều tra                                                                    ................................................................       57 Bảng 4.4: Cơ  sở  vật chất ,dụng cụ  chế  biến của các hộ  chế  biến   mắm tép phân theo quy mô chế biến                                     .................................       60 Bảng 4.5 : Chi phí chế biến mắm tép của các hộ theo quy mô sản xuất                                                                                                65 .............................................................................................     Bảng 4.6: Công tác kiểm tra chất lượng mắm tép của các hộ chế biến                                                                                                67 .............................................................................................      Bảng 4.7: Sản lượng đánh bắt của các hộ điều tra năm 2014                 .............       71  Bảng 4.8: Kết quả và hiệu quả khâu đánh bắt của nhóm hộ điều tra   73   Bảng 4.9: Kết quả chế biến mắm của các nhóm hộ điều tra                  ..............       76 Bảng 4.10: Kết quả và hiệu quả kinh tế nghề chế biến mắm của các   nhóm hộ theo quy mô                                                             ........................................................       80 vii
 12. Bảng 4.11 : Cơ  sở  vật chất ,dụng cụ chế biến của nhóm hộ  tự  đánh    bắt và nhóm hộ mua nguyên liệu                                          ......................................       84 Bảng 4.12 : Chi phí chế  biến mắm tép của nhóm hộ  tự  đánh bắt và   nhóm hộ mua nguyên liệu                                                      ..................................................       87 Bảng 4.13 : So sánh kết quả chế biến mắm của nhóm hộ tự đánh bắt    và nhóm hộ mua nguyên liệu                                                 .............................................       88 Về   HQKT   của   nhóm   hộ   tự   đánh   bắt   và   nhóm   hộ   mua   nguyên   liệu( nhóm hộ chỉ chế biến):                                                 .............................................       89 Bảng 4.14: Kết quả  và hiệu quả  kinh tế  nghề  chế  biến mắm của   nhóm hộ tự đánh bắt                                                              .........................................................       90  và nhóm hộ mua nguyên liệu                                                                     .................................................................       90 Bảng 4.15 : Kết quả  và hiệu quả  kinh tế  nghề  chế  biến mắm phân   theo mức đầu tư                                                                     .................................................................       94 Bảng 4.16 : Hiệu quả kinh tế nghề chế biến mắm phân theo mức đầu   tư                                                                                             .........................................................................................       95 Bảng 4.17 :Mức độ  tham khảo thông tin về  kĩ thuật chế  biến mắm   của chủ hộ                                                                            ........................................................................       100  Bảng 4.18 : Một số khó khăn của các hộ chế biến mắm tép                 .............       104 Bảng 4.19 : Kết quả  và hiệu quả  kinh tế  nghề  chế  biến mắm phân   theo kinh nghiệm chế biến                                                  ..............................................       106 Bảng 4.20 : Hiệu quả  kinh tế  nghề  chế  biến mắm phân theo kinh    nghiệm chế biến                                                                  ..............................................................       109 viii
 13. DANH MỤC CÁC HỘP, SƠ ĐỒ, ĐỒ THỊ VÀ HÌNH  Thứ tự Nội dung Trang Hộp 1: Dân làng tôi chủ yếu sống bằng nghề làm mắm tép....................................... 46 Hình 4. 1 : Hộ dân Phạm Thị Nghìn đang đánh bắt tép......................................................... 47 Hình 4.2: Hộ dân Đinh Thị Son và Trần Thị Tươi đang đãi tép............................................. 48 Hình 4.3: Chủ hộ Hà Thị Liên đang chế biến mắm tép.......................................................... 49 Sơ đồ 4.1: Quy trình muối mắp tép........................................................................................ 50 Hình 4.4: Sản phẩm mắm tép Hà Yên................................................................................... 67 ......................................................................................................................................... 67 Sơ đồ 4.2: Kênh tiêu thụ mắm tép của các hộ dân xã Hà Yên năm 2014............................. 69 Đồ thị 4.1 : Năng suất chế biến của nhóm hộ quy mô lớn,quy mô trug bình và quy mô nhỏ 77 Đồ thị 4.2: Giá bán mắm tép bình quân qua các năm.......................................................... 102 ix
 14. TÓM TẮT ĐỀ TÀI Những hạn chế, yếu kém của nghề chế biến mắm trên địa bàn xã Hà  Yên, huyện  Hà Trung  có  nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân về  phía Nhà nước. Để phát triển nghề chế biến mắm tép ở xã Hà Yên cần có  phương án sản xuất phù hợp với nhu cầu và tiềm năng, cần phải đổi mới   cơ chế, chính sách hỗ trợ cho sự phát triển của địa bàn.  Từ những yêu cầu  đó, đã thúc đẩy em chọn đề tài “Đánh giá hiệu quả kinh tế nghề chế biến   mắm tép của các hộ  dân xã Hà Yên, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa”   nhằm  đánh giá thực trạng tình hình sản xuất, tiêu thụ  sản phẩm và hiệu  quả  kinh tế  của nghề  chế  biến mắm tép, từ  đó đề  xuất giải pháp nhằm   nâng cao chất lượng sản phẩm và hiệu quả  kinh tế  nghề  chế  biến mắm   tép, góp phần phát triển bền vững trong thời gian tới. Mục tiêu cụ  thể  là :   Góp phần hệ thống hoá cơ sở lý luận và thực tiễn về HQKT của nghề chế  biến mắm tép. Đánh giá thực thực tr ạng sản xu ất, ch ế bi ến và hiệu quả  kinh tế  nghề  chế  bi ến m ắm tép của các hộ  dân xã Hà Yên, huyện Hà   Trung, tỉnh Thanh Hóa.  Phân tích các yếu tố   ảnh hưởng tới HQKT của   nghề  chế  biến mắm tép của các hộ  dân tại địa phương.  Đề  xuất một số  giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế nghề chế  biến mắm tép tại xã   trong thời gian tới. Trong quá trình nghiên cứu đã sử dụng các phiếu điều tra phỏng vấn   hộ  chế  biến mắm tép  và các cán bộ  địa phương  bằng bảng câu hỏi đã  chuẩn bị  sẵn, sử  dụng phương pháp chọn điểm nghiên cứu, phương pháp  thu thập số  liệu, tổng hợp và xử  lý số  liệu. Thu thập số  liệu đã công bố  qua liên hệ  với các phòng ban của xã và internet, sách, báo… về  tình hình   đất đai, lao động, tình hình sản xuất chế  biến mắm tép trên địa bàn xã để  làm nguồn tài liệu thu thập cho quá trình nghiên cứu. Thu thập số liệu mới   x
 15. sử  dụng phương pháp quan sát và điều tra, phỏng vấn nhanh. Sử  dụng   phần mềm SPSS và excel để  xử  lý số  liệu. Hệ  thống chỉ  tiêu nghiên cứu   gồm: Hệ thống chỉ tiêu đánh giá nguồn lực phục vụ sản xuất , hệ thống chỉ  tiêu đánh giá kết quả sản xuất, Hệ thống chỉ tiêu đánh giá HQKT  Ở phần kết quả nghiên cứu đã tập trung làm rõ được 4 nội dung chính   sau: Về thực trạng sản xuất và chế biến mắm tép trên địa bàn xã Hà Yên:  Trong những năm gần đây số  hộ đánh bắt tép và số  hộ chế  biến tép có xu  hướng tăng qua các năm. Cùng với việc mở  rộng về  quy mô chế  biến thì  sản lượng chế  biến mắm của các hộ  trên địa bàn cũng có xu hướng tăng.  Mặc dù giá cả các yếu tố đầu vào liên tục thay đổi nhưng giá bán của mắm   tép cũng tăng theo giá các yếu tố  đầu vào nên mối quan tâm duy nhất của   các hộ chế biến là vấn đề về tiêu thụ. Nếu sản phẩm mắm tép Hà Yên tìm   được một chỗ đứng vững trên thì trường thì nghề  chế  biến mắm tép ở  xã  Hà Yên sẽ phát triển mạnh hơn nữa. ­Về  đánh giá HQKT: Theo điều tra và phân tổ  các nhóm hộ  theo các  tiêu chí khác nhau cho thấy:  + Phân tổ  theo quy mô chế  biến: HQKT của các nhóm hộ  phân theo   quy mô chế  biến là khác nhau. Mặc dù  ở nhóm hộ  quy mô lớn có mức độ  đầu tư  cho chế  biến cao hơn các nhóm hộ  trung bình và nhóm hộ  nhỏ  nhưng HQKT mang lại của nhóm hộ quy mô lớn lại cao hơn của nhóm hộ  còn lại. Có sự  khác nhau như  vậy do các hộ  quy mô lớn thường chế  biến  theo đơn hàng và hộ đầu tư chi phí cho nguyên liệu cao hơn nên sản lượng   mắm đạt được của họ  cao hơn. Mặt khác, nhóm hộ  này tận dụng được   công lao động nên số công lao động của hộ ít hơn các nhóm hộ khác.  xi
 16. + Phân tổ theo hình thức tổ chức: Trong nghiên cứu đã có sự phân tổ  để  so sánh HQKT đạt được của nhóm hộ  vừa đánh bắt vừa chế  biến. Từ  đó cho thấy, nhóm hộ  chỉ  tập chung cho chế  biến sẽ  mang lại HQKT cao   hơn nhóm hộ vừa đánh bắt vừa chế biến vì nhóm hộ chế biến thường mua  100% nguyên liệu nên họ  có sự  chọn lựa cho nguyên liệu chế  biến của  mình. Ngược lại nhóm hộ  vừa chế  biến vừa đánh bắt thì nguyên liệu chế  biến của họ là sản phẩm họ đánh bắt được nên dù có những mẻ tép không  ngon thì họ  vẫn mang về chế biến nên năng suất mắm đạt được là không  cao. Tép nguyên liệu không ngon nên mắm sẽ  không đỏ, không ngon làm  cho giá bán của nhóm hộ này thấp hơn nhóm hộ chỉ chế biến. + Phân tổ  theo mức độ  đầu tư: Các nhóm hộ  đầu tư  cho công cụ  dụng cụ và nguyên liệu cao thì đạt được HQKT cao hơn các nhóm hộ  còn   lại vì như  đã phân tích thì nguyên liệu chính cho chế  biến là tép. Nếu tép  nguyên liệu ngon sẽ cho ra sản phẩm năng suất cao, ngon hơn và giá bán sẽ  cao hơn. Mặt khác, các hộ  đầu tư  công cụ  dụng cụ  chế  biến lớn sẽ  giúp  quá trình chế biến diễn ra liên tục, dụng cụ tốt giúp quá trình lên men mắm   tốt hơn và mắm sẽ  ngon hơn. Chính vì thế  nên những hộ  đầu tư  cho chế  biến cao sẽ mang lại HQKT cao hơn. ­ Về  các yếu tố   ảnh hưởng: Đề  tài đã nghiên cứu một số các yếu tố  ảnh hưởng đến nghề  chế  biến mắm tép trên địa bàn xã Hà Yên gồm :  Ảnh  hưởng của mức đầu tư; Ảnh hưởng của quy mô sản xuất; Ảnh hưởng của hình   thức tổ chức chế biến;  Ảnh hưởng của trình độ của chủ hộ; Ảnh hưởng kinh  nghiệm chế biến của chủ hộ; Ảnh hưởng thị trường;  Ảnh hưởng điều kiện tự  nhiên; Ảnh hưởng của cơ chế chính sách. Từ  các  nghiên cứu về  yếu tố   ảnh hưởng đến HQKT nghề  chế  biến  mắm tép, đề tài đã nghiên cứu đề xuất một số giải pháp gồm: Giải pháp về quy  xii
 17. mô sản xuất; giải pháp về đào tạo nâng cao trình độ kĩ thuật; giải pháp về tiếp   cận yếu tố đầu vào vốn và nguyên liệu; giải pháp về thị trường tiêu thụ; giải  pháp về môi trường. Nghề  chế  biến mắm tép đã và đang phát triển theo chiều hướng tốt  trên địa bàn xã Hà Yên, huyện Hà Trung, tình Thanh Hóa. Tuy nhiên, để  nâng cao HQKT nghề  chế  biến mắm tép thì cần có sự  góp sức của cả  chính quyền địa phương và người dân nơi đây, có  vậy thì nghề  chế  biến  mắm tép sẽ  có chỗ  đứng nhất định trên thị  trường, người sản xuất đạt  được hiệu quả cao, từ đó sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế trên địa bàn. xiii
 18. PHẦN I MỞ ĐẦU 1.1.Tính cấp thiết của đề tài Trong những năm qua,    nước ta đã và đang hội nhập mạnh mẽ  với   nền kinh tế  thế  giới. Kinh tế  đất nước đã đạt được những thành tựu to   lớn. Nước ta xuất phát điểm là một nướ c nông nghiệp lạc hậu kém phát  triển với đa số  người dân sống  ở  nông thôn, gắn bó với nông nghiệp . Vì  vậy, muốn kinh tế  nước nhà đi lên các nhà hoạch định chính sách phải  đặc biệt quan tâm đến sự  phát triển của nông nghiệp, nông thôn.  Những  năm   gần  đây,    sản  xuất   ở   nông  thôn  đã   có  những   bước  biến  chuyển   mạnh mẽ  từ  nền nông nghiệp tự  cung tự  cấp sang n ền s ản xu ất hàng  hoá đem lại hiệu quả  cao cho ng ười nông dân. Tuy nhiên, cùng với sự  phát   triển  chung   đó   thì  sản   xuất  tại  nông  thôn   đang  phải   đứng   trước   những khó khăn lớn khi hàng hóa của chúng ta chịu sự cạnh tranh gay g ắt   với những sản phẩm có chất lượng cao, mẫu mã đẹp của các nước khác.  Vì vậy,  để  cạnh tranh cần phải tiến hành chuyên môn hoá sản xuất và  phát triển các mặt hàng mang tính truyền thống của mỗi một địa phương.  Đất nước khởi sắc từng ngày nhưng có những nét xưa, những món ăn  truyền thống vẫn còn đọng lại trong lòng của người dân Việt, và trong đó  có món mắm tép, món ăn đã được dâng lên tiến vua. Nhưng chẳng phải nơi   đâu cũng làm được món ăn dân dã mang đậm bản sắc quê hương này. Một  trong số ít nơi chế biến được không thế không nhắc tới quê hương Hà Yên,   Hà Trung, Thanh Hóa. Ở Hà Yên, nghề chế  biến mắm tép là một trong những nghề truyền   thống có từ  xa xưa của người dân nơi đây. Trải qua bao thăng trầm bởi   biến cố chiến tranh và kinh tế thị trường chi phối, đến nay nó vẫn là nghề  1
 19. truyền thống không bị mai một.  Hà Yên lại được thiên nhiên ưu đãi cho phát triển thủy sản nước ngọt   đặc biệt mà không phải vùng, miền nào cũng có là tép riu. Bao đời nay   người dân nơi đây đúc rút thành những kinh nghiệm quý để chế biến thành  món mắm tép có chất lượng và có thương hiệu, được nhiều người biết  đến. Tuy nhiên,  món mắm tép quê hương mới chỉ đư ợc chế biến để phục  vụ cho địa bàn xã, người dân Việt vẫn chưa được thưởng thức nhiều về món   ăn đồng quê này bởi lẽ người dân Hà Yên chưa phát triển chế biến sản xuất   mắp tép với quy mô rộng để xuất bán đi các tỉnh thành.  Xuất phát từ thực tế  đó,  việc xem xét tình hình chế biến mắm tép của địa phương, đánh giá chính  xác hiệu quả  kinh tế  nghề  chế  biến mắm và tìm ra các yếu tố   ảnh hưởng   đến HQKT nghề  chế  biến mắm tép là một trong những cơ  sở  để  đưa ra  những giải pháp nhằm nâng cao kết quả và hiệu quả chế biến mắm tép để  giúp các hộ  sản xuất có hiệu quả  hơn. Vì vậy em chọn đề  tài nghiên cứu  “Đánh giá hiệu quả  kinh tế nghề  chế  biến mắm tép của các hộ  dân xã   Hà Yên, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa”. 1.2. Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung       Trên cơ sở  đánh giá thực trạng tình hình sản xuất, hiệu quả  kinh tế  của nghề  chế biến mắm tép, từ đó đề  xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu  quả  kinh tế  nghề  chế  biến mắm tép góp phần nâng cao thu nhập và đời  sống của người dân trong thời gian tới. 1.2.2 Mục tiêu cụ thể ­ Góp phần hệ  thống hoá cơ  sở  lý luận và thực tiễn về  HQKT của   nghề chế biến mắm tép. ­ Đánh giá thực thực tr ạng s ản xu ất, ch ế bi ến và hiệu quả kinh tế  nghề  chế  biến m ắm tép của các hộ  dân xã Hà Yên, huyện Hà Trung,   2
 20. tỉnh Thanh Hóa . ­ Phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới HQKT của nghề chế biến mắm   tép  của các hộ dân tại địa phương.   ­ Đề  xuất một số  giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả  kinh tế  nghề  chế biến mắm tép của các hộ dân tại xã Hà Yên trong thời gian tới. 1.3 Câu hỏi nghiên cứu Thực trạng phát triển nghề chế biến mắm tép của các hộ  dân xã Hà   Yên đang diễn ra như  thế  nào? Hiệu quả  kinh tế  mang lại cho các hộ  từ  nghề chế biến mắm tép này ra sao và đang đạt được ở mức độ nào? Đâu là những yếu tố   ảnh hưởng chính đến hiệu quả  kinh tế  nghề  chế biến mắm tép của các hộ? Giải pháp nào giúp các hộ nâng cao hiệu quả kinh tế nghề chế biến   mắm tép của các hộ dân ở địa phương? 1.4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 1.4.1  Đối tượng nghiên cứu ­ Các vấn đề lý luận và thực tiễn về HQKT của nghề chế biến mắm  tép của xã Hà Yên, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa. ­ Đối tượng khảo sát gồm các hộ gia đình chế biến mắm tép và một số  cán bộ chính quyền địa phương của xã Hà Yên, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh   Hóa. 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu * Phạm vi về nội dung:  Nghiên cứu tình hình sản xuất thực tế của các hộ chế biến mắm tép  ở xã Hà Yên, trên cơ sở đó đề  xuất một số  giải pháp nhằm nâng cao hiệu  quả nghề chế biến mắm tép của các hộ dân trong thời gian tới. * Phạm vi về thời gian nghiên cứu. Các số liệu thứ cấp sẽ được thu thập trong 3 năm gần nhất giai đoạn  2012­2014. Các số  liệu sơ  cấp phục vụ  nghiên cứu được thu thập trong  3
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2