intTypePromotion=1
ADSENSE

Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ hoạt động cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Công Thương – Chi nhánh Lâm Đồng

Chia sẻ: Thangnamvoiva2 Thangnamvoiva2 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:199

93
lượt xem
12
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khóa luận nghiên cứu, đánh giá hoạt động cho vay, hệ thống kiểm soát nội bộ hoạt động cho vay tại ngân hàng thương mại nói chung từ đó phân tích đánh giá thực trạng hoạt động cho vay, hệ thống kiểm soát nội bộ hoạt động cho vay tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Công thương – Chi nhánh Lâm Đồng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ hoạt động cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Công Thương – Chi nhánh Lâm Đồng

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> <br /> ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> KHOA KẾ TOÁN TÀI CHÍNH<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> --------------------<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ HOẠT<br /> ĐỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH<br /> NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN<br /> <br /> Đ<br /> <br /> CÔNG THƯƠNG – CHI NHÁNH LÂM ĐỒNG<br /> <br /> ĐOÀN THỊ DUNG<br /> <br /> Huế, tháng 05 năm 2014<br /> i<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> <br /> ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> KHOA KẾ TOÁN TÀI CHÍNH<br /> --------------------<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC<br /> ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ HOẠT<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> ĐỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH<br /> NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN<br /> <br /> Đ<br /> <br /> CÔNG THƯƠNG – CHI NHÁNH LÂM ĐỒNG<br /> <br /> Sinh viên thực hiện:<br /> <br /> Giáo viên hướng dẫn:<br /> <br /> Đoàn Thị Dung<br /> Lớp: K44B-KT<br /> Niên khóa: 2010 - 2014<br /> <br /> ThS. Nguyễn Ngọc Thủy<br /> <br /> Huế, tháng 05 năm 2014<br /> <br /> ii<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Để có thể thành khóa luận tốt nghiệp này em xin chân thành cảm ơn thầy cô<br /> trường Đại học kinh tế Huế đã truyền đạt cho em nhiều kiến thức quý báu trong thời<br /> gian học tập tại mái trường thân yêu.<br /> Đặc biệt em xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Th.s Nguyễn Ngọc Thủy đã tận tình<br /> giúp đỡ, hướng dẫn, chỉ bảo tỉ mỉ cho em trong suốt quá trình thực tập và hoàn thành<br /> luận văn.<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> Em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Ban lãnh đạo Vietinbank Lâm Đồng, đặc<br /> biệt các anh chị trong phòng khách hàng doanh nghiệp và tập thể cán bộ, nhân viên<br /> trong Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Công Thương – Chi nhánh Lâm Đồng đã quan<br /> tâm, nhiệt tình trao đổi, truyền đạt cho em nhiều kinh nghiệm, cung cấp thông tin thiết<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> thực nhất, tạo điều kiện cho em được nghiên cứu, làm quen với môi trường nghề<br /> nghiệp thực tế trong quá trình thực tập tại đơn vị.<br /> <br /> Em xin cảm ơn gia đình, bạn bè đã khích lệ, động viên em, là chỗ dựa tinh thần<br /> cho em trong thời gian qua.<br /> <br /> Kính chúc quý thầy cô, quý anh chị trong ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Công<br /> Thương – Chi nhánh Lâm Đồng cùng gia đình, bạn bè luôn dồi dào sức khỏe, hạnh<br /> phúc và thành công trong cuộc sống.<br /> <br /> Đ<br /> <br /> Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn!<br /> <br /> iii<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ ................................................................................................ 1<br /> 1. Lý do chọn đề tài: .................................................................................................. 1<br /> 2. Mục đích nghiên cứu: ............................................................................................ 2<br /> 3. Mục tiêu nghiên cứu: ............................................................................................. 2<br /> 4. Đối tượng nghiên cứu: ........................................................................................... 3<br /> 5. Phạm vi nghiên cứu. .............................................................................................. 3<br /> 6. Phương pháp nghiên cứu: ...................................................................................... 3<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> 7. Tính mới của đề tài: ............................................................................................... 3<br /> 8. Cấu trúc đề tài: ...................................................................................................... 4<br /> PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU.............................................. 5<br /> CHƯƠNG 1: CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> BỘ TRONG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI NÓI CHUNG VÀ HỆ THỐNG<br /> KIỂM SOÁT NỘI BỘ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TRONG NGÂN HÀNG<br /> THƯƠNG MẠI. ............................................................................................................. 5<br /> 1.1.<br /> <br /> Tổng quan về hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại. .......................... 5<br /> Khái niệm tín dụng ngân hàng. ................................................................... 5<br /> <br /> 1.1.2.<br /> <br /> Đặc điểm của tín dụng ngân hàng: .............................................................. 5<br /> <br /> 1.1.3.<br /> <br /> Các loại hình tín dụng ngân hàng. ............................................................... 6<br /> <br /> 1.1.4.<br /> <br /> Rủi ro tín dụng của hoạt động tín dụng. ...................................................... 7<br /> <br /> 1.1.5.<br /> <br /> Vai trò của tín dụng ngân hàng: ................................................................ 10<br /> <br /> Đ<br /> <br /> 1.1.1.<br /> <br /> 1.2.<br /> <br /> Tổng quan về kiểm soát nội bộ trong ngân hàng: ............................................ 11<br /> <br /> 1.2.1.<br /> <br /> Khái niệm về kiểm soát nội bộ, hệ thống kiểm soát nội bộ. ..................... 11<br /> <br /> 1.2.2.<br /> <br /> Mục tiêu và vai trò của kiểm soát nội bộ trong ngân hàng. ...................... 12<br /> <br /> 1.2.3.<br /> <br /> Sự cần thiết của kiểm soát nội bộ đối với tổ chức tín dụng. ..................... 13<br /> <br /> 1.2.4.<br /> <br /> Các yếu tố cần thiết của một hệ thống kiểm soát nội bộ trong ngân<br /> <br /> hàng.<br /> <br /> ................................................................................................................... 13<br /> <br /> 1.3.<br /> <br /> Hệ thống kiểm soát nội bộ theo Basel II:......................................................... 18<br /> <br /> 1.4.<br /> <br /> Kiểm soát nội bộ hoạt động cho vay trong ngân hàng thương mại. ................ 20<br /> iv<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> <br /> 1.4.1.<br /> <br /> Khái quát về hoạt động cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp. ........ 20<br /> <br /> 1.4.2.<br /> <br /> Kiểm soát nội bộ hoạt động cho vay đối với khách hàng doanh<br /> <br /> nghiệp. ................................................................................................................... 31<br /> CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ HOẠT ĐỘNG CHO<br /> VAY ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG<br /> THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG – CHI NHÁNH LÂM ĐỒNG. .... 35<br /> 2.1.<br /> <br /> Lịch sử hình thành và phát triển. ..................................................................... 35<br /> Quá trình hình thành và phát triển............................................................. 35<br /> <br /> 2.1.2.<br /> <br /> Các lĩnh vực hoạt động ............................................................................. 35<br /> <br /> 2.1.3.<br /> <br /> Cơ cấu tổ chức:.......................................................................................... 37<br /> <br /> 2.1.4.<br /> <br /> Tình hình lao động cuả Vietinbank Lâm Đồng qua hai năm 2012 –<br /> <br /> 2013.<br /> <br /> ................................................................................................................... 39<br /> <br /> 2.1.5.<br /> <br /> Tình hình hoạt động của ngân hàng qua các năm 2011, 2012, 2013. ....... 40<br /> <br /> 2.1.6.<br /> <br /> Tình hình huy động vốn của ngân hàng qua 3 năm. ................................. 42<br /> <br /> 2.1.7.<br /> <br /> Tình hình dư nợ. ........................................................................................ 44<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> 2.2.<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> 2.1.1.<br /> <br /> Thực trạng kiểm soát nội bộ đối với hoạt động cho vay đối với khách<br /> <br /> hàng doanh nghiệp của ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Công Thương – Chi<br /> nhánh Lâm Đồng: ....................................................................................................... 46<br /> 2.2.1.<br /> <br /> Cơ cấu tổ chức hệ thống kiểm soát nội bộ trong ngân hàng TMCP<br /> <br /> Công Thương. ......................................................................................................... 46<br /> Các quy định của ngân hàng trong hoạt động cho vay đối với đối<br /> <br /> Đ<br /> <br /> 2.2.2.<br /> <br /> tượng khách hàng doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế ......................................... 50<br /> 2.2.3.<br /> <br /> Thực trạng kiểm soát nội bộ chu trình cho vay tại Ngân hàng<br /> <br /> TMCPCT chi nhánh Lâm Đồng. ............................................................................ 55<br /> CHƯƠNG 3: ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRONG<br /> HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG VIETIN BANK LÂM<br /> ĐỒNG ........................................................................................................................... 69<br /> 3.1.<br /> <br /> Những thành tựu đạt được. .............................................................................. 69<br /> <br /> 3.2.<br /> <br /> Những tồn tại và nguyên nhân dẫn đến những tồn tại trong chu trình tín<br /> <br /> dụng. .......................................................................................................................... 77<br /> v<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2