intTypePromotion=1
ADSENSE

Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá hiệu quả kinh tế sản xuất hồ tiêu trên địa bàn xã Vĩnh Giang – Huyện Vĩnh Linh – Tỉnh Quảng Trị

Chia sẻ: Thangnamvoiva29 Thangnamvoiva29 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:79

129
lượt xem
10
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu chính của việc nghiên cứu đề tài là hệ thống hóa cơ sở lý luận về hiệu quả kinh tế, đánh giá đúng kết quả và hiệu quả sản xuất hồ tiêu, tìm ra những nhân tố ảnh hưởng đến nó, trên cơ sở đó đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất hồ tiêu ở xã Vĩnh Giang nói riêng và huyện Vĩnh Linh nói chung. Đồng thời, qua quá trình nghiên cứu tôi đã vận dụng được những kiến thức được học tại trường vào việc thực hiện khóa luận tốt nghiệp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá hiệu quả kinh tế sản xuất hồ tiêu trên địa bàn xã Vĩnh Giang – Huyện Vĩnh Linh – Tỉnh Quảng Trị

ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN<br /> <br /> tế<br /> <br /> H<br /> <br /> uế<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> họ<br /> <br /> cK<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ SẢN XUẤT CÂY HỒ TIÊU<br /> TRÊN ĐỊA BÀN XÃ VĨNH GIANG – HUYỆN VĨNH LINH –<br /> TỈNH QUẢNG TRỊ.<br /> <br /> NGÔ THỊ PHƯƠNG NHUNG<br /> <br /> Niên khóa 2007 - 2011<br /> <br /> 1<br /> <br /> uế<br /> <br /> ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN<br /> <br /> H<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC<br /> <br /> tế<br /> <br /> ĐỀ TÀI:<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> họ<br /> <br /> cK<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ SẢN XUẤT CÂY HỒ TIÊU<br /> TRÊN ĐỊA BÀN XÃ VĨNH GIANG – HUYỆN VĨNH LINH –<br /> TỈNH QUẢNG TRỊ.<br /> <br /> Sinh viên thực hiện:<br /> Ngô Thị Phương Nhung<br /> Lớp: K41A - KTNN<br /> Niên khóa: 2007 - 2011<br /> <br /> Giáo viên hướng dẫn:<br /> TS. Trần Văn Hòa<br /> <br /> Huế, tháng 05 năm 2011<br /> <br /> 2<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Khóa luận tốt nghiệp được hoàn thành là kết quả học tập tại trường đại học<br /> kinh tế, đại học Huế với sự dìu dắt, dạy dỗ tận tình, chu đáo của các thầy cô giáo.<br /> Cho phép tôi được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới:<br /> <br /> uế<br /> <br /> - Thầy giáo T.S: Trần Văn Hòa, người đã trực tiếp hướng dẫn và giúp đỡ tôi<br /> hoàn thành đề tài này với tất cả tinh thần, trách nhiệm và lòng nhiệt tình.<br /> <br /> H<br /> <br /> - Ban giám hiệu nhà trường, phòng giáo vụ - công tác sinh viên, cùng tất cả quý<br /> <br /> tế<br /> <br /> thầy cô đã hết lòng dạy dỗ, truyền thụ những kiến thức, kinh nghiệm quý báu trong<br /> suốt thời gian học tập tại trường đại học kinh tế.<br /> <br /> h<br /> <br /> - Cán bộ UBND và bà con nông dân trên địa bàn xã Vĩnh Giang đã nhiệt tình<br /> <br /> in<br /> <br /> giúp đỡ, cung cấp thông tin để tôi có thể hoàn thành tốt đề tài này.<br /> - Gia đình, bạn bè đã giúp đỡ, động viên, khuyến khích tôi trong suốt thời gian<br /> <br /> cK<br /> <br /> học tập, nghiên cứu và hoàn thành khóa luận tốt nghiệp.<br /> Do thời gian nghiên cứu có hạn, kinh nghiệm thực tế chưa nhiều nên không<br /> <br /> họ<br /> <br /> tránh khỏi những sai sót. Rất mong được sự đóng góp của quý thầy cô và bạn bè để đề<br /> tài được hoàn thiện hơn.<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn!<br /> <br /> Huế, tháng 5 năm 2011<br /> Sinh Viên<br /> Ngô Thị Phương Nhung<br /> <br /> 3<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ ......................................................................................11<br /> 1. Tính cấp thiết của đề tài .........................................................................................11<br /> 2. Mục đích nghiên cứu đề tài ...................................................................................13<br /> 3. Phương pháp nghiên cứu đề tài .............................................................................13<br /> 4. Giới hạn nghiên cứu đề tài .....................................................................................13<br /> PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ........................................15<br /> Chương I: TỔNG QUAN CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU ...................................15<br /> <br /> uế<br /> <br /> 1.1. CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU ...................................15<br /> 1.1.1. Cơ sở lý luận .....................................................................................................15<br /> <br /> H<br /> <br /> 1.1.1.1. Khái niệm, bản chất, ý nghĩa của hiệu quả kinh tế ...................................15<br /> <br /> tế<br /> <br /> 1.1.1.2. Khái niệm và một số đặc điểm sinh trưởng, phát triển của cây hồ tiêu .17<br /> 1.1.1.3. Vị trí, vai trò của cây hồ tiêu đối với xu hướng phát triển kinh tế hộ ....18<br /> <br /> h<br /> <br /> 1.1.1.4. Tác động của cây hồ tiêu đối với môi trường sinh thái ............................19<br /> <br /> in<br /> <br /> 1.1.1.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển của sản xuất cây hồ tiêu .......20<br /> 1.1.1.5.1. Điều kiện tự nhiên .....................................................................................20<br /> <br /> cK<br /> <br /> 1.1.1.5.2. Điều kiện kinh tế - xã hội..........................................................................21<br /> 1.1.1.6. Một số chỉ tiêu đánh giá kết quả và hiệu quả sản xuất hồ tiêu ................23<br /> <br /> họ<br /> <br /> 1.1.1.6.1. Chỉ tiêu đánh giá kết quả ..........................................................................23<br /> 1.1.1.6.2. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh tế ...........................................................24<br /> 1.1.2. Cơ sở thực tiễn ..................................................................................................25<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> 1.1.2.1. Tình hình sản xuất hồ tiêu trên thế giới......................................................25<br /> 1.1.2.2. Tình hình sản xuất hồ tiêu ở Việt Nam ......................................................27<br /> 1.1.2.3. Tình hình sản xuất hồ tiêu ở Quảng Trị .....................................................29<br /> 1.1.2.4. Tình hình sản xuất hồ tiêu ở huyện Vĩnh Linh ..........................................31<br /> 1.2. ĐẶC ĐIỂM CỦA ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU ................................................32<br /> 1.2.1. Điều kiện tự nhiên ............................................................................................32<br /> 1.2.1.1. Vị trí địa lý .....................................................................................................32<br /> 1.2.1.2. Địa hình, địa mạo ..........................................................................................33<br /> 1.2.1.3. Đặc điểm khí hậu, thủy văn .........................................................................33<br /> <br /> 4<br /> <br /> 1.2.2. Điều kiện kinh tế - xã hội ................................................................................34<br /> 1.2.2.1. Dân cư và nguồn lao động ...........................................................................34<br /> 1.2.2.2. Hiện trạng và tình hình sử dụng đất ............................................................36<br /> 1.2.2.3. Điều kiện cơ sở hạ tầng ................................................................................39<br /> 1.2.2.4. Các điều kiện kinh tế - xã hội ......................................................................39<br /> 1.2.3. Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của xã...................41<br /> 1.2.3.1. Thuận lợi ........................................................................................................41<br /> <br /> uế<br /> <br /> 1.2.3.2. Khó khăn ........................................................................................................41<br /> Chương II: HIỆU QUẢ KINH TẾ SẢN XUẤT HỒ TIÊU TRÊN ĐỊA BÀN XÃ<br /> <br /> H<br /> <br /> VĨNH GIANG – HUYỆN VĨNH LINH – TỈNH QUẢNG TRỊ ..........................43<br /> 2.1. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT HỒ TIÊU TRÊN ĐỊA BÀN XÃ VĨNH GIANG43<br /> <br /> tế<br /> <br /> 2.1.1. Tình hình phân bố diện tích trồng hồ tiêu .....................................................43<br /> 2.1.2. Tình hình diện tích, năng suất, sản lượng hồ tiêu ........................................44<br /> <br /> h<br /> <br /> 2.2. NĂNG LỰC SẢN XUẤT CỦA NHÓM HỘ ĐIỀU TRA NĂM 2010 ........46<br /> <br /> in<br /> <br /> 2.2.1. Lao động ............................................................................................................46<br /> <br /> cK<br /> <br /> 2.2.2. Diện tích đất đai................................................................................................47<br /> 2.2.3. Tư liệu sản xuất của nhóm hộ điều tra ...........................................................49<br /> 2.3. HIỆU QUẢ SẢN XUẤT HỒ TIÊU CỦA NHÓM HỘ ĐIỀU TRA.............51<br /> <br /> họ<br /> <br /> 2.3.1. Quy mô diện tích, năng suất, sản lượng hồ tiêu của nhóm hộ điều tra năm<br /> 2010 ..............................................................................................................................51<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> 2.3.2. Chi phí sản xuất hồ tiêu của nhóm hộ điều tra .............................................52<br /> 2.3.3. Kết quả và hiệu quả kinh tế từ sản xuất hồ tiêu của nhóm hộ điều tra năm<br /> 2010 ..............................................................................................................................55<br /> 2.3.3.1. Đánh giá hiệu quả kinh tế của cây hồ tiêu trên một ha thông qua các chỉ tiêu<br /> GO, IC, VA ..................................................................................................................55<br /> 2.3.3.2. Đánh giá hiệu quả kinh tế của cây hồ tiêu trên một ha thông qua các chỉ tiêu<br /> dài hạn NPV, IRR, B/C ..............................................................................................57<br /> 2.3.4. Thị trường tiêu thụ hồ tiêu ..............................................................................58<br /> 2.4. MỘT SỐ NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾT QUẢ VÀ HIỆU QUẢ SẢN<br /> XUẤT HỒ TIÊU CỦA NHÓM HỘ ĐIỀU TRA ....................................................60<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2