Khóa luận tốt nghiệp: Hoàn thiện các giải pháp quản trị nguồn nhân lực của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tài Năng tại Hà Nội

Chia sẻ: Hạnh Phúc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:78

0
95
lượt xem
32
download

Khóa luận tốt nghiệp: Hoàn thiện các giải pháp quản trị nguồn nhân lực của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tài Năng tại Hà Nội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khoá luận sẽ đi sâu phân tích tình hình quản trị nguồn nhân lực từ năm 2011 đến năm 2013 thông qua cơ cấu, nội bộ chỉ tiêu về nhân quản trị nguồn nhân lực của công ty trong giai đoạn này. Qua đó, đánh giá tổng quát tình hinh hoạt động quản trị và phân bổ nguồn lực của công ty.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Hoàn thiện các giải pháp quản trị nguồn nhân lực của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tài Năng tại Hà Nội

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> <br /> ---o0o---<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> <br /> ĐỀ TÀI:<br /> <br /> HOÀN THIỆN CÁC GIẢI PHÁP QUẢN TRỊ<br /> NGUỒN NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY<br /> TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TÀI NĂNG<br /> TẠI HÀ NỘI<br /> <br /> SINH VIÊN THỰC HIỆN : PHẠM VŨ HUY<br /> MÃ SINH VIÊN<br /> <br /> : A17629<br /> <br /> CHUYÊN NGÀNH<br /> <br /> : QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> <br /> HÀ NỘI – 2014<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> <br /> ---o0o---<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> <br /> ĐỀ TÀI:<br /> <br /> HOÀN THIỆN CÁC GIẢI PHÁP QUẢN TRỊ<br /> NGUỒN NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY<br /> TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TÀI NĂNG<br /> TẠI HÀ NỘI<br /> Giáo viên hƣớng dẫn<br /> <br /> : PGS.TS Đồng Xuân Ninh<br /> <br /> Sinh viên thực hiện<br /> <br /> : Phạm Vũ Huy<br /> <br /> Mã sinh viên<br /> <br /> : A17629<br /> <br /> Chuyên ngành<br /> <br /> : Quản Trị Kinh Doanh<br /> <br /> HÀ NỘI – 2014<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Với tất cả lòng biết ơn, trước hết em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới thầy giáo<br /> PGS.TS Đồng Xuân Ninh đã tận tình hướng dẫn và giúp đỡ em trong quá trình hoàn<br /> thành khóa luận tốt nghiệp. Em cũng xin gửi lời cảm ơn đến các thầy cô giáo đã tận<br /> tình truyền đạt những kiến thức quan trọng và bổ ích không chỉ là nền tảng cho quá<br /> trình thực hiện khóa luận mà còn là hành trang cho chặng đường phía trước.<br /> Ngoài ra, em cũng xin cảm ơn Ban lãnh đạo Trường Đại học Thăng Long cũng như<br /> các phòng ban của trường đã tạo điều kiện, cơ sở vật chất để em có cơ hội và môi<br /> trường học tập và rèn luyện.<br /> Do kiến thức và khả năng lý luận còn nhiều hạn chế nên khóa luận vẫn còn những<br /> thiếu sót nhất định. Em rất mong nhận được những đóng góp của các thầy giáo, cô<br /> giáo để khóa luận tốt nghiệp của em được hoàn thiện hơn.<br /> Cuối cùng, em xin kính chúc các thầy cô giáo Ban lãnh đạo và các phòng ban chức<br /> năng Trường Đại học Thăng Long dồi dào sức khỏe và thành công trong sự nghiệp.<br /> Em xin chân thành cảm ơn!<br /> Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2014<br /> Sinh viên<br /> Phạm Vũ Huy<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan Khoá luận tốt nghiệp này là do tự bản thân thực hiện có sự hỗ trợ<br /> từ giáo viên hướng dẫn và không sao chép các công trình nghiên cứu của người khác.<br /> Các dữ liệu thông tin thứ cấp được sử dụng trong Khoá luận là có nguồn gốc và được<br /> trích dẫn rõ ràng .<br /> Tôi xin chịu toàn bộ trách nhiệm về lời cam đoan này !<br /> Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2014<br /> Sinh Viên<br /> Phạm Vũ Huy<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC 1<br /> 1.1 Khái niệm cơ bản và vai trò của quản trị nguồn nhân lực .................................. 1<br /> 1.1.1 Khái niệm cơ bản về quản trị nguồn nhân lực .................................................... 1<br /> 1.1.2 Vai trò của quản trị nguồn nhân lực .................................................................... 1<br /> 1.2 Mục tiêu và chức năng của quản trị nguồn nhân lực ........................................... 2<br /> 1.2.1 Mục tiêu của quản trị nguồn nhân lực ................................................................. 2<br /> 1.2.2 Chức năng của quản trị nguồn nhân lưc ............................................................. 2<br /> 1.3 Nội dung, quy trình và phƣơng pháp quản trị nguồn nhân lực .......................... 2<br /> 1.3.1 Phân tích công việc ................................................................................................ 2<br /> 1.3.2 Tổ chức và quản lý nguồn nhân lực ..................................................................... 4<br /> 1.4 Những nhân tố ảnh hƣởng đến quản trị nguồn nhân lực .................................... 5<br /> 1.4.1 Tuyển dụng............................................................................................................. 5<br /> 1.4.2 Đào tạo ................................................................................................................... 8<br /> 1.4.3 Phương pháp quản trị nguồn nhân lực ................................................................ 9<br /> 1.4.4 Đề bạt, cất nhắc ................................................................................................... 10<br /> 1.4.5 Tiền lương, tiền thưởng....................................................................................... 12<br /> 1.4.6 Kỷ luật, buộc thôi việc.......................................................................................... 13<br /> 1.5 Công tác đánh giá, nhân xét cán bộ và nhân viên .............................................. 14<br /> 1.6 Những yếu tố ảnh hƣởng tới quản trị nguồn nhân lực ...................................... 15<br /> 1.6.1 Ảnh hưởng từ những nhân tố bên ngoài ........................................................... 15<br /> 1.6.2 Ảnh hưởng từ những nhân tố bên trong ............................................................ 16<br /> 1.7 Những hệ thống quản trị nƣớc ngoài và bài học kinh nghiệm .......................... 18<br /> 1.7.1 So sánh đặc điểm của quản trị nguồn nhân lực giữa Nhật và Mỹ ................... 18<br /> 1.7.2 Mô hình quản lý kiểu Bắc Âu ............................................................................. 18<br /> 1.7.3 Kinh nghiệm của Singapore ................................................................................ 18<br /> 1.7.4 Những bài học kinh nghiệm từ nước ngoài ....................................................... 18<br /> CHƢƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC<br /> TẠI CÔNG TY TNHH TÀI NĂNG TẠI HÀ NỘI ................................................... 19<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản