intTypePromotion=3

Khóa luận tốt nghiệp: Nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Thiên Ấn

Chia sẻ: Độc Lập | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:85

0
58
lượt xem
15
download

Khóa luận tốt nghiệp: Nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Thiên Ấn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khóa luận tốt nghiệp bao gồm 3 chương: Chương 1 - Cơ sở lý luận về quản lý và sử dụng tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp, chương 2 - Thực trạng hiệu quả quản lý và sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Thiên Ấn, chương 3 - Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Thiên Ấn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Thiên Ấn

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> -------o0o------<br /> <br /> KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> ĐỀ TÀI :<br /> NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG TÀI<br /> SẢN NGẮN HẠN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ<br /> PHÁT TRIỂN THIÊN ẤN<br /> <br /> SINH VIÊN THỰC HIỆN<br /> MÃ SINH VIÊN<br /> CHUYÊN NGHÀNH<br /> <br /> : NGUYỄN THỦY TIÊN<br /> : A19084<br /> : TÀI CHÍNH<br /> <br /> HÀ NỘI – 2014<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> -------o0o------<br /> <br /> KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> <br /> ĐỀ TÀI :<br /> NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG TÀI<br /> SẢN NGẮN HẠN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ<br /> PHÁT TRIỂN THIÊN ẤN<br /> <br /> Giảng viên hƣớng dẫn<br /> Sinh viên thực hiện<br /> Mã sinh viên<br /> Chuyên nghành<br /> <br /> : Th.s Vũ Lệ Hằng<br /> : Nguyễn Thủy Tiên<br /> : A19084<br /> : Tài chính<br /> <br /> HÀ NỘI – 2014<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Với tình cảm chân thành, em xin bày tỏ lòng biết ơn tới các thầy cô giáo trường<br /> Đại Học Thăng Long, cùng các bác, cô chú và anh chị trong Công ty Cổ phần Đầu tư<br /> phát triển Thiên Ấn đã tận tình giúp đỡ em hoàn thành khoá luận tốt nghiệp này. Em<br /> cũng xin cảm ơn các thầy cô giáo giảng dạy trong truờng đã truyền đạt cho em rất<br /> nhiều kiến thức bổ ích để thực hiện khoá luận và cũng như có được hành trang vững<br /> chắc cho sự nghiệp trong tương lai.<br /> Do giới hạn kiến thức và khả năng lý luận của bản thân còn nhiều thiếu sót và<br /> hạn chế, kính mong sự chỉ dẫn và đóng góp của các thầy cô giáo để khoá luận của em<br /> được hoàn thiện hơn.<br /> Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2014<br /> Sinh viên<br /> Nguyễn Thủy Tiên<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan Khóa luận tốt nghiệp này là do tự bản thân thực hiện có sự hỗ<br /> trợ từ giáo viên hướng dẫn và không sao chép các công trình nghiên cứu của người<br /> khác. Các dữ liệu thông tin thứ cấp sử dụng trong Khóa luận là có nguồn gốc và được<br /> trích dẫn rõ ràng.<br /> Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về lời cam đoan này!<br /> Sinh viên<br /> Nguyễn Thủy Tiên<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> CHƢƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HIỆU QUẢ QUẢN LÝ VÀ SỬ<br /> DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN TRONG DOANH NGHIỆP .....................................1<br /> 1.1. Tổng quan về tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp ...........................................1<br /> 1.1.1. Khái niệm tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp ..................................................1<br /> 1.1.2. Phân loại tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp ................................................2<br /> 1.1.3. Đặc điểm của tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp ..........................................3<br /> 1.1.4. Vai trò của tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp ..............................................3<br /> 1.2. Nội dung quản lý tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp .....................................4<br /> 1.2.1. Chính sách quản lý tài sản ngắn hạn ..................................................................4<br /> 1.2.2. Quản lý vốn bằng tiền ..........................................................................................5<br /> 1.2.3. Quản lý các khoản phải thu ...............................................................................10<br /> 1.2.4. Quản lý hàng tồn kho .........................................................................................14<br /> 1.3. Hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp ..................................15<br /> 1.3.1. Khái niệm hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp ...............15<br /> 1.3.2. Các chỉ tiêu tổng hợp tình hình kinh doanh chung..........................................16<br /> 1.3.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp<br /> .......................................................................................................................................20<br /> 1.4. Các nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn trong doanh<br /> nghiệp ............................................................................................................................24<br /> 1.4.1. Nhân tố chủ quan ...............................................................................................24<br /> 1.4.2. Nhân tố khách quan ...........................................................................................25<br /> CHƢƠNG 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG TÀI SẢN<br /> NGẮN HẠN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN THIÊN ẤN ...28<br /> 2.1. Tổng quan về Công ty Cổ phần Đầu tƣ phát triển Thiên Ấn ...........................28<br /> 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển<br /> Thiên Ấn........................................................................................................................28<br /> 2.1.2. Bộ máy quản lý của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Thiên Ấn .................28<br /> 2.1.3. Đặc điểm ngành nghề kinh doanh ....................................................................30<br /> 2.1.4. Tình hình lao động .............................................................................................31<br /> 2.2. Thực trạng hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tƣ phát triển<br /> Thiên Ấn giai đoạn 2011 – 2013 .................................................................................31<br /> 2.2.1. Tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển<br /> Thiên Ấn giai đoạn 2011 – 2013 ..................................................................................31<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản