intTypePromotion=1

Khóa luận tốt nghiệp: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ngân sách Nhà nước đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn Huyện Quảng Trạch, Quảng Bình

Chia sẻ: Thangnamvoiva30 Thangnamvoiva30 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:103

0
53
lượt xem
5
download

Khóa luận tốt nghiệp: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ngân sách Nhà nước đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn Huyện Quảng Trạch, Quảng Bình

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài đánh giá hiệu quả sử dụng vốn NSNN đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ và qua đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả cho đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn huyện Quảng Trạch giai đoạn hiện nay.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ngân sách Nhà nước đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn Huyện Quảng Trạch, Quảng Bình

ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> ́H<br /> <br /> U<br /> <br /> Ế<br /> <br /> ----------------<br /> <br /> K<br /> <br /> IN<br /> <br /> H<br /> <br /> KHOÏA LUÁÛN TÄÚT NGHIÃÛP<br /> ÂAÛI HOÜC<br /> SÆÍ DUÛNG VÄÚN NGÁN SAÏCH<br /> XÁY DÆÛNG HAÛ TÁÖNG GIAO<br /> BÄÜ TRÃN ÂËA BAÌN<br /> TRAÛCH, QUAÍNG BÇNH<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> O<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> NÁNG CAO HIÃÛU QUAÍ<br /> NHAÌ NÆÅÏC ÂÁÖU TÆ<br /> THÄNG ÂÆÅÌNG<br /> HUYÃÛN QUAÍNG<br /> <br /> NGUYỄN HÀ GIANG<br /> <br /> KHÓA HỌC: 2010 - 2014<br /> <br /> ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> ́H<br /> <br /> U<br /> <br /> Ế<br /> <br /> ----------------<br /> <br /> K<br /> <br /> IN<br /> <br /> H<br /> <br /> KHOÏA LUÁÛN TÄÚT NGHIÃÛP<br /> ÂAÛI HOÜC<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> O<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> NÁNG CAO HIÃÛU QUAÍ<br /> NHAÌ NÆÅÏC ÂÁÖU TÆ<br /> THÄNG ÂÆÅÌNG<br /> HUYÃÛN QUAÍNG<br /> <br /> Sinh viên thực hiện:<br /> Nguyễn Hà Giang<br /> Lớp: K44AKHĐT<br /> Niên khóa: 2010-2014<br /> <br /> SÆÍ DUÛNG VÄÚN NGÁN SAÏCH<br /> XÁY DÆÛNG HAÛ TÁÖNG GIAO<br /> BÄÜ TRÃN ÂËA BAÌN<br /> TRAÛCH, QUAÍNG BÇNH<br /> <br /> Giáo viên hướng dẫn:<br /> ThS. Lê Nữ Minh Phương<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> ̣C<br /> <br /> O<br /> <br /> ̣I H<br /> H<br /> <br /> IN<br /> <br /> K<br /> <br /> Ế<br /> <br /> U<br /> <br /> ́H<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> HUẾ, 5/ 2014<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp đại học<br /> <br /> GVHD: TS. Lê Nữ Minh Phương<br /> <br /> Lời Cảm Ơn<br /> Để hoàn thành được cuốn luận văn với đề tài “Nâng cao<br /> hiệu quả sử dụng vốn Ngân sách nhà nước đầu tư xây dựng hạ<br /> tầng giao thông đường bộ trên địa bàn huyện Quảng Trạch,<br /> <br /> U<br /> <br /> Ế<br /> <br /> Quảng Bình”, trước hết em xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất<br /> <br /> ́H<br /> <br /> đến toàn thể quý thầy cô trường Đại học Kinh tế Huế, quý thầy<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> cô khoa Kinh tế & Phát triển đã dạy dỗ, truyền đạt những kiến<br /> <br /> IN<br /> <br /> H<br /> <br /> thức quý báu cho em trong suốt bốn năm học tập và rèn luyện<br /> <br /> K<br /> <br /> tại trường. Em xin cảm ơn cô Lê Nữ Minh Phương, người đã tận<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> tình, chu đáo hướng dẫn em thực hiện khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> O<br /> <br /> này. Em xin cảm ơn ban lãnh đạo và các anh chị tại phòng Tài<br /> chính – Kế hoạch thuộc UBND huyện Quảng Trạch đã tạo điều<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> kiện thuận lợi cho em được thực tập tại đây, được tiếp xúc thực<br /> tế, giải đáp thắc mắc, giúp em có thêm hiểu biết về công việc<br /> trong suốt quá trình thực tập. Mặc dù đã có nhiều cố gắng để<br /> thực hiện đề tài một cách hoàn chỉnh nhất nhưng với vốn kiến<br /> thức hạn hẹp và thời gian thực tập tại công ty có hạn nên em<br /> <br /> SVTH: Nguyễn Hà Giang<br /> <br /> i<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp đại học<br /> <br /> GVHD: TS. Lê Nữ Minh Phương<br /> <br /> không tránh khỏi những thiếu sót nhất định mà bản thân chưa<br /> thấy được. Em rất mong nhận được sự góp ý của quý thầy, cô<br /> giáo và các bạn để khóa luận được hoàn chỉnh hơn. Đó sẽ là<br /> hành trang quý giá giúp em hoàn thiện kiến thức của mình sau<br /> <br /> Ế<br /> <br /> này.<br /> <br /> ́H<br /> <br /> U<br /> <br /> Sau cùng, em xin kính chúc toàn thể quý thầy cô trong<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> trường Đại học kinh tế Huế thật dồi dào sức khỏe, niềm tin để<br /> tiếp tục thực hiện sứ mệnh cao đẹp của mình là truyền đạt kến<br /> <br /> IN<br /> <br /> H<br /> <br /> thức cho thế hệ mai sau.<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> O<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> K<br /> <br /> Em xin chân thành cảm ơn!<br /> <br /> SVTH: Nguyễn Hà Giang<br /> <br /> ii<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2