Khóa luận tốt nghiệp: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của nhân viên về môi trường làm việc tại công ty TNHH MTV Cảng Chân Mây

Chia sẻ: Thangnamvoiva30 Thangnamvoiva30 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:125

0
84
lượt xem
36
download

Khóa luận tốt nghiệp: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của nhân viên về môi trường làm việc tại công ty TNHH MTV Cảng Chân Mây

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài hệ thống hóa các vấn đề lý luận về sự hài lòng, động cơ và sự gắn kết với công ty của nhân viên; đánh giá tình hình lao động cũng như sự hài lòng của nhân viên về môi trường làm việc tại công ty TNHH MTV Cảng Chân Mây. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của nhân viên về môi trường làm việc tại công ty TNHH MTV Cảng Chân Mây

tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ<br /> KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> ----<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC<br /> <br /> Đ<br /> <br /> NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN<br /> SỰ HÀI LÒNG CỦA NHÂN VIÊN VỀ MÔI TRƯỜNG<br /> LÀM VIỆC TẠI CÔNG TY TNHH MTV<br /> CẢNG CHÂN MÂY<br /> <br /> Sinh viên thực hiện:<br /> Huỳnh Thị Ngọc Ánh<br /> Lớp: K44B QTKDTM<br /> Niên khóa: 2010-2014<br /> <br /> Giáo viên hướng dẫn<br /> TS. Nguyễn Đăng Hào<br /> <br /> Huế, tháng 5 năm 2014<br /> <br /> Để hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này, trong thời gian qua tôi đã<br /> nhận được rất nhiều sự quan tâm, giúp đỡ của quý thầy cô, đơn vị thực tập, gia<br /> đình và bạn bè.<br /> Trước tiên tôi xin chân thành cảm ơn quý thầy cô giáo trường Đại học<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> Kinh tế Huế, đặc biệt là quý thầy cô khoa Quản trị kinh doanh đã hết lòng<br /> giảng dạy, truyền đạt những kiến thức cần thiết và bổ ích cho tôi trong suốt<br /> thời gian học tập tại trường vừa qua. Đó là nền tảng cho quá trình thực hiện<br /> khóa luận cũng như công việc của tôi sau này.<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> Đặc biệt, tôi xin chân thành bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy giáo<br /> TS. Nguyễn Đăng Hào, người đã luôn tận tình giúp đỡ, hướng dẫn tôi<br /> thực hiện khóa luận này.<br /> <br /> Đồng thời, tôi xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo Công ty<br /> TNHH MTV Cảng Chân Mây, nhất là quý anh chị phòng Hành<br /> Chính Nhân Sự đã tạo điều kiện thuận lợi và luôn sẵn sàng giải đáp những<br /> <br /> Đ<br /> <br /> thắc mắc, cũng như tận tình cung cấp những tài liệu cần thiết cho khóa luận<br /> của tôi trong suốt thời gian thực tập.<br /> Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn và kính chúc quý thầy cô, quý anh<br /> chị trong Công ty dồi dào sức khỏe và tràn đầy hạnh phúc.<br /> Huế, ngày 10 tháng 5 năm 2014<br /> Sinh viên thực hiện<br /> Huỳnh Thị Ngọc Ánh<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: TS. Nguyễn Đăng Hào<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ ................................................................................................1<br /> 1.Lý do chọn đề tài .......................................................................................................1<br /> 2.Mục tiêu và câu hỏi nghiên cứu ................................................................................2<br /> 2.1Mục tiêu nghiên cứu ............................................................................................2<br /> 2.1.1Mục tiêu chung .................................................................................................2<br /> 2.1.2Mục tiêu cụ thể .................................................................................................2<br /> 2.2Câu hỏi nghiên cứu ..............................................................................................2<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> 3.Đối tượng và phạm vi nghiên cứu .............................................................................3<br /> 3.1Đối tượng nghiên cứu ..........................................................................................3<br /> 3.2Phạm vi nghiên cứu .............................................................................................3<br /> 4.Phương pháp nghiên cứu...........................................................................................3<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> 4.1Phương pháp thu thập thông tin ...........................................................................3<br /> 4.2Phương pháp điều tra, phỏng vấn ........................................................................4<br /> 5.Kết cấu đề tài .............................................................................................................7<br /> PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU..............................................8<br /> CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU .......................................8<br /> 1.1.Cơ sở lý luận ..........................................................................................................8<br /> 1.1.1.Sự hài lòng .......................................................................................................8<br /> <br /> Đ<br /> <br /> 1.1.2.Sự hài lòng của nhân viên về môi trường làm việc đối với doanh nghiệp ......8<br /> 1.1.3.Khái niệm về động cơ của nhân viên ...............................................................9<br /> 1.1.4.Mối quan hệ giữa động cơ và sự hài lòng( sự thỏa mãn) ..............................10<br /> 1.1.5.Các thuyết về động viên ................................................................................11<br /> 1.1.5.1.Thuyết nhu cầu của Maslow .......................................................................11<br /> 1.1.5.2.Thuyết kỳ vọng của Victor Vroom .............................................................13<br /> 1.1.5.3.Thuyết về sự công bằng của Adams ...........................................................14<br /> 1.1.5.4.Thuyết hai nhân tố của F. Herzberg............................................................15<br /> 1.1.6.Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của nhân viên về môi trường làm<br /> việc đối với doanh nghiệp .......................................................................................16<br /> SVTH: Huỳnh Thị Ngọc Ánh – K44B QTKDTM<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: TS. Nguyễn Đăng Hào<br /> <br /> 1.1.6.1.Điều kiện làm việc ......................................................................................17<br /> 1.1.6.2.Quan hệ với cấp trên ...................................................................................17<br /> 1.1.6.3.Quan hệ với đồng nghiệp ............................................................................18<br /> 1.1.6.4.Đặc điểm công việc ....................................................................................18<br /> 1.1.6.5.Bầu không khí làm việc ..............................................................................19<br /> 1.1.6.6.Đánh giá thành tích hoạt động nhân viên ...................................................19<br /> 1.1.6.7.Mối quan hệ giữa các nhân tố đến sự hài lòng của nhân viên về môi trường<br /> làm việc đối với doanh nghiệp ................................................................................20<br /> 1.2.Cơ sở thực tiễn .....................................................................................................21<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> 1.2.1.Thực tiễn về sự hài lòng của nhân viên về môi trường làm việc đối với các<br /> doanh nghiệp tại Việt Nam .....................................................................................21<br /> 1.2.2.Một số nghiên cứu liên quan về sự hài lòng của nhân viên ...........................23<br /> 1.3.<br /> <br /> Mô hình nghiên cứu .........................................................................................24<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> CHƯƠNG 2: ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA NHÂN VIÊN VỀ MÔI<br /> TRƯỜNG LÀM VIỆC TẠI CÔNG TY TNHH MTV CẢNG CHÂN MÂY .........26<br /> 2.1.Tổng quan về công ty TNHH MTV Cảng Chân Mây ........................................26<br /> 2.1.1.Giới thiệu về công ty .....................................................................................26<br /> 2.1.2.Quá trình hình thành và phát triển của công ty..............................................27<br /> 2.1.3.Lĩnh vực hoạt động của công ty ....................................................................28<br /> 2.1.4.Chức năng và nhiệm vụ của cả công ty .........................................................28<br /> <br /> Đ<br /> <br /> 2.1.4.1.Chức năng ...................................................................................................28<br /> 2.1.4.2.Nhiệm vụ.....................................................................................................29<br /> 2.1.5.Cơ cấu tổ chức của công ty TNHH MTV Cảng Chân Mây ...........................29<br /> 2.1.6.Nguồn lực của công ty ...................................................................................31<br /> 2.1.6.1.Tình hình lao động của công ty ..................................................................31<br /> 2.1.6.2.Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty ..................................32<br /> 2.1.6.3.Vốn kinh doanh của công ty .......................................................................35<br /> 2.2.Đánh giá sự hài lòng của nhân viên về môi trường làm việc tại công ty TNHH<br /> MTV Cảng Chân Mây................................................................................................37<br /> 2.2.1.Đặc điểm mẫu điều tra ...................................................................................37<br /> SVTH: Huỳnh Thị Ngọc Ánh – K44B QTKDTM<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: TS. Nguyễn Đăng Hào<br /> <br /> 2.2.2.Kiểm định độ tin cậy của các thang đo ..........................................................40<br /> 2.2.3.Phân tích nhân tố EFA ...................................................................................43<br /> 2.2.3.1.Rút trích các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của nhân viên về môi<br /> trường làm việc tại công ty .....................................................................................44<br /> 2.2.3.2. Phân tích nhân tố đối với thang đo “Sự hài lòng chung” ..........................51<br /> 2.2.4. Phân tích hồi quy ..........................................................................................52<br /> 2.2.5. Đánh giá sự hài lòng của nhân viên về môi trường làm việc thông qua giá trị<br /> trung bình. ...............................................................................................................60<br /> 2.2.5.1. Mô tả mức độ đánh giá của nhân viên về môi trường làm việc tại công ty<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> thông qua giá trị trung bình ....................................................................................60<br /> 2.2.5.2. Kiểm định giá trị trung bình về mức độ hài lòng của nhân viên về môi<br /> trường làm việc tại công ty .....................................................................................61<br /> 2.2.5.2.1. Đánh giá sự hài lòng về điều kiện làm việc của nhân viên tại công ty ..62<br /> ty.<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> 2.2.5.2.2. Đánh giá sự hài lòng của nhân viên về bầu không khí làm việc tại công<br /> ...............................................................................................................63<br /> <br /> 2.2.5.2.3 Đánh giá của nhân viên về sự hài lòng chung về môi trường làm việc tại<br /> công ty<br /> 2.2.6<br /> <br /> ...............................................................................................................64<br /> <br /> Kiểm định sự khác biệt về mức độ hài lòng của nhân viên về môi trường<br /> <br /> làm việc giữa các đặc điểm cá nhân .......................................................................65<br /> 2.2.6.1. Ảnh hưởng của giới tính đến sự hài lòng về môi trường làm việc của nhân<br /> <br /> Đ<br /> <br /> viên tại công ty........................................................................................................65<br /> 2.2.6.2. Ảnh hưởng của độ tuổi đến sự hài lòng về môi trường làm việc của nhân<br /> viên<br /> <br /> ...............................................................................................................66<br /> <br /> 2.2.6.3. Ảnh hưởng của thu nhập đến sự hài lòng về môi trường làm việc của nhân<br /> viên<br /> <br /> ...............................................................................................................67<br /> <br /> 2.2.6.4. Ảnh hưởng của thời gian công tác đến sự hài lòng về môi trường làm việc<br /> tại công ty ...............................................................................................................68<br /> 2.2.7. Kết quả thống kê những đóng góp của người lao động đối với công ty để<br /> nâng cao sự hài lòng về môi trường làm việc .........................................................70<br /> CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP ........................................................72<br /> SVTH: Huỳnh Thị Ngọc Ánh – K44B QTKDTM<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản