intTypePromotion=1

Khóa luận tốt nghiệp: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến xu hướng lựa chọn ngân hàng của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Việt Nam Thịnh vượng - VPbank chi nhánh Quảng Trị

Chia sẻ: Thangnamvoiva30 Thangnamvoiva30 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:104

0
74
lượt xem
14
download

Khóa luận tốt nghiệp: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến xu hướng lựa chọn ngân hàng của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Việt Nam Thịnh vượng - VPbank chi nhánh Quảng Trị

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu của đề tài là hệ thống hóa và bổ sung thêm kiến thức về lý luận và thực tiễn trong xu hướng lựa chọn sử dụng dịch vụ trong ngân hàng; phân tích hoạt động kinh doanh của ngân hàng VPBank trong giai đoạn 2009-2011; xây dựng được mô hình nghiên cứu dựa trên mối quan hệ giữa lý luận và thực tiễn;... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến xu hướng lựa chọn ngân hàng của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Việt Nam Thịnh vượng - VPbank chi nhánh Quảng Trị

Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: ThS. Lê Thị Phương Thảo<br /> <br /> Để có thể hoàn thành tốt khóa luận<br /> tốt nghiệp này em xin phép được gửi lời<br /> cám ơn chân thành tới cô giáo – Th.s Lê<br /> Thị Phương Thảo đã luôn tận tình hướng<br /> dẫn em trong quá trình làm đề tài, em<br /> xin cám ơn các cô, chú, anh, chị trong<br /> phòng Tín dụng cũng như các cô, chú,<br /> anh, chị tại Ngân Hàng Việt Nam thịnh<br /> vượng – VP Bank chi nhánh Quảng Trị đã<br /> luôn quan tâm và nhiệt tình giúp đỡ<br /> trong suốt quá trình em thực tập tại<br /> chi nhánh.<br /> Do thời gian thực tập có hạn, kiến<br /> thức thực tế chưa nhiều, trình độ lý<br /> luận và năng lực bản thân còn hạn chế,<br /> bài khóa luận tốt nghiệp này không<br /> tránh khỏi những thiếu sót, em rất mong<br /> được sự giúp đỡ của các thầy cô giáo và<br /> các bạn để bài làm của em đạt kết quả<br /> <br /> SVTH: Hồ Thị Diệu My - K42Marketing<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: ThS. Lê Thị Phương Thảo<br /> <br /> tốt hơn.<br /> Một lần nữa em xin chân thành cám ơn!<br /> Huế, ngày 08 tháng 05<br /> năm 2012<br /> Sinh viên thực hiện<br /> Hồ Thị Diệu My<br /> MỤC LỤC<br /> Trang<br /> DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU ....................................... 1<br /> DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ ................................................................................. 2<br /> DANH MỤC CÁC BẢNG .................................................................................. 2<br /> DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ ............................................................................. 3<br /> PHẦN MỞ ĐẦU: ĐẶT VẤN ĐỀ....................................................................... 4<br /> 1. Lý do chọn đề tài .....................................................................................................4<br /> 2. Mục tiêu nghiên cứu và câu hỏi nghiên cứu............................................................5<br /> 3. Phạm vi nghiên cứu .................................................................................................5<br /> 4. Phương pháp nghiên cứu .........................................................................................6<br /> 5. Kết cấu của đề tài.....................................................................................................8<br /> <br /> PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ................................. 10<br /> Chương 1: Tổng quan về vấn đề nghiên cứu.................................................. 10<br /> 1.1. Cơ sở lý thuyết....................................................................................................10<br /> 1.1.2. Hành vi người tiêu dùng ..................................................................................13<br /> 1.1.3. Thương hiệu.....................................................................................................13<br /> 1.1.4. Mô hình lý thuyết ............................................................................................14<br /> 1.1.5. Mô hình nghiên cứu đề xuất ............................................................................16<br /> 1.2. Cơ sở thực tiễn....................................................................................................18<br /> 1.2.1. Tình hình phát triển của hệ thống ngân hàng tại Việt Nam ............................18<br /> <br /> SVTH: Hồ Thị Diệu My - K42Marketing<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: ThS. Lê Thị Phương Thảo<br /> <br /> 1.2.2. Tình hình phát triển của hệ thống ngân hàng tại thành phố Đông Hà.............26<br /> 1.2.3. Công trình nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến xu hướng lựa chọn<br /> ngân hàng của Phạm Thị Tâm- đại học Đà Lạt và Phạm Ngọc Thúy-trường đại<br /> học bách khoa, ĐHQG- tp HCM ...............................................................................28<br /> <br /> CHƯƠNG 2: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN ....................... 29<br /> 2.1. Ngân hàng Việt Nam thịnh vượng VPBank và chi nhánh VPBank tại<br /> Quảng Trị...................................................................................................................29<br /> 2.1.1. Giới thiệu về ngân hàng VPBANK ................................................................29<br /> 2.1.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển.................................................................29<br /> 2.1.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của ngân hàng VPBank...........................................30<br /> 2.1.1.3. Cơ cấu quản trị điều hành...........................................................................30<br /> 2.1.2. Chi nhánh VP Bank tại Quảng Trị ..................................................................31<br /> 2.1.2.1. Chức năng, nhiệm vụ của ngân hàng VPBank chi nhánh Quảng Trị ........31<br /> 2.1.2.3. Bộ máy tổ chức của ngân hàng VPBank chi nhánh tại Quảng Trị ............32<br /> 1.1.3. Khái quát tình hình sản xuất kinh doanh của chi nhánh ngân hàng<br /> VPBank tại Quảng Trị năm 2009, năm 2010, năm 2011 .....................................35<br /> 2.1.3.1. Tình hình huy động vốn .............................................................................35<br /> 2.1.3.2. Tình hình cho vay.......................................................................................37<br /> 2.1.3.3. Kết quả hoạt động kinh doanh....................................................................38<br /> 2.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến xu hướng lựa chọn ngân hàng VPBank...................39<br /> 2.2.1. Thống kê mô tả về đối tượng điều tra .............................................................39<br /> 2.2.2. Phân tích nhân tố khám phá EFA ....................................................................42<br /> 2.2.3. Kiểm tra độ tin cậy của thang đo.....................................................................45<br /> 2.2.4. Đánh giá của khách hàng đối với từng yếu tố ảnh hưởng đến xu hướng<br /> lựa chọn ngân hàng VPBank .....................................................................................46<br /> 2.2.4.1. Đánh giá của khách hàng đối với nhóm nhân tố về chất lượng phục<br /> vụ ......................................................................................................................46<br /> 2.2.4.2. Đánh giá của khách hàng đối với nhóm nhân tố về ảnh hưởng xã hội ......49<br /> 2.2.4.3. Đánh giá của khách hàng đối với nhóm nhân tố về sự thuận tiện..............50<br /> 2.2.4.4. Đánh giá của khách hàng đối với nhóm nhân tố về sự linh động ..............51<br /> <br /> SVTH: Hồ Thị Diệu My - K42Marketing<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: ThS. Lê Thị Phương Thảo<br /> <br /> 2.2.4.5. Đánh giá của khách hàng đối với nhóm nhân tố về cơ sở vật chất và<br /> ảnh hưởng gia đình .............................................................................................52<br /> 2.2.4.6. Đánh giá của khách hàng đối với nhóm nhân tố thuộc về thương hiệu .....54<br /> 2.2.5. Hồi quy bội ( hồi quy đa biến) các yếu tố ảnh hưởng đến ý định lựa chọn<br /> ngân hàng VPBank ....................................................................................................55<br /> <br /> CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN<br /> HƠN NỮA CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG VÀ NÂNG<br /> CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG VIỆT NAM<br /> THỊNH VƯỢNG - VPBANK CHI NHÁNH QUẢNG TRỊ ................. 60<br /> 3.1. Định hướng .........................................................................................................60<br /> 3.1.1. Định hướng phát triển hệ thống ngân hàng ở Việt Nam .................................60<br /> 3.1.2. Định hướng nâng cao chất lượng phục vụ của đội ngũ nhân viên ..................62<br /> 3.1.3. Định hướng nâng cao uy tín thương hiệu của ngân hàng................................63<br /> 3.1.4. Định hướng phát triển các yếu tố hữu hình trong ngân hàng ..........................67<br /> 3.2. Giải pháp.............................................................................................................67<br /> 3.2.1. Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên ..........................................67<br /> 3.2.2. Giải pháp quảng bá, tuyên truyền tạo dấu ấn tốt đẹp trong xã hội nhằm<br /> xây dựng được uy tín của ngân hàng VPBank ..........................................................69<br /> 3.2.3. Giải pháp đưa được những sản phẩm mới tiện ích đến với khách hàng ........70<br /> 3.2.4. Giải pháp nhằm thu hút ngày càng nhiều hơn nữa lượng khách hàng đến<br /> với ngân hàng VPBank..............................................................................................70<br /> 3.2.6. Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh trong ngân hàng ..............................74<br /> <br /> PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ....................................................... 77<br /> 1. Kết luận..................................................................................................................77<br /> 1.1. Thống kê mô tả về đối tượng điều tra ................................................................78<br /> 1.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến xu hướng lựa chọn ngân hàng VPBank...................78<br /> 2. Kiến nghị ...............................................................................................................80<br /> <br /> SVTH: Hồ Thị Diệu My - K42Marketing<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: ThS. Lê Thị Phương Thảo<br /> <br /> 2.1. Kiến nghị đối với nhà nước ................................................................................80<br /> 2.2. Kiến nghị đối với hệ thống ngân hàng Việt Nam...............................................82<br /> <br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................................ 84<br /> PHỤ LỤC ........................................................................................................... 85<br /> <br /> SVTH: Hồ Thị Diệu My - K42Marketing<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2